d’octubre 25, 2020

La Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, Museu d’interès Nacional

Ara fa un any la Generalitat de Catalunya va declarar la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer Museu d’interès Nacional i des de el dia 20 d’aquest octubre la Oficina Postal de Vilanova i la Geltrú disposa del segon mata-segell turístic dedicat en aquest cas a la Biblioteca-Museu.
Des de la Penya Filatèlica volem donar una major projecció als dos fets i per això hem demanat a Correus un nou segell, del tipus personalitzat, dedicat a la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer. Aquest segell es el franqueig bàsic per una carta de fins a 20 grams dirigida a qualsevol destinació del Estat Espanyol, carta que es pot demanar sigui cancel·lada amb l’esmentat mata-segells turístic. Aquí us presentem la imatge del prototip del segell que hem demanat i que ben aviat estarà a disposició de tothom interessat.


Ahora hace un año que la Generalitat de Catalunya declaró la Biblioteca Museo Víctor Balaguer como Museo de Interés Nacional. Y desde el día 20 de octubre, la oficina postal de Vilanova i la Geltrú dispone de un segundo matasellos turístico dedicado en esta ocasión a la Biblioteca Museo.
Des de la Penya Filatélica queremos dar una mayor proyección a los dos hechos y por eso hemos pedido a Correos un nuevo sello de tipo personalizado dedicado a la Biblioteca Museo Víctor Balaguer. Este sello es de franqueo básico para una carta de hasta 20 gramos dirigida a cualquier destino del estado español, la cual se puede pedir que sea cancelada con el citado matasellos turístico. Aquí os presentamos la imagen del prototipo del sello que hemos solicitado y que estará a disposición de todos los interesados.It has now been a year since the Generalitat de Catalunya declared the Víctor Balaguer Library Museum as a Museum of National Interest. In addition, since October 20, the Vilanova i la Geltrú post office has a second tourist postmark dedicated on this occasion to the Library Museum.
From the Penya Filatélica we want to give a greater projection to both events and that is why we have asked the Post Office for a new personalized stamp dedicated to the Víctor Balaguer Library Museum. This stamp is basic postage for a letter of up to 20 grams addressed to any destination in the Spanish state, which can be cancelled with the aforementioned tourist postmark by request. Here we present the image of the prototype of the seal that we have requested and that will be available to all interested parties.d’octubre 07, 2020

2n mata-segell turístic de Vilanova i la Geltrú

Us fem saber que l'oficina postal de Vilanova i la Geltrú disposarà, probablement a partir del dia 20 d'octubre, el 2n mata-segell turístic de la ciutat. Aquest estarà dedicat a la Biblioteca-Museu Victor Balaguer recentment declarat Museu d’Interès Nacional.
Un cop disponible, tota la correspondència que es dipositi, degudament franquejada, en l'oficina postal podrà ser mata-segellada amb aquesta marca si així es sol·licita.
La disponibilitat del mata-segells, amb seguretat, tornarà a portar el nom de Vilanova i la Geltrú i el seu patrimoni arreu.Os hacemos saber que la oficina postal de Vilanova i la Geltrú dispondrá, probablemente a partir del día 20 de octubre, de un 2º matasellos turístico de la Ciudad. Este estará dedicado a la Biblioteca Museo Víctor Balaguer recientemente declarado Museo de Interés Nacional. Una vez disponible, toda la correspondencia que se deposite debidamente franqueada en la oficina postal podrá ser matasellada con esta marca si así se solicita. La disponibilidad del matasellos, con seguridad, volverá a llevar el nombre de la ciudad y de su patrimonio por doquier.

We let you know that the Vilanova i la Geltrú post office will have, probably as of October 20, the 2nd tourist postmark of the City. This will be dedicated to the Víctor Balaguer Library Museum, coinciding with the recently declaration of Museum of National Interest. Once available, the post office will use it if requested in all correspondence deposited and properly franked. The availability of the postmark clearly will once again bear the name of the city and its heritage everywhere.

Tres efemèrides d’art. Mostra documental

Coincidint amb la disposició dels tres segells personalitzats dedicats a Pere Brull Carreras, Joan Magrinyà Sanromà i Carles Albet Olivella tenim ja a la sala de la nostra Entitat una petita mostra documental dedicada als tres personatges. És una bona oportunitat per recordar alguns moments de la trajectòria artística i vital de cada un dels homenatjats.

