de desembre 21, 2010

Feliç Nadal i Bon Any Nou!!

Feliz Navidad y Próspero año nuevo!!

Merry Christmas and Happy New Year!!Aquest any la felicitació de Nadal es obra de l'artista local Pep Ventura. Tambè es el punt de llibre núm 6 de la col·lecció de la Penya que podeu demanar directament a Secretaria de la Societat.

Este año la Felicitacion de Navidad es obra del artista local Pep Ventura. También es el marcador de página núm. 6 de la colección de la Penya que podéis pedir directamente a la Secretaria de la Sociedad.

This year the x-mas card is from the local artist Pep Ventura. Moreover, it is a well the bookmark number 6 in the Penya series, that you can request directly to our society

de desembre 20, 2010

Mosaic d'entitats: La Penya Filatèlica

Com vam dir fa uns dies la Penya va se la protagonista d'un capítol del programa "Mosaic d'entitats", emès pel Canal Blau /Maricel TV.
Si us el vau perdre, el podeu veure per internet a la adreça:
http://www.tdtgarraf.com/video/35035/capitol-10?a7eca8862593b770ffa28e0532e39562


Como dijimos hace unos dias, la Penya fue la protagonista de un capitulo del programa "Mosaico de Entidades", emitido por el Canal Blau / Maricel TV. Si os lo perdiesteis, lo podeis ver por internet en la dirección de arriba.

As we said some days ago, the Penya had been the protagonist of a chapter in the "Mosaic d'Entitats" tv series, aired by Canal Blau / Maricel tv. If u missed, you can see it online at the link above.

de desembre 11, 2010

Butlletí nº 41

Ja tenim en les nostres mans l'últim butlletí d'aquest any 2010.

El seu contingut és:
Presentació del logo que ens acompanyarà l'any pròxim, celebrem els primers 60 anys de vida.
Per començar (Josep Ferrer).
Recull d'activitats de l'any (redacció).
El fons de la nostra biblioteca - 10 (redacció).
Tots el segells de la Penya (redacció).
Notes sobre la Guerra Civil Espanyola i les vinyetes Komsomol (Enric Jerez).
Últims punts de llibre editat per la Penya (redacció).
Francisco Diez, per molts anys (redacció).
Torna el Carnaval a la Penya (secció carnaval).
En record (ens han deixat Pere Brull Carreras i Fidel Claramunt Lacueva,
artistes que han col·laborat habitualment amb la nostra Societat) (redacció).
Els països filatèlics (Manel Vilaseca).

Ya tenemos en nuestras manos el último boletín de este año 2010.
Su contenido es:
Presentación del logo que nos acompañará el año próximo, celebramos los primeros 60 años de vida.
Para empezar (Josep Ferrrer).

Resumen de actividades del año (redacción).

El fondo de nuestra biblioteca - 10 (redacción).

Todos los sellos de la Penya (redacción).

Notas sobre la Guerra Civil Española y las viñetas Komsomol (Enric Jerez).

Últimos puntos de página editados por la Penya (redacción).
Francisco Diez, felicidades (redacción).

Vuelve el Carnaval a la Penya (secció carnaval).

En recuerdo (nos han dejado Pere Brull Carreras y Fidel Claramunt Lacueva,

artistas que han colaborado habitualmente con nuestra Sociedad) (redacción).
Los paises filatelicos (Manel Vilaseca).


We have in our hands the last bulletin of 2010.
The contents are:

Introduction of the logo that will accompany us next year, in which we celebrate our 60 years of life.

To begin with (Josep Ferrer).

Summary of this year's activities (staff).
Our library - 10 (staff).

All the Penya's stamps (staff).

Notes about the Spanish Civil War and the Komsomol Stickers (Enric Jerez).
Latest bookmarks edited by Penya (staff).
Francisco Diez, happy birthday (staff).

The Carnival returns to Penya (Carnival section).

In memoriam (dedicated to Pere Brull Carreras and Fidel Claramunt Lacueva, artists that often collaborated with our Society and recently passed away) (staff).
The phillatelic countries (Manel Vilaseca).

de desembre 07, 2010

La Penya Filatèlica protagonista a la televisió local.

El proper programa MOSAICS D’ ENTITATS que es veurà el dimecres dia 8 de desembre a les 20h. estarà dedicat a la nostra societat. Per aquest motiu un equip de Canal Blau TV ha vingut per enregistrar diferents activitats i entrevistant diversos socis.

El programa es repeteix en la graella de la programació de la setmana el mateix dia a les 22h.; dijous dia 9 a les 10h., a les 14h. i a les 16:05; i el diumenge dia 12 a les 11:30.

Us convidem a veure el programa que amb tota seguretat contribuirà al millor coneixement i difusió de les activitats de la Penya.

