de desembre 15, 2008

Bones Festes

La Penya Filatèlica us desitja Bon Nadal i millor Any Nou 2009
La Penya Filatèlica os desea una Feliz Navidad y un mejor Año Nuevo 2009
Penya Filatèlica wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 2009

de desembre 03, 2008

3a Trobada de col·leccionistes de Taps Corona

Diumenge 30 de novembre es va celebrar a la Penya la 3a trobada de col·leccionistes de taps corona.El domingo 30 de noviembre se celebró en la Penya el 3r encuentro de coleccionistas de chapas corona.

Last sunday 30th of november he Penya Filatèlica hold the 3rd meeting of crown caps collectors.

de novembre 28, 2008

Ressò de les activitats

Volem informar que el món del col·leccionisme de “punts de llibre” te un blog molt interessant a Internet dedicat a aquesta modalitat de col·leccionisme.
En ell van recollir la nostra exposició de Punts de Llibre inaugurada a finals del passat Octubre amb una gran quantitat de fotografies i un ampli comentari.
Perquè el pogueu conèixer, aquí teniu l’enllaç. Val la pena entrar-hi.
http://senyaldepagina.blogspot.com

Queremos informar que el mundo del coleccionismo de “puntos de lectura” dispone de un blog muy interesante en Internet dedicado a divulgar esta modalidad de coleccionismo. En él informaron sobre nuestra exposición de Puntos de Libro inaugurada el pasado Octubre reproduciendo una notable cantidad de fotografías complementadas con un amplio comentario. Para que lo podáis conocer aquí tenéis el enlace. Vale la pena consultarlo.

We want to inform you that the bookmarks collectors have an interesting Internet blog dedicated to publish this kind of collections. You can see on it a good report of our recent exhibition with some photographs and additional information. Here you have the link, worth to take a look.

de novembre 17, 2008

Edicions recents

Aquestes són les edicions més recents de la Penya:
*El punt de llibre de Ma Pilar Martinez
*Tap Corona per la Trobada de taps Corona
*2 chapes de cava de la XIII Fira de plaques (dins de la Fira de Novembre 2008)


Estas són las más recientes ediciones de la Penya: punto de lectura de Ma Pilar Martinez, Chapa corona del encuentro de esta modalidad y 2 chapas de la XIII Feria de Chapas de cava (dentro de la Fira de Novembre 2008).

This are the Penya most recent editions: a bookmark created by Ma Pilar Martinez, a crown cap for the encounter of this modality collectors and 2 bottlecaps for the XIII Bottlecap Fair (celebrated inside the November fair 2008)

de novembre 08, 2008

Butlletí 38

Acaba de sortir el butlletí 38 de la Penya Filatèlica.
Els principals continguts d’aquest número són:
"Per començar" de Josep Ferrer
"El fons de la nostra biblioteca 8" (redacció)
"Las monedas reselladas durante los reinados de Felipe III y IV. Resellos falsos de época" de Josep Anton Moreno i Joaquím Centeno
"Crònica d'activitats" (redacció)
"Una vinyeta vilanovina desconeguda?" (redacció)
"Notes sobre la Guerra Civil Espanyola i les vinyetes Pro Cultura" de Enric Jerez
"Els països filatèlics 7" de Manel Vilaseca

També hi ha diverses notícies breus sobre altres activitats i material editat.


Acaba de salir el boletín 38 de la Penya Filatèlica. Los principales contenidos son: "Para empezar" de Josep Ferrer; "El fondo de nuestra biblioteca 8" (redacción); "Las monedas reselladas durante los reinados de Felipe III y IV. Resellos falsos de época!" de Josep Anton Moreno y Joaquím Centeno; "Crónica de actividades" (redacción); "Una viñeta vilanovina desconocida?" (redacción); "Notas sobre la Guerra Civil Española y las viñetas pro cultura" de Enric Jerez; "Los países filatélicos 7" de Manel Vilaseca. También hay diversas noticias cortas sobre otras actividades y material editado.

The new bulletin (nº38) has been published. The main contents of this issue are: "To start with" by Josep Ferrer; "Our library 8" (staff); "The marked coins during Felipe III & IV reigns. Period false marks." by Josep Anton Moreno & Joaquím Centeno; "Activities report" (staff); "An unknown sticker of Vilanova" by Josep Ferrer; "Philathelic countries 7" by Manel Vilaseca. It also includes some flash news about other activities and editions.

d’octubre 26, 2008

Exposició de punts de llibre

Aquí teniu unes imatges de la inauguració de l'exposició.
Unas imagenes de la inauguración de la exposición.