Es podrà visitar per tothom interessat tot el mes d’octubre dimecres i dissabtes de 18 a 20 hores i diumenges d’11 a 13 hores.
Coincidiendo con la disponibilidad de los tres sellos personalizados dedicados a: Pere Brull Carreras, Joan Magrinyà Sanromà y Carles Albet Olivella, tenemos ya en la sala de nuestra entidad una pequeña muestra documental dedicada a los tres personajes. Esta es una buena oportunidad para recordad algunos momentos de la trayectoria artística y vital de cada uno de los homenajeados. Se podrá visitar por todos aquellos interesados durante todo el mes de octubre, los miércoles y sábados de 18 a 20 horas y los domingos de 11 a 13.


Coinciding with the availability of the three personalized stamps dedicated to Pere Brull Carreras, Joan Magrinyà Sanromà and Carles Albet Olivella, we have a small documentary exhibition dedicated to the three characters in the hall of our entity. This is a good opportunity to remember some moments of the artistic and vital career of each of the honorees. It can be visited by all those interested throughout the month of October, on Wednesdays and Saturdays from 6 to 8 p.m. and Sundays from 11 a.m. to 1 p.m.

de setembre 28, 2020

Punt de llibre d'Alexandre de Riquer

 Aquest any 2020 farà cent anys de la mort a Palma de Mallorca, d’Alexandre de Riquer i Ynglada. Nascut el dia 3 de maig de 1856 a Calaf, comarca de l’Anoia, Alexandre de Riquer va ser un modernista arquetípic, un artista total que va cultivar en paral·lel i de forma qualitativa l’art i la literatura. Al costat de la pintura, el dibuix i el gravat, Riquer va conrear les arts aplicades. Dissenyador de cartells i ex-libris, també va fer de decorador. Com a escriptor, Riquer va escriure poemes, narracions, biografies i textos crítics sobre art i artistes. Home curiós i sensible, va ser un gran bibliòfil i col·leccionista. L’amor pels llibres va dur l’artista a combinar els seus talents en l’elaboració dels llibres propis il·lustrant-los ell mateix.

La nostra amiga Teresa Costa Gramunt, promotora i comissària de l’any Riquer, ens va proposar afegir-nos a la commemoració i ho fem amb l’edició d’un nou punt de llibre de la nostra col·lecció, el número 47, que recorda el centenari i que aquí trobareu reproduit. El punt esta il·lustrat amb un fragment de la aquarel·la d’Alexandre de Riquer que porta per títol “Crisantems”. L’original es propietat del senyor Joan Graells. 


Este año 2020 hará cien años de la muerte den Palma de Mallorca de Alexandre de Riquer Ynglada. Nacido en 3 de mayo de 1856 en Calaf, comarca del Anoia, Alexandre de Riquer fue un modernista arquetípico, un artista total que cultivó en paralelo y de forma cuantitativa el arte y la literatura. Al lado de la pintura, el dibujo y el grabado, Riquer conreó las artes aplicadas. Diseñador de carteles y ex-libris, también fue decorador. Como escritor, Riquer creó poemas, narraciones, biografías y textos críticos sobre arte y artistas. Hombre curioso y sensible, fue un gran bibliófilo y coleccionista. El amor por los libros llevo al artista a combinar sus talentos en la elaboración de sus libros ilustrándolos el mismo.

Nuestra amiga Teresa Costa Gramunt, promotora y comisariadel Año Riquer, nos propuso unirnos a la conmemoración y lo hacemos con la edición de un nuevo punto de libro de nuestra colección, el número 47, que recuerda este centenario y que aquí podéis ver reproducido. El punto está ilustrado con un fragmento de acuarela del mismo Alexandre de Riquer que lleva por título “Crisantemos”. El original es propiedad del señor Joan Graells.


This year 2020 will be 100 years since the death of Alexandre de Riquer Ynglada in Palma de Mallorca. Born on May 3, 1856 in Calaf, Anoia region, Alexandre de Riquer was an archetypal modernist, a total artist who cultivated art and literature in parallel and quantitatively. Alongside painting, drawing and engraving, Riquer worked on the applied arts. A designer of posters and bookplates, he was also a decorator. As a writer, Riquer created poems, narratives, biographies, and critical texts about art and artists. A curious and sensitive man, he was a great bibliophile and collector. The love for books led the artist to combine his talents in the elaboration of his books, illustrating them himself.

