de desembre 30, 2015

Inauguració de l'exposició sobre el pintor Mir

El 18 de desembre vàrem inaugurar la mostra documental, de la col·lecció de Xavier Capdet Soler, en homenatge al pintor Joaquim Mir Trinxet al commemorar-se aquest any el 75 aniversari de la seva mort.
La presentació va anar a càrrec de la senyora Mireia Rosich, directora del museu Victor Balaguer que ens donà una visió del artista i la seva època. Així mateix comptàrem amb la Regidora de Cultura senyora Teresa Llorens que presidí l’acte.
L’exposició estarà oberta al públic, en el nostre local social, fins el 23 de gener en el horari habitual de la Societat: feiners de 18 a 21 hores, dissabtes de 17 a 21 hores i diumenges d’11 a 14 hores
Seguidament trobareu unes imatges  del dia de la inauguració

El 18 de diciembre inauguramos la muestra documental, de la colección de Xavier Capdet Soler, en homenaje al pintor Joaquim Mir Trinxet, al conmemorarse este año el 75 aniversario de su muerte. La presentación fue a cargo de la Sra. Mireia Rosich, directora del Museo Víctor Balaguer, que nos dio una visión del artista y de su época. Así mismo contamos con la regidora de Cultura, la Sra Teresa Llorens que presidió el acto. La exposición estará abierta al público, en nuestro local social, hasta el 23 de enero, en el horario habitual de la sociedad: laborables de 18 a 21 horas, sábados de 17 a 21 horas, y domingos de 11 a 14 horas. Seguidamente encontrareis unas imágenes del día de la inauguración.

On December 18th we inaugurated the documentary exhibition, collection Xavier Capdet Soler, in tribute to the painter Joaquim Mir Trinxet, to commemorate this year the 75th anniversary of his death. The opening presentation was in charge of Ms. Mireia Rosich, director of the Museum Victor Balaguer, who gave us an insight into the artist and his era. We also had the Councillor for Culture, Mrs. Teresa Llorens who presided over the ceremony. The exhibition is open to the public in our offices until January 23th, at the usual time of society: working days 18 to 21 hours, Saturday from 17 to 21 hours and Sundays from 11 to 14 hours. Following here you will find some pictures of the opening day.

de desembre 20, 2015

Bon Nadal i Feliç Any Nou

Bon Nadal i Feliz Any NouFeliz Navidad y Próspero Año Nuevo

Merry Christmas and a Happy New Year

de desembre 17, 2015

Mata-segells turístic per Vilanova i la Geltrú

A partir d'avui la oficina postal de Correus de Vilanova i la Geltrú disposa d'un mata-segells dels anomenats turístics. Aquests mata-segells son iniciativa de Correus  i el seu objectiu és promocionar l’ús dels servei postal i, a la vegada, donar a conèixer els diferents atractius dels ciutats del Estat Espanyol.
El motiu escollit pel mata-segells de Vilanova és el Museu del Ferrocarril de Catalunya , imatge que aquí us reproduïm.
Aquest mata-segells s'utilitzarà, si així es demana, per cancel·lar tota la correspondència que surti a partir d'ara de la oficina de Correus de Vilanova.
És una molt bona notícia per la ciutat i la seva promoció exterior.
A partir de hoy la oficina postal de Correos de Vilanova i la Geltrú dispone de un matasellos de los llamados turísticos. Estos matasellos son iniciativa de Correos y su objetivo es promocionar el uso de los servicios postales y, a la vez, dar a conocer los diferentes atractivos de las ciudades del Estado Español.
El motivo escogido para el matasellos de Vilanova es el Museo del Ferrocarril de Cataluña, imagen que reproducimos aquí.
Este matasellos se utilizará, si así se pide, para cancelar toda la correspondencia que salga a partir de ahora de la oficina de Correos de Vilanova.
Es una muy buena noticia para la ciudad y su promoción exterior.

Starting today, Vilanova’s Post office has a special Tourist Postmark. These postmarks are made by “Correos” initiative and aims to promote the use of postal services and, simultaneously, to present the different attractions of the cities of the Spanish State.
The topic chosen for Vilanova’s postmark is Catalonia Railway Museum, image reproduced here.
The postmark will be used, if requested so, to cancel all correspondence from now on at the post office in Vilanova.
It is very good news for the city and its promotion abroad.

de desembre 13, 2015

Joaquim Mir Trinxet, 75è aniversari de la seva mort

Aquest any s’esdevé el 75è aniversari de la mort del pintor Joaquim Mir Trinxet, artista molt vinculat a la nostra ciutat tant artística com familiarment. Tot i que va néixer a Barcelona, el considerem molt nostre, ja que gran part de la seva obra paisatgística es desenvolupà a Vilanova i les seves rodalies.
Per tal de no deixar passar aquesta oportunitat, hem organitzat una mostra documental i gràfica que recull diferents moments i aspectes de l’artista. Ho podem fer gràcies a la continuada dedicació col·leccionista del company Xavier Capdet Soler, qui ha anat replegat tota aquesta important sèrie de documents gràfics.
Volem també significar la relació de la nostra Societat amb el pintor, la qual es remunta a l’any 1972 amb la VIII Exposició Filatèlica i Numismàtica, que va tenir com a tema d’honor la Pintura en record i homenatge al pintor Joaquim Mir. En aquella ocasió es va editar un cuidat butlletí amb una reproducció d’un dels seus quadres i amb una semblança de l’artista a càrrec de Teresa Basora Sugranyes, en aquell any Directora de la Biblioteca Balaguer. També amb motiu d’aquella exposició s’edità un sobre commemoratiu i Correus va concedir un mata-segell especial.
Aquest 2015 volem també deixar un record filatèlic de l’aniversari editant un nou segell personalitzat que hem demanat a Correus. Portarà la imatge del pintor segons un dels seus autoretrats. Aquí us presentem el projecte del segell.


