de juliol 24, 2013

El Butlletí núm. 44

Ja tenim en les nostres mans una nova edició del nostre Butlletí.
El seu contingut es:

Portada: fotografia amb els pabordes de la Festa Major
Per començar  (Josep Ferrer Serra)
Recull d’activitats (redacció)
El fons de la nostra biblioteca, secció numismàtic, passat i futur. (Josep Anton Moreno-Bedmar)
Notes sobre la Guerra Civil Espanyola i les vinyetes “Pioners (Enric Jerez)
I els mesos que vindran: la 38a Exposició Filatèlica i la Exposició “Tot Col·leccionisme” (redacció)
Las monedas de Carlos y Juana acuñadas en México (1536-1557) (Josep Anton Moreno-Bedmar)
Llibres dedicats singulars (Francesc X. Puig Rovira)
En record del nostre Manel Vilaseca (Josep Ferrer Serra)
Nou segell personalitzat, un centenari molt nostre (Oriol Puig Almirall) (redacció)
Arxiu de la Penya. Nova Ubicació (redacció)Portada: fotografía con los pabordas de la Fiesta Mayor
Para empezar (Josep Ferrer Serra)
Resumen de actividades (redacción)
El fondo de nuestra biblioteca, sección numismática, pasado y futuro (Josep Anton Moreno-Bedmar)
Notas sobre la Guerra Civil Española y las viñetas “Pioneros” (Enric Jerez)
Y los meses que vendrán: la 38º Exposición Filatélica i la Exposición “Todo Coleccionismo” (redacción)
Las monedas de Carlos y Juana acuñadas en México (1536-1557) (Josep A: Moreno Bedmar)
Libros dedicados singulares (Francesc X. Puig Rovira)
En recuerdo de nuestro Manel Vilaseca (Josep Ferrer Serra)
Nuevo sello personalizado, un centenario muy nuestro (Oriol Puig Almirall) (redacción)
Archivo de la Penya. Nueva Ubicación (redacción)

Cover: picture with the “pabordes” of the”Festa Major”
To start with (Josep Serra Ferrer)
Summary of activities (staff)
Our Library, numismatic section, past and future (Josep Anton Moreno-Bedmar)
Notes on the Spanish Civil War and vignettes “Pioneers” (Enric Jerez)
The forthcoming months: 38th Philatelic exhibition and the “all collections” exhibition (staff)
The coins of Carlos and Juana coined in Mexico (1536-1557) (Josep Anton Moreno-Bedmar)
Singular dedicated books (Francesc X. Puig Rovira)
Memory of our Manel Vilaseca (Josep Ferrer Serra)
New personalized stamp, a centenarian member (Oriol Puig Almirall) (staff)
The Penya Archives, new placement (staff)

de juliol 17, 2013

Nou segell personalitzat, un centenari molt nostre

Abans de les vacances d’agost ja tenim disponible el segell personalitzat que hem volgut dedicar a l’Oriol Puig Almirall, soci fundador de la nostra societat al 1951. Aquest any es compleix el centenari del seu naixement.
Oriol Puig Almirall va ser, seguint el seu pare, un destacat filatelista, però també fou escriptor de diverses obres de teatre per les que fou reconegut i premiat tant a Catalunya com a fora. El seu treball de molts anys, extens i documentat, fou sobre el Carnaval Vilanoví.
Aquest segell personalitzat reprodueix un retrat que li va fer el pintor Vilanoví Martí Torrents. Serveixi aquest com a record merescut a un gran vilanovi i a un destacat company filatelista


Antes de la vacaciones de agosto ya tenemos disponible el sello personalizado que hemos querido dedicar a Oriol Puig Almirall, socio fundador de nuestra sociedad en 1951. Este año se celebra el centenario de su nacimiento. Oriol Puig Almirall fue, al igual que su padre, un destacado filatelista, pero también fue escritor de diversas obras de teatro por las cuales recibió reconocimientos y premios tanto en Cataluña como fuera. Su trabajo de muchos años, extenso y documentado, fue sobre el Carnaval villanovés. Este sello personalizado reproduce un retrato que le hizo el pintor local Martí Torrents. Sirva este como merecido recuerdo a un gran villanovés y a un destacado compañero filatelista.

Before the August holidays and have available the custom stamp we wanted to devote to Oriol Puig Almirall, founder of our society in 1951. This year marks the centenary of his birth. Oriol Puig Almirall was, like his father, a noted philatelist, but was also a writer of several plays for which he received recognition and awards both in Catalonia and abroad. His work of many years, extensive and documented, was on the Carnival of Vilanova. This personalized stamp reproduces a picture that made the local painter Marti Torrents. Serve this as deserved memoir of a great citizen and a prominent companion philatelist.