de maig 25, 2006

Butlletí 33


Aquesta és la portada del butlletí 33, el darrer número que acaba de sortir. La portada fa referència a la exposició que la Penya, juntament amb el Museu del Ferrocarril, organitza pel 125è aniversari de l'arribada del tren a Vilanova i de la que ja us hem parlat en altres notícies.

Els principals continguts d'aquest número són:
"L'any 2006, protagonista el tren" (redacció)
"Obres de reforma" (redacció)
"Altres activitats" (redacció)
"Un as de Kese (Tarraco) hallado en Linares (Jaén)" de Josep A. Moreno
"Els nostres presidents V: Josep M. González Font" de Josep Ferrer
"Crònica del Carnaval 2006" de Manel Vilaseca
"Vinyetes antituberculoses" de Josep Maria Jorba
També hi ha diverses notícies curtes sobre l'assemblea general, en canvi de junta, les noves plaques, els mata-segells especials i el 3r Memorial de Joan Serra.


Esta es la portada del boletín 33, el ultimo número que acaba de salir. La portada hace referencia a la exposición que la Penya, junto con el Museo del Ferrocarril, organiza por el 125 aniversario de la llegada del tren a Vilanova, y de la que ya hemos hablado en otras noticias. Los principales contenidos son:
"Año 2006, protagonista el tren" (redacción)
"Obras de reforma" (redacción)
"Otras actividades" (redacción)
"Un as de Kese (Tarraco) hallado en Linares (Jaén)" de Josep A. Moreno
"Nuestros presidentes: Josep M. González Font" de Josep Ferrer
"Crónica del Carnaval 2006" de Manel Vilaseca
"Viñetas antituberculosas" de Josep Maria Jorba

También hay diversas noticias cortas sobre la asamblea general, el cambio de junta, las nuevas placas, los matasellos especiales y el 3r Memorial de Joan Serra.


That's the front cover of our review (num.32). It makes reference to the philatelic exhibition in commemoration of the 125th anniversary of the arrival of the train to Vilanova, organized jointly with Vilanova's "Museu del Ferrocarril". The contents in this issue are:
"Year 2006, the train as a protagonist" (staff)
"Remodeling tasks" (staff)
"Other activities" (staff)
"An "as de Kese" (Tarraco coin) found in Linares (Jaén)" de Josep A. Moreno
"Our presidents: Josep M. González Font" de Josep Ferrer
"Carnaval 2006 report" de Manel Vilaseca
"Viñetas antituberculosas" de Josep Maria Jorba
It also includes some flash news about the ordinary meeting, the new board, the new commemorative bottlecaps, the special stamp-marks and the 3rd Joan Serra Memorial.

Hem inaugurat!

