d’octubre 17, 2019

13a Trobada de col·leccionistes de punts de llibre

El diumenge dia 20 d'octubre, de 10.30 a 13.30 hores en el nostre local social, tindrà lloc la 13a Trobada de col·leccionistes de punts de llibre.
En motiu d’aquesta trobada s’editarà el punt de llibre número 44 de la nostra col·lecció il·lustrat amb una obra de l’artista vilanovin Julen W.
Aquí el teniu reproduït.

Us esperem a tots.El domingo día 20 de octubre, de 10.30 a 13.30 horas, en nuestro local social, realizaremos el 13º Encuentro de coleccionistas de puntos de libro.
En motivo de este encuentro se editará el punto de libro número 44 de nuestra colección, ilustrado por el artista local Julen W.
Aquí lo tenéis reproducido.
Os esperamos a todos.

On Sunday, March 20th, from 10.30 am to 1.30 pm, in our social offices, we will hold the 13th Meeting of bookmark collectors.
On the occasion of this meeting will be published the bookmark number 44 of our collection, illustrated by the local artist Julen W.
Here you have it reproduced.
We wait for you all.

d’octubre 08, 2019

75 aniversari de l’Associació Pessebrista de Vilanova i la Geltrú

L'any 1943, un grup de vilanovins va organitzar un concurs de pessebres. L’any següent, gràcies a l'impuls de l'arxiprest Mossèn Llorenç Garriga, es van constituir en associació i van aconseguir ser nomenats Delegació de l'Associació de Pessebristes de Barcelona. L’activitat continuà durant els següents anys, fins que L'Associació de Pessebristes de Vilanova i la Geltrú s’independitza i es constitueix formalment l'any 1996.
Tal com podem llegir a la seva pàgina web actualment, a banda de les habituals exposicions nadalenques, l’Associació té també l'encàrrec de construir el Pessebre de la Plaça de la Vila de Vilanova, i organitza diferents actes com: la celebració de la festa de Sant Francesc d'Assís, la visita a exposicions de pessebres d'altres associacions de Catalunya, un curset de pessebrisme, etc.
Aquest any, l’associació fa 75 anys d’activitat. Des de la Penya Filatèlica vam proposar la idea de commemorar aquest aniversari amb un nou segell del tipus personalitzat. Avui aquest segell és ja una realitat i aquí us el presentem quedant ja a disposició de tothom que n’estigui interessat.

El año 1943, un grupo de ciudadanos organizó un concurso de pesebres. El año siguiente, gracias al impulso del arcipreste Llorenç Garriga, se constituyeron en asociación y consiguieron ser nombrados Delegación de la “Associació de Pessebristes de Barcelona”. La actividad continuó durante los años siguientes, hasta que la “Associació de Pessebristes de Vilanova i la Geltrú” se independizó y se constituyó formalmente el año 1996.
Tal como podemos leer en su web, actualmente además de las exposiciones navideñas, la asociación también tiene el encargo de construir el Pesebre de la Plaza de la Vila de Vilanova, y organiza diversos actos como: la celebración de la fiesta de San Francisco de Asís, la visita a exposiciones de pesebres de otras asociaciones de Catalunya, un curso de pesebrismo, etc.
Este año, la asociación cumple 75 años de actividad. Des de la Penya Filatèlica propusimos la idea de conmemorar este aniversario con un nuevo sello de tipo personalizado. Hoy este sello es ya una realidad y aquí os lo presentamos, quedando ya a disposición de todo aquel que esté interesado.


In 1943, a group of citizens organized a manger contest. The following year, thanks to the impulse of the archpriest Llorenç Garriga, they formed an association and were appointed as Delegation of the "Associació de Pessebristes de Barcelona". The activity continued during the following years, until the “Associació de Pessebristes de Vilanova i la Geltrú” became independent and was formally established in 1996.
As we can read on its website, in addition to the Christmas exhibitions, the association also has the task of building the Manger at the Plaza de la Vila de Vilanova, and organizes various events such as: the celebration of the festival of San Francisco de Asís , the visit to exhibitions of mangers of other associations of Catalonia, a course of manger construction, etc.
This year, the association celebrates 75 years of activity. From Penya Filatèlica we proposed the idea of ??commemorating this anniversary with a new personalized stamp. Today this stamp is already a reality and here we present it, being already available to anyone who is interested.

de setembre 30, 2019

Inauguració de la 41a Exposició Filatèlica

Aquí teniu algunes imatges de l'acte d'inauguració de la 41a Exposició Filatèlica del divendres 27 de setembre.

