de febrer 05, 2016

ATENCIÓ

Lamentem informar que la Penya Filatèlica suspèn el Sopar de Coros que tradicionalment feiem al local social el Dilluns de Carnaval.
La resta d'activitats es realitarán tal i com estaven programades.
Per més informació, podeu dirigir-vos al local social en l'horari habitual.

Sentim les molèsties que això pugui ocasionar.

de febrer 01, 2016

Inauguració de "El nostre Carnaval al s.XIX"

Aquí teniu algunes imatges de la inauguració de la Exposició "El nostre Carnaval al s.XIX", que vam celebrar el passat dissabte.
Aquí teneis algunas imagenes de la inauguración de la Exposición "Nuestro Carnaval en el s.XIX", que celebramos el pasado sabado.

Here you can see some pictures from the opening of the Exhibition "Our Carnival in the XIX century", that we hold last saturday.

de gener 21, 2016

Exposició: El Carnaval de Vilanova al segle XIX

L’any 2011, coincidint amb el 60è aniversari de la nostra Societat i amb les dates de celebració del Carnaval, vam organitzar una mostra documental amb el títol de “El nostre Carnaval, Tema de col·leccionisme” en la que vam poder tenir una visió del nostre Carnaval des de la meitat del segle passat fins als nostres dies.
Aquest any volem anar una mica més enrere i donar a conèixer una nova visió del nostre Carnaval, el del segle XIX. Un conjunt de programes, sermons (o discursos tal com es deia abans) i testaments del Rei, son el que integren aquest conjunt de documents i que ens permeten descobrir y constatar que el nostre Carnaval ve de lluny i que, en el fons, no ha canviat massa.
És també gràcies al col·leccionisme que podem tenir aquesta oportunitat, potser única, de transportar-nos en el temps tot gaudint de la festa del Carnaval. I és gràcies a un fons familiar que va estar aplegat i ara és conservat gràcies a la voluntat i dedicació del nostre consosi i amic Josep Oriol Puig Vidal, que podem tenir reunits en el nostre local tots aquest documents. No tenen l’atractiu dels colors amb els que identifiquem aquestes festes però si que traspuen encant d’una època ja passada i en la que també el nostre Carnaval era molt gran.
Inaugurarem l’exposició el divendres dia 29 de gener a les set de la tarda en el nostre local social en un acte en el que el senyor Benvingut “Bienve” Moya Domènech, conegut estudiós local de la festa, ens farà la xerrada de presentació i en la que esperem ens pugui acompanyar també la senyora Teresa Llorens, regidora de Cultura del nostre Ajuntament. Com a record de l’exposició editem una edició facsímil del programa de Carnaval de 1899 que tenia la particularitat d’estar totalment il·lustrat per Joan Llaverias i Labró, pintor vilanovi del que l’any passat es complí el 150 aniversari del seu naixement, efemèride que la nostra Societat ja va recordar.
L’exposició estarà oberta fins el 20 de febrer i es podrà visitar en l’horari habitual de la Societat: feiners de 6 a 9 del vespre, dissabtes de 5 a 9 del vespre i diumenges d’11 a 2 de la tarda.


