de maig 11, 2018

10a Trobada de col·leccionistes de punts de llibre

El diumenge dia 27 de maig, de 10.30 a 13.30 hores en el nostre local social, tindrà lloc la 10a Trobada de col·leccionistes de punts de llibre.
En motiu d’aquesta trobada s’editarà el punt de llibre número 39 de la nostra col·lecció amb una il·lustració d’una de les obres del pintor i gravador vilanoví Enric Cristòfol Ricart que en aquest any es commemora el 125 aniversari del seu naixement.
Aquí el teniu reproduït.
Us esperem a tots.El domingo 27 de mayo, de 10.30 a 13.30 horas en nuestro local social, tendrá lugar el 10º Encuentro de coleccionistas de puntos de lectura.
Con motivo de este encuentro se editará el punto de lectura número 39 de nuestra colección con una ilustración de una de las obras del pintor y grabador local Enric Cristofol Ricart, que este año conmemora el 125 aniversario de su nacimiento.
Aquí lo tenéis reproducido.
Os esperamos a todos.


On Sunday May 27, from 10.30 am to 13.30 pm in our social premises, the 10th Meeting of collectors of bookmarks will take place.
On the occasion of this meeting, we will edit the bookmark number 39 of our collection, with an illustration from the local painter and engraver Enric Cristofol Ricart, which this year commemorates the 125th anniversary of his birth.
Here you have it reproduced.
We wait for you all.