Jurat de Fecafil

Panoràmica de la sala amb les col·leccions

Acte d'inauguració (d'esquerra a dreta): Marta Guinda (regidora de l'Ajuntament), Josep Ferrer (president de la Penya) i Joan Isern (President de Fecafil).

Escoltant explicacions sobre les col·leccions.

Els visitants mirant les diferents col·leccions.

Aquí tenéis algunas fotos del acto de inauguración de la 41º Esposición Filatèlica, el 27 de septiembre.
Here you ca see a few pictures of the 41st Philatelic Exhibition opening event on september 27th.


El dissabte 28 vam tenir oberta una estafeta temporal que va usar el mata-segells especial de Correus.

El sr. Manuel Nogueira, carter delegat encarregat de matasegellar la correspondència.

Sobre especial, amb el segell i el mata-segells de la Exposició.

El sábado 28 tuvimos abierta una estafeta temporal que usó el mata-sellos especial de Correos.
On Saturday 28th we had open the temporal post office that used the special mark we requested to Correos.

de setembre 09, 2019

41a Exposició Filatèlica

El divendres dia 27 de setembre, a les set de la tarda, inaugurarem en el nostre local social la 41a Exposició Filatèlica. Ens trobem novament amb any d’exposició filatèlica, any de retornar als orígens de la nostra Societat quan la filatèlia era la especialitat de col·leccionisme que vertebrava la vida de la Societat i dels que hi formaven part. En aquesta ocasió podrem admirar i gaudir de les diferents col·leccions que hi participen tant de filatelistes locals com de diferents llocs de Catalunya. Tots ells ens presenten amb orgull els seus treballs amb el segell com element principal i protagonista, ja sigui d’una estudiada temàtica o mostrant la realitat d’un país o d’algun esdeveniment.
L’exposició serà competitiva i comptarem amb un jurat de la Federació Catalana de Societats Filatèliques (FECAFIL) que mirarà les col·leccions i les puntuarà segons el mèrit de cada una d’elles. Com ens és habitual hem emmarcat l’exposició en una efemèride local. Aquest any en la commemoració del centenari de la mort del pintor vilanoví Manuel Cusi i Ferret. Cusí fou un destacat pintor vilanoví que practicà el seu art a la segona meitat del segle XIX.
El dissabte dia 28, d’11 a 14 hores, tindrem instal·lada l’estafeta temporal de correus on es podrà cancel·lar la correspondència que es presenti amb el mata-segells especial de l’exposició que Correus ens ha concedit. Hem d’agrair a la nostra consocia Maria Victòria Canyelles i Pastó la seva ajuda i col·laboració realitzant el retrat del pintor que il·lustra el mata-segells. Així mateix editarem un nou segell personalitzat amb la imatge del personatge i un sobre commemoratiu.
L’exposició es podrà visitar del 27 al 30 de setembre en horaris habituals de la Societat; feiners i dissabte de 6 a 8 del vespre i diumenge d’11 a 14 hores.


El viernes día 27 de septiembre, a las siete de la tarde, inauguraremos en nuestro local social, la 41º Exposición Filatélica. Nos encontramos nuevamente en año de exposición filatélica, en año de retornar a los orígenes de nuestra Sociedad cuando la filatelia era la especialidad de coleccionismo que vertebraba la vida social y de los que formábamos parte. En esta ocasión podremos admirar y gozar de las diferentes colecciones que participan tanto de filatelistas locales como de diferentes lugares de Cataluña. Todos ellos presentan con orgullo sus Trabajos con el sello como elemento principal y protagonista, ya sea una estudiada temática o mostrando la realidad de un país o evento.
La exposición será competitiva y contaremos con un jurado de la Federación Catalana de Sociedades Filatélicas (FECAFIL) que mirará las colecciones y las puntuará según el mérito de cada una de ellas. Como es habitual hemos enmarcado la exposición en una efeméride local. Este año en la conmemoración del centenario de la muerte del pintor local Manuel Cusí i Ferret. Cusí fue un destacado pintor local que practicó su arte durante la segunda mitad del siglo XIX.
El sábado 28, de 11 a 14 horas, tendremos instalada la estafeta temporal de correos donde se podrá cancelas la correspondencia que se presente con el mata-sellos especial de la exposición que Correos nos ha concedido. Hemos de agradecer a nuestra socia Maria Victòria Canyelles i Pastó su ayuda y colaboración realizando el retrato del pintor que ilustra dicho mata-sellos. Así mismo editaremos un nuevo sello personalizado con la imagen del personaje y un sobre conmemorativo.
La exposición se podrá visitar del 27 al 30 de septiembre durante los horarios habituales de la sociedad: laborables y sábados de 6 a 8 de la tarde, y domingos de 11 a 14 horas.