El año 2011, coincidiendo con el 60 aniversario de nuestra sociedad y con las fechas de celebración del Carnaval, organizamos una muestra documental con el título “Nuestro Carnaval, tema de coleccionismo” en la que pudimos tener una visión de nuestro Carnaval desde la mitad del siglo pasado hasta nuestros días.
Este año queremos ir un poco más atrás y dar a conocer una nueva visión de nuestro Carnaval, el del s.XIX. Un conjunto de programas, sermones (o discursos tal y como se decía entonces) y testamentos del Rey, son los que integran este conjunto de documentos y que nos permiten descubrir y constatar que nuestro carnaval viene de lejos y que, en el fondo, no ha cambiado demasiado.
Es también gracias al coleccionismo que podemos tener esta oportunidad, puede que única, de transportarnos a ese tiempo disfrutando de la fiesta del Carnaval. Y es gracias a un fondo familiar que ahora es conservado gracias a la voluntad y dedicación de nuestro amigo y consocio Josep Oriol Puig Vidal, que podemos tener reunidos en nuestro local todos estos documentos. No tienen el atractivo de los colores que identificamos con estas fiestas, pero si que transmiten el encanto de una época pasada en la que también nuestro Carnaval era grande.
Inauguraremos la exposición el viernes 29 de enero a las 7 de la tarde en nuestro local social, en un acto en el que el señor Benvingut “Bienve” Moya Domènech, conocido estudioso local de la fiesta nos hará una charla de presentación y en la que esperamos nos pueda acompañar la señora Teresa Llorens, regidora de Cultura de nuestro ayuntamiento. Como recuerdo de la exposición editamos una edición facsímil del programa de Carnaval de 1899 que tenía la particularidad de estar totalmente ilustrado por Joan Llaverias i Llabró, pintor local de quien el año pasado se cumplieron los 150 años de su nacimiento, efeméride que nuestra sociedad ya recordó.
La exposición estará abierta hasta el 20 de febrero y se podrá ver en el horario habitual de la sociedad: laborables de 6 a 9 de la tarde, sábados de 5 a 9 de la tarde y domingos de 11 de la mañana a 2 de la tarde.


In 2011, coinciding with the 60th anniversary of our society and the dates of the Carnival, we organized a documentary exhibition entitled "Our Carnival, theme of collecting" in which we could have a vision for our Carnival since the mid-last century to today.
This year we go a little further back and provide a new vision for our Carnival, the nineteenth century. A set of programs, sermons (or speeches as then named) and wills of the king, are integrating this set of documents and allow us to discover and find that our carnival comes from afar and, at bottom, no It has changed too.
It is also thanks to collecting that we can have this opportunity, it may only, to transport us to that time enjoying the celebration of Carnival. And it is thanks to a family legacy that is now preserved thanks to the will and dedication of our friend and fellow member Josep Oriol Vidal Puig, that all these documents can be seen in our offices. They don’t have the attractive colours that we usually identify with thecarnival, but they convey the charm of a bygone era when our Carnival was also great.
We inaugurate the exhibition on Friday, January 29th at 7pm at our headquarters in a ceremony in which Mr. Benvingut "Bienve" Moya Domenech, known local scholar of folklore, will give a lecture presentation and where, We hope, Mrs. Teresa Llorens, Councillor for Culture of our council will be able to join as well. As a souvenir of the exhibition, we edited a facsimile edition of the Carnival of 1899, that has the distinction of being fully illustrated by Joan Llaverias i Llabró, local painter who last year marked the 150th anniversary of his birth, an event that our society recalled.
The exhibition runs until February 20th and will be open in the regular schedule of the society: working days from 6 to 9pm, Saturday from 5 to 9pm and Sunday from 11am to 2pm.

de gener 18, 2016

Programa del Carnaval 2016

Aquest any 2016 ens trobem que les dates es tiren al damunt i el temps és insuficient per tot el que es voldria fer. Malgrat que hem reduït alguna activitat, volem continuar celebrant i participant en el nostre Carnaval.
Seguidament un detallem el programa:

Divendres, 29 de gener de 2016. A les set de la tarda inauguració al local social de l’exposició “El Carnaval de Vilanova al segle XIX”. Xerrada de presentació a càrrec del senyor Bienve Moya.

Dissabte, 6 de febrer de 2016. Acte esportiu pels carrers de Vilanova, molt probablement a la tarda-nit.

Diumenge, 7 de febrer de 2016. A partir de les nou del matí, “Les Comparses” amb una bandera de la Penya Filatèlica.

Dilluns, 8 de febrer de 2016. Coros d’en Carnestoltes de la Penya Filatèlica. A les 21,30 hores, Sopar de Coros al local social.
Menú:
- Corona d’escalivada amb bacallà, salmó fumat i creixents
- Calamars farcits amb bolets
. Coca de Vilabella
- Pa, aigua, vi i cava
Preu 26€ per persona
Les places son limitades i s’atendran les inscripcions per rigorós ordre d’arribada fins a completar l’aforament.

