d’agost 02, 2015

Vacances d'estiu

La Penya s'en va de vacances d'estiu. Tornem el 24 d'agost.

La Penya se va de vacaciones de verno. Volvemos el 24 de agosto.

The Penya goes on summer vacations. We will be back August 24th.

Butlletí núm. 46

Acaba de sortir una nova edició del nostre Butlletí.
El seu contingut es:

* Portada: Presentació de la exposició del centenari del naixement d'Albert Virella i Bloda
* Els nostres socis a la EXFILNA 2015 (redacció)
* Per començar  (Josep Ferrer Serra)
* 2014-2015, recull d'un altre any d'activitats (redacció)
* Els mesos que vindrán (redacció)
* Notes sobre la Guerra Civil Espanyola i les vinyetes: Estat Català (Enric Jerez)
* Ardites de Felipe IV falsos de época (Josep Anton Moreno-Bedmar)
* Classificació i catalogació dels goigs (Antoni Sagarra i Mas)
* El fons de la nostra biblioteca: la placa de cava clàssica (redacció)
* Notes breus
* Efemèrides locals de 1915: ara fa cent anys (Francesc Xavier Puig Rovira)

Com a novetat en aquesta edició, comptem amb el text de les xerrades que es van realitzar durant dues de les exposicions d'aquest any. Donem les gràcies a l'Albert Tubau i a en Jaume Bertrán per haver-nos facilitat els seus texts i notes.
* Una aproximació a l'Albert Virella (Albert Tubau. Presentació de la exposició del centenari del naixement d'Albert Virella. 25 abril 2015)
* Remembrança del amic: l'Armand Cardona Torrandell (Jaume Bertrán Carbonell. Presentació de la exposició del 20 aniversari de la mort de l'Armand Cardona. 30 maig 2015)
Contenidos:
* Portada: presentación de la exposición del centanario del nacimiento de de Albert Virella i Bloda
* Nuestros socios en la EXFILNA 2015 (redacción)
* Para empezar (Josep Ferrer Serra)
* 2014-1015, compendio de otro año de actividades (redacción)
* Los meses que vendrán (redacción)
* Notas sobre la Guerra Civil Española y las viñetas: Estat Català (Enric Jerez)
* Ardites de Felipe IV falsos de epoca (Josep A. Moreno Bedmar)
* clasificación y catalogación de gozos (Antoni Sagarra i Mas)
* El fondo de nuestra biblioteca: la placa de cava clasica (redacción)
* Notas breves
* Efemérides locales de 1915: ahora hace cient años (Francesc Xavier Puig Rovira)

Como novedad en esta edición contamos con el texto de las charlas que se realizaron en dos de las exposiciones de este año. Damos las grácias a Albert tubau y a Jaume Bertrán por havernos facilitado sus textos y notas.
* Una aproximación a Albert Virella (Albert Tubau. Presentación de la exposición del centenario del nacimiento de albert Virella. 25 abril 2015)
* Remembranza del amigo: Armand Cardona Torrandell (Jaume Bertrán Carbonell. Presentación de la exposición del 20 aniversario de la muerte de Armand Cardona. 30 mayo 2015)Contents:
* Home: presentation of the exhibition of Albert Virella i Bloda 100 years birth
* Our partners in the EXFILNA 2015 (staff)
* To begin with (Josep Serra Ferrer)
* 2014-1015, a compendium of another year of activities (staff)
* The months to come (staff)
* Notes on the Spanish Civil War and cartoons: "Estat Català" (Enric Jerez)
* Ardites of Felipe IV original fakes (Josep A. Bedmar Moreno)
* Classification and cataloging of joys (Antoni Sagarra i Mas)
* Our library: the classical cava plate (staff)
* Brief notes
* Local Ephemeris 1915: 100 years ago (Francesc Xavier Puig Rovira)

New in this edition we have the text of the speechs that were held in two exhibitions this year. We thank Albert Tubau and Jaume Bertran to have provided their texts and notes.
* An approach to Albert Virella (Albert Tubau. Presentation of the exhibition of the centenary of the birth of Albert Virella. April 25, 2015)
* Friend's Remembrance: Armand Cardona Torrandell (Jaume Bertran Carbonell. Presentation of the exhibition of the 20th anniversary of the death of Armand Cardona. May 30, 2015.)

de juliol 11, 2015

Exposició Numismàtica

Avui dissabte 11 de juliol, hem inaugurat la nova Exposició Numismàtica. Aqui teniu algunes imatges:

La taula (esquerra a dreta): Josep Ferrer (president), Xavier Arse (president del Cercle Filatélic i Numisatic de Barcelona), i Oriol Puig (coordinador de la mostra) 

Els col·leccionistes que han exposaten aquesta mostra

El públic a la sala escoltant la xerrada

Hoy sabado 11 de julio hemos inaugurado la nueva Exposición Numismática. Aquí teneis algunas imagenes.