Així mateix també editem un punt de llibre que reprodueix una de les seves pintures i que, a més de recordar l’aniversari, serà la nadala amb que la nostra Societat vol felicitar les Festes de Nadal.
La inauguració de la mostra serà el proper divendres dia 18 de desembre a les set de la tarda en el nostre local Social i comptarem amb la senyora Mireia Rosich, actual directora del Museu Balaguer, que ens parlarà de l’artista i de la seva obra.
La mostra es podrà visitar fins a primers d’any en els horaris habituals de la Societat; feiners de 18 a 21 hores, dissabtes de 17 a 21 hores i diumenges de 11 a 14 hores.


Este año es el 75º aniversario de la muerte del pintor Joaquim Mir Trinxet, artista muy vinculado a nuestra ciudad tan artística como familiarmente. A pesar de que nació en Barcelona, lo consideramos muy nuestro, ya que desarrolló gran parte de su obra paisajista en Vilanova y sus cercanías.
Para no cejar pasar esta oportunidad, hemos organizado una muestra documental y gráfica que recoge diferentes momentos y aspectos del artista. Lo podemos hacer gracias a la continuada dedicación coleccionista de nuestro compañero Xavier Capdet Soler, quien ha ido agrupando toda esta importante serie de documentos gráficos.
Queremos también significar la relación de nuestra sociedad con el pintor, la cual se remonta al año 1972 con la VIII Exposición Filatélica y Numismática, que tuvo como tema de honor la pintura en recuerdo y homenaje al pintor Joaquim Mir. En aquella ocasión se editó un cuidado boletín con una reproducción de uno de sus cuadros y un texto sobre el artista, a cargo de Teresa Basora Sugranyes, en aquel año directora de la Biblioteca Balaguer. También con motivo de aquella exposición se editó un sobre conmemorativo y Correos concedió un matasellos especial.
Este 2015 queremos dejar también un recuerdo filatélico del aniversario editando un nuevo sello personalizado que hemos pedido a correos. Llevará la imagen del pintor según uno de sus autorretratos. Aquí os presentamos la imagen del proyecto del sello.
Así mismo también editaremos un punto de libro que reproduce una de sus pinturas y que, además de recordar el aniversario, será la felicitación con la que nuestra Sociedad quiere felicitar las Fiestas de Navidad.
La inauguración de la muestra será el próximo viernes 18 de diciembre a las siete de la tarde en nuestro local social, y contaremos con la sra. Mireia Rosich, actual directora del Museo Balaguer, quien nos hablará del artista y de su obra.
La muestra se podrá visitar hasta primeros de año en los horarios habituales de la sociedad: laborables de 18 a 21 horas, sábados de 17 a 21horas y domingos de 11 a 14 horas.


This year is the 75th anniversary of the death of the painter Joaquim Mir Trinxet, closely linked to our city as artistic as familiarly artist. Although born in Barcelona, we consider it very ours, as it developed much of his landscape work in Vilanova and its vicinity.
We cannot let this opportunity pass, so we have organized a documentary and graphic exhibition that collects different moments and aspects of the artist. We can do it thanks to the continued dedication of our fellow collector Xavier Capdet Soler, who has been gathering all this important series of graphics documents.
Moreover the relationship of our society on the painter dates back to 1972 with the VIII Philatelic and Numismatic Exhibition, which had the “painting art” as honor theme of honor in memory and homage to the painter Joaquim Mir. On that occasion was published a beautiful edited bulletin with a reproduction on one of his paintings and a text on the artist by Teresa Basora Sugranyes. Those years director of the Balaguer Library. Also on the occasion of that exhibition the society edited a commemorative special stamp granted by Correos.
This 2015 we also want to leave a philatelic souvenir about this anniversary by editing a new custom stamp that we requested to Correos. It will show the image of the painter according to one of his self-portraits. Here you can see the image project of that stamp.
Likewise we also edit a bookmark with one of his paintings, that will work as the Christmas greeting card of our society
The opening of the exhibition will be next Friday, December 18th at 7pm at our offices, and we will count with Ms. Mireia Rosich, current director of the Balaguer Museum, who will talk about the artist and his work.
The exhibition will be open till earlier next year at the usual hours of society: working for 18-21 h, Saturdays from 17 to 21h. and Sundays from 11-14 h.

de desembre 07, 2015

5a Trobada de col·leccionistes de punts de llibre

El diumenge dia 13 de desembre, de 10 a 13 hores en el nostre local social, tindrà lloc la 5a Trobada de col·leccionistes de punts de llibre.
En motiu de la trobada, s’editarà el punt de llibre número 26 de la nostra col·lecció amb una il·lustració de l’artista vilanoví Ferran Ferrer Margalef que aquí teniu reproduït.
Us esperem a tots.El domingo dia 13 de diciembre, de 10 a 13 horas, en nuestro local social, tendrà lugar el 5º Encuentro de coleccionistas de puntos de libro. Con motivo de este encuentro se editará el punto de libro numero 26 de nuetra colección con una ilustración del artista local Ferran Ferrer Margalef que aqui teneis reproducido. Os esperamos a todos.


On Sunday December 13th, from 10 to 13 hours, in our offices will take place on 5th meeting of bookmarks collectors. On the occasion of this meeting, we will publish bookmark number 26 of our collection that you can see an image here, with an illustration by local artist Ferran Ferrer Margalef.
We hope everyone can come.

de novembre 29, 2015

Inauguració de la Exposició Tot Coleccionisme 3

Aquí teniu algunes imatges de la inauguració de l'exposició Tot Col·leccionisme 3, que es realitzà el 28 de Novembre.Aquí teneis algunas imágenes de la inauguración de la exposición Todo Coleccionismo 3, que se realizó el 28 de Noviembre.

Here you can see some images of the opening event of the "All Collections 3" exhibition, last November 28th.Amés, aquí teniu la imatge del punt de llibre dedicat a Joan Llaverias que es repartí durant l'acte.


Además, aquí teneis la imagen del punto de libro dedicado a Joan Llaverias que se repartió durante el acto.

