de juny 25, 2009

Butlletí 39

Acaba de sortir el butlletí 39 de la Penya Filatèlica. Els principals continguts d’aquest número són:
“Per començar” de Josep Ferrer
“El fons de la nostra biblioteca” (redacció)
"25 anys del local social" de Manel Vilaseca
"Algunas monedas hispánicas destacables" de Josep Anton Moreno i Oriol Puig
"Crònica d'activitats" (redacció)
“Aproximació a la VI Exposició Filatèlica de Catalunya” (redacció)
"Carnaval!" (redacció)
“Notes sobre la Guerra Civil Espanyola i les vinyetes La Defensa pasiva” de Enric Jerez
"La Penya Filatèlica i els Punts de llibre" (redacció)


Acaba de salir el boletín 39 de la Penya Filatèlica. Los principales contenidos son: "Para empezar" de Josep Ferrer; "El fondo de nuestra biblioteca" (redacción); "25 años del local social" de Manel Vilaseca; "Algunas monedas hispánicas destacables" de Josep Anton Moreno i Oriol Puig; "Crónica de actividades" (redacción); "Aproximación a la VI Exposición Filatelica de Cataluña" (redacción); "¡Carnaval!" (redacción); "Notas sobre la Guerra Civil Española y las viñetas La Defensa Pasiva" de Enric Jerez; "La Penya Filatèlica y los marcapaginas" (redacción).

The new bulletin (nº39) has been published. The main contents of this issue are: "To start with" by Josep Ferrer; “Our library ” (staff); "25 years of our main offices" by Manel Vilaseca; "Some special hispanic coins" by Josep Anton Moreno & Oriol Puig; "Activities report" (staff); "An approximation to the IV Catalan Philatelic Exhibition" (staff); "Carnival!" (staff); "Notes about the Spanish Civil War and the 'Defensa Pasiva' Stickers" by Enric Jerez; "The Penya Filatèlica and the bookmarks" (staff)

de juny 22, 2009

Nous llibres

Gràcies a la dedicació i a l’esforç del nostre consoci Josep Anton Moreno, dos nous títols importants s’han afegit al apartat de Numismàtica de la nostra biblioteca: “La Moneda Imperial Romana” de Castán i Fuster; i “Acuñaciones de la corona Catalana-Aragonesa y de los Reinos de Aragón y Navarra” de Crusafont.El primer ens dona una complerta visió de les monedes editades a l’època imperial romana complementada amb les dades històriques de tots els emperadors romans. És un veritable tractat d’un dels períodes més transcendentals de la història.

El segon és un llibre del 1992 però és el millor i el més "nou" editat sobre el tema sobre moneda catalano-aragonesa des dels seus inicis fins l’època dels reis catòlics, sense incloure aquesta darrera. Amb el llibre d’en Calico (des dels Reis Catòlics fins a l’actualitat) tindríem ja complert tot el numerari català. Queden encara les emissions fetes al territori català en època ibèrica i ibèrico-romana, que tot i que estrictament encara no era Catalunya serà el següent pas.


Gracias a la dedicación y el esfuerzo de nuestro consocio Josep Anton Moreno dos nuevos títulos se han añadido en el apartado de Numismática de nuestra biblioteca: “La Moneda Imperial Romana” de Castán i Fuster; y “Acuñaciones de la corona Catalana-Aragonesa y de los Reinos de Aragón y Navarra” de Crusafont. El primero nos da una completa visión de las monedas editadas en la época imperial romana complementada con los datos históricos de todos los emperadores romanos. És un verdadero tratado de uno de los periodos más trascendentales de la historia. El segundo és un libro de 1992 pero es el mejor i más “nuevo” editado sobre el tema de la moneda catalano-aragonesa. Con el libro de Calicó (desde los Reyes Católicos hasta la actualidad) tenemos completo el numerario catalán. Quedan pendientes las emisiones hechas en territorio catalán en época ibérica y ibero-romana, que a pesar que todavía no era Cataluña, será el próximo paso.

Thanks to the dedication and efforts from our fellow member Josep Anton Moreno, two new books have been included to the numismatics section of our library: Castan and Fuster’s “La Moneda Imperial Romana” (“The Imperial Roman Coin”) and Crusafont’s “Acuñaciones de la Corona Catalana-Aragones y de los Reinos de Aragón y Navarra” (“Coinings of the Crown of Aragon and Catalonia and the Kingdoms of Aragon and Navarre”). The first one contains a complete view of the coins from the imperial period of Rome, together with the historical data of all Roman Emperors. It is a true treatise of one of the most important periods in history. The second book was edited in 1992, but is the best and “newest” title about the coins from the Crown of Aragon and Catalonia. With Calicó’s book (which spans from the Catholic Monarchs to the present) we would cover all Catalan coins. We would still miss the coins made in Catalan territory in the Iberian and Roman-Iberian periods. Even though they were not Catalonia strictly, that will be the next step.

de juny 17, 2009

ULTIMA HORA – VI EXFILCAT

La decisió d’última hora del Museu del Ferrocarril de destinar l’espai a una altre exposició, segons sembla de caire Nacional Espanyol, ha provocat l’incompliment del compromís que tenia amb l’Ajuntament de la ciutat i amb la Penya Filatèlica per realitzar la VI Exposició Filatèlica de Catalunya a les seves instal·lacions.