El próximo programa MOSAICS D’ENTITATS que se verá el miércoles día 8 de diciembre a las 20h., estará dedicado a nuestra sociedad. Por este motivo un equipo de Canal Blau TV ha venido a grabar diferentes actividades y entrevistar a algunos socios. El programa se repite en la parrilla de la programación de la semana el mismo día a las 22h.; el jueves día 9 a las 10h., las 14h. y las 16:05; y el domingo día 12 a las 11:30. Os invitamos a ver el programa que con toda seguridad contribuirá a un mejor conocimiento y difusión de las actividades de la Penya.

The upcoming program MOSAICS D’ENTITATS, which will be aired Wednesday, December 8th at 20h., will be focused on our society. For this reason a Canal Blau TV crew has come to record several events and interview a few members. The program will also be aired the same day at 22h.; Thursday 9th at 10h., 14h. and 16:05; and Sunday 12th at 11:30. We encourage you to see this program that, without a doubt, will help spreading the word of our society and our activities.

de desembre 05, 2010

CARTA DE PRESENTACIÓ ALS/LES SOCIS/ES

Benvolguts socis/es de la Penya Filatèlica,

Som un grup de socis incorporats recentment d'edats compreses entre els 18 i els 20 anys. Ens hem incorporat amb la voluntat de revitalitzar l'activitat carnavalesca d'aquesta entitat històrica de Vilanova i la Geltrú.

Fa aproximadament mig any un grup de joves vinculats, d'una manera o altra, al món associatiu vilanoví vam trobar-nos i vam decidir que el proper Carnaval volíem organitzar actes de Carnaval pel nostre compte. Aleshores un soci de la Penya ens va suggerir aquesta entitat com a plataforma per realitzar els actes, degut a que els últims anys l'activitat carnavalesca de la Penya Filatèlica havia minvat considerablement.

Agraïm molt la càlida benvinguda que la junta ens ha brindat i esperem que el nostre entusiasme sigui compartit per tots i cada un dels socis i sòcies que formem aquesta gran entitat.

Visca el Carnaval de Vilanova! Visca la Penya Filatèlica!


Estimados socios/as de la Penya Filatélica

Somos un grupo de socios incorporados recientemente de edad comprendida de 18 a los 20 años. Nos hemos incorporados con la voluntad de revitalizar la actividad de ésta entidad histórica de Vilanova i la Geltrú. Hace aproximadamente medio año, un grupo de jóvenes vinculados, de una manera u otra al mundo asociativo vilanovi nos encontramos y decidimos que el próximo carnaval queríamos organizar actos de carnaval por nuestra cuenta. Entonces un socio de la Penya nos sugirió esta entidad como plataforma para realizar los actos debido a que en los últimos años la activiad carnavalesca de la Penya Filatélica habías disminuido considerablemente. Agracedemos mucho el cálido recibimiento que la Junta nos brindado y esperamos que nuestro entusiasmo sea compartido por todos y cada uno de los socios que componen esta gran entidad. Viva el Carnaval de Vilanova! Viva la Penya Filatèlica!


Dear members of Penya Filatèlica,

We are a group of newly arrived members, of ages between 18 and 20. We have joined to revitalize the carnival activities of this historical society of Vilanova i la Geltrú. Aproximately half a year a go, a group of young people, linked to the society world of Vilanova, met and decided that next Carnival we wanted to organize Carnival events on our own. Then, a member of Penya suggested using the society as a base from which to organize those events since the Carnival activities of Penya Filatèlica have been dwindling noticeably. We are very thankful for the warm welcome of the board and we hope that our enthusiasm will be shared by every single member of this great society. Long live the Carnival of Vilanova! Long Live Penya Filatèlica!

de novembre 26, 2010

Recull fotogràfic de les nostres dues ultimes activitats

Dia 13 de novembre de 2010
Inauguració de la mostra documental, amb materials de l’arxiu personal del Sr. Miquel Altadill i presentació del segell personalitzat commemorant el centenari de l’Orfeó Vilanoví.Inauguración de la muestra documental con materiales del archivo personal del Sr. Miquel Altadill y presentación del sello personalizado conmemorativo del centenario del Orfeó Vilanoví.

Opening of the documents exhibition from Mr. Miquel Altadill personal archive, and presentation of the personalized stamp due the commemoration of the 100 anniversary of “Orfeó Vilanoví”
.Dia 21 de novembre de 2010
7ena trobada d’intercanvi de Taps Corona.

