d’octubre 12, 2018

22a Trobada d’intercanvi de Taps Corona

El diumenge dia 21 d’octubre de 2018 de 10,30 a 13,30 hores, tindrà lloc en el nostre local social (carrer Albert Virella i Bloda 15), la 22a Trobada de Col·leccionistes de Taps Corona.
Us esperem a tots.El domingo dia 21 de octubre de 2018, de 10.30 a 13.30 horas, tendrá lugar en nuestro local social (c/ Albert Virella i Bloda 15), el 22 encuentro de Coleccionistas de Tapones corona. Os esperamos a todos.

On Sunday, October 21, 2018, from 10.30 am to 1.30 pm, will take place in our social offices (c / Albert Virella i Bloda 15), the 22th Crown Cups Meeting. We wait for you all.

de setembre 15, 2018

Exposició de publicacions vilanovines

El dissabte dia 29 de setembre, a les 7 de la tarda, inaugurarem en el nostre local social una "Mostra de publicacions vilanovines". Quant va sortir la idea de muntar aquesta exposició vam ser conscients de la magnitud que podia arribar a tenir. Davant la impossibilitat de mostrar totes les publicacions existents vam decidir restringir-les a publicacions periòdiques moltes d'elles desconegudes o poc vistes i a cavall de tres segles.

Per descomptat aquesta exposició, com ens és habitual en totes les nostres activitats, no hauria estat possible sense la participació e involucració dels nostres socis que no han dubtat en facilitar-nos part de les seves col·leccions per ser mostrades avui i aquí. Per tant, volem donar les gràcies a tots els companys i socis de la Penya Filatèlica, que una vegada més han respost a la sol·licitud de col·laboració i han volgut mostrar part del material que guarden. Els hem d’agrair que gràcies a ells tot aquest veritable patrimoni de la ciutat es continuï preservant i ara el puguem veure i gaudir.

Per fer la presentació de l'exposició comptarem amb el Senyor Sixte Moral Reixach, molt bon coneixedor i estudiós, entre altres especialitats, del món de les publicacions vilanovines i autor del llibre “La premsa en català a Vilanova i la Geltrú” (1985).

La exposició estarà oberta a tothom en el nostre local social fins el 30 d’octubre i en el horari habitual de la Societat; feiners de 6 a 8 de la tarda i diumenges d’11 a 13,30 hores.

Us esperem a totsEl sábado día 29 de septiembre, a las 7 de la tarde, inauguramos en nuestro local social una “Muestra de publicaciones de Vilanova”. Cuando salió la idea de montar esta exposición fuimos conscientes de la magnitud que podía llegar a tener. Ante la imposibilidad de mostrar todas las publicaciones existentes decidimos restringirlas a publicaciones periódicas muchas de ellas desconocidas o poco vistas, y a caballo de tres siglos.
Por descontado esta exposición, como es habitual en todas nuestras actividades, no habría sido posible sin la participación e involucración de nuestros socios que no han dudado en facilitarnos parte de sus colecciones para ser mostradas hoy aquí. Por lo tanto, queremos dar las gracias a todos los compañeros y socios de la Penya Filatèlica, que una vez más han respondido a la solicitud de colaboración y han querido mostrar parte del material que guardan. Les tenemos que agradecer que gracias a ellos todo este verdadero patrimonio de la ciudad continúe y ahora podamos verlo y disfrutarlo.
Para hacer la presentación de la exposición contaremos con el Sr. Sixte Moral Reixach, gran conocedor y estudioso, entre otras especialidades, del mundo de las publicaciones locales y autor del libro “La premsa en català a Vilanova i la Geltrú” (1985).
La exposición estará abierta a todos en nuestro local social hasta el día 30 de octubre i en el horario habitual de la sociedad: laborales de 6 a 8 de la tarde y domingos de 11 a 13.30 horas.
Os esperamos a todos.