Some pictures of the exhibition opening.

d’octubre 16, 2008

Properes activitats

El proper dia 25 d'octubre a les 7 de la tarda tindrà lloc en el nostre local social del carrer Marques del Duero 15, l'acte inaugural de l'Exposició dedicada als punts de llibre. A l'exposició es presentarà una selecció de punts de llibre de la col·lecció de Virtut Castro i Cañaveras, destacada col·leccionista local d'aquesta modalitat. La presentació de l'Exposició anirà a càrrec de Joan Ramón Gálvez que ens oferirà una xerrada sobre el tema dels punts de llibre.
L'exposició es podrà visitar fins el dia 10 de novembre en els horaris habituals de la nostra Societat: Feiners de 6 a 9, Dissabte de 4 a 9 i Diumenge de 10 a 2.
La Penya Filatèlica vol aprofitar aquesta oportunitat per encetar oficialment una col·lecció de punts de llibre amb l'edició d'un exemplar il·lustrat especialment per l'ocasió per l'artista local Maria Pilar Martinez.

Per la propera trobada d'intercanvi de plaques de cava, el primer dissabte de novembre, estarà disponible la tradicional placa commemorativa de la ja XIII Fira de plaques. En aquesta ocasió serà una sèrie de dues plaques de diferent color.

El diumenge dia 30 de novembre, de 10 a 2 tindrà lloc, en el nostre local Social del Carrer Marques del Duero, 15, la III trobada de intercanvi de col·leccionistes de taps corona. En aquesta oportunitat s'editarà un tap corona especial commemoratiu.


El próximo día 25 de octubre a las 7 de la tarde tendrá lugar en nuestro local social de la calle Marques del Duero 15, el acto inaugural de la Exposición dedicada a los puntos de lectura. La exposición presentará una selección de puntos de lectura de la colección de Virtut Castro i Cañaveras destacada coleccionista local de esta especialidad. La presentación de la Exposición irá a cargo de Joan Ramón Gálvez que nos ofrecerá una charla coloquio sobre esta temática coleccionista. La exposición se podrá visitar hasta el día 10 de noviembre en el horario habitual de nuestra Sociedad. Laborables de 6 a 9, sábados de 4 a 9 y domingos de 10 a 2. La Penya Filatélica quiere aprovechar esta oportunidad para iniciar oficialmente una colección de puntos de lectura mediante la edición de un ejemplar conmemorativo especial ilustrado por la artista local Maria Pilar Martinez
En la próxima sesión de intercambio de placas de cava prevista para el primer sábado de noviembre estará disponible la tradicional placa conmemorativa de la ya XIII Feria de placas. En esta ocasión será una serie de dos placas de diferente color.
El domingo 30 de noviembre de 10 a 2 tendrá lugar, en nuestro local social de la calle Marques del Duero, 15, la III jornada reunión de intercambio de coleccionistas de tapones corona. En esta oportunidad se editará in tapón corona especial conmemorativo.


The opening act of the Bookmark Exhibition will take place on the next October 25th at 7 p.m. at our headquarters located at the Marqués del Duero Street, 15. This exhibition will display a part of the collection of Virtut Castro i Cañaveras, a renowned collector of this modality. The opening act of the exhibition will be performed by Joan Ramón Gálvez, who will give a speech about this kind of collecting. The exhibition will be open to the public until November 10th during our usual hours: work days from 6 to 9, Saturdays from 4 to 9 and Sundays from 10 to 2. Penya Filatélica will take the opportunity to officially start a bookmark collection with the edition of a special commemorative bookmark, with work of Maria Pilar Martínez, a local artist.
For the next bottlecap exchange session, that will take place on the first Saturday of November, the traditional commemorative bottlecap will be available. It will commemorate the XIII Bottlecap Fair and there will be two models with different colors.
The III meeting of crown cap collectors will take place on November 30th from 10 to 2 on our headquarters. This time a special commemorative crown cap will be created.

de setembre 27, 2008

Nou segell personalitzat

El tercer segell personalitzat de la Penya correspon a la commemoració del 200 aniversari del naixement del poeta Manel de Cabanyes i Ballester (Vilanova i la Geltrú 1808-1833).