On Friday, September 27, at 7 pm, we will inaugurate the 41st Philatelic Exhibition in our social offices. We are again in a year of philatelic exhibition, in a year of returning to the origins of our Society when philately was the specialty of collecting, the bone of our social life and of which we were part. On this occasion, we can admire and enjoy the different collections that participate both from local philatelists and from different places in Catalonia. All of them proudly present their works with the stamp as the main element, whether it is a studied theme or showing the reality of a country or event.
The exhibition will be competitive and we will have a jury of the Catalan Federation of Philatelic Societies (FECAFIL) that will look at the collections and rate them according to the merit of each one of them. As usual, we have framed the exhibition in a local event. This year in commemoration of the centenary of the death of local painter Manuel Cusí i Ferret. Cusí was a leading local painter who practiced his art during the second half of the 19th century.
On Saturday 28, from 11 to 14 hours, we will have installed the temporary post office where you can cancel the correspondence presented with the special postmark of the exhibition that Correos has granted us. We have to thank to our member Mrs. Maria Victòria Canyelles i Pastó for her help and collaboration by making the portrait of the painter who illustrates this postmark. We will also edit a new personalized stamp with the image of the character and a commemorative envelope.
The exhibition can be visited from September 27 to 30 during the regular hours of the society: weekdays and Saturdays from 6 to 8 pm, and Sundays from 11 am to 2 pm.

d’agost 05, 2019

Vacances d'estiu

Marxem de vacances d'estiu. El local estarà tancat del 7 al 25 d'agost, ambdós inclosos.
Bon estiu a tothom!Marchamos de vacaciones de verano. El local estará cerrado del 7 al 25 de agosto, ambos incluidos.
¡Buen verano a todos!

We are going on vacations. Our offices will be closed from august 7th to the 25th, both included.
Happy summer to all!

de juliol 31, 2019

Butlletí 50

Acaba de sortir el butlletí número 50.

Contingut:
* Notes Breus (redacció)
* Per començar (Josep Ferrer Serra)
* Resum d’activitats 2018-019 (redacció)
* Els mesos que vindran (redacció)
* Notes sobre la Guerra Civil Espanyola i les vinyetes: Altaveu del Front (Enric Jerez)
* Les meves dèries (4). Les altres col·leccions (Jordi Baiges)
* El Cep i la Nansa, 40 anys. Una editorial de Fons. (Enric de P. Mestres)
* Ramón Ferrer i Parera, editor de goigs vilanovins (Antoni Sagarra i Mas)
* Filatelistes i exlibristes (Marià Casas Hierro)
* El duro sevillano (Josep A. Moreno Bedmar)
* Manuel Cusí Ferret, pintor vilanoví del segle XIX (Francesc X. Puig Rovira)
* Segells del Penedès (redacció)
* Vinyetes de Vilanova i la Geltrú – 1 (redacció)
* Notes sobre les publicacions vilanovines (Sixte Moral Reixach)
* El Col·leccionisme filatèlic temàtic (Lluis Eroles Benabarre)
* El fons de la nostra biblioteca – 19 (redacció)Contenido:
* Notas Breves (redacción)
* Para empezar (Josep Ferrer Serra)
* Resumen de actividades 2018-2019 (redacción)
* Los meses que vendrán (redacción)
* Notas sobre la Guerra Civil Española y las viñetas: “Altaveu del Front” (Enric Jerez)
* Mis manías (4). Las otras colecciones (Jordi Baiges)
* “El Cep i la Nansa”, 40 años. Una editorial de fondo (Enric de P. Mestres)
* Ramón Ferrer i Parera, editor de gozos de Vilanova (Antoni Sagarra i Mas)
* Filatelistas y exlibristes (Marià Casas Hierro)
* El duro sevillano (Josep A. Moreno Bedmar)
* Manuel Cusí Ferret, pintor de Vilanova del s.XIX (Francesc X. Puig Rovira)
* Sellos del Penedés (redacción)
* Viñetas de Vilanova i la Geltrú – 1 (redacción)
* Notas sobre las publicaciones de Vilanova (Sixte Moral Reixach)
* El coleccionismo filatélico temático (Lluis Eroles Benabarre)
* El fondo de nuestra biblioteca – 19 (redacción)