Morover, you can see the image of the bookmark dedicated to Joan Llaverias that was delivered during the event.

de novembre 16, 2015

III Exposició Tot Col·leccionisme

Ens trobem davant una nova edició de l’exposició “Tot Col·leccionisme”, la tercera, un homenatge al col·leccionisme i als col·leccionistes, socis de la nostra Entitat, amb la més ampla diversitat d’especialitats de col·leccions. Com en les dues edicions anteriors, hem procurat comptar amb la major diversitat possible d’especialitats de col·leccionisme intentant donar prioritat a les col·leccions que no havien estat representades anteriorment. Sabem que buscar noves especialitats és una tasca difícil i donant per fet que algunes aniran repetint-se, procurarem que mostrin les noves incorporacions que els col·leccionistes hi fan.
Volem aprofitar també aquest any que es commemora el 150 aniversari del naixement del pintor i dibuixant vilanoví Joan Llaverias i Labró, per destinar una part d’aquesta exposició a mostrar una selecció representativa d’objectes documentals i impresos relacionats com homenatge a l’artista en aquest any tant especial.
Per que quedi record d’aquest aniversari editarem un nou punt de llibre, el número 25 de la nostra col·lecció, amb dibuixos i en record de l’artista. I serà el segon punt de llibre que aquest any hem dedicat a Joan Llaverias. Així mateix hem demanat a Correus dos nous segells personalitzats en motiu d’aquest aniversari, un representarà l’artista i l’altre una de les seves pintures del seu període de Lloret de Mar i que actualment es guarda al Museu Balaguer de Vilanova. Aquí us els presentem.
Inaugurarem l’exposició el dissabte dia 28 de novembre a les set de la tarda en un acte en que el nostre consoci Francesc Puig Rovira ens parlarà del pintor Joan Llaverias, i en el que ens acompanyarà la senyora Teresa Llorens regidora de Cultura del nostre Ajuntament. L’exposició podrà visitar-se fins el 17 de desembre en l’horari habitual de la nostra Societat: feiners de 18 a 21 hores, dissabtes de 17 a 21 hores i diumenges d’11 a 14 hores.
Nos encontramos delante de una nueva edición de la exposición “Todo Coleccionismo”, la tercera, un homenaje al coleccionismo y a los coleccionistas, socios de nuestra entidad, con la más amplia diversidad de especialidades de colecciones. Como en las dos ediciones anteriores, hemos procurado contar con la mayor diversidad posible en las especiales coleccionistas intentando dar prioridad a las colecciones que no habíamos visto representadas anteriormente. Sabemos que buscar nuevas especialidades es una tarea difícil y dando por hecho que algunas irán repitiéndose, procuraremos mostrar las nuevas incorporaciones que se hagan en ellas.
Queremos aprovechar también este año que se conmemora el 150 aniversario del nacimiento del pintor y dibujante local Joan Llaverias i Labró, para destinar una parte de esta exposición a mostrar una selección representativa de objetos documentales e impresos relacionados como homenaje al artista en este año tan especial.
Para que quede un recuerdo de este aniversario editaremos un nuevo punto de libro, el número 25 de nuestra colección, con dibujos en recuerdo del artista. Este será el segundo punto de libro que este año hemos dedicado a Llaverias. Así mismo hemos pedido a correos dos nuevos sellos personalizados en motivo de este aniversario, uno representará al artista y el otro una de sus pinturas del periodo de Lloret de Mar, y que actualmente se guarda en el Museo Balaguer de Vilanova. Aquí os los presentamos.
Inauguraremos la exposición el sábado 28 de noviembre a las siete de la tarde en un acto en el que nuestro consocio Francesc Puig Rovira nos hablará sobre el pintor Joan Llaverias. En el acto también nos acompañará la señora Teresa Llorens, regidora de Cultura de nuestro ayuntamiento. La exposición podrá visitarse hasta el 17 de diciembre en el horario habitual de nuestra sociedad: laborables de 18 a 21h, sábados de 17 a 21h, y domingos de 11 a 14h.

We are faced with a new edition of the exhibition "All Collectibles", the third one, a tribute to the collecting and collectors, members of our organization, with the widest range of specialty collections. As in the two previous editions, we have sought to have the greatest possible diversity in collections types trying to prioritize collections that had not previously been represented. We know that finding new specialties is a difficult task and assuming that some will be repeated, we will try to show the new additions that are made on them.
This year also marks the 150th anniversary of the birth of the local painter and illustrator Joan Llaverias i Labró. Therefore we reserved some space to show a representative selection of objects related, documents and printed items as a tribute to the artist in this special year.
To be a souvenir of this anniversary, we will edit a new bookmark, about the number 25 in our collection, with drawings in memory of the artist. This is the second bookmark this year we have dedicated to Llaverias. We have also asked Correos two new custom post stamps for the occasion of this anniversary, one will represent the artist and the other one of his paintings of the period at Lloret de Mar, currently stored in the Balaguer Museum in Vilanova. Here they are.
We inaugurate the exhibition on Saturday November 28th at 7 pm in an event in which our fellow member Francesc Puig Rovira will give us their vision about Joan Llaverias as painter. To the event also will accompany us Mrs. Teresa Llorens, Councillor for Culture of our City Hall. The exhibition will run until December 17 at the usual office time of our society: Weekdays from 18 to 21h, Saturdays from 17 to 21h and Sundays from 11 to 14h.

de novembre 05, 2015

18a Trobada d’intercanvi de Taps Corona

El diumenge dia 15 de novembre de 10 a 13 hores, tindrà lloc en el nostre local social del carrer Albert Virella i Bloda 15, la 18a Trobada de Col·leccionistes de Taps Corona.
Us esperem a tots.


El domingo día 15 de noviembre, de 10 a 13 horas, tendrá lugar en nuestro local social (c/Albert Virella i Bloda, 15), el 18º Encuentro de coleccionistas de tapones corona. Os esperamos a todos.

This Sunday, November 15th, from 10 am to 13 pm, we will hold in our social offices (15 Albert Virella i Bloda Street), the 18th Meeting of crown caps Collectors. We hope to see you there.

d’octubre 26, 2015

Dinar de la 39 Exposició Filatèlica

Aquí teniu algunes fotografies del dinar de cloenda de la 39a Exposició Filatèlica, que vam celebrar ahir 25 d'Octubre de 2015.

