d’abril 20, 2016

Inauguració de servei postal

El passat 19 d'abril es va inaugurar el servei de recollida de correspondència al Museu del Ferrocarril de Catalunya, a Vilanova i la Geltrú, amb la col·locació d'una bústia de correus. Tota la correspondència dipositada en aquesta bústia serà cancel·lada amb el mata-segells turístic de la ciutat.

Paraules de la directora del museu, Pilar García.

Els assistents a l'acte, voluntaris del museu i col·leccionistes.

D'esquerra a dreta: Ernest García (secretari de FECAFIL), Jesús Tomé (sots-cap de la oficina de correus), Josep Ferrer (president de la Penya Filatèlica), Jordi Campderrós (Cercle Filatèlic de Barcelona), José M. Tortolero (Societat Filatèlica Sta. Coloma de Gramanet), Pilar García (directora del Museu) i Ana Grande (responsable de comunicació del Museu).

Jesús Tomé usant el mata-segells turístic en els targetons commemoratius i la primera correspondència.

Targetó commemoratiu de l'acte.

El pasado 19 de abril se inauguró el servicio de recogida de correspondéncia en el Museo del Ferrocarril de Catalunya, en Vilanova i la Geltrú, com la colocación de un buzón de correos. Toda la correspondéncia dipositada en este buzón sera cancelada con el matasellos turístico de la ciudad.

On April 19 the Catalunya Railway Museum in Vilanova started to offer mail service, placing a new mailbox. All correspondence left in this mailbox will be canceled with the city special tourism postmark.


d’abril 18, 2016

19a Trobada de Col·leccionistes de Taps Corona

El diumenge dia 24 d'abril, de 10 a 13 hores, tindrà lloc en el nostre local social del carrer Albert Virella i Bloda 15, la 19a Trobada de Col·leccionistes de Taps Corona.
Us esperem a tots.El domingo día 24 de abril, de 10 a 13 horas, tendrá lugar en nuestro local social (c/Albert Virella i Bloda, 15), el 19º Encuentro de coleccionistas de tapones corona. Os esperamos a todos.

This Sunday,April 24th, from 10 am to 13 pm, we will hold in our social offices (15th Albert Virella i Bloda Street), the 19th Meeting of crown caps Collectors. We hope to see you there.

d’abril 17, 2016

Ràfols i Rius Vila, dos vilanovins estimats

Ahir dissabte 16 d'abril vam inaugurar la mostra documental sobre dos vilanovins il·lustres: Josep Francesc Ràfols i Joan Rius Vila. La sala de la societat es va omplir per recordar aquests dos homes encara molt estimats.
Aquí teniu algunes imatges de l'acte.

La sala plena.

 La regidora de Cultura, la Teresa Llorens, inaugurant l'acte.


Després de les paraules d'Albert Tubau, en Josep Maria Ràfols va usar el projector per comentar algunes anecdotes.

Una de les taules amb la documentació exposada.


Ayer sábado 16 de abril inauguramos la muestra documental sobre dos vilanovines ilustres: Josep Francesc Ràfols y Joan Rius Vila. La sala de la sociedad se llenó para recordar estos dos hombres aún muy queridos.
Aquí teneis algunas imágenes.

Yesterday April 16th we opened the new exhibition about two distinguished citizens: Josep Francesc Ràfols and Joan Rius Vila. The society show room got full of people to remember those still very loved men.
Here you have some pictures of the event.

d’abril 07, 2016

Correus al Museu del Ferrocarril de Catalunya

El dimarts dia 19 d’abril s’iniciarà el servei de recollida de correspondència al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. Amb aquest servei es potenciarà la utilització del mata-segells turístic permanent que, amb el motiu del Museu del Ferrocarril, disposa la oficina de Correus de Vilanova i la Geltrú.
A les onze del matí es col·locarà oficialment, per part del representant de l’oficina postal de Vilanova i la Geltrú, una bústia de Correus a les dependències del Museu, a on es podrà dipositar tota la correspondència que es vulgui i a la que li serà aplicat el dit mata-segells per cancel·lar el franqueig.
A partir d’aquesta data el Museu donarà la possibilitat al visitants d’utilitzar aquest servei per rebre a casa seva un document postal record de Vilanova i el Museu. En motiu d’aquest acte també s’editarà una targeta record en la que s’estamparà el dit mata-segell.


El martes día 19 se iniciara el servicio de recogida de correspondencia en el Museo del Ferrocarril de Catalunya en Vilanova i la Geltrú. Con este servicio se potenciara la utilización del matasellos turístico permanente que, con motivo del Museo del Ferrocarril, dispone la oficina de Correos de Vilanova i la Geltrú. A las once de la mañana se colocara oficialmente, por parte de un representante de la oficina postal de Vilanova i la Geltrú, un buzón de Correos en las dependencias del Museo, donde se podrá depositar toda la correspondencia que se quiera y a la que le será aplicado el dicho matasellos para cancelar el franqueo. A partir de esta fecha, el Museo dará la posibilidad a los visitantes de usar este servicio para recibir en casa un documento postal recuerdo de Vilanova y el Museo. En motivo de este acto también se editará una tarjeta recuerdo en la que se estampara el dicho matasellos.


