de gener 29, 2019

40 anys de l’editorial “El Cep i la Nansa”

L’any 1978 un grup de gent compromesa en el redreçament cultural del país creava, a Vilanova i la Geltrú, l’editorial “El Cep i la Nansa”. El seu objectiu era posar a l’abast de la gent el llegat d’una bibliografia oblidada i d’estimular-ne d’altres de nova creació. El 1996, va emprendre una nova trajectòria professional encetant un nou projecte editorial amb una visió interdisciplinària  de l’art de l’edició. D’aquí les moltes col·leccions vives del seu catàleg.
Seguint la nostra voluntat de fer-nos ressò de les efemèrides locals no podíem defugir la commemoració dels 40 anys d’aquesta editorial vilanovina. Per aquest motiu hem demanat a Correus l’edició d’un nou segell personalitzat dedicat a aquest aniversari. Aquí us presentem el projecte de segell que ben aviat estarà a disposició de tots els col·leccionistes i interessats.En 1978 un grupo de gente comprometida en el enderezamiento cultural del país creaba, en Vilanova i la Geltrú, la editorial “El Cep i la Nansa”. Su objetivo era poner al alcance de la gente el legado de una bibliografía olvidada y estimular otra de nueva creación. En 1996 inició una nueva trayectoria profesional con un nuevo proyecto editorial y con una visión interdisciplinaria del arte de la edición. De aquí las muchas colecciones vivas de su catálogo.
Siguiendo nuestra voluntad de hacernos eco de las efemérides locales no podíamos dejar escapar la conmemoración de los 40 años de esta editorial local. Por este motivo hemos pedido a Correos la edición de un nuevo sello personalizado dedicado a este aniversario. Aquí os presentamos el proyecto de sello que pronto estará disponible para todos los coleccionistas e interesados.


In 1978 a group of people committed to the cultural straightening of the country created, in Vilanova i la Geltrú, the publishing house "El Cep i la Nansa". Its objective was to make available to the people the legacy of a forgotten bibliography and stimulate another of new creation. In 1996 it started a new career with a new editorial project and an interdisciplinary vision of the art of publishing. Hence the many living collections in its catalogue.
Following our desire to echo the local ephemeris we could not miss the commemoration of the 40th anniversary of this local publishing house. For this reason we have asked Correos to publish a new personalized stamp dedicated to this anniversary. Here we present the stamp project that will soon be available to all collectors and interested parties.