Amb Ricard Cucurella i Soulié

 Amb Ciriaco Orihuela Jiménez

Amb Josep Maria Jorba Cremades

Amb Jesús Barberán Soriano

 Amb en Pere Martí Guasch

 Amb Josep Anton Plans Ferrer, Jacob Pieter Dekker y Maria Pilar Martínez del Paso

 Amb Vicente Pastor Perdiguero

 Amb Jordi Campderrós Recasens

 
Amb Roger Callau Sánchez


Aquí teneis algunas fotografias de la comida de clausura de la 39a Exposición Filatelica, que celebramos ayer 25 de octubre de 2015.

Here you have some pictures from the 39th Philatelic Exhibition closing Lunch, that we celebrated yesterday october 25, 2015.

d’octubre 20, 2015

La nostra biblioteca creix

Tal com ja hem comentat en alguna oportunitat la nostra voluntat es anar fent creixer la nostra biblioteca, no solament actualitzant l’oferta de catàlegs filatèlics i numismàtics, sinó també amb la incorporació d’altres obres complementaries que permetin anar aprofundint en les diverses modalitats del col·leccionisme.
Recentment hem incorporat el llibre “Trens de postal” del que n’és autor el conegut col·leccionista de postals Lluis Miquel Tuells Moreno. Val a recordar que l’any 2006 va col·laborar amb la nostra Societat en una exposició de postals ferroviàries en motiu del 125 aniversari de l’arribada del tren a Vilanova. A través de les seves pàgines podem realitzar un viatge pel paisatge ferroviari de Catalunya i veure la seva evolució gràcies a una selecció de les postals que formen la seva extensa col·lecció.
Així mateix volem agrair la col·laboració de Oriol Puig Vidal, Joan Egea Isern i Josep Maria Jorba Cremades, socis de la nostra Societat que ens ha donat diversos catàlegs especialitzats i obres sobre numismàtica i que també hem incorporat a la nostra biblioteca.

Tal como hemos comentado en alguna ocasión, nuestra voluntad es ir haciendo crecer nuestra biblioteca no solamente actualizando la oferta de catálogos filatélicos  y numismáticos, sino también con la incorporación de otras obras complementarias que permitan ir profundizando en las diversas modalidades de coleccionismo.
Recientemente hemos adquirido el libro “Trenes de postal”, del que es autor el conocido coleccionista de postales Lluis Miquel Tuells Moreno. Cabe recordar que en el 2006 colaboró con nuestra sociedad en una exposición de postales ferroviarias en motivo del 125 aniversario de la llegada del tren a Vilanova. A través de sus páginas podemos realizar un viaje por el paisaje ferroviario de Catalunya y ver su evolución gracias a una selección de postales que forman su extensa colección.
Así mismo queremos agradecer la colaboración de Oriol Puig Vidal, Joan Egea Isern y Josep Maria Jorba Cremades, socios de nuestra sociedad que nos han donado diversos catálogos especializados y obras sobre numismática, las cuales también hemos incorporado a nuestra biblioteca.


As we have said on many occasions, our will is growing our library, not only upgrading the number of philatelic and numismatic catalogs, but also with the addition of other complementary works that allow to go deeper into other forms of collecting.
We recently acquired the book "Postcard trains", its author is the well-known collector of postcards Lluis Miquel Tuells Moreno. It is worth to recall that in 2006 he contributed with our society in an exhibition of railway postcards to commemorate the 125th anniversary of the arrival of the train to Vilanova. Through the pages of this volume we can take a trip to the rail landscape of Catalonia and its evolution through a selection of postcards from Tuells extensive collection.
Also we want to thank the collaboration of Oriol Puig Vidal, Joan Egea Isern and Josep Maria Jorba Cremades, members of our society who have donated various specialized catalogs and books on numismatics, which have also been added to our library.

d’octubre 06, 2015

Presentació Literària

El dissabte dia 17 d’octubre, a les set de la tarda, tindrà lloc en el nostre local social, del carrer Albert Virella, 15, la presentació del llibre “La Fiula. El sotet d’en Josep” de Josep M. I Manel Casals. La presentació anirà a càrrec del nostre consoci i estudiós vilanoví Miquel Altadill Giner. Us esperem.


El sábado 17 de octubre, a las siete de la tarde, tendrá lugar en nuestro local social (c/ Albert Virella 15) la presentación del libro “La Fiula. El sotet d’en Josep” de Josep M.Casals i Manel Casals. La presentación  irá a cargo de nuestro consocio y estudioso local Miquel Altadill Giner. Os esperamos.

On Saturday October 17th, at seven o'clock, will take place at our offices (c/ Albert Virella 15) the presentation of the book "The Fiula. El sotet d'en Josep" by Josep M.Casals and Manel Casals. The event will be given by our co-member and local scholar Miquel Altadill Giner. We wait you.

de setembre 27, 2015

Exposició Filatèlica

Aquí teniu algunes fotografies de l'acte d'inauguració.

 El jurat parlant sobre les col·leccions presentades.

 Presentació amb (d'esquerra a dreta): Joan Isern (presindent de FECAFIL), Josep Ferrer (president de la Penya), i Teresa Llorens (regidora de Cultura)

El públic i els expositors comentant les col·leccions exposades.

El Jurat de FECAFIL i el president de la Penya.


Aqui teneis algunas fotos del acto de inauguración.

Here you have some pictures from the opening event.

de setembre 03, 2015

39ª Exposició Filatèlica

Aquest 2015 arriben a la 39a edició de la nostra Exposició Filatèlica. Com sempre, busquem una efemèride especial per emmarcar-la i aquest any ho farem amb la commemoració del centenari del naixement de l’historiador i escriptor vilanoví Albert Virella i Bloda. Aquest any ja hem fet una exposició bibliogràfica i documental que també li hem dedicat, però pensem que l’exposició filatèlica serà el digne colofó per recordar la seva personalitat i trajectòria com estudiós i historiador.

Inaugurarem l’exposició el divendres dia 25 de setembre a les set de la tarda en un acte en el que ens acompanyarà el President de la Federació Catalana de Societats Filatèliques (FECAFIL) i, esperem, l’Alcaldessa i la Regidora de Cultura en representació del nostre Ajuntament.