7ª encuentro de intercambio de tapon corona
7th crown caps exchange meetingde novembre 14, 2010

Trobades d’intercanvi de taps corona

El pròxim dia 21 de novembre tindrà lloc la
7ª TROVADA DE COL•LECCIONISTES DE TAPS CORONA,
al local social, - Marques del Duero nº 15.
L’activitat es desenvoluparà com es habitual entre les 10 i les 14 hores

El próximo día 21 de noviembre tendrá lugar la
7ª REUNION COLECCIONISTAS DE TAPON CORONA,
al local social, - Marques del Duero nº 15-
La actividad se desarrollara como es habitual entre las 10 a las 14 Hs.

Next NOvember 21st the
7th MEETING OF CROWN CAPS COLLECTORS
will take place in our offices – Marques del Duero nº15
The event will take place, as usual, from 10h. to 14h.

de novembre 08, 2010

Centenari de l'Orfeó Vilanovi

La nostra Societat s’adhereix a la commemoració del centenari de l’Orfeó Vilanovi demanant a correus l’edició d’un segell de tipus personalitzat.
El proper dissabte 13 de novembre a les 7 de la tarda en el nostre local social, farem la presentació oficial d’aquest segell.
Al mateix temps inaugurarem una mostra documental sobre el centenari de l’Orfeó amb material del nostre soci Sr. Miquel Altadill Giner que serà també el encarregat de la presentació de la mateixa
L’exposició romandrà en el nostre local fins al 28 de novembre i es podrà visitar en el horari habitual de la nostra societat.

Nuestra Sociedad se adhiere a la conmemoración del centenario del Orfeó Vilanovés solicitando a correos la edición de un sello personalizado El próximo sábado 13 de noviembre a las 7 de la tarde en nuestro local social, haremos la presentación oficial de este sello Al mismo tiempo inauguraremos una muestra de documentos sobre el centenario del Orfeo con material propiedad del Sr. Miquel Altadill Giner quien también será el encargado de hacer la disertación La exposición quedara abierta al publico hasta el 28 de noviembre y se podrá visitar en el horario habitual de nuestra sociedad.

Our society wants to join the celebration of the centenary of the Orfeó Vilanoví and has requested a custom stamp to Correos. Next Saturday November 13th at 7 p.m. this stamp will be presented officially at our offices. We will also open an exhibit about this anniversary with material from one of our members, Mr. Miquel Altadill GIner, who will also give an introductory speech about it. This exhibition will remain at our offices until November the 28th, and will be open to the public during our usual open hours.

d’octubre 30, 2010

La festa d'aniversari d'en Francisco Diez.

Unes fotografies de la festa del 100 aniversari del nostre soci i amic Francisco Diez.

Encenent el pastís d'aniversari


El president entregant el segell dedicat a Francisco Diez


Socis i amics durant la celebració de l'aniversari al local de la societat


Francisco Diez amb la seva família, la qual no s'ha volgut perdre aquesta festa

Unas fotografias de la fiesta del 100 aniversario de nuestro socio y amigo Francisco Diez.

A few photographs from the 100th birthday party of our member and friend Francisco Diez.Us presentem el segell que hem demanat a Correus per a deixar constancia d'aquest aniversari.


Os presentamos el sello que hemos solicitado a Correos para dejar constáncia de este aniversario.

This is the stamp we have requested to Correos as a testament of the events.

d’octubre 19, 2010

Feliç Aniversari

El dia 10 d’octubre de aquest any 2010, el nostre soci Francisco Diez Rodriguez ha celebrat el seu 100 aniversari. La Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú vol homenatjar el nostre amic, company col·leccionista i soci de la nostra entitat en una trobada el proper dissabte dia 30 d’octubre a les 5 de la tarda en el nostre local social del carrer Marques del Duero, 15. Esperem que un bon nombre d’amics de la Penya ens acompanyin en aquesta especial trobada Moltes Felicitats Paco!!!


El día 10 de octubre de este año 2010, nuestro socio Francisco Diez Rodriguez ha celebrado su 100 aniversario.
La Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú quiere homenajear a nuestro amigo, compañero coleccionista y socio de nuestra entidad con un encuentro el próximo sábado día 30 de octubre, a las 5 de la tarde en nuestro local social de la calle Marques del Duero, 15. Esperamos que un buen número de amigos de la Penya nos acompañen en este especial encuentro. ¡Muchas Felicidades Paco!

