de desembre 23, 2013

Felicitació

Bon Nadal i millor 2014
Feliz Navidad y mejor 2014

Merry Christmas and Happy New Year 2014

de desembre 19, 2013

Segell Joan Ventosa i Roig

Seguint amb la nostra voluntat d’anar recordant en forma de segell les efemèrides i personatges vilanovins, hem demanat a correus un segell per commemorar el 130 aniversari del naixement de Joan Ventosa i Roig.
La trajectòria d’aquest personatge vilanoví es molt amplia i és difícil de resumir, però valgui dir que destacà com pedagog e impulsor del cooperativisme. Com a polític, va ser el primer alcalde de Vilanova, elegit per sufragi universal al 1916, y el president Macià el nomenà  Conseller d’economia i agricultura al 1933.
Aquest segell ja està disponible i el podeu demanar a la secretaria de la societat.
Siguiendo con nuestra voluntad de recordar en forma de sellos las efemérides i personajes locales, hemos pedido a correos un sello para conmemorar el 130 aniversario del nacimiento de Joan Ventosa i Roig. La trayectoria de este personaje villanovés es muy amplia y difícil de resumir, pero valga decir que destacó como pedagogo e impulsor del cooperativismo. Como político, fue el primer alcalde de Vilanova elegido por sufragio universal en 1916, y el presidente Macià lo nombró Consejero de Economía y Agricultura, en 1933. Este sello ya esta disponible y lo podéis pedir en la secretaria de la sociedad.

Following our willingness to go as remembering anniversaries and remarkable characters from Vilanova, we asked Correos a stamp to commemorate the 130th anniversary of the birth of Joan Ventosa i Roig. The trajectory of this local personality is very large and it is difficult to summarize, but it is worth saying that was a distinguished educator and promoter of cooperative. As a politician, he was the first mayor of Vilanova, elected by universal suffrage in 1916, and was appointed by President Macia as Economy and Agriculture Chairman in 1933. This stamp is already available and you can ask for it at the society secretary office.

de desembre 18, 2013

Imatges de la Trobada

Aquí teniu unes imatges de la presentació del punt de llibre editat en motiu de la “1a Trobada de Col·leccionistes de Punts de Llibre” i també de la mateixa trobada.

Presentació del punt de llibre: el Sr. Antoni Virgili (coordinador de la Trobada), el Sr Josep Ferrer (President de la Penya) i l'artista Lluís Amaré (autor del nou punt de llibre)
Col·leccionistes intercanviant punts de llibres.

Aquí tenéis unas imágenes de la presentación del punto de lectura editado en motivo del “1r encuentro de Coleccionistas de Puntos de Lectura”, así como del mismo encuentro.

Here you can see some pictures from the presentation of the bookmark published on the occasion of the “1st Bookmarks collectors meeting”, and the same event.

de desembre 03, 2013

1a Trobada de Col·leccionistes de Punts de Llibre

El diumenge dia 15 de desembre, de 10 a 13 hores, tindrà lloc en el nostre local Social del carrer marques del Duero 15, la primera Trobada Social de Col·leccionistes de Punts de llibre.
Per aquesta ocasió editarem el punt de llibre número 17 de la nostra col·lecció, il·lustrat per l’artista vilanoví Lluís Amaré.
Prèviament, el dimarts dia 10 de desembre a les set de la tarda i també en el nostre local social, presentarem el mencionat punt de llibre en un acte en el que ens acompanyarà l’artista autor de la il·lustració.
Us esperem a tots en aquesta primera trobada que desitgem sigui l’inici d’un cicle continuat de trobades en aquesta modalitat de col·leccionisme.El domingo 15 de diciembre, de 10 a 13 horas, tendrá lugar en nuestro local social de la calle Marquès del Duero 15, el primer Encuentro Social de Coleccionistas de Puntos de Lectura. Para esta ocasión editaremos el punto de lectura número 17 de nuestra colección, ilustrado por el artista local Lluís Amaré. Previamente, el martes 10 de diciembre a las 7 de la tarde y también en nuestro local social, presentaremos el mencionado punto de lectura en un acto en el que nos acompañará el artista autor de la ilustración. Os esperamos a todos en este primer encuentro que deseamos sea el inicio de un ciclo continuado de encuentros en esta modalidad de coleccionistas.

On Sunday December 15th, from 10 to 13 hours, will take place at our social clubhouse, 15th Marquès del Duero Street, the First Meeting of Bookmarks Collectors. For this occasion we edit a new bookmark, the number 17 in our collection, illustrated by local artist Lluis Amaré. Previously, on December 10th at seven in the evening and in our clubhouse, we will be presenting the mentioned bookmark with the presence of the artist, author of the illustration. See you all in this first meeting, which we want to be the start of a continuous cycle of meetings in this type of collecting.