d’abril 17, 2012

Punt de llibre núm. 11


La Penya Filatèlica amb motiu de l'expocició de "Sant Jordi - Tema de Col·leccionisme" ha publicat el punt de llibre núm. 11 de la seva col·lecció, obra feta per l'artista vilanovina Rosa Altés.


La Penya Filatèlica con motivo de la exposición de "San Jorge - Tema de Coleccionismo" ha publicado el marcapaginas nº 11 de su colección  En esta ocasión es obra de la artista vilanovina Rosa Altés.

The "Peña Filatelica" has published the 11th bookmark of his collection, on the occasion of "St. George - Collectibles theme" exibition. This time, it is a work of Rosa Altés, artist from Vilanova.

d’abril 15, 2012

Hem inaugurat l’exposició de Sant Jordi


Aquí els mostrem algunes imatges


                                                                 Vista general de la sala

                                                   El Sr. Narcis Sayrach en plena conferència

                                         El Sr. Nacis Sayrach i la Sra. Rosa Altès, autora del punt de llibre
                                               especialment acolorit per obsequiar al presentador.

                                                                           Una petita mostra del material exposat

Aqui os enseñamos algunas imagenes
Here we show you some pictures

d’abril 05, 2012

Defunció

Acabem de rebre la trista noticia que ha mort el Sr. Enric Móns Borrell, la tarda del 5 d'abril. En la seva trajectòria, sempre a favor de la filatèlica catalana, va ser Secretari General de FESOFI (Federación Española de Sociedades Filatélicas) i President de FECAFIL (Federació Catalana de Filatèlia), a més de President del Club Filatèlic de Mataró.
Des d'aquí el nostre record i sincer condol a la seva família.

Acabamos de recibir la triste noticia que ha muerto el Sr. Enric Móns Borrell, la tarde del 5 de abril. En su trayectoria, siempre a favor de la filatélica Catalana, fue Secretario General de FESOFI (Federación Española de Sociedades Filatélicas) y Presidente de FECAFIL (Federación Catalana de Filatélia), además de Presidente del Club Filatélico de Mataró. Desde aquí nuestro recuerdo y sincero pésame a su familia.

We have just received the sad news about the death of Mr. Enric Móns Borrell, the afternoon of April 5th. In his career, always in favor of Catalan philately, was Secretary of FESOFI (Spanish Federation of Philatelic Societies) and President of FECAFIL (Catalan Federation of Philately), as well as President of Philatelic Club of Mataro. From here our memories and sincere condolences to his family.