On October 10th of 2010, our member Francisco Diez Rodriguez has celebrated his 100th anniversary. Penya Filatelica de Vilanova i la Geltrú wants to pay homage to our friend, fellow collector and member of our society with a meeting the next Saturday, October 30h, at 17:00h. At our offices of Marques del Duero 15. We hope that a sizeable number of friends of the Penya will join us in this special event. Happy birthday Paco!

d’octubre 18, 2010

50 Anys de la Penya Barcelonista Vilanova en un segell

Ara fa 50 anys es va constituir oficialment la PENYA BARCELONISTA VILANOVA. Seguint la nostra voluntat de fer-nos ressò de les diferents efemèrides de la ciutat, no podíem deixar passar aquesta celebració i com en altres ocasions, la Penya Filatèlica ha demanat a Correus un segell personalitzat “Tu Sello” que ha estat concedit i ja està disponible al nostre local social del carrer Marques del Duero, 15.
El segell mostra el logotip de la Penya Barcelonista i el logotip del cinquantenari i s’afegeix a molts d’altres de temàtica barcelonista editats a Catalunya.
Cal recordar que aquest segell de tarifa A es vàlid pel franqueig de cartes fins a 20 grams per circular en tot el territori espanyol.
Este año se cumplen 50 de la constitución oficial de la PENYA BARCELONISTA VILANOVA. Siguiendo nuestra voluntad de hacernos eco de las diferentes efemérides de la ciudad no podíamos dejar pasar esta ocasión. Para lo cual la Penya Filatèlica ha solicitado a Correos un sello personalizado “Tu Sello” que ha sido concedido y ya está disponible en nuestro local social de la calle Marques del Duero, 15. El sello muestra el logotipo de la Penya Barcelonista y el del cincuentenario y se añade a los muchos de temática barcelonista editados en Catalunya. Recordamos que este sello de tarifa A es valido para el franqueo de cartas hasta 20 gramos para circular en todo el territorio español.

Fifty years ago, the PENYA BARCELONISTA VILANOVA was formed officially. Keeping up with our wish of spreading the word of different events of our city, we just could not pass this celebration up. As we have done in the past, Penya Filatelica has ordered a custom stamp “Tu Sello”, which has been accepted and is already available at our offices of Marques del Duero, 15. The stamp displays the Penya Barcelonista logo and the logo of the 50th anniversary, joining the vast number of stamps about the FC Barcelona team edited in Catalunya. We would like to remind everyone that this fare A stamp is valid for any letters up to 20 grams to be posted within the territory of Spain.

de setembre 27, 2010

Trobades d’intercanvi Numismàtic

Us fem saber que a partir del mes d’octubre de 2010 les trobades d’intercanvi numismàtic tindran lloc en el nostre local Social l’últim dissabte de cada mes, en horari de tarda a partir de les quatre, en lloc de l’últim diumenge, en horari de mati, tal com venia sent habitual.
Esperem que aquest canvi reporti una millora per tots els nostres Socis i col•leccionistes interessats.

Os hacemos saber que a partir del mes de octubre de 2010 los encuentros de intercambio numismático se realizaran en nuestro local Social cada último sábado de mes, por las tardes a partir de las cuatro, en lugar de cada último domingo, por la mañana, como venia siendo habitual.
Esperamos que este cambio represente una mejora para todos nuestros socios y coleccionistas interesados.

We would like to inform you that, from the month of October of 2010 onwards, the numismatic exchange meetings will take place in our offices the last Saturday of each month, starting at 16h in the evenings, instead of the last Sunday in the morning as we used to.
We hope that this change becomes an improvement for all our members and interested collectors.

de juliol 24, 2010

Des de 1710, Diables a Vilanova i la Geltrú


Seguint la nostra voluntat de fer-nos ressò de les diferents efemèrides de la ciutat, aquest cop celebrem el 300 aniversari del Ball de Diables de Vilanova i la Geltrú.
Com en altres ocasions, la Penya Filatèlica ha demanat a correus un segell personalitzat “Tu Sello” que ha estat concedit i ja està disponible al nostre local social del carrer Marques del Duero, 15. El segell és una composició que ens ha facilitat la Colla de Diables de Vilanova i la Geltrú que combina el logotip del Ball de Diables (obra del artista de Vilanova, Pep Duran) i el logotip del 300 aniversari (obra de Josep Maria Guillem).
Cal recordar que aquest segell de tarifa A es vàlid pel franqueig de cartes fins a 20 gr. per circular en tot el territori espanyol.

Siguiendo nuestra voluntad de dar relieve a las diferentes efemérides de la ciudad, este vez celebramos el 300 aniversario del Baile de Diablos de Vilanova i la Geltrú. Como en otras ocasiones, la Penya Filatèlica ha pedido a correos un sello personalizado “Tu Sello” que ha sido concedido y ya está disponible en nuestro local social en la Calle Marquès del Duero, 15. El sello es una composición que nos ha facilitado eel Grupo de Diablos de Vilanova i la Geltrú y que combina el logotipo del Baile de Diablos (obra del artista local, Pep Duran) y el logotipo del 300 aniversario (obra de Joseph Maria Guillem). Hay que recordad que este sello de tarifa A es valido para el franqueo de cartas de hasta 20 gr. para circular en todo el territorio español.

