de setembre 04, 2017

Butlletí 48

Acaba de sortir una nova edició del nostre Butlletí.

El seu contingut es:
* Portada: Una temporada 2016-2017 plena d'activitats
* Notes breus (redacció)
* Per començar  (Josep Ferrer Serra)
* En el nostre record (redacció)
* 2016-2017. Resum d'activitats (redacció)
* Els mesos que vindrán (redacció)
* Josep Ferrer i Vidal (1817-1893). L'home fort de la indústria vilanovina del segle XIX (Albert Tubau)
* Las monedas de cobre del Generalísimo José María Morelos y las últimas acuñaciones coloniales de México (Josep Anton Moreno-Bedmar)
* Les meves dèries. La meva primera col·lecció (Jordi Baiges)
* Notes sobre la Guerra Civil Espanyola i les vinyetes: Ajut Català (Enric Jerez)
* Els Goigs de Mossén Jacint Verdaguer (Antoni Sagarra i Mas)
* Pensant en veu alta cent anys de Carnaval a Vilanova (Joan Ignasi Gómez)
* El fons de la nostra biblioteca: altres col·leccionismes (redacció)
* Segells del Penedès 2 (redacció)
* Altres activitats, fins a final d'any (redacció)Contenidos: 
* Portada: una temporada llena de actividades
* Notas breves (redacción)
* Para empezar (Josep Ferrer Serra)
* En nuestro recuerdo (redacción)
* 2016-1017. Resumen de actividades (redacción)
* Los meses que vendrán (redacción)
* Josep Ferrer i Vidal (1817-1893). El hombre fuerte de la industria vilanovesa del siglo XIX (Albert Tubau)
* Las monedas de cobre del Generalísimo José María Morelos y las últimas acuñaciones coloniales de méxico (Josep A. Moreno Bedmar)
* Mis manías. Mi primera colección (Jordi Baiges)
* Notas sobre la Guerra Civil Española y las viñetas: Ajut Català (Enric Jerez)
* Los Gozos del sacerdote Jacint Verdaguer (Antoni Sagarra i Mas)
* Pensando en voz alta los cien años del Carnaval de Vilanova (Joan Ignasi Gómez)
* El fondo de nuestra biblioteca: otras coleccionismos (redacción)
* Sellos del Penedés 2 (redacción)
* Otras actividades, hasta final de año (redacción)


Contents:
* Cover: a season full of activities
* Brief notes (staff)
* To begin with (Josep Serra Ferrer)
* In loving memory (staff)
* 2016-1017, briefing of activities (staff)
* The months to come (staff)
* Josep Ferrer i Vidal (1817-1893). The strong man of the Vilanova industry during the XIX century (Albert Tubau)
* The coper coins of General José María Morelos and the last mexican colonial mintings (Josep A. Bedmar Moreno)
* My manias. Myfist collection (Jordi Baiges)
* Notes on the Spanish Civil War and cartoons: "Ajut Català" (Enric Jerez)
* The Joys of priest Jacint Verdaguer (Antoni Sagarra i Mas)
* Thinking aloud about the hundred years of Vilanova's Carnival (Joan Ignasi Gómez)
* Our library: other collectionisms (staff)
* Penedés Stamps 2 (staff)
* Other activities from now till the end of year (staff)


de juliol 27, 2017

Vacances d'estiu

Marxem de vacances d'estiu. El local social estarà tancat del 31 de juliol al 20 d'agost (ambos inclosos).Marchamos de vacaciones de verano. El local social estará cerrado del 31 de julio al 20 de agosto (ambos inclusive).

We are going on summer vacations. the offices will be closed from July 31th to August 20th (both included).

de juny 21, 2017

40a Exposició Filatèlica

Aquest any celebrarem la nostra 40a Exposició Filatèlica entre els dies 22 al 30 de setembre. La dedicarem a commemorar el 200 aniversari del naixement del empresari i industrial vilanoví, creador de la Fàbrica de Mar, en Josep Ferrer i Vidal.

La inauguració serà el divendres dia 22 de setembre a les set de la tarda en el nostre local social. Esperem poder comptar amb representació del nostre Ajuntament i de la Federació Catalana de Societats Filatèliques (FECAFIL) que vulguin acompanyar-nos per presidir l’acte.

El dissabte dia 23, d’11 a 14 hores, hi haurà instal·lada en el nostre local la estafeta temporal de correus amb el mata-segells commemoratiu de l’exposició. Editarem un sobre commemoratiu i esperem comptar, com és habitual, amb un segell personalitzat de Correus del personatge. Us presentem el projecte de segell i mata-segells que hem presentat a Correus.


L’exposició serà competitiva i oberta a tots els filatelistes que vulguin participar. En el següent enllaç podreu accedir a les bases de l’exposició i la butlleta d’inscripció.