Per tant us hem de comunicar el canvi d’ubicació de la nostra exposició que no es realitzarà en el Museu del Ferrocarril, tal com s’esmenta en el Reglament publicat i en les altres comunicacions que hem fet fins ara, sinó en el Centre d’Art Contemporani La Sala situat en el carrer d’en Joaquim Mir 12, durant les mateixes dates del 2 al 11 d’octubre de 2009.


La decisión de última hora del Museo del Ferrocarril de destinar su espacio a otra exposición, según parece de ámbito Nacional Español, ha provocado el incumplimiento del compromiso que tenía suscrito con el Ayuntamiento de la ciudad y con la Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú para realizar la VI Exposición Filatelica de Catalunya en sus instalaciones. Por lo tanto hemos de comunicarles el cambio de ubicación de nuestra exposición que no se realizará en el Museo del Ferrocarril, tal como figura en el Reglamento publicado y en las comunicaciones que hemos efectuado hasta ahora, sino en el Centre d’Art Contemporani La Sala situado en la calle Joaquim Mir 12, durante las mismas fechas del 2 al 11 de Octubre de 2009.

The “Museu del Ferrocarril” just decided to use its space to another exhibition, that seems to have spanish range importance. This breaks the museum agreement with the Town Hall of Vilanova and the Penya Filatèlica to use the space for the “VI Exposició Filatèlica de Catalunya”. With that situation, we have to announce the change of location of our “VI Exposició Filatèlica de Catalunya”, that will be established in the Centre d’Art Contemporani La Sala (Joaquim Mir street, 12) during the same dates from October 2nd to 11th, 2009.

de juny 09, 2009

Nova mostra de col·leccionisme

El nostre soci Francesc Pujades Altero ens presentarà, en la mostra de col·leccionisme “L’electricitat a la llar”, un conjunt d’aparells i estris relacionats amb l’electricitat des de 1915.
En aquesta ocasió ens remuntarem als inicis de l’electrificació a la nostra ciutat i podrem recordar o tal vegada conèixer un conjunt de peces que eren comunes a les nostres llars.
És ben coneguda la dedicació de l’amic Pujades a les col·leccions etnogràfiques. Aquest tipus de col·leccions esdevenen bàsiques per preservar de l’oblit elements que foren quotidians, i que amb el pas del temps són substituïts per altres més moderns, més segurs o més adequats a les necessitats de les persones.
La inauguració serà dissabte 20 de juny a les 19 hores en el nostre local i comptarà amb una xerrada col·loqui del mateix col·leccionista. La exposició romandrà oberta al públic en el horari habitual de la nostra societat del 20 al 30 de juny de 2009.


Nuestro socio Francesc Pujades Altero nos presentará, en la muestra de coleccionismo: “La electricidad en el hogar”, un conjunto de aparatos y piezas relacionadas con la electricidad desde 1915. En esta ocasión nos remontamos a los inicios de la electrificación de nuestra ciudad y podremos recordar o tal vez conocer un conjunto de piezas que eran comunes en nuestros hogares. Es bien conocida la dedicación de nuestro amigo Pujades a las colecciones etnográficas. Este tipo de colecciones resultan básicas a la hora de preservar del olvido elementos que fueron cotidianos, y que con el paso del tiempo son substituidos por otros más modernos, más seguros o más adecuados a las necesidades de las personas. La inauguración será el sábado 20 de junio a las 19 h. en nuestro local social i contara con una disertación-coloquio del mismo coleccionista. La exposición quedara abierta al público en el horario habitual de nuestra entidad del 20 al 30 de junio de 2009.


Our fellow member Francesc Pujades Altero will present to us a collection of machines and pieces related to electricity since 1915 in an exhibition called “Electricity in the household”. This exhibition goes back to the beginnings of the electrification of our city and we will be able to remember or even discover some pieces that were common in the household. Our friend Pujades’ dedication to ethnography is well known. This kind of collections is a staple of the preservation of elements that were common before, but that were replaced by others, more modern, safer, or better suited to the people’s needs. The exhibition will be opened to the public on Saturday, June 20th at 19 h. at our offices and will start with a speech from the collector. This exhibition will remain open to the public during our usual opening hours from June 20th to June 30th of 2009.