On Saturday, September 29th, at 7 o'clock in the afternoon, we will open the new "Exhibit of Vilanova publications" in our social offices. When the idea of setting up this exhibition came up, we were aware of the magnitude that it could have. Faced with the impossibility of showing all the existing publications, we decided to restrict them to periodicals, many of them unknown or little seen, and span across three centuries.
Of course this exhibition, as usual in all our activities, would not have been possible without the participation and involvement of our society members who have not hesitated to provide us with part of their collections to be shown here today. Therefore, we would like to thank all the colleagues and members of Penya Filatèlica, who have once again responded to the request for collaboration and have wanted to show some of the material they keep. We have to be grateful that thanks to them all this true heritage of the city continues and now can be seen and enjoyed.
To make the presentation of the exhibition we will have Mr. Sixte Moral Reixach, great connoisseur and scholar, among other specialties, of the world of local publications and author of the book "La premsa en català a Vilanova i la Geltrú" (1985).
The exhibition will be open to all in our social premises until October 30th, and at the office’s regular schedule: work days from 6 to 8 in the afternoon and Sundays from 11 to 13.30.
We wait for you all.

d’agost 15, 2018

Butlletí 49

Acaba de sortir una nova edició del nostre Butlletí.

El seu contingut es:
* Portada: Al·legoria de la Festa Major 1948. Dibuix d'Enric Cristòfor Ricart
* Notes breus (redacció)
* Per començar  (Josep Ferrer Serra)
* En el nostre record (redacció)
* 2017-2018. Resum d'activitats (redacció)
* Notes sobre la Guerra Civil Espanyola i les vinyetes: Conselleria de treball (Enric Jerez)
* Les meves dèries. Les ocasions úniques (Jordi Baiges)
* Homenatge a la Penya Filatèlica (Oriol Pi de Cabanyes)
* El Col·leccionisme (Marià Casas Hierro)
* Els Goigs a la Mare de Déu de Montserrat (Antoni Sagarra i Mas)
* La Unió Catalanista i les seves encunyacions (Josep Anton Moreno-Bedmar)
* Enric C. Ricart, pintor i excepional xilògraf (Ferran Sanz Lou)
* Felix Sans Simón i la numismàtica vilanovina (Josep Anton Moreno-Bedmar)
* Del segell al whatsap: Estampa japonesa o llibre marcat (Miró i Ricart) (Isidre Roset i Juan)
* El primer segell "fals postal" de Vilanova i la Geltrú (Jordi Campderros i Recasens)
* Segells del Penedès (redacció)
* 25 aniversari de la secció filatèlica del Institut d'Estudis Penedesencs (Lluís Eroles)Contenidos: 
* Portada: Alegoria de la Fiesta Mayor 1948. Dibujo de Enric Cristòfor Ricart
* Notas breves (redacción)
* Para empezar  (Josep Ferrer Serra)
* En nuestro recuerdo (redacción)
* 2017-2018. Resumen de actividades (redacción)
* Notas sobre la Guerra Civil Española y las viñetas: Consejeria de trabajo (Enric Jerez)
* Mis manías. Las ocasiones únicas (Jordi Baiges)
* Homenaje a la Penya Filatèlica (Oriol Pi de Cabanyes)
* El Coleccionismo (Marià Casas Hierro)
* Los Gozos a la Virgen de Montserrat (Antoni Sagarra i Mas)
* La Unión Catalanista y sus encuñaciones (Josep Anton Moreno-Bedmar)
* Enric C. Ricart, pintor y excepional xilógrafo (Ferran Sanz Lou)
* Felix Sans Simón y la numismática vilanovina (Josep Anton Moreno-Bedmar)
* Del sello al whatsap: Estampa japonesa o libro marcado (Miró i Ricart) (Isidre Roset i Juan)
* El primer sello "falso postal" de Vilanova i la Geltrú (Jordi Campderros i Recasens)
* Sellos del Penedès (redacción)
* 25 aniversario de la sección filatélica del Instituto de Estudios Penedesencs (Lluís Eroles)


Contents:
* Cover: Alegory of the Fiesta Mayor 1948. Drawing by Enric Cristòfor Ricart
* Brief notes (staff)
* To begin with  (Josep Ferrer Serra)
* In loving memory (staff)
* 2017-2018. Briefing of activities (staff)
* Notes on the Spanish Civil War and cartoons: "Conselleria de treball" (Enric Jerez)
* My manias. Those unique ocasions (Jordi Baiges)
* Homenage to the Penya Filatèlica (Oriol Pi de Cabanyes)
* The collectionism (Marià Casas Hierro)
* The Joys of the Montserrat Virgin (Antoni Sagarra i Mas)
* The "Unión Catalanista" and its mintings (Josep Anton Moreno-Bedmar)
* Enric C. Ricart, painter and exceptional xilograf (Ferran Sanz Lou)
* Felix Sans Simón and the vilanova numismatics (Josep Anton Moreno-Bedmar)
* From stamp to whatsap: Japanese card o marked book (Miró i Ricart) (Isidre Roset i Juan)
* The first "postal fake" stamp of Vilanova i la Geltrú (Jordi Campderros i Recasens)
* Penedés Stamps (staff)
* 25 aniversary of the phylatelic section of the "Institut d'Estudis Penedesencs" (Lluís Eroles)d’agost 01, 2018