Our friend Teresa Costa Gramunt, promoter of the Riquer Year, suggested that we join in the commemoration and we do so with the edition of a new bookmark of our collection, number 47, about this centenary and that you can see reproduced here. The bookmark is illustrated with a fragment of "Chrysanthemums", a watercolor by Alexandre de Riquer. The original is the property of Mr. Joan Graells.


de setembre 25, 2020

Tres efemèrides d’art

Aquest any s’esdevenen tres efemèrides relacionades amb l’art a Vilanova i la Geltrú, i com ens és habitual volem recordar-les i deixar constància en un objecte de col·lecció. En aquet cas, el segell de correus en la seva modalitat de segell personalitzat que hem demanat a Correus.


El primer segell és per la commemoració dels deu anys de la mort del pintor vilanoví Pere Brull Carreras. Brull Carreras era un pintor ben conegut i caracteritzat com un artista molt personal i inquiet. Les seves primeres pintures paisatgístiques son d’influència postimpressionista. Les seves estades a Castella i a Xile en els anys 1970s i els deserts dels Monegros i d’Atacama provocaren canvis en la seva pintura. Cal destacar també les seves investigacions sobre la figura humana sobretot amb rostres que expressen les dificultats de la vida impregnada de dramatisme.
Va ser un bon amic i col·laborador de la nostra Societat. Fruit d’aquesta col·laboració és el punt de llibre-nadala del 2009 i el targetó integrant en la col·lecció que vam editar el 1982 en motiu del centenari de l’Exposició Regional de Vilanova.


El segon segell vol recordar els 25 anys de la mort del ballarí vilanoví Joan Magrinyà Sanromà. Al 1926, Magrinyà ingressà en el cos de ball del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, i al 1932 debutà al Teatre Urquinaona com a solista. Al 1937 fou nomenat primer Ballarí del Liceu, i poc després i fins que es retirà al 1957 exercí de coreògraf. Entre 1966 i 1977 fou el director del Ballet del Liceu, creat com a cos estable de dansa, i durant aquells anys es convertí en el mestre de diverses generacions de ballarins.
El 1983 va rebre la creu de Sant Jordi i el 1990 la Medalla d'Or al Mèrit en les Belles Arts del Ministeri de Cultura d'Espanya. També va rebre el Premi Nacional Extraordinari de Teatre, Medalla d'Or del Gran Teatre del Liceu de Barcelona i Medalla de Plata de la Ciutat de Vilanova i la Geltrú.
 

El tercer segell és dedicat al 50 aniversari de la mort de l’artista i pintor vilanoví Carles Albet Olivella. Deixeble de Salvador Masana des de la infantesa, l'any 1946 inicià els seus estudis a l'Escola de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona. La seva pintura rebé la influència de l'escola colorista i lluminista de Joaquim Mir i Salvador Masana Mercadé. La seva producció foren principalment paisatges a l'oli, tot i que també treballà com a cartellista. Albet viatjà per França, Anglaterra, Estats Units i Suïssa, i en aquest últim residí per uns anys. Va ser professor de dibuix de l'Institut Nacional d'Ensenyament Mitjà Manuel de Cabanyes de Vilanova i la Geltrú des de la seva fundació l'any 1969. Va presentar exposicions a Vilanova el 1944, 1945, 1952, 1959 i 1961; a Barcelona el 1951 i 1953; i a Nova York el 1966. El 1971 es va fer a Vilanova una exposició pòstuma d’homenatge. 

Coincidint amb l’edició d’aquests tres segells i la seva disponibilitat per a tot el públic, tindrem a la sala de la nostra Societat una petita mostra documental dedicada als tres artistes que podrà ser visitada lliurament per tothom interessat.