Following our purpose to give publicity to the local events, this time we celebrate the 300 anniversary of the “Ball de Diables de Vilanova i la Geltrú”. As other times, the Penya Filatèlica requested a personalized stamp “Tu Sello” to Correos, which had been granted and is already available in our local offices in 15th, Marques del Duero street. This stamp is a composition provided by “Colla de Diables de Vilanova i la Geltrú) that combines the Ball de Diables logo (created by the local artist, Pep Duran) and the 300 anniversary logo (created by Josep Maria Guillem). We need to remind that this stamp of A price is valid to cancel 20gr letters for all the Spanish territory.

de juny 19, 2010

Inauguració de la Exposició "Enric C. Ricart - Tema de col·leccionisme"

Aquí teniu un parell de fotografies de la inauguració de la Exposició "Enric C. Ricart - Tema de col·leccionisme".


Aquí tenéis un par de fotografías de la inauguración de la exposición “Enric C. Ricart – Tema de coleccionismo”.

Here you have a couple of pictures of the opening of the exhibition "Enric C. Ricart – Issue of collectionism”.

de maig 29, 2010

Nous segells personalitzats

Aquests són els dos nous segells personalitzats de la Penya, editats en motiu de la exposició "Enric C. Ricart - Tema de col·leccionisme".

Retrat d'Enric C. Ricart realitzat per Pau Roig Estradé


Prova de la projectada sèrie de segells de correu aeri (1938), realitzada per la impremta Oliva de Vilanova sobre gravat original d'Enric C Ricart.Estos son los nuevos sellos personalizados de la Penya, editados con motivo de la Exposición “Enric C. Ricart – tema de coleccionismo”. Retrato d’Enric C. Ricart realizado por Pau Roig Estradé. Prueba de la proyectada serie de sellos de correo aéreo (1938), realizada por la Imprenta Oliva de Vilanova sobre grabado original de Enric C. Ricart.


These are the new personalized stamps edited by Penya because the “Enric C. Ricart – issue of collectionism” exhibition. Portrait of Enric C. Ricart, made by Pau Roig Estradé. Prove of the planned aerial mail stamps (1938), made in the Oliva de Vilanova Printer from an original Enric C. Ricart engraving.

de maig 24, 2010

Enric C. Ricart - Tema de col·leccionisme

Per commemorar el 50è aniversari de la mort del gran pintor i gravador vilanoví Enric Cristòfol Ricart Nin, la Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú organitza l’exposició “Enric C. Ricart - Tema de col·leccionisme”.
Pensem que el món del col·leccionisme està estretament vinculat a la obra de Ricart i aquesta exposició vol ser un petit homenatge del món del col·leccionisme a l’artista. Per aquest motiu a l’exposició trobareu una representació de goigs, llibres, catàlegs, auques, punts de llibre, ex-libris, cartells, nadales i elements de filatèlia, tots ells mostra de la moltes vegades desconeguda obra d’en Ricart.Mereix destacar la seva aportació en una projectada sèrie de segells de correu aeri de la República que, malauradament, no va tenir temps de veure la llum. En la nostra exposició teniu l’oportunitat de veure una de les proves d’aquesta sèrie fetes per l’impremta Oliva de Vilanova amb el gravat original de Ricart.L’acte inaugural de l’exposició tindrà lloc el dia 12 de juny a les set de la tarda en el nostre local social del carrer Marquès del Duero, 15. El Sr. Ferran Sanz Lou, estudiós de la vida i obra de Ricart, ens presentarà l’exposició i ens parlarà sobre l’artista i el col·leccionisme.A més, per l’ocasió tenim previst editar un díptic explicatiu, un put de llibre (el nº 5 de la col·lecció de la Penya Filatèlica) i dos segells personalitzats reproduint: un el retrat d’en Ricart obra de Pau Roig Estradé, artista vilanoví, soci de la Penya i creador del logotip de la Societat; i l’altre reproduint un segell no emès de la esmentada sèrie de segells de correu aeri de la República.L’exposició estarà oberta al tot el públic en general en el nostre local social des de el 12 al 27 de juny de 2010 en els horaris habituals: Feiners de 18 a 21 hores, Dissabtes de 14 a 21 hores, Diumenges de 10 a 14 hores.
Gravat d'Enric C. Ricart