Today saturday July 11th, we opened the new Numismatics Exhibition. Here you can see some images.

de juny 22, 2015

Nova Exposició Numismàtica

Un grup de socis, entusiastes de les col·leccions de monedes i medalles, ha volgut recuperar una activitat tradicional de la societat tot organitzant una exposició d’aquesta modalitat de col·leccionisme. Fou l’any 1966 quant es va realitzar la nostra I Exposició Numismàtica tot coincidint, com era costum en aquell temps, amb la V Exposició Filatèlica. L’ultima, segons la documentació que tenim, fou realitzada el 1974 coincidint amb la IX Exposició Filatèlica.
Així doncs, el dissabte dia 11 de juliol a les set de la tarda inaugurarem un exposició numismàtica amb l’objectiu de potenciar i publicitar degudament aquesta modalitat de col·leccionisme que, en definitiva, té una personalitat pròpia i és reconeguda com una de les grans especialitats tradicionals del col·leccionisme.
En aquest acte ens acompanyarà el senyor Xavier Arce, numismàtic i actual president del Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona, que ens donarà la seva visió del que representa la moneda, el seu estudi i el món del seu col·leccionisme.
En aquesta exposició es podrà veure una diversitat de possibilitats de col·leccionar les monedes presentades pels nostres socis. S’ha de dir que també mereix una especial referència la col·lecció de medalles de Vilanova que la complementa.
L’exposició estarà oberta fins a final de mes en els horaris habituals de la nostra Societat, feiners de 18 a 21 hores, dissabtes de 17 a 21 hores i diumenges d’11 a 13,30 hores.Un grupo de socios, entusiastas de las colecciones de monedas y medallas, ha querido recuperar una tradición de nuestra sociedad organizando una exposición de esta modalidad de coleccionismo. Fue el año 1966 cuando se realizó nuestra I Exposición Numismática coincidiendo, como era costumbre en aquel tiempo, con la V Exposición Filatélica. La última, según la documentación que tenemos, se realizó en 1974 coincidiendo con la IX Exposición Filatélica.
Así, el próximo sábado 11 de julio a las siete de la tarde, inauguraremos una exposición numismática con el objetivo de potenciar y publicitar debidamente esta modalidad de coleccionismo que, en definitiva, tiene una personalidad propia y es reconocida como una de las grandes especialidades tradicionales del coleccionismo.
En este acto nos acompañará el señor Xavier Arce, numismático y actual presidente del “Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona”, quien nos ofrecerá su visión de lo que representa la moneda, su estudio y el mundo de su coleccionismo.
En esta exposición se podrá ver una diversidad de opciones, con las colecciones de monedas presentadas por nuestros socios. Se tiene que decir que también merece una especial referencia la colección de medallas de Vilanova que la complementa.
La exposición estará abierta hasta final de mes en los horarios habituales de nuestra sociedad, laborables de 18 a 21 horas, sábados de 17 a 21 horas, y domingos de 11 a 13.30 horas.

A group of members, enthusiasts collections of coins and medals, has sought to recover a tradition of our society organizing an exhibition of this kind of collecting. It was 1966 when our I Numismatic Exhibition was held to coincide, as was customary at that time, with the V Philatelic Exhibition. The latter, according to the documents we have, was held in 1974 to coincide with the IX Philatelic Exhibition.
So, on Saturday July 11 at seven pm, we will inaugurate a numismatic exhibition with the aim of promoting and properly publicize this mode of collecting that, ultimately, has its own personality and is recognized as one of the great traditional collecting  specialties.
At this event we will be accompanied with Mr. Xavier Arce, numismatic and current president of the "Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona" who will offer us his vision of what are the coins as an object, their study and the world of their collecting.
On this exhibition can be seen a variety of options, with coin collections presented by our members. We must add that there will be a collection of medals from Vilanova, that complements the exhibition.
The exhibition runs until the end of the month at the usual hours of our society, working days from 18 to 21 hours, Saturdays from 17 to 21 hours and Sundays from 11 to 13.30.

de maig 31, 2015

Inauguració de la exposició sobre Cardona Torrandell

El passat dissabte 30 de maig vam inaugurar la exposició sobre la persona i la obra de l'artista Armand Cardona Torrandell.

