de desembre 23, 2013

de desembre 19, 2013

Segell Joan Ventosa i Roig

Seguint amb la nostra voluntat d’anar recordant en forma de segell les efemèrides i personatges vilanovins, hem demanat a correus un segell per commemorar el 130 aniversari del naixement de Joan Ventosa i Roig.
La trajectòria d’aquest personatge vilanoví es molt amplia i és difícil de resumir, però valgui dir que destacà com pedagog e impulsor del cooperativisme. Com a polític, va ser el primer alcalde de Vilanova, elegit per sufragi universal al 1916, y el president Macià el nomenà  Conseller d’economia i agricultura al 1933.
Aquest segell ja està disponible i el podeu demanar a la secretaria de la societat.
Siguiendo con nuestra voluntad de recordar en forma de sellos las efemérides i personajes locales, hemos pedido a correos un sello para conmemorar el 130 aniversario del nacimiento de Joan Ventosa i Roig. La trayectoria de este personaje villanovés es muy amplia y difícil de resumir, pero valga decir que destacó como pedagogo e impulsor del cooperativismo. Como político, fue el primer alcalde de Vilanova elegido por sufragio universal en 1916, y el presidente Macià lo nombró Consejero de Economía y Agricultura, en 1933. Este sello ya esta disponible y lo podéis pedir en la secretaria de la sociedad.

Following our willingness to go as remembering anniversaries and remarkable characters from Vilanova, we asked Correos a stamp to commemorate the 130th anniversary of the birth of Joan Ventosa i Roig. The trajectory of this local personality is very large and it is difficult to summarize, but it is worth saying that was a distinguished educator and promoter of cooperative. As a politician, he was the first mayor of Vilanova, elected by universal suffrage in 1916, and was appointed by President Macia as Economy and Agriculture Chairman in 1933. This stamp is already available and you can ask for it at the society secretary office.

de desembre 18, 2013

Imatges de la Trobada

Aquí teniu unes imatges de la presentació del punt de llibre editat en motiu de la “1a Trobada de Col·leccionistes de Punts de Llibre” i també de la mateixa trobada.

Presentació del punt de llibre: el Sr. Antoni Virgili (coordinador de la Trobada), el Sr Josep Ferrer (President de la Penya) i l'artista Lluís Amaré (autor del nou punt de llibre)
Col·leccionistes intercanviant punts de llibres.

Aquí tenéis unas imágenes de la presentación del punto de lectura editado en motivo del “1r encuentro de Coleccionistas de Puntos de Lectura”, así como del mismo encuentro.

Here you can see some pictures from the presentation of the bookmark published on the occasion of the “1st Bookmarks collectors meeting”, and the same event.

de desembre 03, 2013

1a Trobada de Col·leccionistes de Punts de Llibre

El diumenge dia 15 de desembre, de 10 a 13 hores, tindrà lloc en el nostre local Social del carrer marques del Duero 15, la primera Trobada Social de Col·leccionistes de Punts de llibre.
Per aquesta ocasió editarem el punt de llibre número 17 de la nostra col·lecció, il·lustrat per l’artista vilanoví Lluís Amaré.
Prèviament, el dimarts dia 10 de desembre a les set de la tarda i també en el nostre local social, presentarem el mencionat punt de llibre en un acte en el que ens acompanyarà l’artista autor de la il·lustració.
Us esperem a tots en aquesta primera trobada que desitgem sigui l’inici d’un cicle continuat de trobades en aquesta modalitat de col·leccionisme.El domingo 15 de diciembre, de 10 a 13 horas, tendrá lugar en nuestro local social de la calle Marquès del Duero 15, el primer Encuentro Social de Coleccionistas de Puntos de Lectura. Para esta ocasión editaremos el punto de lectura número 17 de nuestra colección, ilustrado por el artista local Lluís Amaré. Previamente, el martes 10 de diciembre a las 7 de la tarde y también en nuestro local social, presentaremos el mencionado punto de lectura en un acto en el que nos acompañará el artista autor de la ilustración. Os esperamos a todos en este primer encuentro que deseamos sea el inicio de un ciclo continuado de encuentros en esta modalidad de coleccionistas.

On Sunday December 15th, from 10 to 13 hours, will take place at our social clubhouse, 15th Marquès del Duero Street, the First Meeting of Bookmarks Collectors. For this occasion we edit a new bookmark, the number 17 in our collection, illustrated by local artist Lluis Amaré. Previously, on December 10th at seven in the evening and in our clubhouse, we will be presenting the mentioned bookmark with the presence of the artist, author of the illustration. See you all in this first meeting, which we want to be the start of a continuous cycle of meetings in this type of collecting.

de novembre 25, 2013

Dinar de Palmarés de la 38a Expo Filatèlica

El diumenge 24 de novembre ens vam reunir en el dinar de palmarés de la nostra XXXVIII Exposició Filatèlica. Va ser una trobada d'amics units per la filatèlia. Aquí teniu algunes fotografies.


El domingo 24 de noviembre nos reunimos en la comida del palmarés de nuestra XXXVIII Exposición Filatélica. Fue una reunión de amigos unidos por la filatélia. Aqui teneis algunas fotografias.

