de maig 31, 2015

Inauguració de la exposició sobre Cardona Torrandell

El passat dissabte 30 de maig vam inaugurar la exposició sobre la persona i la obra de l'artista Armand Cardona Torrandell.

Taula (esquerra a dreta): Josep Ferrer (president de la Penya), Marijó Riba (regidora de Cultura), Jaume Bertran (amic i coneixedor de l'obra d'en Cardona), Xavier Cardona (germà de l'artista) i Xavier Capdet (comisari de l'exposició). 

Públic 

Mirant la exposició


El pasado sabado 30 de mayo inauguramos la exposición sobre la persona y la obra del artista Armand Cardona Torrandell.

Last saturday may 30th we opened the exhibition about the persona and the works of artist Armand Cardona Torrandell.

de maig 17, 2015

Exposició sobre Armand Cardona Torrandell

Aquest any s’escau el 20 aniversari de la mort d’Armand Cardona Torrandell, la seva personalitat i la seva extensa obra artística avalen de sobres la nostra voluntat d’organitzar una mostra documental, per tal de recordar la seva figura. En aquesta exposició podeu veure un conjunt documental integrat per cartells, publicacions, llibres i catàlegs de les seves nombroses exposicions que començaren l’any 1957 a les Galeries Laietanes de Barcelona. L’any 1999, ja traspassat, al Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú li va fer una exposició antològica.

Per deixar constància del aniversari i com és també habitual hem demanat a Correus l’edició de dos segells personalitzats que integraran la sèrie de personatges vilanovins que anem conformant i que aquí trobareu reproduïts. El primer amb la seva imatge i el segon amb una de les seves obres “Retrat imaginari de l’Esperanceta Trisquis” del 1967 i que actualment s’exposa en la sala d’exposició permanent de la Biblioteca vilanovina que porta el seu nom. Aquests segells tenen el valor de franqueig d’una carta ordinària i com sempre estaran a disposició de tots els col·leccionistes o interessats que els vulguin.

L’exposició s’inaugurarà el dissabte 30 de maig a les set de la tarda en un acte en el que Jaume Bertran Carbonell, conegut polític vilanoví, filatelista, amic de l’artista i gran coneixedor de la seva obra ens farà una xerrada de presentació tot glossant la figura de Cardona Torrandell. També ens acompanyarà la senyora Marijó Riba (Regidora de Cultura en funcions) en representació del nostre Ajuntament.

L’exposició podrà ser visitada, fins el dia 15 de juny, en el nostre local social en els horaris habituals de la Societat: feiners de 18 a 21 hores, dissabtes de 17 a 21 hores i diumenges d’11 a 14 hores.

Este año se sucede el 20 aniversario de la muerte de Armand Cardona Torradell, y su personalidad y su extensa obra artística avalan de sobras nuestra voluntad de organizar una muestra documental para recordar su figura. En esta exposición podéis ver un conjunto documental integrado por carteles, publicaciones, libros y catálogos de sus numerosas exposiciones que comenzaron el año 1957 en las Galeries Laietanes de Barcelona. El año 1999, ya traspasado, el Museo Victor Balaguer de Vianova i la Geltrú le dedicó una exposición antológica. Para dejar constancia del aniversario y como es habitual, hemos pedido a Correos la edición e dos sellos personalizados que se unirán a la serie de personajes de Vilanova que vamos conformando y que aquí podéis ver reproducidos. El primero muestra su retrato y el segundo una de sus obras, el “Retrat imaginari de l’Esperanceta Trisquis” de 1967, y que actualmente se expone en la sala de exposiciones permanentes e la Biblioteca de Vilanova que lleva su nombre. Estos sellos tienen un valor de franqueo de una carta ordinaria y como siempre estará a disposición de todos los coleccionistas e interesados que los quieran. La exposición se inaugurará el sábado 30 de mayo a las siete de la tarde, en un acto en el que Jaume Bertran Carbonell, conocido político local, filatelista, amigo del artista i gran conocedor de su obra, hará una charla de presentación glosando la figura de Cardona Torrandell. También nos acompañará la señora Marijó Riba (regidora de cultura en funciones) en representación de nuestro Ayuntamiento. La exposición podrá ser visitada hasta el día 15 de junio, en nuestro local social en los horarios habituales de la sociedad: laborables de 18 a 21 horas, sábados de 17 a 21 horas, y domingos de 11 a 14 horas.

This year marks the 20th anniversary of the death of Armand Cardona Torradell, and his personality and his extensive artistic work guarantee our willingness to organize a documentary exhibition to remember him. In this exhibition you can see many posters, publications, books and catalogs of his numerous exhibitions that began in 1957 in “Galeries Laietanes” at Barcelona. In 1999, the Victor Balaguer Museum Vianova i la Geltru gave him a posthumous retrospective exhibition. To record this anniversary, we asked “Correos” as usual, the edition of two custom stamps that will join the collection of Vilanova celebrities. You can see them reproduced here. The first stamp shows his portrait and the second one of his works, the "Retrat imaginari de l'Esperanceta Trisquis" from 1967, and currently displayed in the permanent exhibits at the public library that bears his name. These stamps have a postage value of an ordinary letter and as always will be available to all interested collectors and the like. The exhibition will open on Saturday May 30th at 7 pm in a ceremony in which Jaume Carbonell Bertran, known local politician, philatelist, friend of the artist i connoisseur of his work, will give a lecture presentation glossing Cardona Torrandell peson and personality. We also will have the presence of Mrs. Marijo Riba (councilor for culture in functions) on behalf of our City Council. The exhibition will last until the 15th of June, at our offices in the current schedule of society: working days from 18 to 21 hours, Saturday from 17 to 21 hours and Sundays from 11 to 14 hours.

de maig 09, 2015

Quarta Trobada de col·leccionistes de punts de llibre

El diumenge dia 17 de maig, de 10 a 13 hores en el nostre local social, tindrà lloc la quarta Trobada de col·leccionistes de punts de llibre.
En motiu de la trobada, s’editarà el punt de llibre número 24 de la nostra col·lecció, tot commemorant el 150è aniversari del naixement del pintor i dibuixant vilanoví, Joan Llaverias i Labró. Aquí el teniu reproduït.


El domingo 17 de mayo, de 10 a 13 horas, en nuestro local social tendrá lugar el cuarto Encuentro de coleccionistas de puntos de lectura. Con motivo del encuentro, se editara el punto de lectura numero 24 de nuestra colección, conmemorando el 150º aniversario del nacimiento del pintor y dibujante villanovés, Joan Llaverias i Labró. Aquí lo tenéis reproducido.

On Sunday May 17th, from 10 to 13 hours in our offices, will take place the fourth bookmarks collectors meeting. On this ocasion we will edit the 24th bookmark in our collection, commemorating the 150th anniversary of the birth of Vilanova’s painter and draftsman Joan Llaverias i Labró. Here you can see it.