Dimarts, 9 de febrer de 2016. Tornem a tenir la intenció de que surti una bandera de la Penya Filatèlica al Vidalot. L’any passat ho vam aconseguir. Ho tornarem a aconseguir aquest any?

de desembre 30, 2015

Inauguració de l'exposició sobre el pintor Mir

El 18 de desembre vàrem inaugurar la mostra documental, de la col·lecció de Xavier Capdet Soler, en homenatge al pintor Joaquim Mir Trinxet al commemorar-se aquest any el 75 aniversari de la seva mort.
La presentació va anar a càrrec de la senyora Mireia Rosich, directora del museu Victor Balaguer que ens donà una visió del artista i la seva època. Així mateix comptàrem amb la Regidora de Cultura senyora Teresa Llorens que presidí l’acte.
L’exposició estarà oberta al públic, en el nostre local social, fins el 23 de gener en el horari habitual de la Societat: feiners de 18 a 21 hores, dissabtes de 17 a 21 hores i diumenges d’11 a 14 hores
Seguidament trobareu unes imatges  del dia de la inauguració

El 18 de diciembre inauguramos la muestra documental, de la colección de Xavier Capdet Soler, en homenaje al pintor Joaquim Mir Trinxet, al conmemorarse este año el 75 aniversario de su muerte. La presentación fue a cargo de la Sra. Mireia Rosich, directora del Museo Víctor Balaguer, que nos dio una visión del artista y de su época. Así mismo contamos con la regidora de Cultura, la Sra Teresa Llorens que presidió el acto. La exposición estará abierta al público, en nuestro local social, hasta el 23 de enero, en el horario habitual de la sociedad: laborables de 18 a 21 horas, sábados de 17 a 21 horas, y domingos de 11 a 14 horas. Seguidamente encontrareis unas imágenes del día de la inauguración.

On December 18th we inaugurated the documentary exhibition, collection Xavier Capdet Soler, in tribute to the painter Joaquim Mir Trinxet, to commemorate this year the 75th anniversary of his death. The opening presentation was in charge of Ms. Mireia Rosich, director of the Museum Victor Balaguer, who gave us an insight into the artist and his era. We also had the Councillor for Culture, Mrs. Teresa Llorens who presided over the ceremony. The exhibition is open to the public in our offices until January 23th, at the usual time of society: working days 18 to 21 hours, Saturday from 17 to 21 hours and Sundays from 11 to 14 hours. Following here you will find some pictures of the opening day.

de desembre 20, 2015

de desembre 17, 2015

Mata-segells turístic per Vilanova i la Geltrú

A partir d'avui la oficina postal de Correus de Vilanova i la Geltrú disposa d'un mata-segells dels anomenats turístics. Aquests mata-segells son iniciativa de Correus  i el seu objectiu és promocionar l’ús dels servei postal i, a la vegada, donar a conèixer els diferents atractius dels ciutats del Estat Espanyol.
El motiu escollit pel mata-segells de Vilanova és el Museu del Ferrocarril de Catalunya , imatge que aquí us reproduïm.
Aquest mata-segells s'utilitzarà, si així es demana, per cancel·lar tota la correspondència que surti a partir d'ara de la oficina de Correus de Vilanova.
És una molt bona notícia per la ciutat i la seva promoció exterior.
A partir de hoy la oficina postal de Correos de Vilanova i la Geltrú dispone de un matasellos de los llamados turísticos. Estos matasellos son iniciativa de Correos y su objetivo es promocionar el uso de los servicios postales y, a la vez, dar a conocer los diferentes atractivos de las ciudades del Estado Español.
El motivo escogido para el matasellos de Vilanova es el Museo del Ferrocarril de Cataluña, imagen que reproducimos aquí.
Este matasellos se utilizará, si así se pide, para cancelar toda la correspondencia que salga a partir de ahora de la oficina de Correos de Vilanova.
Es una muy buena noticia para la ciudad y su promoción exterior.

Starting today, Vilanova’s Post office has a special Tourist Postmark. These postmarks are made by “Correos” initiative and aims to promote the use of postal services and, simultaneously, to present the different attractions of the cities of the Spanish State.
The topic chosen for Vilanova’s postmark is Catalonia Railway Museum, image reproduced here.
The postmark will be used, if requested so, to cancel all correspondence from now on at the post office in Vilanova.
It is very good news for the city and its promotion abroad.