A les darreries de 1832, Manel de Cabanyes completà els “preludios de mi lira”, petita col·lecció de dotze poesies que s’han convertit en la seva obra de referència. Escrivia sempre en castellà, llengua que no li era pròpia, bàsicament poesia encara que també va escriure prosa. Morí jove i la seva obra no va ser extensa però si prou important per perdurar en el temps.

El segell, del qual s'han editat 450 exemplars, reprodueix un retrat de Manel de Cabanyes dibuixat per Pelegrí Clavé i Roqué (Barcelona 1811-1880). Clavé fou un pintor format a l'Escola de la Llotja de Barcelona i deixeble del pintor Salvador Mayol. Va ser format en el camp del retrat a Roma com a deixeble de Tommaso Minardi. El quadre utilitzat pel segell prové de la col·lecció pictòrica de la família del poeta, està actualment dipositat a la Masia Cabanyes, i fou amablement facilitat pel Consell Comarcal del Garraf, qui té la custodia.


El tercer sello personalizado de la “Penya Filatèlica” corresponde a la conmemoración del 200 aniversario del nacimiento del poeta Manuel de Cabanyes i Ballester (Vilanova i la Geltrú 1808-1833). A finales de 1832, Manuel de Cabanyes completó los “Preludios de mi lira”, pequeña colección de doce poesías que se han convertido en su obra de referencia. Escribía siempre en castellano, lengua que no le era propia, básicamente poesía pero también prosa. Murió joven i su obra, si bien no extensa, es suficientemente importante para perdurar en el tiempo. El sello, del cual se han editado 450 ejemplares, reproduce un retrato de Manuel de Cabanyes dibujado por Pelegrí Clavé i Roqué (Barcelona 1811-1880). Clavé fue un pintor formado en a Escuela de la Lonja de Barcelona i discípulo del pintor Salvador Mayol. Fue formado en el campo del retrato en Roma como alumno de Tommaso Minardi. El cuadro usado para este sello provee de la colección pictórica de la familia del poeta y esta actualmente depositado en la Masia Cabanyes, y ha sido amablemente facilitado por el Consell Comarcal del Garraf, quien tiene la custodia.

Penya Filatélica’s third custom stamp refers to the commemoration of the 200th anniversary of the birth of the poet Manuel de Cabanyes i Ballester (Vilanova i la Geltrú 1808 – 1833). At the end of 1832, Manuel de Cabanyes finished the “Preludios de mi lira” (Preludes of my lire), a group of twelve poems that have become his most prominent work. Besides prose, he also wrote poetry and always in Spanish, a language that he didn’t felt as his own. He died young and his work, despite not being very large, is important enough to last in time. The stamp, of which 450 units have been made, bears a portrait of Manuel de Cabanyes, drawn by Pelegrí Clavé i Toqué (Barcelona 1811 – 1880). Clavé was a painter who studied in the school of the “Llotja de Barcelona”. He was one of Tommazo Minardi's disciples. The portrait used in the stamp is from the poet's family's personal collection and is currently stored at the Masia Cabanyes. It was kindly lent to us by the Consell Comarcal del Garraf, who has its custody.

de juliol 30, 2008

Bones Vacances!

Bones vacances d'estiu a tots!

Buenas vacaciones de verano a todos!

Happy summer holidays!


El local social romadrà tancat uns dies, però podeu contactar amb nosaltres a través de la nostra adreça de correu (que podeu veure al marge).
El local social estará cerrado unos días, pero podeis contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico (que podeis ver al margen)
Our offices will be closed some days, but you can still contact us at our e-mail address (spot it at the margin).

Imatges de la mostra documental

Aquí teniu un parell d'imatges de la inauguració de la mostra documental sobre la Exposició Regional de Vilanova de 1882.


Aquí teneis un par de imagenes de la inauguración de la muestra documental sobre la Exposición Regional de Vilanova de 1882.

