de desembre 19, 2013

Segell Joan Ventosa i Roig

Seguint amb la nostra voluntat d’anar recordant en forma de segell les efemèrides i personatges vilanovins, hem demanat a correus un segell per commemorar el 130 aniversari del naixement de Joan Ventosa i Roig.
La trajectòria d’aquest personatge vilanoví es molt amplia i és difícil de resumir, però valgui dir que destacà com pedagog e impulsor del cooperativisme. Com a polític, va ser el primer alcalde de Vilanova, elegit per sufragi universal al 1916, y el president Macià el nomenà  Conseller d’economia i agricultura al 1933.
Aquest segell ja està disponible i el podeu demanar a la secretaria de la societat.
Siguiendo con nuestra voluntad de recordar en forma de sellos las efemérides i personajes locales, hemos pedido a correos un sello para conmemorar el 130 aniversario del nacimiento de Joan Ventosa i Roig. La trayectoria de este personaje villanovés es muy amplia y difícil de resumir, pero valga decir que destacó como pedagogo e impulsor del cooperativismo. Como político, fue el primer alcalde de Vilanova elegido por sufragio universal en 1916, y el presidente Macià lo nombró Consejero de Economía y Agricultura, en 1933. Este sello ya esta disponible y lo podéis pedir en la secretaria de la sociedad.

Following our willingness to go as remembering anniversaries and remarkable characters from Vilanova, we asked Correos a stamp to commemorate the 130th anniversary of the birth of Joan Ventosa i Roig. The trajectory of this local personality is very large and it is difficult to summarize, but it is worth saying that was a distinguished educator and promoter of cooperative. As a politician, he was the first mayor of Vilanova, elected by universal suffrage in 1916, and was appointed by President Macia as Economy and Agriculture Chairman in 1933. This stamp is already available and you can ask for it at the society secretary office.