de desembre 21, 2010

Feliç Nadal i Bon Any Nou!!

Feliz Navidad y Próspero año nuevo!!

Merry Christmas and Happy New Year!!Aquest any la felicitació de Nadal es obra de l'artista local Pep Ventura. Tambè es el punt de llibre núm 6 de la col·lecció de la Penya que podeu demanar directament a Secretaria de la Societat.

Este año la Felicitacion de Navidad es obra del artista local Pep Ventura. También es el marcador de página núm. 6 de la colección de la Penya que podéis pedir directamente a la Secretaria de la Sociedad.

This year the x-mas card is from the local artist Pep Ventura. Moreover, it is a well the bookmark number 6 in the Penya series, that you can request directly to our society

de desembre 20, 2010

Mosaic d'entitats: La Penya Filatèlica

Com vam dir fa uns dies la Penya va se la protagonista d'un capítol del programa "Mosaic d'entitats", emès pel Canal Blau /Maricel TV.
Si us el vau perdre, el podeu veure per internet a la adreça:
http://www.tdtgarraf.com/video/35035/capitol-10?a7eca8862593b770ffa28e0532e39562


Como dijimos hace unos dias, la Penya fue la protagonista de un capitulo del programa "Mosaico de Entidades", emitido por el Canal Blau / Maricel TV. Si os lo perdiesteis, lo podeis ver por internet en la dirección de arriba.

As we said some days ago, the Penya had been the protagonist of a chapter in the "Mosaic d'Entitats" tv series, aired by Canal Blau / Maricel tv. If u missed, you can see it online at the link above.

de desembre 11, 2010

Butlletí nº 41

Ja tenim en les nostres mans l'últim butlletí d'aquest any 2010.

El seu contingut és:
Presentació del logo que ens acompanyarà l'any pròxim, celebrem els primers 60 anys de vida.
Per començar (Josep Ferrer).
Recull d'activitats de l'any (redacció).
El fons de la nostra biblioteca - 10 (redacció).
Tots el segells de la Penya (redacció).
Notes sobre la Guerra Civil Espanyola i les vinyetes Komsomol (Enric Jerez).
Últims punts de llibre editat per la Penya (redacció).
Francisco Diez, per molts anys (redacció).
Torna el Carnaval a la Penya (secció carnaval).
En record (ens han deixat Pere Brull Carreras i Fidel Claramunt Lacueva,
artistes que han col·laborat habitualment amb la nostra Societat) (redacció).
Els països filatèlics (Manel Vilaseca).

Ya tenemos en nuestras manos el último boletín de este año 2010.
Su contenido es:
Presentación del logo que nos acompañará el año próximo, celebramos los primeros 60 años de vida.
Para empezar (Josep Ferrrer).

Resumen de actividades del año (redacción).

El fondo de nuestra biblioteca - 10 (redacción).

Todos los sellos de la Penya (redacción).

Notas sobre la Guerra Civil Española y las viñetas Komsomol (Enric Jerez).

Últimos puntos de página editados por la Penya (redacción).
Francisco Diez, felicidades (redacción).

Vuelve el Carnaval a la Penya (secció carnaval).

En recuerdo (nos han dejado Pere Brull Carreras y Fidel Claramunt Lacueva,

artistas que han colaborado habitualmente con nuestra Sociedad) (redacción).
Los paises filatelicos (Manel Vilaseca).


We have in our hands the last bulletin of 2010.
The contents are:

Introduction of the logo that will accompany us next year, in which we celebrate our 60 years of life.

To begin with (Josep Ferrer).

Summary of this year's activities (staff).
Our library - 10 (staff).

All the Penya's stamps (staff).

Notes about the Spanish Civil War and the Komsomol Stickers (Enric Jerez).
Latest bookmarks edited by Penya (staff).
Francisco Diez, happy birthday (staff).

The Carnival returns to Penya (Carnival section).

In memoriam (dedicated to Pere Brull Carreras and Fidel Claramunt Lacueva, artists that often collaborated with our Society and recently passed away) (staff).
The phillatelic countries (Manel Vilaseca).

de desembre 07, 2010

La Penya Filatèlica protagonista a la televisió local.

