de novembre 28, 2008

Ressò de les activitats

Volem informar que el món del col·leccionisme de “punts de llibre” te un blog molt interessant a Internet dedicat a aquesta modalitat de col·leccionisme.
En ell van recollir la nostra exposició de Punts de Llibre inaugurada a finals del passat Octubre amb una gran quantitat de fotografies i un ampli comentari.
Perquè el pogueu conèixer, aquí teniu l’enllaç. Val la pena entrar-hi.
http://senyaldepagina.blogspot.com

Queremos informar que el mundo del coleccionismo de “puntos de lectura” dispone de un blog muy interesante en Internet dedicado a divulgar esta modalidad de coleccionismo. En él informaron sobre nuestra exposición de Puntos de Libro inaugurada el pasado Octubre reproduciendo una notable cantidad de fotografías complementadas con un amplio comentario. Para que lo podáis conocer aquí tenéis el enlace. Vale la pena consultarlo.

We want to inform you that the bookmarks collectors have an interesting Internet blog dedicated to publish this kind of collections. You can see on it a good report of our recent exhibition with some photographs and additional information. Here you have the link, worth to take a look.

de novembre 17, 2008

Edicions recents

Aquestes són les edicions més recents de la Penya:
*El punt de llibre de Ma Pilar Martinez
*Tap Corona per la Trobada de taps Corona
*2 chapes de cava de la XIII Fira de plaques (dins de la Fira de Novembre 2008)


Estas són las más recientes ediciones de la Penya: punto de lectura de Ma Pilar Martinez, Chapa corona del encuentro de esta modalidad y 2 chapas de la XIII Feria de Chapas de cava (dentro de la Fira de Novembre 2008).

This are the Penya most recent editions: a bookmark created by Ma Pilar Martinez, a crown cap for the encounter of this modality collectors and 2 bottlecaps for the XIII Bottlecap Fair (celebrated inside the November fair 2008)

de novembre 08, 2008

Butlletí 38

Acaba de sortir el butlletí 38 de la Penya Filatèlica.
Els principals continguts d’aquest número són:
"Per començar" de Josep Ferrer
"El fons de la nostra biblioteca 8" (redacció)
"Las monedas reselladas durante los reinados de Felipe III y IV. Resellos falsos de época" de Josep Anton Moreno i Joaquím Centeno
"Crònica d'activitats" (redacció)
"Una vinyeta vilanovina desconeguda?" (redacció)
"Notes sobre la Guerra Civil Espanyola i les vinyetes Pro Cultura" de Enric Jerez
"Els països filatèlics 7" de Manel Vilaseca

També hi ha diverses notícies breus sobre altres activitats i material editat.


Acaba de salir el boletín 38 de la Penya Filatèlica. Los principales contenidos son: "Para empezar" de Josep Ferrer; "El fondo de nuestra biblioteca 8" (redacción); "Las monedas reselladas durante los reinados de Felipe III y IV. Resellos falsos de época!" de Josep Anton Moreno y Joaquím Centeno; "Crónica de actividades" (redacción); "Una viñeta vilanovina desconocida?" (redacción); "Notas sobre la Guerra Civil Española y las viñetas pro cultura" de Enric Jerez; "Los países filatélicos 7" de Manel Vilaseca. También hay diversas noticias cortas sobre otras actividades y material editado.

The new bulletin (nº38) has been published. The main contents of this issue are: "To start with" by Josep Ferrer; "Our library 8" (staff); "The marked coins during Felipe III & IV reigns. Period false marks." by Josep Anton Moreno & Joaquím Centeno; "Activities report" (staff); "An unknown sticker of Vilanova" by Josep Ferrer; "Philathelic countries 7" by Manel Vilaseca. It also includes some flash news about other activities and editions.