Este año se producen tres efemérides relacionadas con el arte en Vilanova i la Geltrú, y como nos es habitual queremos recordarlas y dejar constancia en un objeto de colección. En este caso, el sello de correos en su modalidad de sello personalizado que hemos pedido a Correos. 
El primer sello es para la conmemoración de los diez años de la muerte del pintor local Pere Brull Carreras. Brull Carreras era un pintor bien conocido y caracterizado como un artista muy personal e inquieto. Sus primeras pinturas paisajísticas son de influencia postimpresionista. Sus estancias en Castilla durante los años 1970s y en los desiertos de los Monegros y de Atacama provocaron cambios en su pintura. Cabe destacar también sus investigaciones sobre la figura humana, sobretodo en rostros que expresan las dificultades de la vida impregnada de dramatismo. Fue un buen amigo y colaborador de nuestra Sociedad. Fruto de esta relación son el punto de libro y felicitación de navidad de 2009, y la tarjeta que formó parte de la colección que editamos en 1982 con motivo del centenario de la Exposición regional de Vilanova.
El segundo sello quiere recordar los 25 años de la muerte del bailarín Joan Magrinyà Sanromà. En 1926, Magrinyà ingresó en el cuerpo de baile del Gran Teatro del Liceu de Barcelona, y en 1932 debutó en el Teatro Urquinaona como solista. En 1937 fue nombrado Primer Bailarín del Liceu, y poco después y hasta que se retiró en 1957 ejerció como coreógrafo. Entre 1966 y 1977 fue el director del Ballet del Liceu, creado como cuerpo estable de danza, y durante aquellos años se convirtió en el maestro de diversas generaciones de bailarines. En 1983 recibió la Cruz de Sant Jordi y en 1990 la Medalla de oro al mérito en las Bellas Artes del Ministerio de Cultura de España. También recibió el premio nacional Extraordinario de Teatro, la Medalla de oro del Gran Teatro del Liceu de Barcelona y la Medalla de plata de la Ciudad de Vilanova i la Geltrú.
El tercer sello está dedicado al 50 aniversario de la muerte del artista y pintor local Carles Albet Olivella. Fue discípulo de Salvador Masana des de la infancia, i en 1946 inició sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de Sant Jordi en Barcelona. Su pintura recibió la influencia de la escuela colorista y luminista de Joaquim Mir y Salvador Masana Mercadé. Su producción fue principalmente de paisajes al óleo, a pesar de que también trabajó como cartelista. Albet viajó por Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Suiza, i en este último residió unos años. Fue profesor de dibujo del Instituto Nacional de Enseñanza Media Manuel de Cabanyes de Vilanova i la Geltrú desde su fundación en 1969. Presentó exposiciones en Vilanova en 1944, 1945, 1952, 1959 y 1961; en Barcelona el 1951 y 1953; y en Nova York el 1966. En 1971 se realizó una exposición póstuma de homenaje en Vilanova.

Coincidiendo con la edición de estos tres sellos y de su disponibilidad para todo el público, tendremos en la sala de nuestra Sociedad una pequeña muestra documental dedicada a los tres artistas y que podrá ser visitada libremente por todos aquellos interesados.


This year there are three ephemeris related to art in Vilanova i la Geltrú, and as usual, we want to remember them and leave a record in a collector's item. In this case, the postage stamp in its form of a personalized stamp that we have requested from Correos.
The first stamp is for the commemoration of the ten years of the death of the local painter Pere Brull Carreras. Brull Carreras was a well-known painter and characterized as a very personal and restless artist. His early landscape paintings are of post-impressionist influence. His stays in Castilla during the 1970s and in the deserts of the Monegros and Atacama caused changes in his painting. Also noteworthy is his research on the human figure, especially on faces that express the difficulties of life impregnated with drama. He was a good friend and collaborator of our Society. The result of this relationship is the bookmark and Christmas greeting for 2009, and the card that was part of the collection that we published in 1982 on the centenary of the Vilanova Regional Exhibition.
The second stamp wants to commemorate the 25 years since the death of the dancer Joan Magrinyà Sanromà. In 1926, Magrinyà joined the ballet at the Gran Teatre del Liceu in Barcelona, ??and in 1932 he made his debut at the Urquinaona Theater as a soloist. In 1937, he was appointed First Dancer of the Liceu, and shortly after and until he retired in 1957, he worked as a choreographer. Between 1966 and 1977, he was the director of the Ballet del Liceu, created as a stable dance group, and during those years he became the teacher of several generations of dancers. In 1983, he received the Cross of Sant Jordi and in 1990 the Gold Medal for Merit in Fine Arts from the Ministry of Culture of Spain. He also received the Extraordinary National Theater Award, the Gold Medal from the Gran Teatre del Liceu in Barcelona and the Silver Medal from the City of Vilanova i la Geltrú.
The third stamp is dedicated to the 50th anniversary of the death of the local artist and painter Carles Albet Olivella. He was a disciple of Salvador Masana from childhood, and in 1946 he began his studies at the Sant Jordi School of Fine Arts in Barcelona. The colourist and illuminist school of Joaquim Mir and Salvador Masana Mercadé influenced his paintings. His production was mainly of oil landscapes, although he also worked as a poster artist. Albet travelled through France, England, the United States and Switzerland, and in the latter he lived for a few years. He was a drawing professor at the Manuel de Cabanyes National Institute of Secondary Education in Vilanova i la Geltrú since its foundation in 1969. He presented exhibitions in Vilanova in 1944, 1945, 1952, 1959 and 1961; in Barcelona in 1951 and 1953; and in New York in 1966. In 1971, Vilanova hold a posthumous tribute exhibition.