Contents:
* Brief notes (staff)
* To begin with (Josep Ferrer Serra)
* Briefing of activities 2018-2019 (staff)
* The months that will come (staff)
* Notes on the Spanish Civil War and cartoons: "Altaveu del Front" (Enric Jerez)
* My manias. The other collections (Jordi Baiges)
* “El Cep i la Nansa”, 40th anniversary. A Publisher with stock (Enric de P. Mestres)
* Ramón Ferrer i Parera, Publisher of joys from Vilanova (Antoni Sagarra i Mas)
* Philatelists and exlibris collectors (Marià Casas Hierro)
* The “duro sevillano” (Josep Anton Moreno-Bedmar)
* Manuel Cusí Ferrert, a XIX siècle painter from Vilanova (Francesc X. Puig Rovira)
* Penedés Stamps (staff)
* Cartoons of Vilanova i la Geltrú – 1 (staff)
* Notes about the publications appeared in Vilanova i la Geltrú (Sixte Moral Reixach)
* The philatelic thematic collectionism (Lluís Eroles)
* Our library – 19 (staff)

de juliol 17, 2019

Inauguració de la expo de Festa Major

El passat divendres dia 12 de juliol vam inaugurar la exposició "Els anys decisius de la recuperació de la nostra Festa Major 1947-1949". Aquí teniu un parell de fotografies de l'acte.
La podeu visitar fins el 6 d'agost en l'horari habitual de la societat.

El pasado viernes 12 de julio inauguramos la exposición "Los años decisivos de la recuperación de nuestra Fiesta Mayor 1947-1949". Aquí tenéis un par de fotos del acto.
La podéis visitar hasta el 6 de agosto en el horario habitual de la sociedad.

Last Friday, July 12, we inaugurated the exhibition "The decisive years of the recovery of our Fiesta Mayor 1947-1949". Here you have a couple of photos of the event.
You can visit it until august 6th, during society regular opening hours.

de juliol 03, 2019

Anys decisius per la recuperació de la nostra Festa Major (1947-1949)

El divendres dia 12 de juliol a les set de la tarda inaugurarem, en el nostre local social, una exposició documental i gràfica amb diferents materials, fotos i documents, en la que es podrà tenir una visió del anys decisius de la recuperació de la nostra Festa Major.
Després de la Festa Major de 1946, un grup d’amics es trobaren al Foment Vilanoví i en plena tertúlia de cafè sorgí la idea de que era necessari que Vilanova i la Geltrú tornés a disposar dels diferents balls i entremesos populars perduts en el període de la Guerra Civil. Aquella “taula dels savis” fou l’embrió de la recuperació cultural de la ciutat tant en l’apartat de cultura popular com en altres àmbits artístics. Pel que fa a la Festa Major es creà una comissió encarregada de fer possible, amb la col·laboració de subscripcions populars, la recuperació l’any 1947 de la Mulassa i el ball de Diables, l’any 1948 del Drac i els Gegants grossos i petits, i finalment l’any 1949 el ball de Nans.
Una vegada més tot aquets materials que avui us presentem passen de ser simplement peces del record a elements de col·lecció i un veritable fons de patrimoni de la ciutat que cal preservar i donar a conèixer.
La presentació de l'exposició anirà a càrrec del Sr. Xavier Orriols Cendra, bon coneixedor de la història d’aquells anys, aquells homes i aquells fets.
L'exposició es podrà visitar fins el dia 6 d’agost en horari habitual de la Societat; feiners i dissabtes de 6 a 8 de la tarda i diumenges d’11 a 13,30 hores.El viernes 12 de Julio a las siete de la tarde inauguraremos, en nuestro local social, una exposición documental y grafica con diferentes materiales, fotos y documentos, con los que se podrá tener una visión de esos años decisivos de la recuperación de nuestra Fiesta Mayor.
Después de la Fiesta Mayor de 1946, un grupo de amigos se encontraron en el “Foment Vilanoví” y en plena tertulia de café surgió la idea que era necesario que la ciudad recuperase los diferentes bailes y entremeses populares perdidos durante el periodo de la Guerra Civil. Esa “mesa de sabios” fue el embrión de la recuperación cultural de la ciudad tanto en el apartado de cultura popular como en otros ámbitos artísticos. En lo que a la Fiesta Mayor se refiere, se creó una comisión encargada de hacer posible, con la colaboración de suscripciones populares, la recuperación de la Mulassa y el Baile de Diablos en 1947, el Drac y los Gigantes grandes y pequeños en 1948, y el Baile de Enanos en 1949.
Una vez más todos estos materiales que hoy os presentamos pasan de ser simples piezas de recuerdo a elementos de colección y a verdaderos fondos patrimoniales de la ciudad, que hace falta dar a conocer y preservar.
La presentación de la exposición irá a cargo del Sr. Xavier Orriols Cendra, buen conocedor de la historia de esos años, esos hombres y esos hechos.
La exposición se podrá visitar hasta el día 6 de agosto, en el horario habitual de la Sociedad: laborables y sábados de 6 a 8 de la tarde, y domingos de 11 a 13.30 horas.


