de maig 12, 2008

VI Exposició Filatèlica de Catalunya, Vilanova 2009

Tal com varem anunciar en el butlletí i en l’Assemblea General, la nostra societat va demanar a Fecafil i se’ns va concedir poder organitzar la VI Exposició Filatèlica de Catalunya.
Volem emmarcar aquesta exposició en la celebració en el 150è aniversari del qui fou el primer President de la Generalitat, recuperada l’any 1931, el Sr. Francesc Macià i Lluçà, fill de la nostra ciutat.
Per aquesta exposició de caire nacional català tindrem també el suport del nostre Ajuntament que ha acollit la idea amb entusiasme.
De moment hem constituït formalment el comitè organitzador que ja ha començat a treballar per que aquesta sigui un referent en la història de la Penya Filatèlica.


Tal i como anunciamos en el boletín y en la asamblea general, nuestra sociedad pidió a Fecafil i se le concedió el poder organizar la VI Exposición Filatélica de Catalunya. Queremos enmarcar esta exposición en la celebración del 150 aniversario que fue el primer Presidente de la Generalitat, recuperada en 1931, el Sr. Francesc Macià i Lluçà, hijo de nuestra ciudad. Para esta exposición nacional catalana tendremos también el apoyo de nuestro ayuntamiento, que ha acogido la idea con entusiasmo. Hasta el momento se ha constituido formalmente en comité organizador que ya ha empezado a trabajar para que esta sea un referente en la historia de la Penya Filatelica.

As we announced in the bulletin and in our General Meeting, our society requested Fecafil and got granted the possibility to organize the VI Philatelic Exhibition of Catalonia. We want this exhibition to be part of the 150th anniversary of the first President of the Generalitat, reconstituted in 1931, Mr. Francesc Macià i Lluçà, born in our city. The Town Hall has received these news with enthusiasm and will support this exhibition, which will be centred in the Catalan nation. So far the organization committee has been formally created and it has started working into making this exhibition a milestone in the history of Penya Filatèlica.

de maig 09, 2008

V Memorial Joan Serra Figueras

El proper dissabte 21 de juny tindrem el V Memorial Joan Serra Figueras. Amb aquesta edició volem donar per tancat el cicle d’aquests memorials. En aquests darrers cinc anys hem volgut recordar el nostre amic, soci fundador i ànima de la nostra societat amb una jornada anual d’activitat col·leccionista.
Aquest any de cloenda tindrem també l’oficina temporal de correus instal·lada en el nostre local de 10 a 14 hores, en la que s’utilitzarà el mata-segells especial que hem demanat a Correus per cancel·lar els objectes postals que es presentin.
El mata-segells d’aquest V aniversari, que reproduïm, ha estat dibuixat pel sr. Jaume Tarin, col·laborador de l’empresa “Jerez y Asociados”, sobre la base d’un retrat de Serra Figueras.
A més, com en edicions passades, també tindrem sobre commemoratiu especial per l’ocasió i l’exposició de bona part del material imprès per la Penya al llarg dels anys. Col·lecció propietat del bon amic Manel Vilaseca, que també ens farà una xerrada sobre la història de la societat representada amb aquest material.
Tot plegat, volem que representi el lligam de la societat amb l’home que la va fundar i va formar part dels seus primers 50 anys d’activitat.


El próximo sábado 21 de junio celebraremos el V Memorial Joan Serra Figueras. Con esta edición queremos dar por cerrado el ciclo de estos memoriales. En estos últimos 5 años hemos querido recordar a nuestro amigo, socio fundador y alma de nuestra sociedad con una jornada de actividad coleccionista. Este año de clausura tendremos también una oficina temporal de correos instalada en nuestro local de 10 a 14 horas, en la que se utilizará el matasellos especial que hemos pedido a correos para cancelar los objetos postales que se presenten. El matasellos de este V aniversario, que reproducimos, esta dibujado por el Sr. Jaume Tarin, colaborador de la empresa “Jerez y Asociados”, sobre la base de un retrato de Serra Figueras. Además, como en ediciones pasadas, también tendremos un sobre conmemorativo especial para la ocasión y una exposición de buena parte del material impreso editado por la Penya a lo largo de los años. Colección propiedad del buen amigo Manel Vilaseca, quien también nos dará una charla sobre la historia de la sociedad representada en este material. Todo ello queremos que represente un lazo de unión entre la sociedad y el hombre que la fundó y formó parte de sus 50 primeros años de historia.


Next Saturday 21st of June the V Memorial Joan Serra Figueras will take place. This year the cicle of these memorials will be closed. During these last five years we wanted to remember our friend, founder and soul of our society with a special day of collector activities.
This closing year will also have the temporal post office located in our headquarters from 10 to 14 h. in which a special poststamp will be used on any postal items brought. The poststamp of this V Memorial, shown here, has been drawn by Mr. Jaume Tarin, collaborator of “Jerez y Asociados”, using a portrait of Serra Figueras as a starting point. Furthermore, as in previous years, we will also have a commemorative envelope and the exhibition of most of the printed material that Penya has published along its history. The collection is owned by our good friend Manel Vilaseca, who will give a speech about the history of the society represented by the pieces of te exhibition. All in all, we want to represent the society's bond with the man who founded it and has been a part of it during its first 50 years of activity.

de maig 06, 2008

Encara hi som

Malgrat que hem estat dos mesos sense notícies al blog, l’activitat de la Penya Filatèlica ha continuat.
Hem celebrat l’Assemblea General Ordinària de socis com era preceptiu, i hem continuat amb les activitats normals de l’entitat (trobades de plaques de cava, intercanvis filatèlics, la subhasta, etc.).
Com a activitat extraordinària que no podem deixar d’esmentar està la visita, el passat 21 de març, a la V Exposició Filatèlica de Societats Federades del Principat de Catalunya, que es va celebrar a Tordera. En aquesta exposició vam poder admirar les col·leccions exposades i compartir el dinar amb els companys del club filatèlic Tordera i altres membres de la Fecafil que actuaven de jurats de l’exposició.


A pesar de haber estado dos meses sin noticias en este blog, la Penya Filatélica ha continuado. Hemos celebrado la Asamblea General Ordinaria de socios como era preceptivo, y hemos continuado las actividades normales de la entidad (encuentros de placas de cava, intercambios filatélicos, la subasta, etc.) Como actividad extraordinaria que no podemos dejar de mencionar esta la visita, el pasado 21 de marzo, a la V Exposición de Sociedades Federadas del principado de Catalunya, que se celebró en Tordera. En esta exposición pudimos admirar las colecciones expuestas y compartimos el almuerzo con los compañeros del club filatélico de Tordera y miembros de la Fecafil que actuaban como jurado de la exposición.


Despite having no updates for two months, the activities of Penya Filatèlica have went on. The General Assembly of Members has taken place as usual and the rest of weekly activities have also taken place (bottlecaps meetings, philatelic trades, the auction, etc.). We cannot forget our visit, last 21st of March, to the V Philatelic Exhibition of Federated Societies of the Principality of Catalonia, which took place in Tordera. In this exhibition we were able to admire the presented collections and have lunch with our colleagues of Club Filatèlic Tordera and other members of Fecafil, who were there as jury for the exhibition.