Sunday, november 14th, we gathered to the deliver the awards of our XXXVIII Philatelic Exhibition. It was a gathering of friends together thanks to philately. Here are some pictures.

de novembre 20, 2013

Punt de Llibre 16

En motiu de la segona exposició “Tot Col·leccionisme” hem editat el punt de llibre número 16 de la nostra col·lecció. En aquesta oportunitat il·lustrat per l’artista vilanoví, Toni Perez amb una vista del passeig marítim de Vilanova.


Con motivo de nuestra segunda exposición “Todo Coleccionismo” hemos editado el punto de libro número 16 de nuestra colección. En esta ocasión, ilustrado por el artista villanovés Toni Perez, con una vista del paseo marítimo de Vilanova.

Due to the second edition of our exhibition “All Collections”, we have published the 16th bookmark of our collection. It shows an artistically view of our promenade near the sea, by the local artist Toni Perez.

de novembre 17, 2013

Inauguració de Tot Col·leccionisme - 2

Aquí teniu algunes imatges de la inauguració de la segona edició de l'exposició "Tot Col·leccionisme", que es realitzà el divendres 15 de Novembre al nostre local social.

Aquí teneis algunas imágenes de la inauguración de la segunda edición de la exposición "Todo Coleccionismo", que se realizó el viernes 15 de Noviembre en nuestro local social.

Here you can see a few images from the opening of the exhibition "All Collections" in its second edition, on friday, november 15th, in our social offices.

de novembre 07, 2013

2na Exposició “TOT COL·LECCIONISME”

Fa dos anys, en motiu de la celebració del nostre 60è aniversari, vam organitzar una exposició per homenatjar el col·leccionisme en tota l’amplitud del seu significat. En aquella exposició, els nostres socis van ser els protagonistes mostrant-nos les seves dèries col·leccionistes.
L’exposició va ser un èxit de participació, i tant en varietat com en nombre de visitants. Per aquest motiu ens hem decidit a organitzar una segona edició de l’exposició amb el mateix títol “TOT COL·LECCIONISME”. Ho fem novament gràcies als nostres socis que han volgut tornar a participar de forma entusiasta.
En aquesta ocasió hem procurat, en la mesura possible, mostrar altres especialitats de col·leccionisme que van quedar pendents en la primera edició. Alguns repeteixen participació però mostrant noves versions de les seves col·leccions o noves adquisicions, i n’hi ha de nous amb col·leccions sorprenents. Tot plegat forma un conjunt realment interessant i il·lustratiu de la nostra realitat com a col·leccionistes.
L’exposició la inaugurarem el divendres 15 de novembre, a les set de la tarda, en un acte en el que contarem amb la presencia de la Regidora de Cultura del nostre Ajuntament. També cal dir que editarem un díptic i un punt de llibre que estaran a disposició de tots els nostres socis. El punt de llibre reprodueix una il·lustració de l’artista Toni Perez i es el 16è de la col·lecció de la Penya.
L’exposició estarà oberta del 15 al 30 de novembre en el nostre local social del carrer Marques del Duero 15, i es podrà visitar per tothom que n’estigui interessat en horaris habituals de la Societat: feiners de sis de la tarda a nou del vespre, dissabtes de cinc de la tarda a nou del vespre i diumenges d’onze a dues del mati.


Hace dos años, en motivo de la celebración de nuestro 60 aniversario, organizamos una exposición para homenajear al coleccionismo en toda la amplitud de su significado. En aquella exposición, nuestros socios fueron los protagonistas mostrándonos sus colecciones.
La exposición fue un éxito de participación, y tanto en variedad como en numero de visitantes. Por este motivo nos hemos decidido organizar una segunda edición de la exposición con el mismo título “Todo Coleccionismo”. Lo hacemos de nuevo gracias a nuestros socios que han querido volver a participar de manera entusiasta.
En esta ocasión hemos procurado, en la medida de lo posible, mostrar otras especialidades de coleccionismo que quedaron pendientes en la primera edición. Algunos repiten participación pero mostrando nuevas versiones de sus colecciones o nuevas adquisiciones, i otros nuevos presentan colecciones sorprendentes. Todo ello forma un conjunto realmente interesante e ilustrativo de nuestra realidad como coleccionistas.
La exposición la inauguraremos el viernes 15 de noviembre, a las siete de la tarde, en un acto en el que contaremos con la presencia de la Regidora de Cultura de nuestro ayuntamiento. También hemos de mencionar que editaremos un díptico y un punto de lectura que estarán a disposición de todos nuestros socios. El punto de lectura reproduce una ilustración del artista Toni Perez, y es el 16º de la colección de la sociedad.
La exposición estará abierta del 15 al 30 de noviembre, en nuestro local social de la calle Marques del Duero 15, y estará abierta a todo el publico interesado en los horarios habituales de la sociedad: laborales de 18 a 21h, sábados de 17 a 21h, y el domingo de las 11 a las 14h.Two years ago, on the occasion of the celebration of our 60th anniversary, we organized an exhibition to honor the collectionism in the breadth of its meaning. In this exhibition, our partners were the stars showing their whims collectors.
The exhibition was a success, in both participation, variety and number of visitors. For this reason we have decided to organize a second edition of the exhibition with the same title "COLLECTING ALL". We do it again thanks to our partners who wanted to participate enthusiastically again.
This time we tried, whenever possible, to show other specialty collectibles that were outstanding in the first edition. Repeated participation but showing some new versions of their collections and new acquisitions, and there are new collections that are amazing. All this is a really interesting and set illustrates our reality as collectors.
The exhibition will open on Friday, November 15th, at 7pm. At the event we will count with the presence of our City Councillor for Culture. We will also publish a leaflet and a bookmark, both will be available to all our members. The bookmark reproduces an illustration of the artist Toni Perez and it is the 16th of the collection of the society.
The exhibition will be open from November 15th to 30th, in our clubhouse at Marques del Duero Street 15, and will be open to anyone interested in visiting it. It will be open in the usual society hours: weekdays from 6 to 9 pm, Saturday from 5 to 9 pm, and Sunday mornings from 11 to14 pm.

