d’abril 26, 2010

Properes activitats. Maig 2010

Les activitats que tenim previstes per aquest proper mes de maig son les següents:

- Continuant amb el nostre propòsit de donar a conèixer les diverses modalitats de col·leccionisme que fomenten els nostres socis el dia 8 de maig, a les set de la tarda, inaugurarem, en la sala del nostre local social, la mostra en la que es podrà veure una part de la col·lecció de signatures de personatges famosos del nostre consoci i amic Àngel González Balcells. En aquest acte comptarem amb les explicacions i les anècdotes que ens explicarà el propi col·leccionista i a la vegada contestarà a totes les preguntes que se li facin.La col·lecció de les targetes amb la dedicatòria i la signatura dels diferents personatges està complementada amb una petita nota biogràfica i el retrat del personatge i forma un conjunt molt interessat que ens permetrà tornar a un temps i a uns personatges que comencem a oblidar.
L’exposició estarà oberta com sempre a tot el públic en general i es podrà visitar al llarg de dues setmanes en el nostre local del carrer Marques del Duero 15, en el següent horari: Feiners de 18 a 21 hores, Dissabtes de 16 a 21 hores, Diumenges de 10 a 14 hores.
Esperem que ens vulgueu acompanyar i visitar aquesta peculiar i interessant mostra de Col·leccionisme.
- El diumenge dia 23 de maig d’11 a 14 hores tindrà lloc en el nostre Local Social la VI Trobada de col·leccionistes de Taps Corona. Esperem que aquesta nova trobada continuï consolidant l’èxit del col·leccionisme d’aquest element entre els nostres socis i el col·leccionistes forans que de ben segur ens visitaran.


Las actividades que tenemos previstas para este próximo mes de mayo son las siguientes:
- Continuando con nuestro propósito de dar a conocer las diversas modalidades de coleccionismo de nuestros socios, el día 8 de mayo a las 7 de la tarde, inauguraremos una muestra en la que se podrá ver parte de la colección de autógrafos de personajes famosos de nuestro consocio y amigo Àngel Gonzalez Balcells. En este acto contaremos con las explicaciones y anécdotas que nos explicará el propio coleccionista i a contestara a todas las preguntas que le hagan. La colección de tarjetas con la dedicatoria y la firma de los diferentes personajes esta complementada con una pequeña nota biográfica y una foto de cada uno de ellos, formando un conjunto muy interesante que nos permitirá volver en el tiempo y a unos personajes que comenzábamos a olvidar. La exposición estará abierta, como siempre, al público general, y se podrá visitar a lo largo de dos semanas en nuestro local de la calle Marques del Duero 15, en los horarios habituales (laborables 18-21h, sábado 16-21h, domingo 10-14h). Esperamos que nos queráis acompañar y visitar esta peculiar e interesante colección.
- El domingo 23 de mayo, de 11 a 14h, tendrá lugar en nuestro local social el VI encuentro de coleccionistas de tapones corona. Esperemos que este nuevo encuentro continúe consolidando el éxito coleccionista de este elemento entre nuestros socios i foráneos que bien seguro nos visitaran.


The events planned for the upcoming month of May are as follows:
- Keeping up with our commitment of divulging the different kinds of collections from our members, the next May 8th at seven pm, we will open an exhibition at our headquarters in which the signature collection of our friend and member Àngel González Balcells will be shown. This opening event will feature the explanations and anecdotes from the collector himself, who will also answer any questions raised. This collection of cards with the dedication and signature from several celebrities also features a brief biographical note and their picture. The result is very interesting and will allow us to go back to a time and people that we are beginning to forget. The exhibition will remain open to the public for two week at our headquarters located at the Marques del Duero Street, 15, on the following hours: Work days, from 18h to 21h; Saturdays, from 16h to 21h; Sundays, from 10h to 14h. We hope you want to join us and visit this unusual and interesting form of collection.
- Sunday May 23rd, from 11h to 14h, the VI Meeting of Crown Cap Collectors will take place in our headquarters. We hope this new meeting will strengthen the success of this form of collecting among our local collectors and among the many visitors who will drop by.

d’abril 12, 2010

Butlletí 40

Acaba de sortir el butlletí 40 de la Penya Filatèlica. Els principals continguts d’aquest número són:
“Per començar” de Josep Ferrer
“VI Exposició Filatèlica de Catalunya” (redacció)
“El fons de la nostra biblioteca – 9” (redacció)
“Notes sobre la Guerra Civil Espanyola i les vinyetes. Foyer du Français Antifasciste” de Enric Jerez
“Las monedas reselladas durante los reinados de Felipe III y IV (V Resello del 1603)” de Josep Anton Moreno
“Les altres activitats” (redacció)Acaba de salir el boletín 40 de la Penya Filatèlica. Los principales contenidos son:
“Para empezar” de Josep Ferrer; “VI Exposición Filatelica de Cataluña” (redacción); “El fondo de nuestra biblioteca – 9” (redacción); “Notas sobre la Guerra Civil Española i les viñetas. Foyer du Français Antifasciste” de Enric Jerez; “Las monedas reselladas durante los reinados de Felipe III y IV (V Resello del 1603)” de Josep Anton Moreno; “Las otras actividades” (redacción).

The new bulletin (nº40) has been published. The main contents of this issue are: “To start with” by Josep Ferrer; “VI Catalan Philatelic Exhibition” (staff); “Our library – 9” (staff); “Notes about the Spanish Civil War and the Stickers. Foyer du Français Antifasciste” by Enric Jerez; “The chop marked coins during Felipe III & IV reings (1603 V chop mark)” by Josep Anton Moreno; “Other activities” (staff).