El passat dijous 18 de maig vam inaugurar la Mostra filatèlica amb motiu del "125è Aniversari de l'arribada del tren a Vilanova", organitzada conjuntament amb el Museu del Ferrocarril de Vilanova.
La mostra es troba instal·lada a la sala d'exposicions temporals del museu i inclou: la col·lecció filatèlica de temàtica ferroviària del nostre soci i amic, en Miquel Lucea Pàmies, materials del propi museu de Vilanova i objectes cedits pel Museu Postal de Madrid.
L'acte inaugural fou presidit per la Regidora de cultura, Mercè Foradada, la directora del museu del Ferrocarril, Pilar Garcia, el col·leccionista Miquel Lucea i el President de la Penya, Josep Ferrer (veure foto). Tots ells realitzaren els seus parlaments destacant el valor de la filatèlia com a exponent cultural i on s'uneixen en aquesta ocasió el correu i el ferrocarril.
El dia 20, de 10.30 a 14.30h, ha funcionat l'estafeta temporal de correus des d'on s'ha pogut cancel·lar qualsevol correspondència amb el mata-segells especial commemoratiu. A més, la Penya ha editat per l'ocasió un sobre commemoratiu sobre el que també s'ha estampat el mencionat mata-segells.
La mostra restarà oberta fins el 24 de setembre.El pasado jueves 18 de mayo inauguramos la Muestra filatelica con motivo del "125 aniversario de la llegada del ferrocarril a Vilanova", organizada conjuntamente con el Museo del Ferrocarril de Vilanova. La muestra se encuentra instalada en la sala de exposiciones temporales del museo y incluye: la colección filatélica de temática ferroviaria de nuestro socio y amigo, Miquel Lucea Pàmies, objetos del propio museo de Vilanova y objetos ferroviarios cedidos por el Museo postal de Madrid. El acto inaugural fue presidido por la regidora de cultura, Mercè Foradada, la directora del museo, Pilar Garcia, el coleccionista Miquel Lucea y el Presidente de la Penya, Josep Ferrer (ver foto). Todos ellos realizaron sus parlamentos destacando el valor de la filatelia como exponente cultural, en esta ocasión reuniendo correo y ferrocarril. El día 20, de 10.30 a 14.30h funcionó la estafeta temporal de correos, desde donde se pudo cancelar cualquier correspondencia con el matasellos especial conmemorativo. Además, la Penya ha editado un sobre conmemorativo para la ocasión, en el que también se ha estampado el mencionado matasellos. La muestra estará abierta hasta el 24 de septiembre.


Last Thursday, May 18th, the philatelic exhibition in commemoration of the 125th anniversary of the arrival of the train to Vilanova, organized jointly with Vilanova's "Museu del Ferrocarril" (Train museum) was opened to the public. The exhibition is located in the temporal expositions hall of the museum and includes: our friend and fellow member Miquel Lucea Pàmies' philatelic collection based on the railway theme, items from the museum itself and several pieces lent by Madrid's Museo Postal (Postal museum). The opening event was presided by the town councilor in charge of cultural affairs, Mercè Foradada, Museu del Ferrocarril's director, Pilar Garcia, the collector Miquel Lucea and the President of Penya Filatèlica, Josep Ferrer (shown on photo). All of them gave a speech remarking the value of stamps as a cultural reference and their meeting point with the railway. The 20th the temporal post office has been open from 12.30 to 14.30, where post has been cancelled with the special commemorative stamp mark. Additionally, Penya Filatèlica has edited a commemorative postal envelope with the aforesaid postal mark. The exhibition will remain open until September 24th.

de maig 14, 2006

Esteu tots convidats

Segells i ferrocarril viatgen junts. Del 18 de maig al 24 de setembre - Sala d'exposicions temporals. El Museu del Ferrocarril i la Penya Filatèlica us conviden a la presentació de l'exposició el proper dia 18 de maig a les 17 h.


Sellos y ferrocarril viajan juntos. Del 18 de mayo al 24 de septiembre - Sala de exposiciones temporales. El Museo del Ferrocarril y la Penya Filatèlica os invitan a la presentación de la exposición el próximo día 18 de mayo a las 17h.

Stamps and trains travel together. May 18 / September 24 - Temporal exhibition room. The Museu del Ferrocarril (Railway Museum) and the Penya Filatèlica invites you at the exhibition opening, the next may 18 at 17h.

de maig 01, 2006

Tenim soci centenari!

Avui 1 de Maig, el Sr. José Fernández Caravera (soci i ex-president de la societat) ha complert 100 anys. Per celebrar aquesta data tan important, la Junta de la Penya Filatèlica li ha fet entrega d'una placa.


Hoy 1 de Mayo, el Sr. José Fernández Caravera (socio y ex-presidente de la sociedad) ha cumplido 100 años. Para celebrar esta fecha tan importante, la Junta de la Penya Filatèlica le ha entregado una placa.

Today May 1st, Mr. José Fernández Caravera (member and former president) celebrates his 100th Birthday. In conmemoration of such an important event, he has received a plaque from Penya Filatèlica's board.