d’octubre 28, 2013

Inauguració de la 38a Expo Filatèlica

Aquí teniu unes quantes fotografies de la inauguració de la 38a Exposició Filatèlica, que es celebrà el pasat 25 d'octubre.

 El president de la Penya amb el jurat / El presidente de la Penya con el jurado /The Penya president with the jury members

 El públic asistent visitant la exposició / El público asistente visitando la exposición / Public visiting the exhibition

 Alguns plafons de la exposició / Algunos plafones de la exposición / View of the exhibition

 El president de la FECAFIL entregant la medalla i el diploma de FESOFI a la Penya / El presidente de FECAFIL entregando la medalla y el diploma de FESOFI a la Penya / FECAFIL president delivering the FESOFI medal and diploma to the Penya.

Parlaments d'inauguració amb (esq. a dr.): Joan Isern (president de FECAFIL), Josep Ferrer (president de la Penya), Neus Lloveras (alcaldessa) i MariJo Riba (regidora de cultura) / Parlamentos de inauguración con el presidente de FECAFIL, el presidente de la Penya, la alcaldesa y la regidora de Cultura / Opening ceremony speeches with (left to right): FECAFIL president, Penya president, Town Mayor and Culture Councilor.


Aqui teneis unas cuantas fotografias de la inauguración de la 38a Exposición Filatèlica, que se celebró el pasado 25 de octubre. 
Here you can see a few pictures of the 38th Phylatelic Exhibition opening ceremony, elebrated last october 25th.


Aquest és el sobre commemoratiu amb el segell personalitzat en record de Cristófol Reventós Soler, i el mata-segells especial.

Este es el sobre conmemorativo con el sello personalizado en recuerdo de Cristófol Reventós Soler, y el matasellos especial. 
This is the commemorative envelope, with the personalized stamp in memory of Cristófol Reventós Soler, and with the special postal mark.

d’octubre 07, 2013

38a Exposició Filatèlica

Aquest any arribem a la 38a Exposició Filatèlica que volem també emmarcar-la, com ens és tradicional, en una efemèride local. Aquest any es compleix el 200 aniversari del naixement de Cristòfol Raventós Soler que fou l’autor del projecte d’aqüeducte per portar l’aigua a la ciutat. Per aquest motiu la temàtica d’honor escollida es l’Arquitectura.

El divendres dia 25 d’octubre, a les set de la tarda, farem l’acte inaugural de l’exposició en el nostre local social. Per aquesta ocasió, també tenim previst que el President de la Federació Catalana de Societats Filatèliques (FECAFIL), que ens acompanyarà en la inauguració, ens faci lliurament de la medalla i el diploma del 50è Aniversari de la Federació Espanyola de Sociedades Filatélicas (FESOFI). Aquest guardó ha estat concedit a la nostra Societat com a promotora de la creació d’aquella Federació.

El dia 26, de 10 a 14 hores, tindrem instal·lada, també en el nostre local, l’estafeta temporal de Correus amb el mata-segells especial que hem demanat per l’ocasió. Un sobre commemoratiu i un segell de correus deixaran constància d’aquesta exposició que es podrà visitar fins el dia 30 d’octubre. Els horaris seran dies feiners de 6 a 9 de la tarda, dissabte de 10 a 14 hores (estafeta) i de 5 a 9 de la tarda, i diumenge de 11 a 14 hores.

Este año llegamos a la 38a Exposición Filatélica que queremos enmarcar, como es tradicional, en una efeméride local. Este año se cumple el 200 aniversario del nacimiento de Cristòfol Rventós Soler, quien fue autor del proyecto de traer el agua a la ciudad. Por este motivo, la temática de honor escogida es la arquitectura. El viernes 25 de octubre, a las siete de la tarde, haremos el acto inaugural de la exposición en nuestro local social. En esta ocasión también tenemos previsto que el presidente de la FECAFIL, quien nos acompañara en la inauguración, nos haga entrega de la medalla y el diploma del 50 Aniversario de FESOFI. Este galardón ha estado concedido a nuestra sociedad como promotora de la creación de aquella. El día 26, de 10  14 horas, tendremos instalada, también en nuestro local social, la estafeta temporal de correos con el matasellos especial que hemos pedido para la ocasión. Un sobre conmemorativo y un sello de correos dejarán constancia de esta exposición que se podrá visitar hasta el día 30 de octubre. Los horarios serán: los laborables de 6 a 9 horas, sábados de 10 a 14 (estafeta) y de 5 a 9 horas, y domingos de 11 a 14 horas.


