de novembre 26, 2010

Recull fotogràfic de les nostres dues ultimes activitats

Dia 13 de novembre de 2010
Inauguració de la mostra documental, amb materials de l’arxiu personal del Sr. Miquel Altadill i presentació del segell personalitzat commemorant el centenari de l’Orfeó Vilanoví.Inauguración de la muestra documental con materiales del archivo personal del Sr. Miquel Altadill y presentación del sello personalizado conmemorativo del centenario del Orfeó Vilanoví.

Opening of the documents exhibition from Mr. Miquel Altadill personal archive, and presentation of the personalized stamp due the commemoration of the 100 anniversary of “Orfeó Vilanoví”
.Dia 21 de novembre de 2010
7ena trobada d’intercanvi de Taps Corona.

7ª encuentro de intercambio de tapon corona
7th crown caps exchange meetingde novembre 14, 2010

Trobades d’intercanvi de taps corona

El pròxim dia 21 de novembre tindrà lloc la
7ª TROVADA DE COL•LECCIONISTES DE TAPS CORONA,
al local social, - Marques del Duero nº 15.
L’activitat es desenvoluparà com es habitual entre les 10 i les 14 hores

El próximo día 21 de noviembre tendrá lugar la
7ª REUNION COLECCIONISTAS DE TAPON CORONA,
al local social, - Marques del Duero nº 15-
La actividad se desarrollara como es habitual entre las 10 a las 14 Hs.

Next NOvember 21st the
7th MEETING OF CROWN CAPS COLLECTORS
will take place in our offices – Marques del Duero nº15
The event will take place, as usual, from 10h. to 14h.

de novembre 08, 2010

Centenari de l'Orfeó Vilanovi

La nostra Societat s’adhereix a la commemoració del centenari de l’Orfeó Vilanovi demanant a correus l’edició d’un segell de tipus personalitzat.
El proper dissabte 13 de novembre a les 7 de la tarda en el nostre local social, farem la presentació oficial d’aquest segell.
Al mateix temps inaugurarem una mostra documental sobre el centenari de l’Orfeó amb material del nostre soci Sr. Miquel Altadill Giner que serà també el encarregat de la presentació de la mateixa
L’exposició romandrà en el nostre local fins al 28 de novembre i es podrà visitar en el horari habitual de la nostra societat.

Nuestra Sociedad se adhiere a la conmemoración del centenario del Orfeó Vilanovés solicitando a correos la edición de un sello personalizado El próximo sábado 13 de noviembre a las 7 de la tarde en nuestro local social, haremos la presentación oficial de este sello Al mismo tiempo inauguraremos una muestra de documentos sobre el centenario del Orfeo con material propiedad del Sr. Miquel Altadill Giner quien también será el encargado de hacer la disertación La exposición quedara abierta al publico hasta el 28 de noviembre y se podrá visitar en el horario habitual de nuestra sociedad.

Our society wants to join the celebration of the centenary of the Orfeó Vilanoví and has requested a custom stamp to Correos. Next Saturday November 13th at 7 p.m. this stamp will be presented officially at our offices. We will also open an exhibit about this anniversary with material from one of our members, Mr. Miquel Altadill GIner, who will also give an introductory speech about it. This exhibition will remain at our offices until November the 28th, and will be open to the public during our usual open hours.