de desembre 28, 2005

Butlletí 32

Aquesta és la portada del butlletí 32, el darrer número que acaba de sortir i també el darrer número d’aquest 2005. La portada mostra l’acte inaugural de la 35a Exposició Filatèlica, de la que ja hem comentat coses.
Els principals continguts d’aquest número són:
“La Cruz Roja, medio de comunicación” de Victor Rodriguez
“Els nostres presidents IV: Manel Vilaseca Roselló” de Josep Ferrer
“Petita crònica de la 35 exposició Filatèlica” (redacció)
“Feluses Hispanoárabes” de Josep A. Moreno
“Els països filatélics” de Manel Vilaseca
“El fons de la nostra biblioteca – 3” (redacció)
També hi ha diverses notícies curtes i la programació del proper Carnaval.

Esta es la portada del boletín 32, el último número que acaba de salir y también el último de 2005. La portada muestra el acto inaugural de la 35 Exposición Filatélica, de la que ya hemos ido comentando cosas.
Los principales contenidos son:
“La Cruz Roja, medio de comunicación” de Victor Rodriguez
“Els nostres presidents IV: Manel Vilaseca Roselló” [Nuestros presidentes IV] de Josep Ferrer
“Petita crònica de la 35 exposició Filatèlica” [Pequeña crónica de la 35 Exposición Filatélica] (redacción)
“Feluses Hispanoárabes” de Josep A. Moreno
“Els països filatélics” [Países Filatélicos] de Manel Vilaseca
“El fons de la nostra biblioteca – 3” [El fondo de nuestra biblioteca] (redacción)
También hay diversas noticias cortas y la programación del próximo Carnaval.

That's the front cover of our review (num.32), the last one and the last of this year 2005. It shows a photo of the 35 Philatelic Exhibition opening.
The contents in this issue are:
“La Cruz Roja, medio de comunicación” [The Red Cross, a way of communication], Victor Rodriguez
“Els nostres presidents IV: Manel Vilaseca Roselló” [Our presidents IV], Josep Ferrer
“Petita crònica de la 35 exposició Filatèlica” [35 Philatelic exhibition report] (staff)
“Faluses Hispanoárabes” [Hispanoarabic faluses (coins)], Josep A. Moreno
“Els països filatélics” [Philatelic countries], Manel Vilaseca
“El fons de la nostra biblioteca – 3” [Our Library - 3] (staff)
It also includes some flash news and the programmed Carnival acts.

de desembre 18, 2005

Nadal


La Penya Filatèlica us desitja un Bon Nadal i Feliç Any Nou!

¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!

Merry Christmas and Happy New Year!

de desembre 04, 2005

Dinar de Palmarès

El diumenge dia 27 de novembre va tenir lloc, al nostre local social, el Dinar de Palmarès de la 35a Exposició Filatèlica. Com ja es tradicional en la cloenda de les nostres exposicions filatèliques el dinar aplega la pràctica totalitat dels expositors i altres socis que, amb les seves parelles, gaudeixen d’afegir-se a un acte ple d’amistat i amb un ambient filatelista.
A més, vam tenir l’oportunitat de conèixer personalment al Sr. José Juan Iglesias que es va desplaçar des d’Astúries amb la seva esposa per acompanyar-nos en la celebració.
Al finalitzar el dinar es va procedir a llegir l’acta del jurat i a lliurar els trofeus als guanyadors de les diferents modalitats. Cal esmentar que els trofeus foren cedits per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la “Fabrica Nacional de Moneda y Timbre” i per la pròpia Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú.


El domingo 27 de noviembre tuvo lugar en nuestro local social, la Comida de Clausura de la 35 Exposición Filatélica. Como ya es tradicional, en la clausura de nuestras exposiciones filatélicas, la comida reúne la practica totalidad de los expositores y otros socios a los que, con sus parejas, gusta sumarse a un acto lleno de amistad y con ambiente filatelista.
Además, tuvimos la oportunidad de conocer personalmente al Sr. José Juan Iglesias, quien se desplazó desde Asturias con su esposa para acompañarnos en la celebración.
Al finalizar la comida se procedió a leer el acta del jurado y a entregar los trofeos a los ganadores de las diferentes modalidades. Merece la pena mencionar que los trofeos fueron cedidos por la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, la “Fabrica Nacional de Moneda y Timbre” y por la propia Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú.


Last Sunday, November 27th, we held the 35th Philatelic Exhibition Closure Dinner in our central office. As in previous occasions, all exhibitors gather with all members and their companions round this dinner, since it is an act full of friendship and philatelic atmosphere.
Furthermore we were able to meet Mr. José Juan Iglesias in person, who came from Asturias with his wife to take part in the events.At the end of the dinner we read the jury’s verdict and proceeded to deliver the trophies to the winners of each modality. It is worth mentioning that the trophies were donated by the Generalitat of Catalonia, the Vilanova i la Geltrú City Hall, the “Fabrica Nacional de Moneda y Timbre” and the Penya Filatélica of Vilanova i la Geltrú itself.