This year we reached the 38th Philatelic Exhibition which we also frame it as us usual, in a local event . This year marks the 200th birthday of Christopher Raventos Soler was the author of Project aqueduct to carry water to the city. This is why the chosen theme of honor is Architecture. On Friday October 25th, at seven o'clock, we will do the exhibition opening event in our clubhouse. For this occasion, we will have the visit of the President of the Catalan Federation of Philatelic Societies (FECAFIL) that will accompany us to the opening event, and he will delivery us the medal and the diploma of the 50th Anniversary of the Spanish Federation of Philatelic Societies (FESOFI). This award has been granted to us as a promoter of the creation of this federation. The 26th, from 10 to 14 hours, we will have installed also in our houseclub, the temporal post office using the special postmark that we asked for the occasion. A commemorative envelope and postmark will mark this exhibition, which will be open until October 30th. The opening times will be: weekdays from 6 to 9 pm, Saturday from 10 to 14 (with the special postmark) and 5 to 9 pm, and Sunday from 11 to 14 hours.

de setembre 19, 2013

Nova presentació literària

El dissabte dia 28 de setembre tindrà lloc, a les 13 hores i en el nostre local social, la presentació del nou llibre del nostre consoci i amic Miquel Altadill Giner, “Els juvenils del Club de Futbol Vilanova 1953-1956”.
En l’acte de la presentació ens acompanyarà l’actual president del C.F. Vilanova, el Sr. Àngel Calvo.

El sábado 28 de septiembre tendrá lugar, a las 13 horas y en nuestro local social, la presentación del nuevo libro de nuestro consocio y amigo Miquel Altadill Giner, “Els juvenils del Club de Futbol Vilanova 1953-1956”. En el acto de presentación nos acompañará el actual presidente del C.F. Vilanova, el Sr. Ángel Calvo.

On Saturday, September 28th will take place, at 13 hours and in our clubhouse, the presentation of the new book from our friend and fellow member Michael Altadill Giner, “Els juvenils del Club de Futbol Vilanova 1953-1956”. The current president of CF Vilanova, Mr. Angel Calvo, will accompany us in this presentation.

de juliol 24, 2013

El Butlletí núm. 44

Ja tenim en les nostres mans una nova edició del nostre Butlletí.
El seu contingut es:

Portada: fotografia amb els pabordes de la Festa Major
Per començar  (Josep Ferrer Serra)
Recull d’activitats (redacció)
El fons de la nostra biblioteca, secció numismàtic, passat i futur. (Josep Anton Moreno-Bedmar)
Notes sobre la Guerra Civil Espanyola i les vinyetes “Pioners (Enric Jerez)
I els mesos que vindran: la 38a Exposició Filatèlica i la Exposició “Tot Col·leccionisme” (redacció)
Las monedas de Carlos y Juana acuñadas en México (1536-1557) (Josep Anton Moreno-Bedmar)
Llibres dedicats singulars (Francesc X. Puig Rovira)
En record del nostre Manel Vilaseca (Josep Ferrer Serra)
Nou segell personalitzat, un centenari molt nostre (Oriol Puig Almirall) (redacció)
Arxiu de la Penya. Nova Ubicació (redacció)Portada: fotografía con los pabordas de la Fiesta Mayor
Para empezar (Josep Ferrer Serra)
Resumen de actividades (redacción)
El fondo de nuestra biblioteca, sección numismática, pasado y futuro (Josep Anton Moreno-Bedmar)
Notas sobre la Guerra Civil Española y las viñetas “Pioneros” (Enric Jerez)
Y los meses que vendrán: la 38º Exposición Filatélica i la Exposición “Todo Coleccionismo” (redacción)
Las monedas de Carlos y Juana acuñadas en México (1536-1557) (Josep A: Moreno Bedmar)
Libros dedicados singulares (Francesc X. Puig Rovira)
En recuerdo de nuestro Manel Vilaseca (Josep Ferrer Serra)
Nuevo sello personalizado, un centenario muy nuestro (Oriol Puig Almirall) (redacción)
Archivo de la Penya. Nueva Ubicación (redacción)

Cover: picture with the “pabordes” of the”Festa Major”
To start with (Josep Serra Ferrer)
Summary of activities (staff)
Our Library, numismatic section, past and future (Josep Anton Moreno-Bedmar)
Notes on the Spanish Civil War and vignettes “Pioneers” (Enric Jerez)
The forthcoming months: 38th Philatelic exhibition and the “all collections” exhibition (staff)
The coins of Carlos and Juana coined in Mexico (1536-1557) (Josep Anton Moreno-Bedmar)
Singular dedicated books (Francesc X. Puig Rovira)
Memory of our Manel Vilaseca (Josep Ferrer Serra)
New personalized stamp, a centenarian member (Oriol Puig Almirall) (staff)
The Penya Archives, new placement (staff)

de juliol 17, 2013

Nou segell personalitzat, un centenari molt nostre

Abans de les vacances d’agost ja tenim disponible el segell personalitzat que hem volgut dedicar a l’Oriol Puig Almirall, soci fundador de la nostra societat al 1951. Aquest any es compleix el centenari del seu naixement.
Oriol Puig Almirall va ser, seguint el seu pare, un destacat filatelista, però també fou escriptor de diverses obres de teatre per les que fou reconegut i premiat tant a Catalunya com a fora. El seu treball de molts anys, extens i documentat, fou sobre el Carnaval Vilanoví.
Aquest segell personalitzat reprodueix un retrat que li va fer el pintor Vilanoví Martí Torrents. Serveixi aquest com a record merescut a un gran vilanovi i a un destacat company filatelista