Coinciding with the edition of these three stamps and their availability to the public, we will have a small documentary exhibition dedicated to the three artists in our Society that can be freely visited by all those interested.


d’agost 06, 2020

Estiu 2020

Com cada any el mes d’agost tenim uns dies el local tancat. Tornarem el dimecres 26 d’agost.
A la represa continuarem tenint obert els dimecres i dissabtes de 18 a 20 hores i els diumenges al mati d’11 a 13 hores.


Como cada año, el mes de agosto tendremos cerrado unos días el local. Volveremos el miércoles 26 de agosto. A la vuelta continuaremos abriendo los miércoles i sábados de 18 a 20 horas y los domingos por la mañana de 11 a 13 horas.


As every year, this august we will close our offices a few days. We will come back on August 26th. On our return, we will keep opening Wednesdays and Saturdays evenings from 18 to 20 h, and Sundays mornings from 11 to 13 h.

de juliol 25, 2020

Ha sortit el butlletí núm. 51

També en aquest any de crisis sanitària hem volgut continuar amb l’edició del nostre butlletí com a signe de la nostra voluntat de seguir i existir.
El número 51, d’aquesta última època, acaba de veure la llum amb el següent contingut:
* Notes Breus (redacció)
* Per començar (Josep Ferrer)
* Resum d’activitats 2019-2020 (redacció)
* Carnaval 2020 (Neus Llorens)
* Centenari de Xavier Garcia i Soler (1919-2019)  (Xavier Garcia i Pujades)
* Notes sobre la Guerra Civil Espanyola i les vinyetes: Pro-refugiats / pro-evacuats (Enric Jerez)
* Vinyetes de Vilanova i la Geltrú 2: Cinquantenari de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer (Josep Ferrer)
* En el Nostre record (redacció)
* Els goigs escrits per Jaume Torres i Llopart (Antoni Sagarra i Mas)
* Enric C. Ricart, col·leccionista (Ferran Sanz Lou)
* Las monedes emporitanes (Josep Anton Moreno Bedmar)
* Documents per a una Història Postal Vilanovina (Lluís Eroles Benabarre)
* El Fons de la Nostra Biblioteca 20 (redacció)
* Les meves dèries 5: les estilogràfiques (Jordi Baiges)También este año de crisis sanitaria hemos querido continuar con la edición de nuestro boletín como signo de nuestra voluntad de seguir existiendo. El número 51, de esta última época, acaba de ver la luz con el siguiente contenido:
*Notas breves (redacción)
*Para empezar (Josep Ferrer)
*Resumen de actividades 2019-2020 (redacción)
*Carnaval 2020 (Neus Llorens)
*Centenario de Xavier Garcia i Soler (1919-2019) (Xavier Garcia i Pujades)
*Notas sobre la Guerra Civil Española y las viñetas: Pro-refugiados / pro-evacuados (Enric jerez)
*Viñetas de Vilanova i la Geltrú 2: Cincuentenario de la Biblioteca Museo Víctor Balaguer (Josep Ferrer)
*En nuestro recuerdo (redacción)
*Los gozos escritos por Jaume Torres i Llopard (Antoni Sagarra i Mas)
*Enric C. Ricard, coleccionista (Ferran Sanz Lou)
*Las monedes emporitanes (Josep Anton Moreno Bedmar)
*Documentos para una Historia Postal Vilanovina (Lluís Eroles Benabarre)
*El fondo de nuestra biblioteca 20 (redacción)
*Mis manías 5: las estilográficas (Jordi Baiges)In this year of health crisis, we wanted to continue with the publication of our newsletter as a sign of our will to continue existing. Number 51, from this last period, has just seen the light with the following content:
* Short notes (staff)
* To start with (Josep Ferrer)
* Summary of activities 2019-2020 (staff)
* Carnival 2020 (Neus Llorens)
* Centennial of Xavier Garcia i Soler (1919-2019) (Xavier Garcia i Pujades)
* Notes on the Spanish Civil War and the cartoons: Pro-refugees / pro-evacuees (Enric jerez)
* Vignettes of Vilanova i la Geltrú 2: 50th anniversary of the Library Museum Víctor Balaguer (Josep Ferrer)
* In loving memory (staff)
* The joys written by Jaume Torres i Llopard (Antoni Sagarra i Mas)
* Enric C. Ricard, collector (Ferran Sanz Lou)
* The emporitanian coins (Josep Anton Moreno Bedmar)
* Documents for a Postal History Vilanovina (Lluís Eroles Benabarre)
* The bottom of our library 20 (staff)
* My hobbies 5: the fountain pens (Jordi Baiges)

