de setembre 19, 2013

Nova presentació literària

El dissabte dia 28 de setembre tindrà lloc, a les 13 hores i en el nostre local social, la presentació del nou llibre del nostre consoci i amic Miquel Altadill Giner, “Els juvenils del Club de Futbol Vilanova 1953-1956”.
En l’acte de la presentació ens acompanyarà l’actual president del C.F. Vilanova, el Sr. Àngel Calvo.

El sábado 28 de septiembre tendrá lugar, a las 13 horas y en nuestro local social, la presentación del nuevo libro de nuestro consocio y amigo Miquel Altadill Giner, “Els juvenils del Club de Futbol Vilanova 1953-1956”. En el acto de presentación nos acompañará el actual presidente del C.F. Vilanova, el Sr. Ángel Calvo.

On Saturday, September 28th will take place, at 13 hours and in our clubhouse, the presentation of the new book from our friend and fellow member Michael Altadill Giner, “Els juvenils del Club de Futbol Vilanova 1953-1956”. The current president of CF Vilanova, Mr. Angel Calvo, will accompany us in this presentation.