Antes de la vacaciones de agosto ya tenemos disponible el sello personalizado que hemos querido dedicar a Oriol Puig Almirall, socio fundador de nuestra sociedad en 1951. Este año se celebra el centenario de su nacimiento. Oriol Puig Almirall fue, al igual que su padre, un destacado filatelista, pero también fue escritor de diversas obras de teatro por las cuales recibió reconocimientos y premios tanto en Cataluña como fuera. Su trabajo de muchos años, extenso y documentado, fue sobre el Carnaval villanovés. Este sello personalizado reproduce un retrato que le hizo el pintor local Martí Torrents. Sirva este como merecido recuerdo a un gran villanovés y a un destacado compañero filatelista.

Before the August holidays and have available the custom stamp we wanted to devote to Oriol Puig Almirall, founder of our society in 1951. This year marks the centenary of his birth. Oriol Puig Almirall was, like his father, a noted philatelist, but was also a writer of several plays for which he received recognition and awards both in Catalonia and abroad. His work of many years, extensive and documented, was on the Carnival of Vilanova. This personalized stamp reproduces a picture that made the local painter Marti Torrents. Serve this as deserved memoir of a great citizen and a prominent companion philatelist.

de juny 16, 2013

Presentació dels nous segells sobre Josep Antoni Serra Alsina

El passat dissabte dia 15 de juny vam presentar els nous segells personalitzats dedicats a Josep Antoni Serra Alsina, i vam inaugurar una petita exposició sobre la seva persona.Aquí teniu unes imatges.

El públic assistent

La taula (esquerra a dreta): Josep Ferrer (presindent de la Penya), Marijó Riba (Regidora de Cultura) i Josep Maria Porta (amic i col·laborador de Serra Alsina).

Josep Ferrer (president de la Penya) i Marijó Riba (regidora de Cultura) parlant amb en Sergi Serra, nét d'en Josep Antoni Serra Alsina.

El públic mirant l'exposició

El pasado sabado 15 de junio presentamos los dos nuevos sellos personalizados dedicados en esta ocasión a Josep Antoni Serra Alsina. Además inauguramos una pequeña exposición sobre su persona. Aquí tenéis unas imágenes.

Last Saturday, june 15th, we showed the two new personalized stamps, dedicated this time to Josep Antoni Serra Alsina. We opened as well a little exhibition about him. Here you have some pictures.

de juny 08, 2013

Centenari de Josep Antoni Serra Alsina

El dissabte dia 15 de juny, a les set de la tarda, presentarem en el nostre local social els dos segells personalitzats commemoratius que dediquem al centenari del naixement de Josep Antoni Serra Alsina.

Personatge polifacètic i involucrat en tota mena d’activitats, la seva faceta més popular està lligada sens dubte a l’organització de les campanyes benèfiques en favor de l’Hospital de Sant Antoni. El seu programa de radio, amb la participació d’un nen entremaliat anomenat “Lalo”, era seguit per tots els vilanovins. Des de l’any 1940 i de forma continuada, les emissions radiofòniques d’en Serra - Lalo, sumades a la seva tenacitat i perseverança, van anar recollint cèntim a cèntim, pesseta a pesseta, els diners necessaris. Gràcies a aquelles campanyes l’hospital del s.XIX es transformà en un modern equipament d’assistència per a la ciutat.

Així mateix inaugurarem una mostra documental de la seva trajectòria vital i el Sr. Josep M. Porta Saborit ens glossarà sobre el personatge. A més, editarem un díptic i un punt de llibre com a petit reconeixement per no deixar en l’oblit una de les persones que han contribuït tant al desenvolupament de la ciutat.

La mostra podrà ser visitada per tothom que hi estigui interessat fins el 30 de juny en horari habitual de la nostra Societat: feiners de 18 a 21 hores, dissabtes de 16 a 21 hores i diumenges de 11 a 14 hores.El sábado día 15 de junio, a las siete de la tarde, presentaremos en nuestro local social dos sellos personalizados conmemorativos que dedicamos al centenario del nacimiento de Josep Antoni Serra Alsina. Fue un personaje polifacético e involucrado en todo tipo de actividades, pero su faceta más popular esta unida sin duda a la organización de las campañas benéficas en favor del hospital de San Antonio. Su programa de radio, con la participación de un travieso niño llamado “Lalo”, era seguido por todos los vilanoveses. De 1940 i de forma continuada, las emisiones radiofónicas de Serra-Lalo, sumadas a su tenacidad y perseverancia, fueron recogiendo céntimo a céntimo, i peseta a peseta, el dinero necesario. Gracias a esas campañas el hospital del s.XIX se transformó en un equipamiento moderno de asistencia para la ciudad. Así mismo inauguramos una muestra documental sobre su trayectoria vital, i el Sr. Josep M. Porta Saborit no glosará sobre el personaje. Además, editamos un díptico y un punto de libro, a modo de pequeño reconocimiento para no dejar en el olvido una de las personas que ha contribuido tanto al desarrollo de la ciudad. La muestra podrá ser visitada por todos aquellos interesados hasta el 30 de junio en el horario habitual de nuestra sociedad: laborables de 18 a 21h, sábados de 16 a 21h., y domingos de 11 a 14h.