Here you can see two pics from the Document Exhibition about the 1882 Regional Exhibition of Vilanova.

de juliol 16, 2008

Mostra documental

Per acabar el curs abans de les vacances d’estiu, la nostra societat acollirà del 26 de juliol al 3 d’agost una mosta documental sobre l’Exposició Regional de Vilanova de 1882, de la que l’any passat es complí el 125è aniversari i fou el motiu principal de la nostra 36à Exposició Filatèlica.
La mostra estarà formada per fotografies, dibuixos, documents, cartes i curiositats històriques referides a la Exposició Regional. Els materials exposats són els que el nostre consoci Miquel Altadill ha utilitzat en el llibre que ha publicat recentment sobre la Exposició Regional.
La mostra s’inaugurarà el dissabte 26 de juliol a les 18h, en el nostre local del carrer Marques del Duero 15, i es podrà visitar tots els dies feiners de 18 a 21h, els dissabtes de 16 a 21h i els diumenges de 10 a 14h.
L’acte d’inauguració comptarà amb una xerrada de Miquel Altadill sobre el tema de la Exposició Regional i al final s’oferirà un refrigeri als assistents.


Para acabar el curso antes de las vacaciones de verano, nuestra sociedad acogerá del 26 de julio al 3 de agosto una muestra documental sobre la Exposición Regional de Vilanova de 1882, de la que el pasado año se cumplió el 125 aniversario i fue el motivo de nuestra 36 Exposición Filatélica. La muestra estará formada por fotografías, dibujos, documentos, cartas i curiosidades históricas referidas a la Exposición Regional. Los materiales expuestos son los que nuestro consocio Miquel Altadill ha usado en el libro sobre la Exposición Regional que ha editado recientemente. La muestra se inaugurará el próximo sábado 26 de julio a las 18h, en nuestro local de la calle Marquès del Duero 15, y se podrá visitar todos los días laborables de 18 a 21h, los sábados de 16 a 21h i los domingos de 10 a 14h. El acto inaugural contará con una charla de Miquel Altadill sobre el tema de la Exposición Regional i al final se ofrecerá un refrigerio a los asistentes.

As this term's closing event just before summer’s holidays, our Society will host a Document Exhibition about the 1882 Regional Exhibition of Vilanova from July 26th to August 3rd. It was the 125th anniversary of this exhibition last year, and it was the main theme of our 36th Philatelic Exhibition. This exhibition will be composed of photographs, drawings, documents, letters and historical oddities related to the Regional Exhibition. All these items have been used by Miquel Altadill, member of our society, in the book about the Regional Exhibition he recently published. The exhibition will be opened to the public on July 26th at 18h in our office in Marqués del Duero 15, and will remain open for all week days from 18 to 21h, Saturdays from 16 to 21h and Sundays from 10 to 14h. Miquel Altadill will give a speech during the opening act, and after it refreshments will be served.

de juny 27, 2008

5è memorial Joan Serra

Aquí teniu algunes imatges del 5è Memorial Joan Serra:
Aquí estan algunas imagenes del 5º memorial Joan Serra.

Some images from the 5th Joan Serra Memorial.

de juny 16, 2008

Nou segell personalitzat

La Penya Filatèlica ha demanat a Correus un nou segell personalitzat. En aquesta oportunitat el motiu es la commemoració del 150è aniversari del naixement de Joan Oliva Milà reconegut per la seva tasca com a primer bibliotecari de la Biblioteca Víctor Balaguer i per la seva activitat com impressor. Oliva fou el fundador de la prestigiosa impremta “Oliva de Vilanova”, establiment que elaborà bells llibres, revistes, i fins i tot segells de Correus.

Home polifacètic va estudiar a França i Anglaterra els sistemes moderns de classificació i conservació de llibres, va assolir el domini de diferents idiomes cosa que el portà a donar classes de francès a l’Ateneu Vilanoví i al Col·legi dels Escolapis. A més d’altres activitats fou també un reconegut filatelista que va reunir una destacable col·lecció de segells i de cartes pre-filatèliques, (col·lecció actualment en el fons de la Biblioteca Víctor Balaguer). Va néixer a Sant Pere de Ribes l’any 1858 i va morir a Vilanova el 1911.