de juliol 24, 2020

Tornem!

Abans que res esperem que tots els nostres socis i amis estigueu bé de salut.
Un any especial i inesperat dominat per l’emergència sanitària que ens ha obligat a quatre mesos de forçada inactivitat tant personal com social.
Ara tornem, això si a poc a poc i seguint totes les recomanacions d’higiene de mans i del local, manteniment de distancies i l’ús obligatori de la mascareta per tothom que excedeixi al local. Volem recuperar l’atenció necessària al soci i obrim la Societat el dimecres i dissabtes de 18 a 20 hores i els diumenges d’11 a 13 hores. De moment seguirem aquest ritme fins les vacances d’agost, quan tindrem tancat del 3 al 23 d’agost. Després i d’acord a la situació sanitària del moment decidirem si continuem igual o modifiquem els horaris d’obertura.
Des de la junta continuarem treballant amb la voluntat i esperança de poder anar retornant a una certa normalitat malgrat que sigui amb restriccions i condicionants.¡Volvemos!
Ante todo, esperamos que todos nuestros socios y amigos estén bien de salud.
Un año especial e inesperado dominado por la emergencia sanitaria que nos ha obligado a cuatro meses de forzada inactividad tanto personal como social.
Ahora volvemos, eso sí poco a poco y siguiendo todas las recomendaciones de higiene de manos y del local, mantenimiento de distancias y el uso obligatorio de la mascarilla por todos que exceda el local. Queremos recuperar la atención necesaria al socio y abrimos la Sociedad los miércoles y sábados de 18 a 20 horas y los domingos de 11 a 13 horas. De momento seguiremos este ritmo hasta las vacaciones de agosto, cuando tendremos cerrado del 3 al 23 de agosto. Después y de acuerdo a la situación sanitaria del momento decidiremos si seguimos igual o modificamos los horarios de apertura.
Desde la junta continuaremos trabajando con la voluntad y esperanza de poder ir devolviendo a una cierta normalidad, aunque sea con restricciones y condicionantes.Let us go back!
We hope that all our partners and friends are in good health.
A special and unexpected year dominated by the health emergency that has forced us to four months of forced personal and social inactivity.
Now we come back, little by little and following all the recommendations of hand and premises hygiene, maintenance of distances and the obligatory use of the mask by everyone who enters the office. We want to regain the necessary attention to the members and open the Society on Wednesdays and Saturdays from 6 to 8 pm and on Sundays from 11 to 1 pm. For now, we will follow this pace until the August holidays, when we will be closed from the 3rd to the 23rd of August. Then, according to the current health situation, we will decide whether to continue the same or change the opening hours.
From the board we will continue to work with the will and hope of being able to return to a certain normality despite being with restrictions and conditions.