Bases i butlleta

L’exposició es podrà visitar fins el 30 de setembre en l’horari habitual de la nostra Societat, de dilluns a dissabtes de 6 a 8,30 de la tarda i els diumenges d’11 a 2 de la tarda.Este año celebramos nuestra 40 Exposición Filatélica del 22 al 30 de septiembre. La dedicaremos a conmemorar el 200 aniversario del nacimiento del empresario e industrial local, creador de la Fábrica de Mar, Josep Ferrer Vidal.
La inauguración será el viernes 22 de septiembre a las siete de la tarde en nuestro local social. Esperemos contar con representación de nuestro ayuntamiento y de la federación Catalana de Sociedades Filatélicas (FECAFIL) que quieran acompañarnos para presidir el acto.
El sábado 23, de 11 a 14 horas, se instalará en nuestro local la estafeta temporal de correos con el matasellos conmemorativo de la exposición. Editaremos un sobre conmemorativo y esperamos contar, como es habitual, con un sello personalizado de Correos del personaje. Os presentamos el proyecto de sello y matasellos que hemos presentado a Correos.
La exposición será competitiva y abierta a todos los filatelistas que quieran participar. En el siguiente enlace podéis acceder a las bases de la exposición y al formulario de inscripción.
La exposición se podrá visitar hasta el 30 de septiembre en el horario habitual de nuestra sociedad, de lunes a sábado de 6 a 8.30 de la tarde, y los domingos de 11 a 2 de la tarde.


This year we celebrate our 40th Philatelic Exhibition from September 22nd to 30th. We will dedicate it to commemorate the 200th anniversary of the birth of the local entrepreneur and industrialist, creator of the “Fàbrica de Mar”, Josep Ferrer Vidal.
The inauguration will be on Friday, September 22nd at seven in the afternoon in our offices. We hope to have representation of our city council and the Catalan Federation of Philatelic Societies (FECAFIL) who want to join us to preside over the event.
On Saturday 23rd, from 11 to 14 hours, the temporary post office with the postmark commemorative of the exhibition will be installed in our offices. We will edit a commemorative envelope and expect to have, as usual, a custom postage stamp with the character. We present the draft stamp and postmark that we have submitted to Correos.
The exhibition will be competitive and open to all philatelists who want to participate. In the following link you can access the bases of the exhibition and the registration form.
The exhibition can be visited until September 30th in the usual time of our society, from Monday to Saturday from 6 to 8.30p.m., and on Sundays from 11a.m. to 2p.m.

de juny 04, 2017

Trobada d’intercanvi de cromos

A proposta del nostre bon amic i soci Jordi Calafell Marti, el proper diumenge dia 11 de juny, d’11 a 13 hores, tindrem en el nostre local social una trobada d’intercanvi de cromos de la col·lecció “Super Animals 2”.
Volem iniciar aquest tipus de trobada per fomentar el col·leccionisme i la possibilitat de tenir un lloc d’intercanvi de cromos tant per nens com per adults de la nostra ciutat. Comencem amb els cromos de la dita col·lecció però hi ha la possibilitat de fer altres col·leccions a petició dels assistents.
Esperem que la trobada sigui del vostre gust i les puguem repetir.A propuesta de nuestro amigo y socio Jordi Calafell Marti, el próximo domingo día 11 de junio de 11 a 13 horas, tendremos en nuestro local social un encuentro de intercambio de cromos de la colección “Super Animals 2”.
Queremos iniciar este tipo de encuentros para fomentar el coleccionismo y la posibilidad de tener un lugar de intercambio de cromos, tanto para niños como para adultos en nuestra ciudad. Comenzamos con los cromos de la mencionada colección pero hay la posibilidad de hacer otras a petición de los asistentes.
Esperamos que el encuentro sea de vuestro agrado y lo podamos repetir.


On the proposal of our friend and partner Jordi Calafell Marti, next Sunday, June 11th from 11 to 13 hours, we will have in our social place a meeting of exchange of stickers of the collection "Super Animals 2".
We want to start this type of meetings to promote collecting and the possibility of having a place for stickers’ exchange, for children and adults in our city. We started with the stickers of the mentioned collection but there is the possibility of making others at the request of the attendees.
We hope that the meeting is to your liking and we can repeat it.

de juny 03, 2017

Inauguració de la Expo "Tot Col·leccionisme"

Aquí teniu un parell d'imatges de la inauguració de la exposició "Tot Col·leccionisme" i la presentació del nou punt de llibre amb il·lustració de l'artista Roser Amela.  Podeu visitar la expo fins al 30 de juny.
Aquí tenéis un par de imágenes de la inauguración de la exposición "Todo Coleccionismo" y la presentación del nuevo punto de lectura con ilustración de la artista Roser Amela. Podéis visitar la expo hasta el 30 de junio.Here you can see a few images of the opening event for the "Tot Col·leccionsime" and presentation of the new bookmark with illustration by artist Roser Amela. You can visit the expo till june 30th.

de maig 25, 2017

4a edició de l’exposició “Tot Col·leccionisme”

