d’abril 28, 2014

Centenari del naixement de Pau Roig Estradé

Aquest any 2014, tant ple de simbolisme pel país, s’esdevé també el centenari del naixement de l’artista vilanoví Pau Roig Estradé. Deixeble de Joaquim Mir, amb la influència de Alexandre de Cabanyes i del seu amic Enric Cristòfor Ricart, va anar conformant la seva personalitat artística i la seva obra, extensa i plural, que es desenvolupà principalment al voltant de Vilanova i la Geltrú i dels seus paisatges.
Al setembre de 1953, dos anys després de la fundació de la nostra Societat, fou quan Pau Roig, soci des de els primers temps, acceptà l’encàrrec de dibuixar l’escut o, com diem ara, el logotip de la en aquell temps “Peña Filatélica”. Per fer-ho va triar la imatge del campanar de l’Església de Sant Antoni coronat per l’àngel que llavors hi mancava des de la desfeta de la Guerra Civil. Va ser una obra petita però singular, amb indubtable influència ricartiana, i amb referents a la vila i a la filatèlia. Aquest escut nascut amb voluntat de definitiu ha estat i és, ara amb el text catalanitzat, el signe d’identitat de la nostra Societat.
No podem deixar passar aquest 2014, sense recordar també el 20è aniversari de la seva mort el 1994, però celebrant principalment el centenari del seu naixement. Ho fem amb una exposició en la que mostrarem, gràcies a la col·laboració del Museu Víctor Balaguer, un conjunt de dibuixos de detalls i indrets vilanovins mai exposats fins ara. La complementem amb diverses fotografies, documents, catàlegs de les seves exposicions, materials diversos, i l’edició especial d’un tríptic, dos segells personalitzats i un punt de llibre.
La inauguració serà el dissabte dia 17 de maig a les set de la tarda, en el nostre local social del carrer Marques del Duero 15. Comptarem amb la xerrada de presentació que ens farà en Pere Marsé Ferrer, arquitecte i president dels amics de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, que ens donarà la seva visió del personatge i de la seva obra. També ens acompanyarà la Regidora de Cultura, la senyora Marijó Riba. L’exposició es podrà visitar, fins a meitat de juny, en els horaris habituals de la nostra Societat (feiners de 18 a 21 hores, dissabtes de 17 a 21 hores i diumenges d’11 a 13,30 hores).
Este año 2014, tan lleno de simbolismo para el país, se conmemora el centenario del nacimiento del artista villanovés Pau Roig Estradé. Discípulo de Joaquim Mir, con la influencia de Alexandre de Cabanyes y de su amigo Enric Cristòfor Ricart, fue conformando su personalidad artística y su obra, extensa y plural, que se desarrolló principalmente en las cercanías de Vilanova i la Geltrú y de sus paisajes.
En Septiembre de 1953, dos años después de la fundación de nuestra Sociedad fue cuando Pau Roig, socio desde los primeros tiempos, aceptó el encargo de dibujar el escudo de la en aquel tiempo “Peña Filatélica”. Para hacerlo escogió la imagen del campanario de la Iglesia de San Antonio coronado por el ángel, que en aquellos tiempos faltaba a causa de la Guerra Civil. Fue ser una obra pequeña pero singular, llena de simbolismo referente a la villa y a la filatelia. Este escudo nacido con voluntad de definitivo ha sido y es, ahora con el texto en catalán, el signo de identidad de nuestra Sociedad.
No podemos dejar pasar este 2014, sin recordar también el 20 aniversario de su muerte el 1994, pero celebrando principalmente el centenario de su nacimiento. Lo hacemos con una exposición en la que mostraremos, gracias a la colaboración del Museu Víctor Balaguer, un conjunto de dibujos de detalles y lugares de la ciudad, nunca expuestos hasta ahora. La complementaremos con diversas fotografías, documentos, catálogos de sus exposiciones, materiales diversos, y la edición especial de un tríptico, dos sellos personalizados y un punto de lectura.
L’inauguración será el sábado día 17 de mayo a les siete de la tarde, en nuestro local social de la calle Marques del Duero 15. Contaremos con la charla de presentación que hará el señor Pere Marsé Ferrer, arquitecto y presidente de los “Amics de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer”, que nos dará su visión del personaje y su obra. También nos acompañara la Regidora de Cultura, la señora Marijó Riba. La exposición se podrá visitar, hasta mediados de Junio, en los horarios habituales de nuestra Sociedad (laborables de 18 a 21, sábados de 17 a 21 y domingos d’11 a 13,30 horas).


This year 2014, so full of symbolism for the country, we commemorate the centenary of the birth of local artist Pau Roig Estradé. Disciple of Joaquim Mir, with the influence of Alexandre de Cabanyes and his friend Enric Ricart Cristòfor,  all those were shaping his artistic personality and his work, extensive and plural, which was developed mainly near Vilanova and its landscapes.
In September 1953, two years after the founding of our Society, Pau Roig (member since society early days) accepted the comision to draw the Society Crest for the “Peña Filatélica”. To do so, he chose the image of the bell tower of the Church of Saint Anthony topped by an angel, who at that time was missing because of the Civil War. Was a small but unique piece of art, full of symbolism regarding the city and the philately. This crest, born with the will to be permanent, was and still is (now with the text in catalan) the sign of identity of our Society.
We can not let pass this 2014, without remembering the 20th anniversary of his death on 1994, but mostly celebrating the centenary of his birth. To do it, we open an exhibition that shows, thanks to the collaboration of the Museu Victor Balaguer, a set of drawings of details and parts of the city never exposed so far. It will be complemented with various photographs, documents, catalogs of its art exhibitions, various materials, and the special edition of a triptych, two custom stamps and a bookmark.
The opening will be on Saturday May 17th at 7 pm, in our offices at 15 Marques del Duero Street. We will count with the lecture presentation from Mr. Pere Marsé Ferrer, architect and president of the "Friends of the Museu Victor Balaguer", where he will give us his vision of the character and work. We will also count with the presence of City Councillor of Culture, Mrs. Marijo Riba. The exhibition will be open until mid-June, at the usual hours of our Society (weekdays from 18 to 21, Saturdays and Sundays 17 to 21 d 11 to 13.30 hours).

d’abril 16, 2014

2a trobada de col·leccionistes de Punts de Llibre

El diumenge 4 de maig, de 10 a 13.30 hores, tindrà lloc al nostre local social la 2a trobada de col·leccionistes i d’intercanvi de Punts de Llibre. Confiem que la continuïtat d’aquestes trobades vagin consolidant el col·leccionisme d’aquest interessant i popular objecte. Us esperem .

El domingo 4 de Mayo, de 10 a 13.30 horas, tendrá lugar en nuestro local social el 2º  encuentro de coleccionistas y de intercambio de Puntos de Libro. Confiamos que la continuidad de estos encuentros vayan consolidando el coleccionismo de este interesante y popular objeto. Os esperamos.

On Sunday May 4th, from 10am to 13.30pm, we will held in our club headquarters the 2nd bookmarks collectors meeting. We hope that keeping doing these meetings we will contribute to consolidate this popular item collection. See you all.