de juliol 28, 2007

Fotografies de la Exposició de Goigs

Algunes imatges de la inauguració de l'exposició de goigs al local social de la Penya Filatèlica:

(1) El Sr. Antoni Sagarra davant de la seva col·lecció

(2) Parlaments de l'acte d'inauguració

(3) El públic assistent a l'acteAlgunas imágenes de la inauguración de la exposición de “gozos” en el local social de la Penya Filatèlcia: (1) El Sr. Antoni Sagarra delante de su colección; (2) Parlamentos inaugurales; (3) El publico asistente al acto

Some images of the “goigs” exhibit inauguration in the Penya Filatèlica main office: (1) Mr Antoni Sagarra with his collection; (2) The inaugural speeches; (3) the people that had come to the inaugural act

de juliol 22, 2007

Exposició de goigs

Els Pabordes de la Festa Major 2007 ens han demanat col·laboració en els actes organitzats en motiu de la propera Festa Major i que es concreta en una exposició de goigs de la col·lecció del nostre consoci Sr. Antoni Segarra.
El proper dissabte dia 28 de juliol a les sis de la tarda tindrà lloc l’acte inaugural de l’exposició que comptarà amb la presencia del col·leccionista, Pabordes i autoritats Municipals.
Aquest acte serà també el marc de la presentació del nou goig de la Mare de Déu de les Neus patrona de la nostra ciutat. Hi esteu tots convidats.
L’exposició podrà ser visitada fins el dia 4 d’agost en el nostre local del carrer Marqués del Duero, 15 amb el següent horari: Dies feiners de 18 a 21 hores, Dissabte de 16 a 21 hores i Diumenge de 10 a 14 hores


Los Pabordas de la Fiesta Mayor 2007 han pedido nuestra colaboración en los actos de la próxima Fiesta Mayor. Concretamente se trata de una exposición de gozos de la colección de nuestro consocio, el Señor Antoni Segarra. La inauguración de esta exposición tendrá lugar el próximo sábado 28 de júlio a las seis de la tarde. Asistirán al evento el mismo coleccionista, los Pabordas y las autoridades municipales. Este evento también servirá de plataforma para la presentación del nuevo gozo de la Mare de Déu de les Neus, patrona de nuestra ciudad. Estáis todos invitados. La exposición se podrá visitar hasta el 4 de agosto en nuestro local de la calle Marqués del Duero, 15. El horario será el siguiente: Laborales de 18 a 21 horas, Sábados de 16 a 21 horas y Domingos de 10 a 14 horas

The Pabordas in charge of preparing this year’s Festa Major have asked us to help them with a particular event: a “goigs” exhibit from the collection of our colleague Mr. Antoni Segarra. This exhibit will be opened to the public next July 28th at 6 p.m. Mr. Segarra, the Pabordes and several local authorities will attend the event. During the event there will be a presentation of the new “gozo” to the Mare de Déu de les Neus, saint patron of our city. Everyone is invited to this event. The exhibit will be open to the public until August 4th in our offices locate at Marqués del Duero Street, 15 during the following hours: Working days from 18 to 21 hrs, Saturdays from 16 to 21 hrs and Sundays from 10 to 14 hrs

de juliol 21, 2007

Avenç de la 36 Exposició Filatèlica

Aquest any 2007, del 19 al 28 d’octubre, organitzarem la nostra 36 Exposició Filatèlica. Com es costum l’exposició serà competitiva i s’emmarcarà en la celebració del 125 aniversari de l’Exposició Regional de Vilanova i la Geltrú. Tindrà, també com és habitual, dues categories de participació; el tema d’honor, que serà “Fires i Congressos”, i el tema lliure.
En properes dates us donarem mes detalls.
Com avenç per qui pugui estar interessat en el següent link podreu trobar les bases per participar en l’exposició així com la butlleta d’inscripció.