El dissabte dia 3 de juny, a les set de la tarda, inaugurarem en el nostre local social la 4a edició de l’exposició “Tot Col·leccionisme”. La nostra Societat que va néixer Filatèlica s’ha transformat al llarg dels ja 66 anys de existència en Societat de col·leccionistes. I en aquest nou aspecte de la societat, els protagonistes són els col·leccionistes que, amb les seves aportacions a aquesta exposició, ens transporten a un món ple de sorpreses que solament pot ser comprès des del col·leccionisme en tota l’amplitud del significat de la paraula.
La fem cada dos anys i el material que s’exposa és divers i, encara que sigui difícil, novedós ja que el món del col·leccionisme és realment molt ampli. De tota manera aquesta exposició encara que amplia en especialitats no es exhaustiva, ja que l’objectiu és mostrar un tast de cada especialitat.
Hem de dir que per aquesta exposició comptem amb la col·laboració del senyor Marià Casas Hierro, president de la Societat Catalana d’Ex-libristes, que ens ha dissenyat dos Ex-libris de la Penya Filatèlica que aquí us reproduïm.
També hem editat un punt de llibre, el 34 de la nostra col·lecció, en aquesta oportunitat és obra de l’artista vilanovina Roser Amela.
L’exposició romandrà oberta fins el 30 de juny i es podrà visitar en l’horari habitual de la nostra Societat. De dilluns a dissabtes de 6 a 8,30 de la tarda i els diumenges d’11 a 13,30 del matí.

El sábado 3 de junio a las siete de la tarde, inauguraremos en nuestro local social, la 4a edición de la exposición “Todo Coleccionismo”. Nuestra sociedad nació filatélica pero a lo largo de estos 66 años de existencia se ha transformado en sociedad de coleccionistas. Y en este nuevo aspecto de la sociedad, los protagonistas son los coleccionistas, los cuales con sus aportaciones en esta exposición nos transportan a un mundo lleno de sorpresas que solamente puede ser entendido desde el coleccionismo, en toda la amplitud de significado de la palabra.
La hacemos cada dos años y el material expuesto es diverso y, aunque es difícil, novedoso ya que el mundo del coleccionismo es realmente amplio. De toda manera, esta exposición aunque amplia en especialidades no es exhaustiva, ya que el objetivo es mostrar una cata de cada especialidad.
Hemos de decir que para esta exposición contamos con la colaboración del señor Marià Casas Hierro, presidente de la “Societat Catalana d’Ex-Librises”, quien nos ha diseñado dos ex-libris para la Penya Filatèlica que aquí os reproducimos.
También hemos editado un punto de lectura, el 34 de nuestra colección, que en esta ocasión es obra de la artista local Roser Amela.
La exposición quedará abierta hasta el 30 de junio y se podrá visitar en el horario habitual de nuestra Sociedad. De lunes a sábado de 6 a 8.30 horas de la tarde, y los domingos de 11 a 13.30 de la mañana.

On Saturday, June 3rd, at seven in the afternoon, we will inaugurate the 4th edition of the exhibition "All Collecting" in our social offices. Our society was born philatelic, but throughout these 66 years of existence it has become a society of collectors. And in this new aspect of the association, the protagonists are the collectors, who with their contributions in this exhibition transport us to a world full of surprises that can only be understood from collecting, in all the breadth of meaning of the word.
We do it every two years and the material exposed is diverse and, although difficult, novel since the world of collecting is really wide. This exhibition although extensive in specialties is not exhaustive, since the objective is to show a tasting of each specialty.
We have to say that for this exhibition we have the collaboration of Mr. Marià Casas Hierro, president of the "Societat Catalana d'Ex-Librises", who has designed two ex-libris for the Penya Filatèlica which we reproduce here.
We have also edited a bookmark, the 34rd in our collection, which this time is the work of the local artist Roser Amela.
The exhibition will be open until June 30th and can be visited in the normal time of our Society offices: Monday to Saturday from 6 to 8.30 in the afternoon, and on Sundays from 11 to 13.30 in the morning.

de maig 18, 2017

8a Trobada de col·leccionistes de punts de llibre

El diumenge dia 28 de maig, de 10:30 a 13:30 hores en el nostre local social, tindrà lloc la 8a Trobada de col·leccionistes de punts de llibre.
En motiu d’aquesta trobada s’editarà el punt de llibre número 33 de la nostra col·lecció amb una il·lustració de l’artista Tòfol Almirall que aquí teniu reproduït.
Us esperem a tots.El domingo día 28 de mayo, de 10:30 a 13:30 horas en nuestro local social, tendrá lugar el 8º Encuentro de coleccionistas de puntos de lectura.
Con motivo de este encuentro se editará el punto de lectura número 33 de nuestra colección con una ilustración del artista Tòfol Almirall, que aquí tenéis reproducido.
Os esperamos a todos.

On Sunday, May 28, from 10:30 a.m. to 1:30 p.m. in our social offices, the 8th Meeting of collectors of bookmarks will take place.
On the occasion of this meeting will be published the bookmark number 33 of our collection with an illustration by the artist Tòfol Almirall, which you have reproduced here.
We wait for you all.