de febrer 25, 2018

21a Trobada d’intercanvi de Taps Corona

El diumenge dia 4 de març de 2018 de 10,30 a 13,30 hores, tindrà lloc en el nostre local social (carrer Albert Virella i Bloda 15), la 21a Trobada de Col·leccionistes de Taps Corona.

Us esperem a tots.El domingo día 4 de marzo de 2018, de 10.30 a 13.30 horas, tendrá lugar en nuestro local social (calle Albert Virella i Bloda 15) el 21º Encuentro de Coleccionistas de Tapones Corona.
Os esperamos a todos.

On Sunday, March 4th 2018, from 10.30 am to 1.30 pm, the 21st Meeting of Collectors of Crown caps will take place in our social offices (Albert Virella i Bloda Street  15).
We wait for you all.

de febrer 19, 2018

El tren, un viatge a la temàtica col·leccionista

El dia 3 de març inaugurarem, a les set de la tarda en el nostre local, una exposició on el protagonista principal és el tema: el tren. I d’aquest us presentem molts objectes i col·leccions sense limitar-nos a cap especialitat. Hi trobareu diferents elements de col·lecció com els bitllets de tren, publicacions, cartells, retalls de premsa, accions, guies, mapes i també segells, entre algunes més.
Els elements que trobareu exposats provenen de la dedicació al tema, al llarg dels anys, de la família del nostre amic i soci, Oriol Puig Vidal. Des de la Penya creiem que tot aquest conjunt és un patrimoni documental apreciable i digne de donar a conèixer. També la filatèlia ha donat multitud de peces relacionades amb el tren i a l’exposició trobareu una molt bona col·lecció filatèlica de temàtica ferroviària del nostre amic i destacat filatelista Ramón Artigues.
Des d’aquí volem agrair a l’Oriol i al Ramón la seva predisposició en deixar-nos veure i apreciar les seves col·leccions. També vull agrair la col·laboració de l’amic i soci, Miquel Altadill, bon coneixedor de tota la temàtica ferroviària, principalment centrada en la nostra ciutat, que ens farà la presentació de l’exposició.
L’exposició es podrà visitar fins el 28 de març en el horaris habituals de la Societat: feiners i dissabtes de 6 a 8,30 del vespre i diumenges d’11 a 13,30 del matí.


El día 3 de marzo inauguraremos, a las siete de la tarde en nuestro local social, una exposición donde el protagonista principal es el tema: el tren. Y de este os presentamos muchos objetos y colecciones sin limitarnos a ninguna especialidad. Encontrareis diferentes elementos de colección como billetes de tren, publicaciones, carteles, recortes de prensa, acciones, guías, mapas y también sellos, entre otros.
Los elementos que encontrareis expuestos provienen de la dedicación al tema, a lo largo de los años, de la familia de nuestro amigo y socio, Oriol Puig Vidal. Desde la Penya creemos que todo este conjunto es un patrimonio documental apreciable y digno de dar a conocer. También la filatelia ha dado multitud de piezas relacionadas con el tren y en la exposición encontrareis una buena colección filatélica de temática ferroviaria de nuestro amigo y destacado filatelista, Ramón Artigues.
Desde aquí queremos agradecer a Oriol y Ramón su predisposición en dejarnos ver y apreciar sus colecciones. También queremos agradecer la colaboración del amigo y socio Miquel Altadill, buen conocedor de toda la temática ferroviaria, principalmente centrada en nuestra ciudad, que nos hará la presentación de la exposición.
La exposición se podrá visitar hasta el 28 de marzo en los horarios habituales de la sociedad: laborables y sábados de 6 a 8.30 de la tarde, y domingos de 11 a 13.30 de la mañana.


On March 3 we will inaugurate, at seven o'clock in the evening in our social offices, an exhibition where the main protagonist is the theme: the train. And from this we present many objects and collections without limiting ourselves to any specialty. You will find different collection items such as train tickets, publications, posters, press clippings, actions, guides, maps and also stamps, among others.
The elements that you will find exposed come from the dedication to the theme, over the years, of the family of our friend and society member, Oriol Puig Vidal. From the Penya we believe that all this set is an appreciable and worthy documentary heritage to make known. Also philately has given many pieces related to the train and in the exhibition you will find a good philatelic collection of railway theme of our friend and prominent philatelist, Ramón Artigues.
From here we want to thank Oriol and Ramón for their willingness to let us see and appreciate their collections. We also want to thank the friend and partner Miquel Altadill for his collaboration, who is well versed in all the railway topics, mainly focused on our city, who will present us the exhibition.
The exhibition can be visited until March 28 in the usual hours of the company: workdays and Saturdays from 6 to 8.30 in the afternoon, and Sundays from 11 to 13.30 in the morning.

de febrer 02, 2018

Carnaval 2018

Un any més, la Penya Filatèlica, a través de la seva branca jove i carnavalera, impulsa la participació en el Carnaval 2018 amb la sortida de la Comparsa i el Coro de la Penya. Aquells joves que alguns d’ells no tenien la majoria d’edat quant vam recuperar la participació de la Societat en el nostre Carnaval, han anat impulsant any rere any, i ja en van vuit, la participació en una de les festes més importants  de la ciutat.

Aquest any el diumenge dia 11 de febrer, a partir de les nou del matí, “les Comparses” amb la bandera de la Penya Filatèlica

El dilluns dia 12 de febrer, Coros d’en Carnestoltes de la Penya FilatèlicaUn año más, la Penya Filatèlica, mediante su sección más joven y Carnavalesca impulsa su participación en el Carnaval 2018. Aquellos jóvenes que algunos no tenían la mayoría de edad cuando recuperamos la participación de la Sociedad en nuestro Carnaval han ido impulsando año tras año, y ya van ocho, la participación en una de las fiestas más importantes de la ciudad.
Este año el domingo día 11 de febrero a partir de las nueve de la mañana, “Les Comparses” con la bandera de la Penya Filatèlica.
El lunes día 12 de febrero, Coros de Carnestoltes de la Penya Filatèlica.


One more year through its youngest and carnivalesque section, the Penya Filatèlica will participate in the Carnival 2018. Those young people, who some were not of legal age when we recovered the participation of the Society in our Carnival, have been organizing year after year, and there are already eight, our participation in one of the most important festivals in the city.
This year on Sunday, February 11th, from nine in the morning, we will have "Les Comparses" with the flag of Penya Filatèlica.
On Monday, February 12th, we will have the Choirs of Carnestoltes de la Penya Filatèlica.