Este 2007, del 19 al 28 de octubre, organizaremos nuestra 36º Exposición Filatélica. Como de costumbre, la exposición será competitiva i se enmarcará en la celebración del 125 aniversario de la Exposición Regional de Vilanova i la Geltrú. Esta exposición tendrá también dos categorías de participación: el tema de honor, que será “Ferias y Congresos” y el tema libre. Próximamente os daremos más detalles. Para los que estéis interesados en el siguiente vínculo podréis encontrar las bases para participar en la exposición, así como la ficha de inscripción.


From October 19th to 28th of the current year, our 36th Philatelic Exposition will take place. As usual it will have a competition and will be centered on the celebration of the 125th anniversary of the Regional Exposition of Vilanova i la Geltrú. There will be two main competition categories: the honor theme, which will be “Fairs and Congresses” and the free theme. We will provide more information as it becomes available. For those interested, in the following link you will be able to see a list of the requirements for entering the competition as well as the inscription form.

e-mail propi

Us fem saber que tenim a disposició de tothom una direcció de e-mail on us podeu dirigir per qualsevol tema relacionat amb la nostra Societat. Preneu-ne nota:

pfvilanovailageltru@hotmail.com


Os comunicamos que se pone a disposición de todos una dirección de correo electrónico a la que os podréis dirigir con cualquier tema relacionado con nuestra sociedad. La dirección es la siguiente: pfvilanovailageltru@hotmail.com

We gladly announce that if any member of our society wants to contact us with any issue related to our Society, he or she will be able to do so through our e-mail address. It is as follows: pfvilanovailageltru@hotmail.com

de juliol 05, 2007

Butlletí 35

Acaba de sortir el butlletí 35 de la Penya Filatèlica. La portada és una composició sobre el 125 Aniversari de la Exposició regional de Vilanova

Els principals continguts d’aquest número són:
“Recordant el senyor Fernández” (redacció)
“Per començar” de Josep Ferrer
“Avanç d’algunes properes activitats” (redacció)
“¿El renacer de la Filatelia?” de Emmanuel Evers
“Las monedas reselladas durante los reinados de Felipe III y IV” de Josep Anton Moreno Bedmar
“El plat únic i dia sense postres 1936-40” de Enric Jerez
“Un apunt sobre el Carnaval 2007” (redacció)
“Obres en el nostre local” (redacció)
“Els països filatèlics – 5” de Manel Vilaseca
“El fons de la nostra biblioteca - 5” (redacció)
“Última pàgina” (redacció)


Acaba de salir el boletín 35 de la Penya Filatèlica. En portada es una composición sobre el 125 aniversario de la Exposición regional de Vilanova. Los principales contenidos son: “Recordando al Señor Fernández” (redacción), “Para empezar” de Josep Ferrer, “Avance de próximas actividades” (redacción), “¿El renacer de la Filatelia?” de Emmanuel Evers, “Las monedas reselladas durante los reinados de Felipe III y IV” de Josep Anton Moreno Bedmar, “El plato único y día sin postres 1936-40” de Enric Jerez, “Un apunte sobre el Carnaval 2007” (redacción), “Obras en nuestro local” (redacción), “Los países filatélicos – 5” de Manel Vilaseca, “El fondo de nuestra biblioteca - 5” (redacción), “Última pagina” (redacción)


The new bulletin (nº35) has been published. The cover is a composition about the 125 years of the Regional Exhibition in Vilanova. The main contents of this issue are: “Remembering Mr. Fernández” (staff); “To begin with” de Josep Ferrer; “Fore coming activities” (staff); “¿the reborn of philately?” de Emmanuel Evers; “The remarked coins during the Felipe III & IV kingdoom” de Josep Anton Moreno Bedmar; “El plat únic i dia sense postres 1936-40” de Enric Jerez; “A draw about Carnival 2007” (staff); “Main office renewal” (staff); “philatelic counties – 5” de Manel Vilaseca; “Our library - 5” (staff); “last page” (staff)