On Friday, July 12 at seven o'clock in the afternoon we will inaugurate, in our social offices, a documentary and graphic exhibition with different materials, photos and documents, with which we can have a vision of those decisive years of the recovery of our “Festa Major”.
After the “Festa Major” of 1946, a group of friends met at the "Foment Vilanoví" and in the middle of coffee gathering the idea arose that it was necessary for the city to recover the different popular dances lost during the Civil War period. This "table of wise people" was the embryo of the cultural recovery of the city both in the section of popular culture and in other artistic fields. As far as the festival is concerned, a commission was created to make possible, with the collaboration of popular subscriptions, the recovery of the “Mulassa” and the “Ball de Diables” in 1947, the “Drac” and the “Gegants” large and small in 1948, and the “Ball de nans” in 1949.
Once again all these materials that we present today go from being simple souvenir pieces to collectibles and real patrimonial funds of the city, which need to be known and preserved.
The presentation of the exhibition will be in charge of Mr. Xavier Orriols Cendra, good connoisseur of the history of those years, those men and those facts.
The exhibition can be visited until August 6th, at the regular schedule of the Society: workdays and Saturdays from 6 to 8 in the afternoon, and Sundays from 11 to 13.30 mornings.de juny 28, 2019

Nou segell, Josep Font i Gumà

Aquest any s’escau el 160è aniversari del naixement de l’arquitecte vilanoví Josep Font i Gumà que va néixer a Vilanova i la Geltrú el 23 de gener de 1859. Fou un arquitecte, titulat el 17 d'abril de 1885 i acadèmic de Sant Jordi el 1922. Nebot del polític i empresari Francesc Gumà i Ferran que fou l’impulsor de l’arribada del tren a Vilanova. Font i Gumà fou un gran afeccionat i col·leccionista de rajoles. La seva notable col·lecció de ceràmica catalana del segle XIV al XVI la va anar formant amb nombroses sortides arqueològiques amb els seus amics. I fruit d’aquesta passió va publicar l'important treball “Rajoles d'art vidriades catalanes i valencianes” (1905).
Com arquitecte va realitzar la font de la plaça de Soler i Gustems (1893), el Xalet Miramar o del Nin, i va aconseguir que la diputació de Barcelona restaurés el Castell de la Geltrú. També a Sant Pere de Ribes i a Sitges va realitzar diverses obres com són la construcció dels hospitals i diverses cases particulars.

Per commemorar l’efemèride i per tota la seva trajectòria hem cregut oportú demanar a Correus un nou segell del tipus personalitzat amb tarifa A, el qual també passa a integrar la sèrie de personatges vilanovins. Aquí us el presentem i ja està disponible a la nostra entitat per tothom que n’estigui interessat.Este año es el 160 aniversario del nacimiento del arquitecto local Josep Font i Gumà, que nació en Vilanova i la Geltrú el 23 de enero de 1859. Fue arquitecto, titulado el 17 de abril de 1885 i académico de Sant Jordi el 192. Nieto del político y empresario Francesc Gumà i Ferran, quien fue el impulsor de la llegada del tren a Vilanova.
Font i Gumà fue un gran aficionado y coleccionista de azulejos. Su notable colección de azulejos catalanes del siglo XIV al XVI la fue formando con numerosas salidas arqueológicas con sus amigos. Y fruto de esta pasión publicó el importante trabajo “Rajoles d'art vidriades catalanes i valencianes” (Azulejos esmaltados catalanes y valencianos, 1905).
Como arquitecto realizó la fuente de la Plaza Soler i Gustems (1893), el Chalet de Miramar o del Nin, y consiguió que la diputación de Barcelona restaurase el Castillo de la Geltrú. También en Sant Pere de Ribes y en Sitges realizó diversas obras como la construcción de hospitales y de varias casas particulares.
Para conmemorar la efeméride y por toda su trayectoria hemos creído oportuno pedir a correos un nuevo sello de tipo personalizado con tarifa A, el cual pasa a integrar la serie de personajes locales. Aquí os lo presentamos y ya está disponible en nuestra entidad para todo aquel que esté interesado.This year is the 160th anniversary of the birth of the local architect Josep Font i Gumà, who was born in Vilanova i la Geltrú on January 23, 1859. He was an architect, titled on April 17, 1885 and academic of Sant Jordi on the 1922. He also was the nephew of Francesc Gumà i Ferran, the politician and businessman who was responsible or the arrival of the train to Vilanova.
Font i Gumà was a great fan and collector of tiles. His remarkable collection of Catalan tiles from the XIV to the XVI century was formed from numerous archaeological outings with his friends. And as a result of this passion he published the important work "Rajoles d'art vidriades catalanes i valencianes" (Catalan and Valencian Glazed tiles, 1905).
As an architect, he made the fountain of the Plaza Soler i Gustems (1893), the Villa de Miramar or the Nin, and managed to get the Diputació de Barcelona to restore the Geltrú Castle. Also in Sant Pere de Ribes and in Sitges he carried out various works such as the construction of hospitals and several private houses.
To commemorate the anniversary and throughout his career we have thought it appropriate to ask the postal service for a new personalized stamp with a tariff A, which will be integrated into the series of local characters. Here we present it to you and it is already available in our organization for everyone who is interested.de maig 12, 2019