Estiu 2018

La Penya s'en va de vacances del 2 al 19 d'Agost. Bon estiu a tots.


La Penya se va de vacaciones del 2 al 19 de Agosto. Buen verano a todos.

The Penya goes on vacation from August 42nd to 19th. Happy summer to everybody.

de juny 29, 2018

300 aniversari del naixement de l’Arquebisbe Armanyà

Aquest any s’escau la commemoració del 300 aniversari del naixement a Vilanova i la Geltrú de l’Arquebisbe Francesc Armanyà i Font. Per recordar aquesta efemèride hem demanat a Correus un nou segell personalitzat que continuarà la nostra col·lecció que recull els personatges i les efemèrides de la nostra ciutat.
Per il·lustrar el segell, hem triat el seu retrat pintat per Alexandre de Cabanyes i que es troba en el Saló de Plens del nostre Ajuntament. Des de aquí volem agrair al Departament de Patrimoni de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que ens ha facilitat la imatge del quadre per aquesta ocasió.
Aquí reproduïm el projecte del segell que ben aviat estarà disponible a tothom que n’estigui interessat.Este año se conmemora el 300 aniversario del nacimiento del Arzobispo Francesc Armanyà i Font en Vilanova i la Geltrú. Para recordar esta efeméride hemos pedido a Correos un nuevo sello personalizado que continuará nuestra colección, la cual recoge personajes y efemérides de nuestra ciudad.
Para ilustrar este sello hemos escogido su retrato pintado por Alexandre de Cabanyes y que se encuentra en el Salón de Plenos de nuestro Ayuntamiento. Des de aquí queremos agradecer al Departamento de Patrimonio del Ayuntamiento de Vilanvova i la Geltrú quien nos ha facilitado la imagen del cuadro para esta ocasión.
Aquí reproducimos el proyecto del sello que pronto estará disponible para todos aquellos interesados.


This year marks the 300th anniversary of the birth of Archbishop Francesc Armanyà i Font in Vilanova i la Geltrú. To remember this anniversary we have asked Correos for a new personalized stamp that will continue our collection, which includes characters and ephemeris of our city.
To illustrate this stamp we have chosen his portrait painted by Alexandre de Cabanyes and that is in the Plenary Hall of our City Hall. From here we want to thank the Department of Heritage of the City Council of Vilanvova i la Geltrú who has provided us with the image of the painting for this occasion.
Here we reproduce the stamp project that will soon be available to all those interested. 

de maig 11, 2018

10a Trobada de col·leccionistes de punts de llibre

El diumenge dia 27 de maig, de 10.30 a 13.30 hores en el nostre local social, tindrà lloc la 10a Trobada de col·leccionistes de punts de llibre.
En motiu d’aquesta trobada s’editarà el punt de llibre número 39 de la nostra col·lecció amb una il·lustració d’una de les obres del pintor i gravador vilanoví Enric Cristòfol Ricart que en aquest any es commemora el 125 aniversari del seu naixement.
Aquí el teniu reproduït.
Us esperem a tots.El domingo 27 de mayo, de 10.30 a 13.30 horas en nuestro local social, tendrá lugar el 10º Encuentro de coleccionistas de puntos de lectura.
Con motivo de este encuentro se editará el punto de lectura número 39 de nuestra colección con una ilustración de una de las obras del pintor y grabador local Enric Cristofol Ricart, que este año conmemora el 125 aniversario de su nacimiento.
Aquí lo tenéis reproducido.
Os esperamos a todos.