On Saturday June 15, at seven o'clock, in our offices, we will introduce the two new commemorative personalized stamps dedicated to the centenary of the birth of Josep Antoni Serra Alsina. He was a multifaceted character and involved in all kinds of activities, but his most popular is undoubtedly the organization of charitable campaigns for San Antonio hospital. His radio program, with the participation of a mischievous boy named "Lalo", was followed by all citizens. Since 1940, radio broadcasts by Serra-Lalo, coupled with his tenacity and perseverance, were picking penny by penny, he got the money needed. Thanks to those campaigns, the nineteenth century hospital was transformed into a modern equipment for city assistance. We will also open a documentary exhibit about his life story, and Mr. Josep M. Porta Saborit will talk about the character. In addition, we publish a leaflet and a bookmark, as a small recognition to not leave in oblivion one of the persons who have contributed so much to the development of the city. The show can be open to all who is interested until June 30 at the usual time of our society: weekdays from 18 to 21h., Saturday from 16 to 21h., and Sundays from 11 to 14h.

de juny 02, 2013

Música i teatre

La darrera setmana es realitzà el recital de cançons i la lectura dramatitzada d’obres de Mercé Rodoreda. Aquí podeu veure algunes imatges
La semana pasada se realizaron el recital de canciones y la lectura dramatizada de obras de Mercé Rodoreda. Aquí podéis ver algunas imágenes.

Last week, the young people of the Penya performed a recital of songs and a dramatic reading of Mercé Rodoreda works. Here you can see some pictures.

de maig 26, 2013

13a trobada de col·leccionistes de Taps Corona

El diumenge dia 9 de juny de 10 a 13,30 hores, tindrà lloc en el nostre local social del carrer Marques del Duero 15, la 13a Trobada de col·leccionistes de Taps Corona.
Us esperem a tots.


El domingo 9 de Junio, de 10 a 13,30 horas, tendrá lugar el 13º encuentro de coleccionistas de tapón corona, en nuestro local social (Marques del Duero nº 15). Os esperamos a todos.

Sunday June 9th 2013, from 10 to 13.30 hours, we will hold the 13th crown cap collectors meeting in our offices (Marqués del Duero 15). We are waiting you all.

de maig 21, 2013

Exposició Mercè Rodoreda – Inauguració

El passat dijous dia 16 de maig vam inaugurar l’exposició “Mercè Rodoreda, la recerca d’un estil” amb els materials de la col·lecció especialitzada de Josep M. Domènech.
Aquí teniu unes imatges.
 Per l’ocasió es va editar un díptic i un punt de llibre que ja es el número 14 de la nostra col·lecció.El pasado jueves dic 16 de mayo inauguramos la exposición “Mercè Rodoreda, la búsqueda de un estilo”, con os materiales de la colección especializada de Josep M. Domènech. Aquí tenéis unas imágenes. Para la ocasión se editaron un díctico y un marcapaginas que ya es el numero 14 de nuestra colección.

Last Thursday, may 16th, we opened the exhibition “Merce Rodoreda, the search of a style” with the materials of Mr. Josep M. Domènech specialised collection. Here you have some pictures. For he occasion we also edited a leaflet and a bookmark, that is the 14th of our collection.

de maig 09, 2013

Maig dedicat a Mercè Rodoreda

Del proper dijous dia 16 de maig fins al 2 de juny podrem gaudir en el nostre local de l’Exposició: “Mercè Rodoreda, la recerca d’un estil”.
L’exposició estarà formada pel fons de la col·lecció d’en  Josep M. Domènech, gran col·leccionista de tot allò relacionat amb l’escriptora. A l’exposició podrem veure llibres, en les seves diverses edicions, cartells, punts de llibre i elements varis tot relacionat amb Mercè Rodoreda.
La inauguració serà el dia 16 de maig, a dos quarts de vuit del vespre, i comptarem amb la xerrada de presentació del mateix col·leccionista. Ens acompanyarà en aquesta ocasió la Regidora de Cultura del nostre Ajuntament, la senyora Marijó Riba.
L’exposició es podrà visitar en els horaris habituals de la nostra Societat: feiners de 18 a 21 hores, dissabtes de 16 a 21 hores i diumenges d’11 a 14 hores.

Per acompanyar aquesta exposició, el dijous 23 de maig a les set de la tarda, es farà un recital amb cançons de la banda sonora de la pel·lícula “La Plaça del Diamant” i del musical “Aloma” de Dagoll Dagom. I el 31 de maig, a la mateixa hora, es realitzarà una lectura dramatitzada de “La Plaça del Diamant”.