5a Exposició "Tot Col·leccionisme"

Ahir dissabte 11 de maig, vam inaugurar la 5a edició de la Exposició "Tot Col·leccionisme". La xerrada va anar a càrrec del sr. Francesc de Paula Mestres.
Aquí teniu algunes imatges.
Us recordem que amb l'exposició, hem editat un nou punt de llibre, el número 43 de la nostra col·lecció.Ayer sábado 11 de mayo, inauguramos la 5a edición de la Exposición "Todo Coleccionismo". La charla fue a cargo del sr. Francesc de Paula Mestres. Aquí tenéis algunas imágenes.
Os recordamos que con la exposición hemos editado un nuevo punto de libro, el número 43 de nuestra colección.


Yesterday, Saturday, May 11, we opened the 5th edition of the "All Collectables" Exhibition. The talk was in charge of Mr. Francesc de Paula Mestres. Here you have some images.
We remind you that with the exhibition we have published a new bookmark, number 43 of our collection.

de maig 02, 2019

5a edició de l’exposició “Tot Col·leccionisme”

El dissabte dia 11 de maig, a les set de la tarda, inaugurarem en el nostre local social la 5a edició de l’exposició “Tot Col·leccionisme”. La nostra Societat, que va néixer Filatèlica, s’ha transformat al llarg dels ja 68 anys de existència en Societat de col·leccionistes. I en aquest nou aspecte de la societat, els protagonistes són els col·leccionistes que, amb les seves aportacions a aquesta exposició, ens transporten a un món ple de sorpreses que solament pot ser comprès des del col·leccionisme en tota l’amplitud del significat de la paraula.
La fem cada dos anys i el material que s’exposa és divers ja que el món del col·leccionisme és realment molt extens. De tota manera aquesta exposició encara que amplia en especialitats no es exhaustiva, ja que l’objectiu és mostrar un tast de cada especialitat.
Aprofitarem la oportunitat d’aquesta exposició per fer-nos ressò del 40 aniversari de l’editorial Vilanovina “El Cep i la Nansa”. El seu objectiu era posar a l’abast de la gent el llegat d’una bibliografia oblidada i d’estimular-ne d’altres de nova creació. El 1996, va emprendre una nova trajectòria professional encetant un nou projecte editorial amb una visió interdisciplinària  de l’art de l’edició. D’aquí les moltes col·leccions vives del seu catàleg. En la nostra exposició trobareu un tast d’aquets 40 anys de l’editorial.
També editarem un punt de llibre, el 43 de la nostra col·lecció, en aquesta oportunitat il·lustrat per l’artista vilanoví Xavier Escofet.
L’exposició romandrà oberta fins el 16 de juny i es podrà visitar en l’horari habitual de la nostra Societat. De dilluns a dissabtes de 6 a 8,30 de la tarda i els diumenges d’11 a 13,30 del matí.

Segell personalitzat per celebrar el 40 aniversari de "El Cep i la Nansa"


El sábado día 11 de mayo, a las siete de la tarde, inauguraremos en nuestro local social, la 5a edición de la exposición “Todo Coleccionismo”. Nuestra sociedad, que nació filatélica, se ha transformado al largo de los ya 68 años de existencia en sociedad de coleccionistas.  Y en este nuevo aspecto de la sociedad, los protagonistas son los coleccionistas que, con sus aportaciones a esta exposición nos transportan a un mundo lleno de sorpresas que solamente puede ser entendido desde el coleccionismo en toda la amplitud del significado de la palabra.
La hacemos cada dos años y el material que se expone es diverso ya que el mundo del coleccionismo es realmente muy extenso. De toda manera esta exposición a pesar de ser amplia en especialidades no es exhaustiva, ya que el objetivo es mostrar un poco de cada especialidad.
Aprovechamos la oportunidad de esta exposición para hacernos eco del 40 aniversario de la editorial local “El Cep i la Nansa”. Su objetivo era poner al alcance de la gente el legado de una bibliografía olvidada y estimular otras de nueva creación. En 1996 retomó una nueva trayectoria profesional comenzando un nuevo proyecto editorial con una visión interdisciplinaria del arte de la edición. De aquí las muchas colecciones vivas de su catálogo. En nuestra exposición encontrareis una muestra de estos 40 años de la editorial. 
También editaremos un punto de libro, el 43 de nuestra colección, en esta ocasión ilustrado por el artista local Xavier Escofet.
La exposición estará abierta hasta el 16 de junio y se podrá visitar en el horario habitual de la sociedad: de lunes a sábados de 6 a 8.30 de la tarde y los domingos de 11 a 13.30 de la mañana.


