de maig 18, 2011

Un nou punt de llibre

Per l’ocasió també hem editat un punt de llibre, el nº 8 de la nostra col·lecció, que reprodueix un dibuix original de l’artista vilanoví Joan Nadal. Milà.

Està a disposició de tothom que el demani.

Para la ocasión hemos editado un marcapáginas, el nº 8 de nuestra colección, que reproduce un dibujo original del artista vilanovés Joan Nadal Milà. Está a disposición de todo aquel que lo pida.

For the event we have also made a bookmark, the eighth of our collection, with a reproduction of an original drawing of Joan Nadal Milà, an artist from Vilanova. It will be available for everyone that requests it.

Inauguració exposició “TOT COL•LECCIONISME”

Hem inaugurat la mostra “Tot col·leccionisme”. Força públic al matí a l’estafeta postal. Tenim sobre i el matasegells commemoratiu de la diada.

Hemos inaugurado la exposición “Tot col·leccionisme”. Bastante público se acercó a la estafeta postal por la mañana. Tenemos un sobre y un matasellos conmemorativo del día.

The exhibition “Tot col·leccionisme” has been opened to the public. Many people came round to visit during the morning. An envelope and a commemorative postmark are available.

de maig 11, 2011

Xarxes socials

La Penya Filatèlica s'ha incorporat a les xarxes socials amb nous comptes de Facebook. Visiteu-nos i afegiu-vos!

Penya Filatèlica
Secció Jove de la Penya

La Penya Filatèlica se ha incorporado a las redes sociales con nuevas cuentas de Facebook. ¡Visitadnos y uniros!

Penya Filatèlica has joined the social net with new facebook accounts. Visit us and join!

Nova trobada d'intercanvi de taps corona

El diumenge dia 5 de juny en el nostre local social del carrer Marqués del Duero 15, amb l'horari habitual de 10 a 13:30 es celebrarà una nova trobada de col·leccionistes de taps corona. És una bona ocasió per l'intercanvi i el retrobament entre els col·leccionistes d'aquest material.

Us esperem a tots!


El domingo día 5 de junio en nuestro local social de la calle Marqués del Duero 15, y en el horario habitual de 10 a 13:30hs tendremos una nueva cita de coleccionistas de tapones corona. Es una buena ocasión para el intercambio y el reencuentro entre coleccionistas de este material. ¡Os esperamos a todos!

Sunday June 5th there will be another meeting of Crown Cap collectors. The meeting will take place in our offices at Marqués del Duero 15, during our regular hours of 10 to 13:30. It is a good time for trading and for the collectors to meet each others. We await you all!

de maig 09, 2011

Aquest any la Penya Filatèlica celebra el seu 60è aniversari.

En tot aquest temps una societat com la nostra ha viscut diferents èpoques, unes de més plenitud que d'altres, però sempre amb la voluntat de perseverar i continuar endavant.

En aquest temps també les circumstancies i el desenvolupament de la ciutat i de la nostra societat han anat canviant i agafant noves formes i nous interessos. I és també en aquest canvi que la nostra Penya Filatèlica, sense perdre la seva identitat, ha anat transformant-se passant d'aplegar els filatelistes i numismàtics dels primers temps als col·leccionistes en general de l'actualitat. Fruit d'aquest canvi i d'aquesta adaptació es la incorporació al nom de Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú del suplement "Societat de col·leccionistes".

Tot donant fe de la nostra actual circumstancia volem que l'acte central de la celebració sigui un homenatge al col·leccionisme en tota l’amplitud del seu significat. Per aquest motiu hem aplegat en la nostra sala d'exposicions quasi una quarantena d'especialitats de col·leccionisme sota el títol de "Exposició Tot Col·leccionisme". Aquesta exposició oberta a tothom, es podrà veure al nostre local del Carrer Marques del Duero 15 des del dia 14 al 31 de maig. Ho hem pogut fer gràcies a la col·laboració d'un bon nombre dels nostres socis que han volgut participar-hi tot mostrat una petita mostra de les seves dèries col·leccionistes.

Inaugurarem l'exposició el proper dissabte dia 14 a les set de la tarda en un acte en el que comptarem amb la col·laboració de l'estudiós local Sr. Francesc Xavier Puig Rovira que farà la presentació tot parlant del col·leccionisme a Vilanova.

El mateix dia 14, de 10 a 2 i també en el nostre local social funcionarà una estafeta temporal de Correus on s’utilitzarà, per cancel·lar la correspondència que es presenti, el mata-segells especial que hem fet per a la ocasió.

Com a record de l’exposició disposarem de sobres especials commemoratius matasegellats amb el anomenat mata-segells especial i franquejat amb el segell personalitzat "Tu sello" que també ens han concedit. Com se sap aquest segell de tarifa A és vàlid per franquejar una carta ordinària fins a 20 grams de pes i amb destinació a qualsevol lloc del territori espanyol.