El segell reprodueix una vinyeta dibuixada a l’època per l’artista barceloní Alexandre Cardumets Cazorla. El segell de tarifa A (tarifa d’una carta normal fins a 20 grams per Espanya) ja el tenim disponible a la nostra Societat.La Peña Filatélica ha pedido a Correos un nuevo sello personalizado. En esta ocasión el motivo es la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Joan Oliva Mila, reconocido por su labor como primer bibliotecario de la Biblioteca Víctor Balaguer, y por su actividad como impresor. Oliva fue el fundador de la prestigiosa imprenta “Oliva de Vilanova”, establecimiento que elaboró bellos libros, revistas y hasta sellos de correos. Hombre polifacético, estudió en Francia e Inglaterra los sistemas modernos de clasificación de libros, y dominó diferentes idiomas, hecho que lo llevó a dar clases de francés en el “Ateneu Vilanoví” y en el Colegio de los Escolapios. Además de otras actividades, fue además un reconocido filatelista que reunió una destacable colección de sellos y cartas pre-filatélicas (colección actualmente en el fondo de la Biblioteca Víctor Balaguer). Nació en Sant Pere de Ribes en 1858 y murió en Vilanova en 1911. El sello reproduce una viñeta dibujada en la época por el artista barcelonés Alexandre Cardumets Cazorla. El sello es de tarifa A (tarifa de carta normal hasta 20 gramos para España) y ya esta disponible en nuestra sociedad.

Penya Filatèlica has requested to Correos (the national postal service) a new customized stamp. This time the theme is the 150th anniversary of Joan Oliva Mila's birthday, known as the first librarian of the Victor Balaguer library and as a printer. Oliva was the founder of the prestigious “Oliva de Vilanova” printing works, which produced beautiful books, magazines and even post stamps. Oliva was a polifacetic man, he studied the modern systems of book classification in France and England and learned several languages, which led him to give French lessons in “Ateneu Vilanoví” and the Escolapios school. Among other activities, he was a well-known philatelist and gathered a remarkable collection of stamps and pre-philatelic letters (a collection which now belongs to Victor Balaguer library). Oliva was born in Sant Pere de Ribes in 1858 and died in Vilanova in 1911. The stamp reproduces a drawing from Alexandre Cardumets Cazorla, an artist from Barcelona. This is a rate A stamp (a rate for normal letters up to 20g in Spain) and it is already available in our society.

de juny 04, 2008

Butlletí 37

Acaba de sortir el butlletí 37 de la Penya Filatèlica. A la portada hi ha reproduïts diversos segells personalitzats.

Els principals continguts d’aquest número són:
“Per començar” de Josep Ferrer
“El fons de la nostra biblioteca 7” (redacció)
“Un real a ocho de Carlos III resellado” de Josep Anton Moreno
“Crònica d’activitats” (redacció)
“2007. Segells personalitzats, any 1” (redacció)
“Previsió d’activitats” (redacció)


Acaba de salir el boletín 37 de la Penya Filatèlica. En portada hay reproducidos diversos sellos personalizados. Los principales contenidos son: “Para empezar” de Josep Ferrer; “El fondo de nuestra biblioteca 7” (redacción); “Un real a ocho de Carlos III resellado” de Josep Anton Moreno; “Crónica de actividades” (redacción); “2007. Sellos personalizados, año 1” (redacción); “Próximas actividades” (redacción).

The new bulletin (nº37) has been published. The cover reproduces some personalized stamps. The main contents of this issue are:“To start” by Josep Ferrer; “Our library - 7” (staff); “Silver 8 Reales coin of Carlos III with chop marks” by Josep Moreno; “Activities report” (staff); “2007. Personalized stamps, year 1” (staff); “Incoming events” (staff).

de maig 12, 2008

VI Exposició Filatèlica de Catalunya, Vilanova 2009

Tal com varem anunciar en el butlletí i en l’Assemblea General, la nostra societat va demanar a Fecafil i se’ns va concedir poder organitzar la VI Exposició Filatèlica de Catalunya.
Volem emmarcar aquesta exposició en la celebració en el 150è aniversari del qui fou el primer President de la Generalitat, recuperada l’any 1931, el Sr. Francesc Macià i Lluçà, fill de la nostra ciutat.
Per aquesta exposició de caire nacional català tindrem també el suport del nostre Ajuntament que ha acollit la idea amb entusiasme.
De moment hem constituït formalment el comitè organitzador que ja ha començat a treballar per que aquesta sigui un referent en la història de la Penya Filatèlica.


Tal i como anunciamos en el boletín y en la asamblea general, nuestra sociedad pidió a Fecafil i se le concedió el poder organizar la VI Exposición Filatélica de Catalunya. Queremos enmarcar esta exposición en la celebración del 150 aniversario que fue el primer Presidente de la Generalitat, recuperada en 1931, el Sr. Francesc Macià i Lluçà, hijo de nuestra ciudad. Para esta exposición nacional catalana tendremos también el apoyo de nuestro ayuntamiento, que ha acogido la idea con entusiasmo. Hasta el momento se ha constituido formalmente en comité organizador que ya ha empezado a trabajar para que esta sea un referente en la historia de la Penya Filatelica.