L’exposició serà, com és habitual, competitiva i comptarem amb filatelistes tant vilanovins com d’altres societats filatèliques catalanes. Fins al moment hem rebut notificacions de col·leccionistes de Tordera, Premià de Mar, Barcelona, El Vendrell i Vilafranca del Penedès. Les col·leccions participants seran examinades i qualificades per un jurat designat per la Federació Catalana i el lliurament de trofeus el farem posteriorment en un dinar de germanor del que encara estem tancant els detalls.

El dissabte dia 26 de setembre, de 10 a 14h, tindrem instal·lada en el nostre local una estafeta temporal de correus on es podrà dipositar tota la correspondència ordinària que es vulgui i que serà cancel·lada amb el mata-segells commemoratiu que hem demanat a Correus en el que fem referència a la faceta d’escriptor d’Albert Virella.

Així mateix tenim previst editar un sobre commemoratiu de l’exposició i un nou segell personalitzat que reproduirà la coberta del llibre d’Albert Virella: “Vilanova i la Geltrú, imatges de la ciutat i de la comarca”, editat el 1949 i que fou el primer llibre editat en català a la nostra ciutat després del final de la Guerra Civil. Aquí teniu la proposta d’imatge del mata-segells i el segell.

L'exposició estarà oberta fins al 4 d'octubre i es podrà visitar en l'horari habitual de la societat: feiners de 18 a 21 hores, dissabtes de 17 a 21 hores i diumenges de 11 a 14 hores.

Esperem vulgueu acompanyar-nos en aquesta nova exposició i que gaudiu amb les col·leccions filatèliques que s`hi presentaran.
Este 2015 llegamos a la 39º edición de nuestra Exposición Filatélica. Como siempre, buscamos un efeméride especial para enmarcarla y este año lo hacemos con la conmemoración del centenario del nacimiento del historiador y escritor Albert Virella i Bloda. Este año ya hemos realizado una exposición bibliográfica y documental que también le dedicamos, pero pensamos que la exposición filatélica será el digno colofón para recordar su personalidad y trayectoria como estudioso e historiador.
Inauguraremos la exposición el viernes 25 de septiembre, a las siete de la tarde, en un acto en el que nos acompañará el Presidente de la Federación Catalana de Sociedades Filatélicas (FECAFIL) y, esperamos, la Alcaldesa y la Regidora de Cultura en representación de nuestro Ayuntamiento.
La exposición será, como es habitual, competitiva. Y contaremos con filatelistas tanto locales como de otras sociedades filatélicas catalanas. Hasta el momento hemos recibido notificaciones de coleccionistas de Tordera, Premià de Mar, Barcelona, El Vendrell y Vilafranca del Penedès. Las colecciones participantes serán examinadas y cualificadas por un jurado designado por la FECAFIL. La entrega de premios la realizaremos posteriormente en una comida de la que todavía estamos ultimando los detalles.
El sábado 26 de septiembre, de 10 a 14 horas, tendremos instalada en nuestro local, una estafeta temporal de correos donde se podrá depositar toda la correspondencia ordinaria que se quiera y que será cancelada con el matasellos conmemorativo que hemos pedido a correos, en el que hacemos referencia a la faceta de escritor de Albert Virella.
Así mismo tenemos previsto editar un sobre conmemorativo de la exposición y un nuevo sello personalizado que reproducirá la portada del libro de Albert Virella: “Vilanova i la Geltrú, imatges de la ciutat i de la comarca”, editado en 1949 y que fue el primer libro editado en catalán en nuestra ciudad después del final de la Guerra Civil. Aquí tenéis la propuesta de imagen del matasellos y el sello.

La exposición estará abierta hasta el 4 de octubre, y podrá ser visitada en el horario habitual de la sociedad: laborables de 18 a 21 horas, sabados de 17 a 21 horas y domingos de 11 a 14 horas.
Esperamos que nos queráis acompañar en esta nueva exposición y que disfrutéis con las colecciones filatélicas que se presentarán.This 2015 we reached the 39th edition of our Philatelic Exhibition. As always, we seek to frame a special event and this year we do with the commemoration of the centenary of the birth of the historian and writer Albert Virella i Bloda. This year we have conducted a literature and documentary exhibition also dedicated to him, but thought the philatelic exhibition will be the culmination worthy to remember his personality and career as a scholar and historian.
We inaugurate the exhibition on Friday September 25th, at seven in the evening, in a ceremony which will accompany the President of the Catalan Federation of Philatelic Societies (FECAFIL) and, hopefully, the Mayor and the Councillor of Culture for our City.
The exhibition will, as always, be competitive. And we will have both local and from other catalan philatelic societies philatelists. So far we have received reports of collectors from Tordera, Premia de Mar, Barcelona, El Vendrell and Vilafranca del Penedès. The participants’ collections will be examined and qualified by a jury appointed by the FECAFIL. The awards ceremony will take place later in a meal we are still finalizing the details.
On Saturday September 26th, from 10 to 14 hours, we will have installed in our offices, a temporary post office where you can put all ordinary mail you want and it will be cancelled with the commemorative postmark we have asked to Correos, in which we refer to Albert Virella writer’s facet.
Also we plan to publish a commemorative envelope of the exhibition and a new personalized stamp reproducing the cover of the book by Albert Virella: “Vilanova i la Geltrú, imatges de la ciutat i de la comarca”, released in 1949 and which was the first book published in catalan in our city after the end of the Civil War. Here are the proposed postmark and stamp.

The exhibition will remain open till October 4th, and can be visited in our regular opening times.
We hope you would like to join us in this new exhibition and enjoy the philatelic collections that are going to be presented.

d’agost 02, 2015

Vacances d'estiu

La Penya s'en va de vacances d'estiu. Tornem el 24 d'agost.

La Penya se va de vacaciones de verno. Volvemos el 24 de agosto.

The Penya goes on summer vacations. We will be back August 24th.