També hem editat un nou punt de llibre il·lustrat per l'artista vilanoví Joan Nadal, vuitè de la col·lecció de la Penya, que estarà a disposició de tothom que el demani.

L'exposició es podrà visitar en l'habitual horari de la nostra Societat: Feiners de 6 a 9 del vespre, Dissabtes de 4 de la tarda a 9 del vespre, i Diumenges de 10 del matí a 2 de la tarda.


Este año la Penya Filatèlica celebra su 60 aniversario. En todo este tiempo una sociedad como la nuestra ha vivido diferentes épocas, unas de más plenitud que otras, pero siempre con la voluntad de perseverar y continuar adelante. En este tiempo también las circunstancias y el desarrollo de la ciudad y nuestra sociedad ha ido cambiando y tomando nuevas formas y nuevos intereses. Y es también en este cambio que nuestra Penya Filatèlica, sin perder su identidad, ha ido transformándose pasando de reunir a filatelistas y numismáticos de los primeros tiempos a los coleccionistas en general de la actualidad. Fruto de este cambio y de esta adaptación es la incorporación al nombre de Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú del suplemento "Societat de Col·leccionistes".

Dando fe de la actual circunstancia queremos que el acto central de nuestra celebración sea un homenaje al coleccionismo en toda la amplitud de su significado. Por este motivo hemos juntado en nuestra sala de exposiciones casi una cuarentena de especialidades de coleccionismo bajo el titulo de "Exposición Todo Coleccionismo". Esta exposición abierta al público en general, se podrá ver en nuestro local de la Calle Marqués del Duero nº 15, desde el día 14 al 31 de mayo. Lo hemos podido hacer gracias a la colaboración de un buen número de nuestros socios que han querido participar mostrando una pequeña muestra de sus manías coleccionistas.

Inauguraremos la exposición el próximo sábado día 14 a las siete de la tarde en el acto en que contaremos con la colaboración del estudioso local Sr. Francesc Xavier Puig Rovira que hará la presentación con una disertación sobre el coleccionismo a Vilanova. El mismo sábado de 10 a 2, también en nuestro local funcionará una estafeta temporal de Correos donde se utilizará para cancelar la correspondencia que se presente, el matasellos especial que hemos hecho para la ocasión. Como recuerdo de la exposición dispondremos de sobre conmemorativos matasellados con el matasellos especial mencionado anteriormente y franqueado con un sello personalizado "Tu sello" que también nos han concedido. Como se sabe, este sello de tarifa A es valido para franquear una carta ordinaria de hasta 20 gramos de peso y con destinación a cualquier lugar del territorio español. También hemos editado un nuevo marca-páginas ilustrado por el artista vilanovés Joan Nadal, octavo de la colección de la Penya, que estará a disposición de quien lo pida. La exposición se podrá visitar en el habitual horario de nuestra sociedad: Laborables de 6 a 9 de la tarde, Sábados de 4 de la tarde a 9 de la noche, y Domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde.


This year Penya Filatèlica celebrates its 60th anniversary. After so many years, a society of ours has experienced different periods, some better than others, but always with the will to keep going forwards. During these years the situation and development of the city and our society have also changed, adopting new forms and new interests. Our Penya Filatèlica has transformed without losing its identity, going from putting together stamps and coins collectors at first to gather all kinds of collectors now. As a result of this change and adaptation, Penya added to its name “Society of collectors”.

As a testament to our current situation, we want the main event of the celebration to be homage to collecting in all its meaning. For this reason we have gathered in our exhibition room about forty different kinds of collecting under the name of “Exhibition Everything Collecting”. This exhibition will be open to everyone at our headquarters at 15 Marqués del Duero Street, from May 14th to May 31st. We accomplished that thanks to the help from several of our members, who wanted to help us by showing a small sample of their collecting interests.

The exhibition will be opened next Saturday 14th at 19h with an event in which the local scholar Mr. Francesc Xavier Puig Rovira will make a speech about collecting in Vilanova. Still on the 14th, from 10 to 14h, there will be a temporary post office in our headquarters where a special postmark made for the occasion will be used to cancel any letters brought by the visitors. As a memento of the exhibition we will have special commemorative envelope, marked with the aforementioned special postmark, and bearing a special “Tu sello” stamp. As is widely known, this A tariff stamp can be used to mail a regular letter up to 20 grams and sent to any location in Spain. We have also made a new bookmark, illustrated by Joan Nadal, artist from Vilanova, which will be the eighth in the Penya’s collection, available to anyone that wants one. The exhibition will be open to public in our usual hours: Work days from 18h to 21h, Saturdays from 16h to 21h, and Sundays from 10h to 14h.