As we announced in the bulletin and in our General Meeting, our society requested Fecafil and got granted the possibility to organize the VI Philatelic Exhibition of Catalonia. We want this exhibition to be part of the 150th anniversary of the first President of the Generalitat, reconstituted in 1931, Mr. Francesc Macià i Lluçà, born in our city. The Town Hall has received these news with enthusiasm and will support this exhibition, which will be centred in the Catalan nation. So far the organization committee has been formally created and it has started working into making this exhibition a milestone in the history of Penya Filatèlica.

de maig 09, 2008

V Memorial Joan Serra Figueras

El proper dissabte 21 de juny tindrem el V Memorial Joan Serra Figueras. Amb aquesta edició volem donar per tancat el cicle d’aquests memorials. En aquests darrers cinc anys hem volgut recordar el nostre amic, soci fundador i ànima de la nostra societat amb una jornada anual d’activitat col·leccionista.
Aquest any de cloenda tindrem també l’oficina temporal de correus instal·lada en el nostre local de 10 a 14 hores, en la que s’utilitzarà el mata-segells especial que hem demanat a Correus per cancel·lar els objectes postals que es presentin.
El mata-segells d’aquest V aniversari, que reproduïm, ha estat dibuixat pel sr. Jaume Tarin, col·laborador de l’empresa “Jerez y Asociados”, sobre la base d’un retrat de Serra Figueras.
A més, com en edicions passades, també tindrem sobre commemoratiu especial per l’ocasió i l’exposició de bona part del material imprès per la Penya al llarg dels anys. Col·lecció propietat del bon amic Manel Vilaseca, que també ens farà una xerrada sobre la història de la societat representada amb aquest material.
Tot plegat, volem que representi el lligam de la societat amb l’home que la va fundar i va formar part dels seus primers 50 anys d’activitat.


El próximo sábado 21 de junio celebraremos el V Memorial Joan Serra Figueras. Con esta edición queremos dar por cerrado el ciclo de estos memoriales. En estos últimos 5 años hemos querido recordar a nuestro amigo, socio fundador y alma de nuestra sociedad con una jornada de actividad coleccionista. Este año de clausura tendremos también una oficina temporal de correos instalada en nuestro local de 10 a 14 horas, en la que se utilizará el matasellos especial que hemos pedido a correos para cancelar los objetos postales que se presenten. El matasellos de este V aniversario, que reproducimos, esta dibujado por el Sr. Jaume Tarin, colaborador de la empresa “Jerez y Asociados”, sobre la base de un retrato de Serra Figueras. Además, como en ediciones pasadas, también tendremos un sobre conmemorativo especial para la ocasión y una exposición de buena parte del material impreso editado por la Penya a lo largo de los años. Colección propiedad del buen amigo Manel Vilaseca, quien también nos dará una charla sobre la historia de la sociedad representada en este material. Todo ello queremos que represente un lazo de unión entre la sociedad y el hombre que la fundó y formó parte de sus 50 primeros años de historia.


Next Saturday 21st of June the V Memorial Joan Serra Figueras will take place. This year the cicle of these memorials will be closed. During these last five years we wanted to remember our friend, founder and soul of our society with a special day of collector activities.
This closing year will also have the temporal post office located in our headquarters from 10 to 14 h. in which a special poststamp will be used on any postal items brought. The poststamp of this V Memorial, shown here, has been drawn by Mr. Jaume Tarin, collaborator of “Jerez y Asociados”, using a portrait of Serra Figueras as a starting point. Furthermore, as in previous years, we will also have a commemorative envelope and the exhibition of most of the printed material that Penya has published along its history. The collection is owned by our good friend Manel Vilaseca, who will give a speech about the history of the society represented by the pieces of te exhibition. All in all, we want to represent the society's bond with the man who founded it and has been a part of it during its first 50 years of activity.

de maig 06, 2008

Encara hi som

Malgrat que hem estat dos mesos sense notícies al blog, l’activitat de la Penya Filatèlica ha continuat.
Hem celebrat l’Assemblea General Ordinària de socis com era preceptiu, i hem continuat amb les activitats normals de l’entitat (trobades de plaques de cava, intercanvis filatèlics, la subhasta, etc.).
Com a activitat extraordinària que no podem deixar d’esmentar està la visita, el passat 21 de març, a la V Exposició Filatèlica de Societats Federades del Principat de Catalunya, que es va celebrar a Tordera. En aquesta exposició vam poder admirar les col·leccions exposades i compartir el dinar amb els companys del club filatèlic Tordera i altres membres de la Fecafil que actuaven de jurats de l’exposició.