Us esperem a tots.
Desde el próximo jueves 16 de mayo hasta el 2 de junio podremos disfrutar en nuestro local social de la exposición: “Mercè Rodoreda, la búsqueda de un estilo”. La exposición estará formada por el fondo de la colección de Josep M. Doménech, gran coleccionista de todo lo relacionado con la escritora. En la exposición podremos ver libros, en sus diversas ediciones, carteles, puntos de libro i elementos varios relacionados con Rodoreda. La inauguración se realizará el 16 de mayo, a las 19.30 horas, y contaremos con la charla de presentación del propio coleccionsita. Nos acompañara en esta ocasión la Regidora de Cultura de nuestro Ayuntamiento, la Sra. Marijó Riba. La exposición se podrá visitar en los horarios habituales de la sociedad: laborales de 18 a 21 horas, sábados de 16 a 21 horas y domingos de 11 a 14 horas. Para acompañar esta exposición, el jueves 23 de mayo a las 19h, se realizará un recital con canciones de la banda sonora de la película “La Plaça del Diamant” i del musical “Aloma” de Dagoll Dagom. Y el 31 de mayo, a la misma hora, se realizará una lectura dramatizada de “La Plaça del Diamant”. Os esperamos a todos.

From May 16th until June 2nd we will be able to enjoy in our offices the exhibition "Rodoreda, finding a style". This exhibition is formed with elements of the collection of Josep M. Domenech, a great collector of all things related to and with the writer. In the exhibition we will see books, in its various editions, posters, bookmarks and other elements related with Rodoreda. The opening will take place on May 16th, at 19.30 hours, and will have a lecture presentation by the collector himself. We will count with the presence of the Councillor for Culture of our City Hall, Ms. Marijo Riba. The exhibition will be open at the usual hours of society: workdays 18 to 21, Saturdays from 16 to 21 and Sunday from 11 to 14 hours. To accompany this exhibition, on Thursday, May 23rd, at 19pm, there will be a concert featuring songs from the soundtrack of the film "La Plaça del Diamant" and the musical "Aloma” by Dagom Dagoll. And on May 31st, at the same time, there will be a dramatic reading of "La Plaça del Diamant". We wait you all.

d’abril 22, 2013

Presentació de dos llibres aquest mes d'abril

 Presentació del llibre "Quatre vies per a la independència. Estònia. Letònia. Eslovàquia, Eslovènia" de Martí Anglada, el passat 10 d'abril.

Presentació del llibre "La finestra indiscreta d'Eugeni d'Ors" de Miquel Altadill, el passat 19 d'abril.Presentación del libro "Quatre vies per a la independència. Estònia. Letònia. Eslovàquia, Eslovènia" de Martí Anglada, el pasado 10 de Abril. Presentación del libro "La finestra indiscreta d'Eugeni d'Ors" de Miquel Altadill, el pasado 19 de Abril.

Presentation of the book "Quatre per the independència vies. Estonia. Latvia. Slovakia, Slovenia" by Marti Anglada, last April 10th. Presentation of the book "La finestra indiscreet d'Eugeni d'Ors" by Altadill Miquel, on April 19th.

d’abril 15, 2013

Trista noticia

Avui dia 15 d'abril ens ha deixat el nostre amic i vice-president de la Societat, en Manel Vilaseca Roselló.

Segons ens ha comunicat la familia el cos estarà al Tanatori de Vilanova i la Geltrú a partir de les 10 del matí de demà dia 16 d'abril i a les 5 de la tarda es farà la cerimonia de comiat.

Sempre el tindrem en el nostre record. Descansi en pau.


Hoy dia 15 de abril, nos ha dejado nuestro amigo y vicepresidente de la sociedad, Manel Vilaseca Roselló. Según nos ha comunicado la familia, el cuerpo estará en el tanatorio de Vilanova i la Geltrú el 16 de abril a partir de las 10 de la mañana, y a las 5 de la tarde se realizará la ceremonia de despedida. Siempre lo tendremos en nuestro recuerdo. Descanse en paz.

Today April 15th, our friend and vice president of the society, Manel Vilaseca Rosello has left us. The family has told us, that the body will be placed at Vilanova's mortuary home at 10am, and at 5pm there will be the farewell ceremony. He will always be in our memories. Rest in peace.

d’abril 06, 2013

Miquel Altadill presenta nou llibre

El proper divendres 19 d’abril, l’autor Miquel Altadill ens presentarà la seva nova obra: “La finestra indiscreta d’Eugeni d’Ors”. L’acte tindrà lloc a les 19 hores, a la sala d’actes de la Penya Filatèlica (c/ Marqués del Duero 15), i comptarà amb la presència de Gerard Figueras (regidor de promoció económica) i Oriol Pi de Cabanyes (escriptor). Esperem comptar amb la vostra presència.

El próximo viernes 19 de abril, el autor Miquel Altadill nos presentará su nueva obra: “La ventana indiscreta de Eugeni d’Ors”. El acto tendrá lugar a la 19 horas, en la sala de actos de la Penya Filatelica (c/ Marqués del Duero 15), y contara con la presencia de Gerard Figueras (regidor de promoción económica) y de Oriol Pi de Cabanyes (escritor). Esperamos contar con vuestra presencia.

On Friday April 19th, the author Miquel Altadill will present his new work: "Eugeni d'Ors’ Rear Window". The event will take place at 19pm in the auditorium of the Penya Filatelica (c/ Marqués del Duero 15), and will have the presence of Gerard Figueras (ruler of economic promotion) and Oriol Pi Cabanyes (writer). We look forward to your presence.