On Tuesday 19th the Railway Museum of Catalunya in Vilanova starts a new mail collection service. With this service, the use of the tourist postmark (with a Railway Museum motive), hold at the Vilanova post office, should be strengthened. At 11 am, a representative of the post office Vilanova will place a mailbox on the Museum building, where all visitors will be able to deposit all correspondence. The tourist postmark will be applied to this mail. From this date, the Museum will give visitors the possibility to use this service to receive at home a postal document memory of Vilanova and Museum. On the occasion of this, a commemorative postcard will be edited and stamped with the mentioned postmark.

d’abril 04, 2016

Dos personatges vilanovins

El dissabte dia 16 d’abril a les set de la tarda, en el nostre local social, inaugurarem una nova “Mostra Documental i Gràfica” dedicada en aquesta oportunitat a recordar a dos personatges vilanovins.
El primer: en Josep F. Ràfols i Fontanals, del qui l’any passat es compliren 50 anys de la seva mort, fou realment polifacètic i multiciplinar. Fundador de la revista “Themis”, reconegut pintor, historiador de l’art català, professor, escriptor i arquitecte (algunes de les seves obres les podem veure a Vilanova). El seu diccionari d’artistes catalans és avui encara una obra fonamental.
El segon: en Joan Rius Vila que encara que nascut a Igualada s’establí a Vilanova l’any 1941. La seva tasca de professor és encara recordada per molts vilanovins que foren els seus alumnes. L’any 1945 obrí la seva llibreria a on no solament es venien llibres sinó que també fou la seu d’una tertúlia d’artistes i lletraferits locals. El món del llibre el portà a ser editor i també escriptor. Aquest any es compleixen els 30 anys de la seva mort.
En l’acte inaugural comptarem amb la col·laboració d’en Josep M. Ràfols que ens parlarà de Josep F. Ràfols; i en Albert Tubau que ens parlarà d’en Joan Rius Vila. Editarem un díptic, com ens es habitual i hem demanat a correus l’edició de dos segells personalitzats.
La mostra es podrà visitar fins el 15 de maig en el horari habitual de la nostra Societat: feiners de 18 a 21 hores, dissabtes de 17 a 21 hores i diumenges d’ 11 a 14 hores.


El sábado día 16 de abril a las siete de la tarde, en nuestro local social, inauguraremos una nueva “Muestra documental i gráfica” dedicada en esta ocasión a recordar dos personajes locales.
El primero: Josep F. Ràfols i Fontanals, de quien el año pasado se cumplieron los 50 años de su muerte, fue realmente polifacético y multidisciplinar. Fundador de la revista “Themis”, reconocido pintor, historiador del arte catalán, profesor, escritor y arquitecto (algunas de sus obras las podemos ver en Vilanova). Su diccionario de artistas catalanes es aún hoy una obra fundamental.
El segundo: Joan Rius Vila que nació en igualada pero se estableció en Vilanova en 1941. Su labor como profesor es aún hoy recordada por muchos vilanovines que fueron sus alumnos. El año 1945 abrió su librería donde no solo se vendían libros sino que también fue la sede de una tertulia de artistas i literatos locales. El mundo del libro lo llevó a ser editor y escritor. Este año se cumplen los 30 años de su muerte.
En el acto de inauguración contaremos con la colaboración de Josep M. Ràfols que nos hablará de Ràfols i Fontanals; y de Albert Tubau que nos hablará de Rius Vila. Editaremos un díptico, como nos es habitual, y hemos pedido a correos la edición de dos sellos personalizados.
La muestra se podrá visitar hasta el 15 de mayo en el horario habitual de nuestra sociedad: laborables de 18 a 21 horas, sábados de 17 a 21 horas y domingos de 11 a 14 horas.On Saturday April 16th at 7 pm at our offices, we will inaugurate a new "Documental and graphic Exhibition" dedicated this time to remember two local characters.
The first: Josep F. Ràfols i Fontanals, who last year was the 50 anniversary of his death, he was really multifaceted and multidisciplinary. Founder of the magazine "Themis", renowned painter, historian of Catalan art, teacher, writer and architect (some of his works we can see in Vilanova). His Catalan artists’ dictionary is still a fundamental work.
The second: Joan Vila Rius was born in Igualda but established in Vilanova in 1941. His work as a teacher is still remembered by many vilanovins who were his students. In 1945 he opened his bookstore not only where books were sold but also where he hosted a gathering of artists and local literati. The book world led him to become editor and writer. This year marks the 30th anniversary of his death.
In the opening event we will count with the collaboration of Josep M. Ràfols who will talk about Ràfols i Fontanals; and Albert Tubau who will talk about Rius Vila. We edit a diptych, as we usually do, and we have asked to Correos the edition of two custom post stamps.
The exhibition will be open until May 15th at the usual times of our society: working days from 18 to 21 hours, Saturday from 17 to 21 hours and Sundays from 11 to 14 hours.