A pesar de haber estado dos meses sin noticias en este blog, la Penya Filatélica ha continuado. Hemos celebrado la Asamblea General Ordinaria de socios como era preceptivo, y hemos continuado las actividades normales de la entidad (encuentros de placas de cava, intercambios filatélicos, la subasta, etc.) Como actividad extraordinaria que no podemos dejar de mencionar esta la visita, el pasado 21 de marzo, a la V Exposición de Sociedades Federadas del principado de Catalunya, que se celebró en Tordera. En esta exposición pudimos admirar las colecciones expuestas y compartimos el almuerzo con los compañeros del club filatélico de Tordera y miembros de la Fecafil que actuaban como jurado de la exposición.


Despite having no updates for two months, the activities of Penya Filatèlica have went on. The General Assembly of Members has taken place as usual and the rest of weekly activities have also taken place (bottlecaps meetings, philatelic trades, the auction, etc.). We cannot forget our visit, last 21st of March, to the V Philatelic Exhibition of Federated Societies of the Principality of Catalonia, which took place in Tordera. In this exhibition we were able to admire the presented collections and have lunch with our colleagues of Club Filatèlic Tordera and other members of Fecafil, who were there as jury for the exhibition.

de febrer 15, 2008

Coros d'en Carnestoltes 2008

Com és habitual, el Dilluns de Carnaval, la Penya Filatèlica va rebre al seu local social els Coros d'en Carnestoltes. Aquí teniu algunes fotografies de les actuacions.

Como es habitual, el Lunes de Carnaval, la Penya Filatèlica recibió en su local social a los Coros de Carnestoltes. Aquí tenéis algunas fotos de las actuaciones.

As usual, the Monay of Carnival, the Penya Filatèlica received the Carnestoltes (King of the Carnival) choruses. Here you have some pictures of their performances.


de gener 26, 2008

Carnaval 2008

Comencem les activitats d’aquest any 2008 amb la disbauxa del Carnaval Vilanoví.
Com en edicions anteriors la participació de la Penya filatèlica en el Carnaval 2008 es limitarà a l’organització del sopar de Dilluns de Carnaval. Com és tradició en el transcurs del sopar està prevista la visita de les diferents agrupacions dels “Coros d’en Carnastoltes” que ens oferiran el seu repertori de cançons satíriques dedicades a fer un repàs de l’actualitat política i social de la ciutat.
El sopar començarà a les 21,30 hores del dia 4 de Febrer en el nostre local amb un menú format per: Sípia a la bruta, Fricandó de vedella i Sorbet gelat
Per assistir-hi podeu inscriure-us en el nostre local cada dia de 7 a 9 de la tarda. Preu del tiquet 25€.


Empezamos las actividades de este 2008 con juerga del Carnaval villanovés. Como en ediciones anteriores la participación de la Penya Filatèlica en el Carnava 2008 se limitará a la organización de la cena del Lunes de Carnaval. Como es tradicional, durante el transcurso de la misma esta prevista la visita de las diferentes agrupaciones de los “Coros de Carnestoltes” que ofrecerán su repertorio de canciones satíricas dedicadas a hacer un repaso de la actualidad política y social de la ciudad. La cena empezará a las 21.30h, el día 4 de febrero, en nuestro local. El menú consiste en sépia a la sucia, frincadó de ternera y sorbete helado. Para asistir os podéis inscribir en el local social cada día de 19 a 21h, Precio del tiquete 25€,

The event of 2008 will start with the fun of the Carnival of Vilanova. As in previous years, Penya Filatèlica will only organize a dinner for that Monday. It's become a tradition to receive the visit of different groups from the “Coros d'en Carnestotes” during the dinner. They will present a selection of satirical songs, aimed at reviewing the current political and social event of the city. The dinner will start at 21:30 on February 4th in our offices. The menu will be “sépia a la bruta” (one of Vilanova's specialties, similar to a squid and vegetable casserole), braised veal and chilled sherbet. If you are interested in attending the dinner, you can make a reservation every day from 19 to 21 hours in our offices. The price is 25€ per person.