Butlletí núm. 46

Acaba de sortir una nova edició del nostre Butlletí.
El seu contingut es:

* Portada: Presentació de la exposició del centenari del naixement d'Albert Virella i Bloda
* Els nostres socis a la EXFILNA 2015 (redacció)
* Per començar  (Josep Ferrer Serra)
* 2014-2015, recull d'un altre any d'activitats (redacció)
* Els mesos que vindrán (redacció)
* Notes sobre la Guerra Civil Espanyola i les vinyetes: Estat Català (Enric Jerez)
* Ardites de Felipe IV falsos de época (Josep Anton Moreno-Bedmar)
* Classificació i catalogació dels goigs (Antoni Sagarra i Mas)
* El fons de la nostra biblioteca: la placa de cava clàssica (redacció)
* Notes breus
* Efemèrides locals de 1915: ara fa cent anys (Francesc Xavier Puig Rovira)

Com a novetat en aquesta edició, comptem amb el text de les xerrades que es van realitzar durant dues de les exposicions d'aquest any. Donem les gràcies a l'Albert Tubau i a en Jaume Bertrán per haver-nos facilitat els seus texts i notes.
* Una aproximació a l'Albert Virella (Albert Tubau. Presentació de la exposició del centenari del naixement d'Albert Virella. 25 abril 2015)
* Remembrança del amic: l'Armand Cardona Torrandell (Jaume Bertrán Carbonell. Presentació de la exposició del 20 aniversari de la mort de l'Armand Cardona. 30 maig 2015)
Contenidos:
* Portada: presentación de la exposición del centanario del nacimiento de de Albert Virella i Bloda
* Nuestros socios en la EXFILNA 2015 (redacción)
* Para empezar (Josep Ferrer Serra)
* 2014-1015, compendio de otro año de actividades (redacción)
* Los meses que vendrán (redacción)
* Notas sobre la Guerra Civil Española y las viñetas: Estat Català (Enric Jerez)
* Ardites de Felipe IV falsos de epoca (Josep A. Moreno Bedmar)
* clasificación y catalogación de gozos (Antoni Sagarra i Mas)
* El fondo de nuestra biblioteca: la placa de cava clasica (redacción)
* Notas breves
* Efemérides locales de 1915: ahora hace cient años (Francesc Xavier Puig Rovira)

Como novedad en esta edición contamos con el texto de las charlas que se realizaron en dos de las exposiciones de este año. Damos las grácias a Albert tubau y a Jaume Bertrán por havernos facilitado sus textos y notas.
* Una aproximación a Albert Virella (Albert Tubau. Presentación de la exposición del centenario del nacimiento de albert Virella. 25 abril 2015)
* Remembranza del amigo: Armand Cardona Torrandell (Jaume Bertrán Carbonell. Presentación de la exposición del 20 aniversario de la muerte de Armand Cardona. 30 mayo 2015)Contents:
* Home: presentation of the exhibition of Albert Virella i Bloda 100 years birth
* Our partners in the EXFILNA 2015 (staff)
* To begin with (Josep Serra Ferrer)
* 2014-1015, a compendium of another year of activities (staff)
* The months to come (staff)
* Notes on the Spanish Civil War and cartoons: "Estat Català" (Enric Jerez)
* Ardites of Felipe IV original fakes (Josep A. Bedmar Moreno)
* Classification and cataloging of joys (Antoni Sagarra i Mas)
* Our library: the classical cava plate (staff)
* Brief notes
* Local Ephemeris 1915: 100 years ago (Francesc Xavier Puig Rovira)

New in this edition we have the text of the speechs that were held in two exhibitions this year. We thank Albert Tubau and Jaume Bertran to have provided their texts and notes.
* An approach to Albert Virella (Albert Tubau. Presentation of the exhibition of the centenary of the birth of Albert Virella. April 25, 2015)
* Friend's Remembrance: Armand Cardona Torrandell (Jaume Bertran Carbonell. Presentation of the exhibition of the 20th anniversary of the death of Armand Cardona. May 30, 2015.)

de juliol 11, 2015

Exposició Numismàtica

Avui dissabte 11 de juliol, hem inaugurat la nova Exposició Numismàtica. Aqui teniu algunes imatges:

La taula (esquerra a dreta): Josep Ferrer (president), Xavier Arse (president del Cercle Filatélic i Numisatic de Barcelona), i Oriol Puig (coordinador de la mostra) 

Els col·leccionistes que han exposaten aquesta mostra

El públic a la sala escoltant la xerrada

Hoy sabado 11 de julio hemos inaugurado la nueva Exposición Numismática. Aquí teneis algunas imagenes.

Today saturday July 11th, we opened the new Numismatics Exhibition. Here you can see some images.

de juny 22, 2015

Nova Exposició Numismàtica

Un grup de socis, entusiastes de les col·leccions de monedes i medalles, ha volgut recuperar una activitat tradicional de la societat tot organitzant una exposició d’aquesta modalitat de col·leccionisme. Fou l’any 1966 quant es va realitzar la nostra I Exposició Numismàtica tot coincidint, com era costum en aquell temps, amb la V Exposició Filatèlica. L’ultima, segons la documentació que tenim, fou realitzada el 1974 coincidint amb la IX Exposició Filatèlica.
Així doncs, el dissabte dia 11 de juliol a les set de la tarda inaugurarem un exposició numismàtica amb l’objectiu de potenciar i publicitar degudament aquesta modalitat de col·leccionisme que, en definitiva, té una personalitat pròpia i és reconeguda com una de les grans especialitats tradicionals del col·leccionisme.
En aquest acte ens acompanyarà el senyor Xavier Arce, numismàtic i actual president del Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona, que ens donarà la seva visió del que representa la moneda, el seu estudi i el món del seu col·leccionisme.
En aquesta exposició es podrà veure una diversitat de possibilitats de col·leccionar les monedes presentades pels nostres socis. S’ha de dir que també mereix una especial referència la col·lecció de medalles de Vilanova que la complementa.
L’exposició estarà oberta fins a final de mes en els horaris habituals de la nostra Societat, feiners de 18 a 21 hores, dissabtes de 17 a 21 hores i diumenges d’11 a 13,30 hores.Un grupo de socios, entusiastas de las colecciones de monedas y medallas, ha querido recuperar una tradición de nuestra sociedad organizando una exposición de esta modalidad de coleccionismo. Fue el año 1966 cuando se realizó nuestra I Exposición Numismática coincidiendo, como era costumbre en aquel tiempo, con la V Exposición Filatélica. La última, según la documentación que tenemos, se realizó en 1974 coincidiendo con la IX Exposición Filatélica.
Así, el próximo sábado 11 de julio a las siete de la tarde, inauguraremos una exposición numismática con el objetivo de potenciar y publicitar debidamente esta modalidad de coleccionismo que, en definitiva, tiene una personalidad propia y es reconocida como una de las grandes especialidades tradicionales del coleccionismo.
En este acto nos acompañará el señor Xavier Arce, numismático y actual presidente del “Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona”, quien nos ofrecerá su visión de lo que representa la moneda, su estudio y el mundo de su coleccionismo.
En esta exposición se podrá ver una diversidad de opciones, con las colecciones de monedas presentadas por nuestros socios. Se tiene que decir que también merece una especial referencia la colección de medallas de Vilanova que la complementa.
La exposición estará abierta hasta final de mes en los horarios habituales de nuestra sociedad, laborables de 18 a 21 horas, sábados de 17 a 21 horas, y domingos de 11 a 13.30 horas.

