de març 30, 2019

23a Trobada d’intercanvi de Taps Corona

El diumenge dia 7 d’abril de 2019 de 10,30 a 13,30 hores, tindrà lloc en el nostre local social (carrer Albert Virella i Bloda 15), la 23a Trobada de Col·leccionistes de Taps Corona.
Us esperem a tots.El domingo día 7 de abril de 2019, de 10.30 a 13.30 horas, tendrá lugar en nuestro local social (c/ Albert Virella i Bloda 15) el 23 Encuentro de coleccionistas de tapones corona.
Os esperamos a todos.

On Sunday, April 7th 2019, from 10.30 am to 1.30 pm, the 23th Meeting of collectors of crown caps will take place in our social premises (15th Albert Virella i Bloda street). We wait for you all.

de març 07, 2019

12a Trobada de col·leccionistes de punts de llibre

El diumenge dia 24 de març, de 10.30 a 13.30 hores en el nostre local social, tindrà lloc la 12a Trobada de col·leccionistes de punts de llibre.
En motiu d’aquesta trobada s’editarà el punt de llibre número 42 de la nostra col·lecció il·lustrat amb una obra de l’artista vilanovina Francesca Calaf.
Aquí el teniu reproduït.

Us esperem a tots.El domingo día 24 de marzo, de 10.30 a 13.30 horas, en nuestro local social, realizaremos el 12º Encuentro de coleccionistas de puntos de libro.
En motivo de este encuentro se editará el punto de libro número 42 de nuestra colección, ilustrado por la artista local Francesca Calaf.
Aquí lo tenéis reproducido.
Os esperamos a todos.

On Sunday, March 24th, from 10.30 am to 1.30 pm, in our social offices, we will hold the 12th Meeting of bookmark collectors.
On the occasion of this meeting will be published the bookmark number 42 of our collection, illustrated by the local artist Francesca Calaf.
Here you have it reproduced.
We wait for you all.