de febrer 08, 2012

Programa de Carnaval 2012

Dijous Gras, dia 16 de febrer:
-21,30h, Sopar de la Xatonada al local social (preu 18 €)
-Seguidament, la Merengada nocturna amb altres entitats a la plaça de les Cols.

Divendres de Carnaval, dia 17 de febrer:
-Arrivo de la Penya Filatèlica. Es sortirà del local sobre les 17h i s'anirà cap a l'inici del recorregut a la torre d'Enveja.

Dissabte de Carnaval, dia 18 de febrer:
-10h, Acte esportiu pels carrers i places del centre de Vilanova.

Diumenge de comparses, dia 19 de febrer:
-9h, Comparses de la Penya Filatèlica amb sortida des del local social.
-14:30h, entrada a la “Guerra de Caramels” a la Plaça de la Vila.
-21:30h, Ball del Comparser a l'Envelat. Organitzat per la Penya Filatèlica i La Unió Vilanovina.

Dilluns de Coros, 20 de febrer:
-22h, Coros del Carnaval per les diferents places i carrers del centre de la vila. Actuació al teatre principal.
-21,30h, Sopar dels Coros al local social (preu 30 €)

Dimecres de cendra, dia 22 de febrer:
-Enterro organitzat per la Penya Filatèlica (encara no sabem l'hora en què començarà perquè ho estipula la FAC, només sabem que la casa mortuòria és a Can Papiol i l'espectacle a la plaça de la Vila.)

Pels actes al local social, preguem fer les reserves aviat ja que les places són limitades.


Nuestros actos de Carnaval

Jueves lardero, día 16 de febrero

-21,30h, Cena “La Xatonada” al local social (precio 18 €)
-Seguidamente, la Merengada nocturna con otras entidades a la plaza de “les Cols”.

Viernes de Carnaval, día 17 de febrero:
-Arrivo de la Penya Filatélica. Salida del local sobre les 17h e iremos al lugar de concentración, la torre d'Enveja, para iniciar el recorrido.

Sábado de Carnaval, día 18 de febrero:
-10h, Acto deportivo por las calles y plazas del centro de Vilanova.

Domingo de comparses, día 19 de febrero:
-9h, Comparses de la Penya Filatélica salida desde el local social.
-14:30h, entrada a la “Guerra de Caramelos” a la Plaza de la Vila.
-21:30h, Baile del Comparser a l'Envelat. Organizado por la Penya Filatélica i La Unió Vilanovina.

Lunes de Coros, 20 de febrero:
-22h, Coros del Carnaval por las diferentes plazas y calles del centro de la vila. Actuación al teatro principal.
-21,30h, Cena con los Coros al local social (precio 30 €)

Miércoles de ceniza, día 22 de febrero:
-Entierro organizado por la Penya Filatélica (todavía no sabemos la hora en qué comenzara porqué lo determina la FAC, solo sabemos que la casa mortuoria es a Can Papiol y el espectáculo a la plaza de la Vila.)

Para los actos al local social, rogamos hacer las reservas pronto ya que les plazas son limitadas.


Our Carnaval activities

Thursday, February 16:
-21.30h., “Xatonada” dinner at social offices (price 18€)
-Then the “merengada” night with other entities in the “Plaça de les Cols”.

Friday, February 17:
-“Arrivo”. We organise it. We leave our social headquarters at 17h. and will head to the start of the tour at the “Tower of Envy”.

Tuesday, February 18:
-10h, sports activities at the streets and squares of Vilanova.

Sunday, February 19:
-9h., the “Comparses” will depart from the social offices.
-14:30 h., entry to the "War of Candy" in the Plaza de la Vila.
-21:30 h., Comparses Ball in the tent. Organized by the “Penya Filatèlica” and the “Unió Vilanovina” societies.

Monday, February 20:
-22h, Carnival choruses around the various squares and streets of the town center. Performance in the main theater.
-21.30h., dinner at the social office (price 30€)

Wednesday, February 22:
-Burial organized by the “Penya Filatèlica” (still we do not know when that will start because the exact times are provided by the FAC, we only know that the mortuary house will be in Can Papiol and theparliaments as usual in the Town Square.)

For the local social events, please make reservations early, as seats are limited.