A group of members, enthusiasts collections of coins and medals, has sought to recover a tradition of our society organizing an exhibition of this kind of collecting. It was 1966 when our I Numismatic Exhibition was held to coincide, as was customary at that time, with the V Philatelic Exhibition. The latter, according to the documents we have, was held in 1974 to coincide with the IX Philatelic Exhibition.
So, on Saturday July 11 at seven pm, we will inaugurate a numismatic exhibition with the aim of promoting and properly publicize this mode of collecting that, ultimately, has its own personality and is recognized as one of the great traditional collecting  specialties.
At this event we will be accompanied with Mr. Xavier Arce, numismatic and current president of the "Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona" who will offer us his vision of what are the coins as an object, their study and the world of their collecting.
On this exhibition can be seen a variety of options, with coin collections presented by our members. We must add that there will be a collection of medals from Vilanova, that complements the exhibition.
The exhibition runs until the end of the month at the usual hours of our society, working days from 18 to 21 hours, Saturdays from 17 to 21 hours and Sundays from 11 to 13.30.

de maig 31, 2015

Inauguració de la exposició sobre Cardona Torrandell

El passat dissabte 30 de maig vam inaugurar la exposició sobre la persona i la obra de l'artista Armand Cardona Torrandell.

Taula (esquerra a dreta): Josep Ferrer (president de la Penya), Marijó Riba (regidora de Cultura), Jaume Bertran (amic i coneixedor de l'obra d'en Cardona), Xavier Cardona (germà de l'artista) i Xavier Capdet (comisari de l'exposició). 

Públic 

Mirant la exposició


El pasado sabado 30 de mayo inauguramos la exposición sobre la persona y la obra del artista Armand Cardona Torrandell.

Last saturday may 30th we opened the exhibition about the persona and the works of artist Armand Cardona Torrandell.

de maig 17, 2015

Exposició sobre Armand Cardona Torrandell

Aquest any s’escau el 20 aniversari de la mort d’Armand Cardona Torrandell, la seva personalitat i la seva extensa obra artística avalen de sobres la nostra voluntat d’organitzar una mostra documental, per tal de recordar la seva figura. En aquesta exposició podeu veure un conjunt documental integrat per cartells, publicacions, llibres i catàlegs de les seves nombroses exposicions que començaren l’any 1957 a les Galeries Laietanes de Barcelona. L’any 1999, ja traspassat, al Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú li va fer una exposició antològica.

Per deixar constància del aniversari i com és també habitual hem demanat a Correus l’edició de dos segells personalitzats que integraran la sèrie de personatges vilanovins que anem conformant i que aquí trobareu reproduïts. El primer amb la seva imatge i el segon amb una de les seves obres “Retrat imaginari de l’Esperanceta Trisquis” del 1967 i que actualment s’exposa en la sala d’exposició permanent de la Biblioteca vilanovina que porta el seu nom. Aquests segells tenen el valor de franqueig d’una carta ordinària i com sempre estaran a disposició de tots els col·leccionistes o interessats que els vulguin.

L’exposició s’inaugurarà el dissabte 30 de maig a les set de la tarda en un acte en el que Jaume Bertran Carbonell, conegut polític vilanoví, filatelista, amic de l’artista i gran coneixedor de la seva obra ens farà una xerrada de presentació tot glossant la figura de Cardona Torrandell. També ens acompanyarà la senyora Marijó Riba (Regidora de Cultura en funcions) en representació del nostre Ajuntament.

L’exposició podrà ser visitada, fins el dia 15 de juny, en el nostre local social en els horaris habituals de la Societat: feiners de 18 a 21 hores, dissabtes de 17 a 21 hores i diumenges d’11 a 14 hores.

Este año se sucede el 20 aniversario de la muerte de Armand Cardona Torradell, y su personalidad y su extensa obra artística avalan de sobras nuestra voluntad de organizar una muestra documental para recordar su figura. En esta exposición podéis ver un conjunto documental integrado por carteles, publicaciones, libros y catálogos de sus numerosas exposiciones que comenzaron el año 1957 en las Galeries Laietanes de Barcelona. El año 1999, ya traspasado, el Museo Victor Balaguer de Vianova i la Geltrú le dedicó una exposición antológica. Para dejar constancia del aniversario y como es habitual, hemos pedido a Correos la edición e dos sellos personalizados que se unirán a la serie de personajes de Vilanova que vamos conformando y que aquí podéis ver reproducidos. El primero muestra su retrato y el segundo una de sus obras, el “Retrat imaginari de l’Esperanceta Trisquis” de 1967, y que actualmente se expone en la sala de exposiciones permanentes e la Biblioteca de Vilanova que lleva su nombre. Estos sellos tienen un valor de franqueo de una carta ordinaria y como siempre estará a disposición de todos los coleccionistas e interesados que los quieran. La exposición se inaugurará el sábado 30 de mayo a las siete de la tarde, en un acto en el que Jaume Bertran Carbonell, conocido político local, filatelista, amigo del artista i gran conocedor de su obra, hará una charla de presentación glosando la figura de Cardona Torrandell. También nos acompañará la señora Marijó Riba (regidora de cultura en funciones) en representación de nuestro Ayuntamiento. La exposición podrá ser visitada hasta el día 15 de junio, en nuestro local social en los horarios habituales de la sociedad: laborables de 18 a 21 horas, sábados de 17 a 21 horas, y domingos de 11 a 14 horas.