Para conmemorar el 50º aniversario de la muerte del gran pintor y grabador villanovés Enric Cristòfol Ricart Nin, la Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú organiza la exposición “Enric C. Ricart – tema de coleccionismo”. Pensamos que el mundo del coleccionismo esta estrechamente vinculado a la obra de Ricart y esta exposición quiere ser un pequeño homenaje del mundo del coleccionismo al artista. Por este motivo en la exposición encontrareis una representación de gozos, libros, catálogos, aucas, puntos de lectura, ex-libris, carteles, felicitaciones navideñas y elementos de filatelia, todos ellos son muestra de la muchas veces desconocida obra de Ricart. Merece destacar su aportación a una proyectada serie de sellos de correo aéreo de la República que, desafortunadamente, no tuvo tiempo de ver la luz. En nuestra exposición tenéis la oportunidad de ver una de las pruebas de esta serie realizada en la Imprenta Oliva de Vilanova y con el gravado original de Ricart. El acto inaugural de la exposición tendrá lugar el día 12 de junio a las 7 de la tarde en nuestro local social de la calle Marques del Duero, 15. El Sr. Ferran Sanz Lou, estudioso de la vida y obra de Ricart, nos presentará la exposición y nos hablará del artista y del coleccionismo. Además, para la ocasión tenemos previsto editar un díptico explicativo, un punto de lectura (el nº 5 de la colección de la Penya Filatèlica) y dos sellos personalizados: uno el retrato de Ricart, obra de Pau Roig Estradé, artista villanovés, socio de la Penya y creador del logotipo de la misma; y el otro preproduce el sello no emitido de la mencionada serie de sellos de correo aéreo La exposición estará abierta a todo el público en nuestro local social desde el 12 al 27 de junio de 2010 en los horarios habituales: laborables de 18 a 21h, sábados de 14 a 21h, y domingos de 10 a 14h.


Gravat d'Enric C Ricart

To celebrate the 50th anniversary of the great painter and engraving artist Enric Cristòfol Ricart Nin, the Penya Filatelica of Vilanova i la Geltrú organizes the exhibition “Enric C. Ricart – issue of collectionism”. We think that the world of collectionism is close related with the artworks of Ricart, and this exhibition wants to be a little homage from the world of collectionism to the artist. For that reason in the exhibition you will find “goigs”, books, catalogs, storybooks, bookmarks, ex-libris, posters, Christmas and philatelic objects, all of them part of the unknown artwork or Ricart. Special remark deserves a series of aerial mail stamps, planned during the Republican period, that unfortunately had no time to go live. In our exhibition you have the chance to see the original print proofs of that series, made by Oliva of Vilanova printer with an original Ricart’s engraving. The opening will take place the 12 of June at 19h in our offices (15 Marques del Duero street). Mr. Ferran Sanz Lou, who studied Ricart’s live and artwork, will talk about the artist and the collectionism. Moreover, we have planned for the occasion the publishing of a booklet, a bookmark (num. 5 in the Penya series), and 2 personalized stamps: one with the portrait of Ricart, made by Pau Roig Estradé, local artist, member of our society and creator of the Penya’s official logo; and the other one, reproducing the aerial mail stamp created by Ricart. The Exhibition will remain open from the 12th to the 27th of June, 2010, in the usual schedule: working days from 18 to 21h, Saturdays from 14 to 21h and Sundays from 10 to 14h.

d’abril 26, 2010

Properes activitats. Maig 2010

Les activitats que tenim previstes per aquest proper mes de maig son les següents:

- Continuant amb el nostre propòsit de donar a conèixer les diverses modalitats de col·leccionisme que fomenten els nostres socis el dia 8 de maig, a les set de la tarda, inaugurarem, en la sala del nostre local social, la mostra en la que es podrà veure una part de la col·lecció de signatures de personatges famosos del nostre consoci i amic Àngel González Balcells. En aquest acte comptarem amb les explicacions i les anècdotes que ens explicarà el propi col·leccionista i a la vegada contestarà a totes les preguntes que se li facin.La col·lecció de les targetes amb la dedicatòria i la signatura dels diferents personatges està complementada amb una petita nota biogràfica i el retrat del personatge i forma un conjunt molt interessat que ens permetrà tornar a un temps i a uns personatges que comencem a oblidar.
L’exposició estarà oberta com sempre a tot el públic en general i es podrà visitar al llarg de dues setmanes en el nostre local del carrer Marques del Duero 15, en el següent horari: Feiners de 18 a 21 hores, Dissabtes de 16 a 21 hores, Diumenges de 10 a 14 hores.
Esperem que ens vulgueu acompanyar i visitar aquesta peculiar i interessant mostra de Col·leccionisme.
- El diumenge dia 23 de maig d’11 a 14 hores tindrà lloc en el nostre Local Social la VI Trobada de col·leccionistes de Taps Corona. Esperem que aquesta nova trobada continuï consolidant l’èxit del col·leccionisme d’aquest element entre els nostres socis i el col·leccionistes forans que de ben segur ens visitaran.


