de març 21, 2013

Martí Anglada a la Penya

 ¡Avís: s'adelanta l'hora d'aquest acte a les 19h!

El periodista Martí Anglada presentarà el proper dimecres 10 d’abril a les 19:00h al local social el seu llibre “Quatre vies per a la independència. Estònia. Letònia. Eslovàquia, Eslovènia”.

Aquest acte està organitzat pel grup de Joves de la Penya. Si voleu més informació podeu consultar el seu bloc a: http://penyavng.wordpress.com/


El periodista Martí Anglada presentara el proximo miercoles 10 de abril, a las 19.00 en nuestro local social, su libro: “Cuatro vias para la independéncia. Estonia. Letonia. Eslovaquia, Eslovenia”. Este acto esta organizado por el grupo de Jovenes de la Penya. Si quereis más información podeis consultar su blog.

The jourlanist Martí Anglada will present his new book "Four ways towards the independence: Estonia. Latvia. Slovakia, Sloveni", the next april 10th at 19.00h in our offices. This event is organized by the Young members of our society. If you need more information, please visit their blog.

de març 17, 2013

Medalla del 50 aniversari de FESOFI

La Federació Espanyola de Societats Filatèliques (FESOFI), en la seva Assemblea General del passat dia 3 de març de 2013, ha concedit a la nostra societat la “Medalla del 50 Aniversari de FESOFI” per ser una de les que van contribuir a la fundació de la Federació Espanyola ara fa 50 anys.
Es un nou reconeixement a la nostra trajectòria en favor de la filatèlia i el col·leccionisme després de ja 62 anys.

La Federación Española de Sociedades Filatélicas (FESOFI), en su asamblea general del pasado día 3 de marzo de 2013, ha concedido a nuestra sociedad la “Medalla del 50 Aniversario de FESOFI” por ser una de las sociedades que contribuyó a la fundación de la federación española ahora hace 50 años. Este es un nuevo reconocimiento a nuestra trayectoria en favor de la filatelia y el coleccionismo después de ya 62 años.

The Spanish Federation of Philatelic Societies (FESOFI) at its General Assembly on March 3rd, 2013, has granted the "Medal of the 50 Anniversary of FESOFI" to our society, because was one of those that contributed to the Spanish Federation foundation 50 years ago. It is a new recognition of our history in favor of philately and collecting, after 62 years.