This year marks the 20th anniversary of the death of Armand Cardona Torradell, and his personality and his extensive artistic work guarantee our willingness to organize a documentary exhibition to remember him. In this exhibition you can see many posters, publications, books and catalogs of his numerous exhibitions that began in 1957 in “Galeries Laietanes” at Barcelona. In 1999, the Victor Balaguer Museum Vianova i la Geltru gave him a posthumous retrospective exhibition. To record this anniversary, we asked “Correos” as usual, the edition of two custom stamps that will join the collection of Vilanova celebrities. You can see them reproduced here. The first stamp shows his portrait and the second one of his works, the "Retrat imaginari de l'Esperanceta Trisquis" from 1967, and currently displayed in the permanent exhibits at the public library that bears his name. These stamps have a postage value of an ordinary letter and as always will be available to all interested collectors and the like. The exhibition will open on Saturday May 30th at 7 pm in a ceremony in which Jaume Carbonell Bertran, known local politician, philatelist, friend of the artist i connoisseur of his work, will give a lecture presentation glossing Cardona Torrandell peson and personality. We also will have the presence of Mrs. Marijo Riba (councilor for culture in functions) on behalf of our City Council. The exhibition will last until the 15th of June, at our offices in the current schedule of society: working days from 18 to 21 hours, Saturday from 17 to 21 hours and Sundays from 11 to 14 hours.

de maig 09, 2015

Quarta Trobada de col·leccionistes de punts de llibre

El diumenge dia 17 de maig, de 10 a 13 hores en el nostre local social, tindrà lloc la quarta Trobada de col·leccionistes de punts de llibre.
En motiu de la trobada, s’editarà el punt de llibre número 24 de la nostra col·lecció, tot commemorant el 150è aniversari del naixement del pintor i dibuixant vilanoví, Joan Llaverias i Labró. Aquí el teniu reproduït.


El domingo 17 de mayo, de 10 a 13 horas, en nuestro local social tendrá lugar el cuarto Encuentro de coleccionistas de puntos de lectura. Con motivo del encuentro, se editara el punto de lectura numero 24 de nuestra colección, conmemorando el 150º aniversario del nacimiento del pintor y dibujante villanovés, Joan Llaverias i Labró. Aquí lo tenéis reproducido.

On Sunday May 17th, from 10 to 13 hours in our offices, will take place the fourth bookmarks collectors meeting. On this ocasion we will edit the 24th bookmark in our collection, commemorating the 150th anniversary of the birth of Vilanova’s painter and draftsman Joan Llaverias i Labró. Here you can see it.

d’abril 30, 2015

Trobada d'intercanvi de taps corona

Com estava anunciat, el cap de setmana passat es realitzà la 17a trobada d'intercanvi de taps corona. Els entusiastes d'aquesta modelitat de col·leccioniste ompliren les nostres taules.Como estaba anunciado, el pasado fin de semana se realizó el 17º encuentro de intercambio de tapones corona. Los entusiastas de esta modalidad de coleccionismo llenaron nuestas mesas.

As was announced, last weekend we held the 17th crown caps exchange meeting. The fans of this mode of collecting filled our tables.

d’abril 26, 2015

Exposició sobre Albert Virella

Aquí teniu algunes imatges de l'acte d'inauguració de la exposició sobre Albert Virella i Bloda, realitzada al local de Penya. L'acte comptà amb una xerrada a càrrec de l'histriador local Albert Tubau.

Per la ocasió també s'edità un punt de llibre commemoratiu, el número 23 dins la col·lecció de la Penya.


Aqui teneis algunas imagenes del acto inaugural de la exposición sobre Albert Virella i Bloda, realizada en el local de la Penya. El acto contó con los comentarios  del historiador local Albert Tubau. Para la ocasión también se editó un punto de lectura conmemorativo, el numero 23 dentro de la col·lección de la Penya.

Here you have some images of the opening ceremony of the exhibition on Albert Virella i Bloda held in the Penya office. The event included comments from local historian Albert Tubau. For the occasion a commemorative bookmark was also published, the number 23 in the collection of the Penya.

d’abril 21, 2015

Presentació del llibre "Vilanova, entre la història i la llegenda"

El passat dilluns 20 d'abril, vam realitzar la presentació del llibre "Vilanova i la Geltrú, entre la història i la llegenda", de Miquel Altadill i amb pròleg de Francesc X. Puig Rovira.
L'acte comptà amb la presidència de Josep Ferrer (president de la Penya), Francesc X. Puig Rovira (historiador), Gerard Figueres (regidor de l'Ajuntament de Vilanova), l'autor Miquel Altadill, i Queti Vinyals (filòloga).
Com podeu veure en les seguents imatges, la sala s'omplí de públic interessat per aquesta nova obra d'en Miquel Altadill.El pasado lunes 20 de abril, realizamos la presentación del libro "Vilanova i la Geltrú, entre la història i la llegenda", de Miquel Altadill y con prologo de francesc X. Puig Rovira. El acto contó con la presidència de Josep Ferrer (presidente de la Penya), Francesc X. Puig Rovira (historiador), Gerard Figueres (regidor del ayuntamiento de Vilanova), el autor Miquel Altadill y Queti Vinyals (filologa). Como podeis ver en las siguientes imagenes, la sala se llenó de público interesado por esta nueva obra de Miquel Altadill.

On Monday April 20th, we held the launch of "Vilanova, between llegend and history" by Miquel Altadill and prefaced by Francesc X. Puig Rovira. The event had the presidency of Josep Ferrer (president of the Penya), Francesc X. Puig Rovira (historian), Gerard Figueres (alderman of Vilanova City Council), the author Miquel Altadill and Queti Vinyals (philologist). As you can see in the following images, the room was filled with public interested in this new work of Miquel Altadill.