Las actividades que tenemos previstas para este próximo mes de mayo son las siguientes:
- Continuando con nuestro propósito de dar a conocer las diversas modalidades de coleccionismo de nuestros socios, el día 8 de mayo a las 7 de la tarde, inauguraremos una muestra en la que se podrá ver parte de la colección de autógrafos de personajes famosos de nuestro consocio y amigo Àngel Gonzalez Balcells. En este acto contaremos con las explicaciones y anécdotas que nos explicará el propio coleccionista i a contestara a todas las preguntas que le hagan. La colección de tarjetas con la dedicatoria y la firma de los diferentes personajes esta complementada con una pequeña nota biográfica y una foto de cada uno de ellos, formando un conjunto muy interesante que nos permitirá volver en el tiempo y a unos personajes que comenzábamos a olvidar. La exposición estará abierta, como siempre, al público general, y se podrá visitar a lo largo de dos semanas en nuestro local de la calle Marques del Duero 15, en los horarios habituales (laborables 18-21h, sábado 16-21h, domingo 10-14h). Esperamos que nos queráis acompañar y visitar esta peculiar e interesante colección.
- El domingo 23 de mayo, de 11 a 14h, tendrá lugar en nuestro local social el VI encuentro de coleccionistas de tapones corona. Esperemos que este nuevo encuentro continúe consolidando el éxito coleccionista de este elemento entre nuestros socios i foráneos que bien seguro nos visitaran.


The events planned for the upcoming month of May are as follows:
- Keeping up with our commitment of divulging the different kinds of collections from our members, the next May 8th at seven pm, we will open an exhibition at our headquarters in which the signature collection of our friend and member Àngel González Balcells will be shown. This opening event will feature the explanations and anecdotes from the collector himself, who will also answer any questions raised. This collection of cards with the dedication and signature from several celebrities also features a brief biographical note and their picture. The result is very interesting and will allow us to go back to a time and people that we are beginning to forget. The exhibition will remain open to the public for two week at our headquarters located at the Marques del Duero Street, 15, on the following hours: Work days, from 18h to 21h; Saturdays, from 16h to 21h; Sundays, from 10h to 14h. We hope you want to join us and visit this unusual and interesting form of collection.
- Sunday May 23rd, from 11h to 14h, the VI Meeting of Crown Cap Collectors will take place in our headquarters. We hope this new meeting will strengthen the success of this form of collecting among our local collectors and among the many visitors who will drop by.

d’abril 12, 2010

Butlletí 40

Acaba de sortir el butlletí 40 de la Penya Filatèlica. Els principals continguts d’aquest número són:
“Per començar” de Josep Ferrer
“VI Exposició Filatèlica de Catalunya” (redacció)
“El fons de la nostra biblioteca – 9” (redacció)
“Notes sobre la Guerra Civil Espanyola i les vinyetes. Foyer du Français Antifasciste” de Enric Jerez
“Las monedas reselladas durante los reinados de Felipe III y IV (V Resello del 1603)” de Josep Anton Moreno
“Les altres activitats” (redacció)Acaba de salir el boletín 40 de la Penya Filatèlica. Los principales contenidos son:
“Para empezar” de Josep Ferrer; “VI Exposición Filatelica de Cataluña” (redacción); “El fondo de nuestra biblioteca – 9” (redacción); “Notas sobre la Guerra Civil Española i les viñetas. Foyer du Français Antifasciste” de Enric Jerez; “Las monedas reselladas durante los reinados de Felipe III y IV (V Resello del 1603)” de Josep Anton Moreno; “Las otras actividades” (redacción).

The new bulletin (nº40) has been published. The main contents of this issue are: “To start with” by Josep Ferrer; “VI Catalan Philatelic Exhibition” (staff); “Our library – 9” (staff); “Notes about the Spanish Civil War and the Stickers. Foyer du Français Antifasciste” by Enric Jerez; “The chop marked coins during Felipe III & IV reings (1603 V chop mark)” by Josep Anton Moreno; “Other activities” (staff).

de març 11, 2010

Renovació de la Junta Directiva

En la passada Assemblea General de Socis celebrada el dia 27 de febrer de 2010 es va procedir a renovar la Junta Directiva de l’entitat pels propers quatre anys, integrada per les següents persones i càrrecs:
* President: Josep Ferrer Serra
* Vicepresident: Manel Vilaseca Roselló
* Secretari: Jordi Calafell Martín
* Tresorer: Francesc Portolés Arbós
* Vocals: Gregori Badia Domínguez, Josep M. Genís d’Arana, Enric Jerez Manresa, David Oliva Vidal


En la pasada Asamblea General de Socios celebrada el 27 de Febrero de 2010 se procedió a la renovación de la Junta Directiva de la Sociedad para los próximos cuatro años, que quedó compuesta por las siguientes personas.