On Saturday May 11, at seven o'clock in the afternoon, we will inaugurate in our social offices, the 5th edition of the exhibition "Todo Coleccionismo". Our society, which was born philatelic, has been transformed throughout the 68 years of existence into a collector's society. And in this new aspect, the protagonists are the collectors who, with their contributions to this exhibition transport us to a world full of surprises that can only be understood from the great amplitude of the meaning of the word.
We do this exhibition every two years and the material that is exposed is diverse since the world of collecting is really very extensive. In any case, this exhibition, despite being broad in specialties, is not exhaustive, since the objective is to show a little of each specialty.
We take the opportunity of this exhibition to echo the 40th anniversary of the local publishing house "El Cep i la Nansa". Its objective was to make available to people the legacy of a forgotten bibliography and stimulate other newly created bibliographies. In 1996 it resumed a new career starting a new publishing house project with an interdisciplinary vision of the art of publishing, hence the many living collections in its catalogue. In our exhibition you will find a sample of these 40 years of publishing.
We will also edit a bookmark, the 43rd in our collection, on this occasion illustrated by the local artist Xavier Escofet.
The exhibition will be open until June 16 and can be visited during the normal business hours: from Monday to Saturday from 6 to 8.30 in the afternoon and on Sundays from 11 to 13.30 in the morning.

d’abril 24, 2019

1a trobada de col·leccionistes de Plaques de Cava

Es reprenen les trobades de col·leccionistes de plaques de cava
Recentment un dels nostres socis, l’Oriol Puig Vidal, ens va proposar reprendre les trobades de col·leccionistes de plaques de cava a la nostra societat tot agafant la responsabilitat de fer-se’n càrrec per organitzar i coordinar-les.
En principi s’ha establert fer una trobada mensual el primer dissabte de cada mes. Així començarem la primera trobada el proper dissabte dia 4 de maig, de 17,30 a 20 hores, en el nostre local social (carrer Albert Virella i Bloda 15, de Vilanova i la Geltrú). Esperem comptar amb un bon nombre de col·leccionistes interessats en les plaques de cava.
No està previst tenir cap taula destinada a la venda ja que l’objectiu és fomentar el col·leccionisme i l’intercanvi, i a la vegada, contribuir a potenciar la nostra Societat com a referent de l’activitat col·leccionista a la ciutat.
Us esperem a totsRecientemente uno de nuestros socios, oriol Puig Vidal, nos propuso retomar los encuentros de coleccionistas de placas de cava en nuestra sociedad, cogiendo la responsabilidad de hacerse cargo para organizarlas y coordinarlas.
En principio se ha establecido hacer un encuentro mensual el primer sábado de cada mes. Así comenzamos el primer encuentro el próximo sábado día 4 de mayo, de 17.30 a 20 horas, en nuestro local social (calle Albert Virella i Bloda 15, de Vilanova i la Geltrú). Esperamos contar con un buen número de coleccionistas interesados en las placas de cava.
No está previsto tener ninguna mesa destinada a la venta ya que el objetivo es fomentar el coleccionismo y el intercambio, y a la vez, contribuir a potenciar nuestra sociedad como referente de la actividad coleccionista en la ciudad.
Os esperamos a todos.


Recently one of our members, Oriol Puig Vidal, proposed us to resume the meetings of collectors of cava plates in our society, taking responsibility to take charge to organize and coordinate them.
To start with, a monthly meeting has been established on the first Saturday of each month. Therefore our 1st meeting will be on Saturday, May 4th, from 5:30 to 8:00 pm, at our social office (15th Albert Virella i Bloda Street, in Vilanova i la Geltrú). We hope to have a good number of collectors interested in the cava plates.
It is not expected to have any table for sale because the goal is to promote collecting and exchange, and at the same time, contribute to enhance our society as a benchmark for collector activity in the city.
We wait for you all.

de març 30, 2019

23a Trobada d’intercanvi de Taps Corona

El diumenge dia 7 d’abril de 2019 de 10,30 a 13,30 hores, tindrà lloc en el nostre local social (carrer Albert Virella i Bloda 15), la 23a Trobada de Col·leccionistes de Taps Corona.
Us esperem a tots.El domingo día 7 de abril de 2019, de 10.30 a 13.30 horas, tendrá lugar en nuestro local social (c/ Albert Virella i Bloda 15) el 23 Encuentro de coleccionistas de tapones corona.
Os esperamos a todos.