El proper programa MOSAICS D’ ENTITATS que es veurà el dimecres dia 8 de desembre a les 20h. estarà dedicat a la nostra societat. Per aquest motiu un equip de Canal Blau TV ha vingut per enregistrar diferents activitats i entrevistant diversos socis.

El programa es repeteix en la graella de la programació de la setmana el mateix dia a les 22h.; dijous dia 9 a les 10h., a les 14h. i a les 16:05; i el diumenge dia 12 a les 11:30.

Us convidem a veure el programa que amb tota seguretat contribuirà al millor coneixement i difusió de les activitats de la Penya.

El próximo programa MOSAICS D’ENTITATS que se verá el miércoles día 8 de diciembre a las 20h., estará dedicado a nuestra sociedad. Por este motivo un equipo de Canal Blau TV ha venido a grabar diferentes actividades y entrevistar a algunos socios. El programa se repite en la parrilla de la programación de la semana el mismo día a las 22h.; el jueves día 9 a las 10h., las 14h. y las 16:05; y el domingo día 12 a las 11:30. Os invitamos a ver el programa que con toda seguridad contribuirá a un mejor conocimiento y difusión de las actividades de la Penya.

The upcoming program MOSAICS D’ENTITATS, which will be aired Wednesday, December 8th at 20h., will be focused on our society. For this reason a Canal Blau TV crew has come to record several events and interview a few members. The program will also be aired the same day at 22h.; Thursday 9th at 10h., 14h. and 16:05; and Sunday 12th at 11:30. We encourage you to see this program that, without a doubt, will help spreading the word of our society and our activities.

de desembre 05, 2010

CARTA DE PRESENTACIÓ ALS/LES SOCIS/ES

Benvolguts socis/es de la Penya Filatèlica,

Som un grup de socis incorporats recentment d'edats compreses entre els 18 i els 20 anys. Ens hem incorporat amb la voluntat de revitalitzar l'activitat carnavalesca d'aquesta entitat històrica de Vilanova i la Geltrú.

Fa aproximadament mig any un grup de joves vinculats, d'una manera o altra, al món associatiu vilanoví vam trobar-nos i vam decidir que el proper Carnaval volíem organitzar actes de Carnaval pel nostre compte. Aleshores un soci de la Penya ens va suggerir aquesta entitat com a plataforma per realitzar els actes, degut a que els últims anys l'activitat carnavalesca de la Penya Filatèlica havia minvat considerablement.

Agraïm molt la càlida benvinguda que la junta ens ha brindat i esperem que el nostre entusiasme sigui compartit per tots i cada un dels socis i sòcies que formem aquesta gran entitat.

Visca el Carnaval de Vilanova! Visca la Penya Filatèlica!


Estimados socios/as de la Penya Filatélica

Somos un grupo de socios incorporados recientemente de edad comprendida de 18 a los 20 años. Nos hemos incorporados con la voluntad de revitalizar la actividad de ésta entidad histórica de Vilanova i la Geltrú. Hace aproximadamente medio año, un grupo de jóvenes vinculados, de una manera u otra al mundo asociativo vilanovi nos encontramos y decidimos que el próximo carnaval queríamos organizar actos de carnaval por nuestra cuenta. Entonces un socio de la Penya nos sugirió esta entidad como plataforma para realizar los actos debido a que en los últimos años la activiad carnavalesca de la Penya Filatélica habías disminuido considerablemente. Agracedemos mucho el cálido recibimiento que la Junta nos brindado y esperamos que nuestro entusiasmo sea compartido por todos y cada uno de los socios que componen esta gran entidad. Viva el Carnaval de Vilanova! Viva la Penya Filatèlica!


Dear members of Penya Filatèlica,

We are a group of newly arrived members, of ages between 18 and 20. We have joined to revitalize the carnival activities of this historical society of Vilanova i la Geltrú. Aproximately half a year a go, a group of young people, linked to the society world of Vilanova, met and decided that next Carnival we wanted to organize Carnival events on our own. Then, a member of Penya suggested using the society as a base from which to organize those events since the Carnival activities of Penya Filatèlica have been dwindling noticeably. We are very thankful for the warm welcome of the board and we hope that our enthusiasm will be shared by every single member of this great society. Long live the Carnival of Vilanova! Long Live Penya Filatèlica!