During the last Members’ General Meeting, which took place on February 27th 2010, the Board of Directors of the society was reelected for the following four years. The board is formed as follows.

de febrer 16, 2010

Coros el Dilluns de Carnaval

Com és habitual, el Dilluns de Carnaval, la Penya Filatèlica va rebre al seu local social els Coros d'en Carnestoltes. Aquí teniu algunes fotografies de les actuacions.

Como es habitual, el Lunes de Carnaval, la Penya Filatèlica recibió en su local social a los Coros de Carnestoltes. Aquí tenéis algunas fotos de las actuaciones.


As usual, the Monay of Carnival, the Penya Filatèlica received the Carnestoltes (King of the Carnival) choruses. Here you have some pictures of their performances.

de febrer 11, 2010

Nou blog

El nostre consoci Enric Jerez ha començat un blog ("El meu dia a dia") en el que hi podem trobar interessants temes sobre filatèlia i d'altres. Mireu-lo i seguiu-lo us agradarà i segur que descobrireu coses noves.
Teniu l'enllaç clicant el nom del blog en aquesta notícia i al marge dret amb la resta de links

Nuestro consocio, Enric Jerez, ha empezado un blog en el he podemos encontrar interesantes temas sobre filatelia i otros. Leedlo y seguidlo, os gustará y seguro que descubriréis cosas nuevas. Teneis el enlace clicando en el nombre del blog en esta notícia y en el margen derecho con el resto de links.

Our friend, Enric Jerez, started a new blog where we can find interesting posts about philatelic issues and others. Check it and follow it, you will like it and you will discover new things. You have the link in the name of the blog above in this same new, and in the links section in the right column.

Nou segell del Carnaval 2010

La Penya Filatèlica en col·laboració amb la FAC, ha demanat a correu un segell personalitzat en motiu del Carnaval de Vilanova d’enguany.
El segell estarà disponible en el nostre local social (c. Marques del Duero 15) i a la Botiga del Carnaval.
D’aquesta manera, la nostra societat continua apostant per donar ressò de les activitats de la ciutat.


La Penya Filatelica en colaboración con la FAC, ha pedido a correos un sello personalizado en motivo del Carnaval de Vilanova de este año. El sello estará disponible en nuestro local social (c.Marques del Duero 15) y en la tienda del Carnaval. De esta manera, nuestra sociedad continúa apostando por dar relieve a las actividades de la ciudad.

The Penya Filatelica, in collaboration with the FAC, requested to Correos a personalized stamp about the city Carnival of this year. This stamp will be available for purchase in our office (c.Marques del Duero 15) and in the Carnival Shop. That way, our society keeps giving support to city’s happenings.

de gener 24, 2010

Sopar de Carnaval

Com és tradicional, la primera activitat de l’any la destinem al lleure. És temps de Carnaval i la Penya Filatèlica torna a organitzar el sopar de Dilluns de Carnaval en el que com és habitual rebrem la visita del “Coros d’en Carnestoltes” que ens animaran amb les seves satíriques cançons.
Es realitzara el dia 15 de febrer a dos quarts de deu.
El menú consistirà en: una amanida de marisc, rap a l’all cremat i coca de Vilabella. Pa, vi i cava.
El preu és de 30€ per persona abonant-se el 50% al moment de fer la inscripció, com sempre, al nostre local Social del Carrer Marquès del Duero, 15.
No ho deixeu per última hora ja que les places son limitades.


Como es tradicional, la primera actividad del año la destinamos a la diversión. Es tiempo de Carnaval y la Penya Filatèlica vuelve a organizar la cena de Lunes de Carnaval, en la que como es habitual recibiremos la visita de los “Coros de Castestoltes”, que nos animarán con sus satíricas canciones. Se realizará el día 15 de febrero, a las 9.30h. El menú consistirá en: una ensalada de marisco, rape al ajo y coca de Vilabella. Pan, vino y cava. El precio es de 30€ por persona, abonando el 50% en el momento de hacer la inscripción, como siempre, en nuestro local social de la calle Marques del Duero, 15. No lo dejéis para última hora ya que las plazas son limitadas.


As tradition dictates, our first event of the year will be focused on fun. The Carnival is coming and Penya Filatèlica will be organizing the dinner on the Monday of Carnival again. As each year, we will be visited by the “Coros de Carnestoltes”, which will entertain us with their satirical songs. The dinner will take place on February 15th, at 9:30 h. The menu will be a seafood salad, monkfish in burnt garlic and cake from Vilabella. Bread, wine and cava. The price is 30€ per person, half of which has to be paid during the inscription, as usual at our offices at Marquès del Duero, 15. Hurry up, the number of inscriptions is limited.