de març 17, 2013

Medalla del 50 aniversari de FESOFI

La Federació Espanyola de Societats Filatèliques (FESOFI), en la seva Assemblea General del passat dia 3 de març de 2013, ha concedit a la nostra societat la “Medalla del 50 Aniversari de FESOFI” per ser una de les que van contribuir a la fundació de la Federació Espanyola ara fa 50 anys.
Es un nou reconeixement a la nostra trajectòria en favor de la filatèlia i el col·leccionisme després de ja 62 anys.

La Federación Española de Sociedades Filatélicas (FESOFI), en su asamblea general del pasado día 3 de marzo de 2013, ha concedido a nuestra sociedad la “Medalla del 50 Aniversario de FESOFI” por ser una de las sociedades que contribuyó a la fundación de la federación española ahora hace 50 años. Este es un nuevo reconocimiento a nuestra trayectoria en favor de la filatelia y el coleccionismo después de ya 62 años.

The Spanish Federation of Philatelic Societies (FESOFI) at its General Assembly on March 3rd, 2013, has granted the "Medal of the 50 Anniversary of FESOFI" to our society, because was one of those that contributed to the Spanish Federation foundation 50 years ago. It is a new recognition of our history in favor of philately and collecting, after 62 years.