Nova Junta de la FAC

El 4 d’abril es celebraren les eleccions assemblaries per escollir la nova junta directiva de la FAC. En aquestes eleccions, la nostra companya Natàlia Raventós i Arans va ser escollida com a tresorera. Per tant, ens plau comunicar-vos que la Penya Filatèlica torna a tenir participació a la junta de la Federació i és així com torna a estar plenament incidida en el Carnaval de la vila

El 4 de abril se celebraron las elecciones asamblearias para escoger la nueva juta directiva de la FAC. En estas elecciones, nuestra compañera Natalia Raventos i Arans fue escogida como tesorera. Por lo tanto, nos place comunicaros que la Penya Filatelica vuelve a tener participación en la junta de la Federación, y así volvemos a incidir plenamente en el Carnaval de la ciudad.

On April 4th, assembly-elections were held to choose the new board of the FAC. In this election, our colleague Natalia Raventos i Arans was chosen as treasurer. Therefore, we are pleased to announce that the Penya Filatelica regains participation on the board of the Federation, and so we return to full impact of the city's Carnival.

de març 21, 2013

Martí Anglada a la Penya

 ¡Avís: s'adelanta l'hora d'aquest acte a les 19h!

El periodista Martí Anglada presentarà el proper dimecres 10 d’abril a les 19:00h al local social el seu llibre “Quatre vies per a la independència. Estònia. Letònia. Eslovàquia, Eslovènia”.

Aquest acte està organitzat pel grup de Joves de la Penya. Si voleu més informació podeu consultar el seu bloc a: http://penyavng.wordpress.com/


El periodista Martí Anglada presentara el proximo miercoles 10 de abril, a las 19.00 en nuestro local social, su libro: “Cuatro vias para la independéncia. Estonia. Letonia. Eslovaquia, Eslovenia”. Este acto esta organizado por el grupo de Jovenes de la Penya. Si quereis más información podeis consultar su blog.

The jourlanist Martí Anglada will present his new book "Four ways towards the independence: Estonia. Latvia. Slovakia, Sloveni", the next april 10th at 19.00h in our offices. This event is organized by the Young members of our society. If you need more information, please visit their blog.

de març 17, 2013

Medalla del 50 aniversari de FESOFI

La Federació Espanyola de Societats Filatèliques (FESOFI), en la seva Assemblea General del passat dia 3 de març de 2013, ha concedit a la nostra societat la “Medalla del 50 Aniversari de FESOFI” per ser una de les que van contribuir a la fundació de la Federació Espanyola ara fa 50 anys.
Es un nou reconeixement a la nostra trajectòria en favor de la filatèlia i el col·leccionisme després de ja 62 anys.

La Federación Española de Sociedades Filatélicas (FESOFI), en su asamblea general del pasado día 3 de marzo de 2013, ha concedido a nuestra sociedad la “Medalla del 50 Aniversario de FESOFI” por ser una de las sociedades que contribuyó a la fundación de la federación española ahora hace 50 años. Este es un nuevo reconocimiento a nuestra trayectoria en favor de la filatelia y el coleccionismo después de ya 62 años.

The Spanish Federation of Philatelic Societies (FESOFI) at its General Assembly on March 3rd, 2013, has granted the "Medal of the 50 Anniversary of FESOFI" to our society, because was one of those that contributed to the Spanish Federation foundation 50 years ago. It is a new recognition of our history in favor of philately and collecting, after 62 years.

de febrer 12, 2013

Carnaval a la Penya, algunes imatges

Encara en mig del Carnaval, ja tenim algunes imatges per ensenyar-vos.

L'emisari d'en Carnestoltes llegint unes paraules adreçades a la Penya, durant el sopar de la xatonada:
 
Els Joves regalen a la Penya dues fotografies de l'Enterro 2012 que ells van organitzar:
 
Els sopar del dilluns amb la presència dels Coros:


Aún en mitad del Carnaval, ya tenemos algunas imagenes para enseñarvos. El emisario del rey dirigiendo unas palabras a la sociedad durante la cena de la "xatonada". Los Jovenes regalan a la sociedad dos fotos del Entierro 2012 que ellos organizaron. Y la cena del lunes con la presencia de los coros.

Still during the Carnival we already have some pictures to show you. The Emisary of the King reading a few words towards the society members during the "xatonada" dinner. The Youngs give two pictures of the "2012 Burial" event, that they organized, to the society as a present. And Monday's dinner with the presence of the Choruses.

de gener 21, 2013

Programa del Carnaval 2013

Comencem les activitats de l'any amb el Carnaval

Dijous Gras, dia 7 de febrer:
Sopar de Xatonada, al local social a les 21,30 h (15 €). Amb la visita del secretari de Sa Majestat Carnestoltes

Divendres de Carnaval, dia 8 de febrer:
Participació a l’Arrivo. Es sortirà del local, calculem que sobre les 17h i s'anirà cap a l'inici del recorregut.

Dissabte de Carnaval, dia 9 de febrer:
Acte Tonto, pels carrers i places del centre de Vilanova.

Diumenge de comparses, dia 10 de febrer:
Comparses de la Penya Filatèlica. Sortida a les 9h del matí des del local social.

Dilluns de Coros, 11 de febrer:
Sopar de Coros al local social, a les 21,30 h (28 €). Amb la visita de diversos Coros d’en Carnestoltes.
Menú: Amanida de Llagostins amb dues salses, Sípia amb patates i all i oli, i Púding de fruits secs amb nata. Pa, vi i cava.

*** Preguem fer reserva pels actes al local social el més aviat possible, ja que les places són limitades. ***