de setembre 23, 2016

7a Trobada de col·leccionistes de punts de llibre

El diumenge dia 9 d’octubre, de 10,30 a 13,30 hores en el nostre local social, tindrà lloc la 7a Trobada de col·leccionistes de punts de llibre.
En motiu de la trobada, s’editarà el punt de llibre número 29 de la nostra col·lecció amb una il·lustració de l’artista vilanoví Jordi Santacana que aquí teniu reproduït.
Us esperem a tots.

El domingo día 9 de octubre, de 10.30 a 13.30 horas en nuestro local social, tendrá lugar el 7º encuentro de coleccionistas de puntos de libro.
Con motivo del encuentro se editará el punto de libro número 29 de nuestra colección, con una ilustración del artista local Jordi Santacana, que aquí tenéis reproducido.
Os esperamos a todos.

On Sunday October 9th, in our offices from 10.30 to 13.30 hours, we will held the 7th meeting of bookmarks collectors.
On the occasion we will publish the 29th bookmark in the society’s collection, with an illustration by local artist Jordi Santacana, that you can see here
We expect you all.

de setembre 20, 2016

Dos socis de la Penya a la EXFILNA 2016

A la Exposició Nacional Espanyola “EXFILNA 2016”, celebrada a Saragossa del 14 al 18 de setembre han tornat a participar amb notables resultats dos dels socis de la nostra Penya Filatèlica.
En Vicente Pastor Perdiguero  ha tornat ha presentat la seva col·lecció “Vuelos catapultados” que ha merescut, segons valoració del jurat, 87 punts, per tant, una medalla d’Or.
En Roger Callao Sánchez amb la seva col·lecció “The Penny 1840-1864”, aquest cop ja l’ha pogut presentar ampliada a vuit quadres, ha merescut, segons opinió del jurat, una puntuació de 82 punts, per tant, una medalla de Vermeil Gran.
Des d’aquí la nostra felicitació a tots dos.


En la Exposición Nacional Española EXFILNA 2016, celebrada en Zaragoza del 14 al 18 de septiembre han vuelto a participar con notables resultados dos de los socios de nuestra sociedad.
Vicente Pastor perdiguero ha vuelto a presentar su colección “Vuelos catapultados” que ha merecido, según valoración del jurado, 87 puntos y por tanto, una medalla de oro.
Roger Callao Sánchez volvió con su colección “The Penny 1840-1864”, esta vez ampliada a ocho cuadros, y según valoración del jurado, una puntuación de 82 puntos y por tanto, una medalla Vermeil Gran.
Desde aquí nuestra felicitación a los dos.


Two members of our society participated with remarkable results in the2016 Spanish National Exhibition EXFILNA, held in Zaragoza from September 14th to 18th.
Vicente Pastor Perdiguero has resubmitted his collection "catapulted flights" which has earned, according to evaluation of the jury, 87 points and therefore a gold medal.
Roger Callao Sanchez returned with his collection "The Penny 1840-1864", this time extended to eight frames, and according to evaluation of the jury, a score of 82 points and therefore a Grand Vermeil medal.
The society wants to congratulate both of them.

de setembre 16, 2016

150è aniversari de la mort de Salvador Samà Martí

Aquest any s’escau el 150è aniversari de la mort, a La Havana, del vilanoví Salvador Samà Martí, personatge que va contribuir destacadament en diverses obres i realitzacions a Vilanova i la Geltrú. La més coneguda és potser la creació d’un col·legi de segon ensenyament regentat pels pares escolapis, que avui encara porta el seu nom i que ha estat part de la vida de molts de nosaltres.
Com sabeu, és voluntat de la nostra Societat fer-nos ressò de les efemèrides locals, no tant sols per donar-les a conèixer, sinó per contribuir a que quedin documentades i recordades amb algun objecte de col·lecció. Volem que aquests actes serveixin per divulgar la nostra història arreu i per fer-ho, hem decidit, recollint la proposta que ens va fer un dels nostres socis, fer un acte diferent als que hem organitzat fins ara.
Per això, el dia 1 d’octubre a les set de la tarda realitzarem un acte de presentació del nou segell personalitzat que hem demanat a Correus. Per acompanyar l’acte, projectarem un vídeo documental de Jordi Carrillo sobre Salvador Samà i el seu llinatge. Pensem que és una activitat de nou format per nosaltres però també adient pel nostre propòsit.
A més, per parlar-nos del personatge comptarem també amb les paraules de la senyora Paquita Roig Galceràn, estudiosa de nissagues vilanovines, i esperem ens pugui acompanyar la Regidora de Cultura del nostre Ajuntament, senyora Teresa Llorens.


Este año se sucede el 150 aniversario de la muerte, en la Havana, del vilanovés Salvador Samà Martí, personaje que contribuyó destacadamente con varias obras y construcciones en Vilanova i la Geltrú. La más conocida puede que sea la creación del colegio de segunda enseñanza regentado por los padres escolapios, que hoy todavía lleva su nombre y que ha sido parte de la vida de muchos de nosotros.
Como sabemos, es voluntad de nuestra sociedad hacernos eco de las efemérides locales, no tan solo para darlos a conocer, sino para contribuir a que queden documentadas y recordadas con algún objeto de colección. Queremos que estos actos sirvan para divulgar nuestra historia y para hacerlo, hemos decidido, recogiendo la propuesta que nos hizo uno de nuestros socios, hacer un acto diferente a los organizados hasta ahora.
Por eso, el día 1 de octubre a las siete de la tarde, realizaremos un acto de presentación del nuevo sello personalizado que hemos solicitado a Correos. Para acompañar el acto, proyectaremos el video documental de Jordi Carrillo sobre Salvador Samà y su linaje. Pensamos que es una actividad de nuevo formato para nosotros pero también adecuado a nuestro propósito.
Además, para hablarnos del personaje contaremos con las palabras de la señora Paquita Roig Galceràn, estudiosa de linajes villanoveses, y esperamos que nos pueda acompañar la regidora de cultura de nuestro ayuntamiento, la señora Teresa Llorens.

This year marks the 150th anniversary of the death in the Havana, the Vilanova citizen Salvador Samà Martí, a person who contributed outstandingly with several works and buildings in the city. The best known, may be the creation of a secondary school run by the “Escolapios” Fathers, which today still bears his name and has been part of life for many of us.
As you know, our society will echo the local ephemeris, not only to make them known, but to contribute to that they are documented and remembered with some collectible. We want these actions serve to publicize our history and to do so, we have decided, picking up the proposal made by one of our partners, make a different act to the ones organized so far.
Therefore, on October 1st, at seven o'clock, we will make a presentation of the new custom stamp that we have requested to “Correos”. To accompany the act, we will project the video documentary by Jordi Carrillo about Salvador Samà and his lineage. We think it is a new format activity for us but also suitable for our purpose.
Also, to tell us things about the character will have the words of Mrs. Paquita Roig Galceràn, studious of Vilanova lineages, and we hope that we can have the company of the culture councilor of our town, Mrs. Teresa Llorens.