On Sunday May 27, from 10.30 am to 13.30 pm in our social premises, the 10th Meeting of collectors of bookmarks will take place.
On the occasion of this meeting, we will edit the bookmark number 39 of our collection, with an illustration from the local painter and engraver Enric Cristofol Ricart, which this year commemorates the 125th anniversary of his birth.
Here you have it reproduced.
We wait for you all.

d’abril 01, 2018

Exposició d’Ex-Libris Modernistes i Noucentistes

El proper dissabte dia 7 d’abril, a les set de la tarda en el nostre local social, inaugurarem una nova exposició dedicada als Ex-libris. Novament comptem amb la valuosa col·laboració del senyor Marià Casas Hierro, actual president de l’Associació Catalana d’Ex-libristes, que ens presentarà una altra selecció de la seva col·lecció i ens farà la xerrada de presentació de l’exposició. En aquesta ocasió els Ex-libris presentats es situen cronològicament al voltant de l’any 1900, entre el Modernisme i el Noucentisme. Grans artistes, tant catalans com d’altres llocs, dedicaren part de la seva producció artística dins aquests estils artístics als Ex-libris.
No podem oblidar l’artista referent de casa nostra que fou el pintor i gravador vilanoví Enric Cristòfor Ricart que també va fer quantitat de petites obres d’art dedicades a enriquir el món del Ex-libris, i que també trobarem representat en la mostra que us presentem. Precisament aquest any es compleix el 125è aniversari del seu naixement, i per remarcar aquesta data, el nostre amic i consoci Xavier Capdet Soler ens presentarà una representació del seu fons documental dedicat a Ricart. A més hem demanat a Correus un nou segell personalitzat i editarem un nou punt de llibre (el núm. 38 de la nostra col·lecció).
L’exposició estarà oberta fins el dia 29 d’abril i es podrà visitar en el horari habitual de la nostra Societat; de dilluns a dissabtes de 18 a 20,30 hores i els diumenges d’11 a 13,30 hores.El próximo día 7 de abril, a las siete de la tarde en nuestro local social, inauguraremos una nueva exposición dedicada a los Ex-libris. Nuevamente contamos con la valiosa colaboración del señor Marià Casas Hierro, actual presidente de la Asociación Catalana de Ex-libristas, que nos presentará una selección de su colección y nos hará una charla de presentación sobre la exposición. En esta ocasión los ex-libris presentados se sitúan cronológicamente alrededor del año 1900, entre el Modernismo y el “Noucentisme”. Grandes artistas, tanto catalanes como de otros lugares, dedicaron parte de su producción artística dentro de estos estilos artísticos a los Ex-libris.
No podemos olvidar el artista referente local que fue el pintor y grabador Enric Cristòfor Ricart quien también hizo gran cantidad de pequeñas obras dedicadas a enriquecer el mundo de los Ex-libris, y que también encontraremos representados en la muestra que os presentamos. Precisamente este año se cumple el 125 aniversario de su nacimiento, y para remarcar esta fecha nuestro amigo y consocio Xavier Capdet Soler nos presentará una representación de su fondo documental dedicado a Ricart. Además hemos pedido a Correos un nuevo sello personalizado y editaremos un nuevo punto de libro (el nº 38 de nuestra colección).
La exposición estará abierta hasta el día 29 de abril y se podrá visitar en el horario habitual de nuestra sociedad, de lunes a sábados de 18 a 20.30 horas, y los domingos de 11 a 13.30 horas.Next Saturday, April 7th, at seven in the afternoon at our social office, we will open a new exhibition dedicated to Ex-libris. Again we have the valuable collaboration of Mr. Marià Casas Hierro, current president of the Catalan Association of Ex-Librarians, who will present us another selection of his collection and will give us the talk of presentation of the exhibition. On this occasion, the Ex libris presented are chronologically around the year 1900, between Modernism and “Noucentisme”. Both Catalan and foreign great artists devoted part of their artistic production in these artistic styles to Ex-libris. 
We cannot forget the local reference artist, who was the painter and engraver Enric Cristòfor Ricart, who also made small artworks dedicated to enriching the world of Ex-libris, and those will also be represented in this exhibition. Precisely this year is the 125th anniversary of its birth, and to highlight that date, our friend and associate Xavier Capdet Soler will show a representation of his documentary collection dedicated to Ricart. We have also requested to “Correos” a new custom stamp and we will publish a new bookmark (number 38 of our collection).
The exhibition will be open until April 29th and can be visited in the usual schedule of our Society office: from Monday to Saturday from 6:00 p.m. to 8:30 p.m. and on Sundays from 11:00 a.m. to 1:30 p.m.