On Sunday, April 7th 2019, from 10.30 am to 1.30 pm, the 23th Meeting of collectors of crown caps will take place in our social premises (15th Albert Virella i Bloda street). We wait for you all.

de març 07, 2019

12a Trobada de col·leccionistes de punts de llibre

El diumenge dia 24 de març, de 10.30 a 13.30 hores en el nostre local social, tindrà lloc la 12a Trobada de col·leccionistes de punts de llibre.
En motiu d’aquesta trobada s’editarà el punt de llibre número 42 de la nostra col·lecció il·lustrat amb una obra de l’artista vilanovina Francesca Calaf.
Aquí el teniu reproduït.

Us esperem a tots.El domingo día 24 de marzo, de 10.30 a 13.30 horas, en nuestro local social, realizaremos el 12º Encuentro de coleccionistas de puntos de libro.
En motivo de este encuentro se editará el punto de libro número 42 de nuestra colección, ilustrado por la artista local Francesca Calaf.
Aquí lo tenéis reproducido.
Os esperamos a todos.

On Sunday, March 24th, from 10.30 am to 1.30 pm, in our social offices, we will hold the 12th Meeting of bookmark collectors.
On the occasion of this meeting will be published the bookmark number 42 of our collection, illustrated by the local artist Francesca Calaf.
Here you have it reproduced.
We wait for you all.

de febrer 16, 2019

Carnaval 2019

Programa d'actes del Carnaval 2019 en els quals participa la Penya Filatèlica, organitzats per la Penya Jove:

Dissabte 2 de març, matí: Seguici de banderes

Diumenge 3 de març, a partir de les 9h: Comparses

Dilluns 4 de març, vespre-nit: CorosPrograma de actos del Carnaval 2019 en los que participa la penya Filatèlica, organizados por la Penya Jove:
Sábado 2 de marzo, mañana: Seguicio de banderas
Domingo 3 de marzo, a partir de las 9h: Comparsas
Lunes 4 de marzo, noche: Coros


de gener 29, 2019

40 anys de l’editorial “El Cep i la Nansa”

L’any 1978 un grup de gent compromesa en el redreçament cultural del país creava, a Vilanova i la Geltrú, l’editorial “El Cep i la Nansa”. El seu objectiu era posar a l’abast de la gent el llegat d’una bibliografia oblidada i d’estimular-ne d’altres de nova creació. El 1996, va emprendre una nova trajectòria professional encetant un nou projecte editorial amb una visió interdisciplinària  de l’art de l’edició. D’aquí les moltes col·leccions vives del seu catàleg.
Seguint la nostra voluntat de fer-nos ressò de les efemèrides locals no podíem defugir la commemoració dels 40 anys d’aquesta editorial vilanovina. Per aquest motiu hem demanat a Correus l’edició d’un nou segell personalitzat dedicat a aquest aniversari. Aquí us presentem el projecte de segell que ben aviat estarà a disposició de tots els col·leccionistes i interessats.En 1978 un grupo de gente comprometida en el enderezamiento cultural del país creaba, en Vilanova i la Geltrú, la editorial “El Cep i la Nansa”. Su objetivo era poner al alcance de la gente el legado de una bibliografía olvidada y estimular otra de nueva creación. En 1996 inició una nueva trayectoria profesional con un nuevo proyecto editorial y con una visión interdisciplinaria del arte de la edición. De aquí las muchas colecciones vivas de su catálogo.
Siguiendo nuestra voluntad de hacernos eco de las efemérides locales no podíamos dejar escapar la conmemoración de los 40 años de esta editorial local. Por este motivo hemos pedido a Correos la edición de un nuevo sello personalizado dedicado a este aniversario. Aquí os presentamos el proyecto de sello que pronto estará disponible para todos los coleccionistas e interesados.


In 1978 a group of people committed to the cultural straightening of the country created, in Vilanova i la Geltrú, the publishing house "El Cep i la Nansa". Its objective was to make available to the people the legacy of a forgotten bibliography and stimulate another of new creation. In 1996 it started a new career with a new editorial project and an interdisciplinary vision of the art of publishing. Hence the many living collections in its catalogue.
Following our desire to echo the local ephemeris we could not miss the commemoration of the 40th anniversary of this local publishing house. For this reason we have asked Correos to publish a new personalized stamp dedicated to this anniversary. Here we present the stamp project that will soon be available to all collectors and interested parties.