Taula (esquerra a dreta): Josep Ferrer (president de la Penya), Marijó Riba (regidora de Cultura), Jaume Bertran (amic i coneixedor de l'obra d'en Cardona), Xavier Cardona (germà de l'artista) i Xavier Capdet (comisari de l'exposició). 

Públic 

Mirant la exposició


El pasado sabado 30 de mayo inauguramos la exposición sobre la persona y la obra del artista Armand Cardona Torrandell.

Last saturday may 30th we opened the exhibition about the persona and the works of artist Armand Cardona Torrandell.

de maig 17, 2015

Exposició sobre Armand Cardona Torrandell

Aquest any s’escau el 20 aniversari de la mort d’Armand Cardona Torrandell, la seva personalitat i la seva extensa obra artística avalen de sobres la nostra voluntat d’organitzar una mostra documental, per tal de recordar la seva figura. En aquesta exposició podeu veure un conjunt documental integrat per cartells, publicacions, llibres i catàlegs de les seves nombroses exposicions que començaren l’any 1957 a les Galeries Laietanes de Barcelona. L’any 1999, ja traspassat, al Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú li va fer una exposició antològica.

Per deixar constància del aniversari i com és també habitual hem demanat a Correus l’edició de dos segells personalitzats que integraran la sèrie de personatges vilanovins que anem conformant i que aquí trobareu reproduïts. El primer amb la seva imatge i el segon amb una de les seves obres “Retrat imaginari de l’Esperanceta Trisquis” del 1967 i que actualment s’exposa en la sala d’exposició permanent de la Biblioteca vilanovina que porta el seu nom. Aquests segells tenen el valor de franqueig d’una carta ordinària i com sempre estaran a disposició de tots els col·leccionistes o interessats que els vulguin.

L’exposició s’inaugurarà el dissabte 30 de maig a les set de la tarda en un acte en el que Jaume Bertran Carbonell, conegut polític vilanoví, filatelista, amic de l’artista i gran coneixedor de la seva obra ens farà una xerrada de presentació tot glossant la figura de Cardona Torrandell. També ens acompanyarà la senyora Marijó Riba (Regidora de Cultura en funcions) en representació del nostre Ajuntament.

L’exposició podrà ser visitada, fins el dia 15 de juny, en el nostre local social en els horaris habituals de la Societat: feiners de 18 a 21 hores, dissabtes de 17 a 21 hores i diumenges d’11 a 14 hores.

Este año se sucede el 20 aniversario de la muerte de Armand Cardona Torradell, y su personalidad y su extensa obra artística avalan de sobras nuestra voluntad de organizar una muestra documental para recordar su figura. En esta exposición podéis ver un conjunto documental integrado por carteles, publicaciones, libros y catálogos de sus numerosas exposiciones que comenzaron el año 1957 en las Galeries Laietanes de Barcelona. El año 1999, ya traspasado, el Museo Victor Balaguer de Vianova i la Geltrú le dedicó una exposición antológica. Para dejar constancia del aniversario y como es habitual, hemos pedido a Correos la edición e dos sellos personalizados que se unirán a la serie de personajes de Vilanova que vamos conformando y que aquí podéis ver reproducidos. El primero muestra su retrato y el segundo una de sus obras, el “Retrat imaginari de l’Esperanceta Trisquis” de 1967, y que actualmente se expone en la sala de exposiciones permanentes e la Biblioteca de Vilanova que lleva su nombre. Estos sellos tienen un valor de franqueo de una carta ordinaria y como siempre estará a disposición de todos los coleccionistas e interesados que los quieran. La exposición se inaugurará el sábado 30 de mayo a las siete de la tarde, en un acto en el que Jaume Bertran Carbonell, conocido político local, filatelista, amigo del artista i gran conocedor de su obra, hará una charla de presentación glosando la figura de Cardona Torrandell. También nos acompañará la señora Marijó Riba (regidora de cultura en funciones) en representación de nuestro Ayuntamiento. La exposición podrá ser visitada hasta el día 15 de junio, en nuestro local social en los horarios habituales de la sociedad: laborables de 18 a 21 horas, sábados de 17 a 21 horas, y domingos de 11 a 14 horas.

This year marks the 20th anniversary of the death of Armand Cardona Torradell, and his personality and his extensive artistic work guarantee our willingness to organize a documentary exhibition to remember him. In this exhibition you can see many posters, publications, books and catalogs of his numerous exhibitions that began in 1957 in “Galeries Laietanes” at Barcelona. In 1999, the Victor Balaguer Museum Vianova i la Geltru gave him a posthumous retrospective exhibition. To record this anniversary, we asked “Correos” as usual, the edition of two custom stamps that will join the collection of Vilanova celebrities. You can see them reproduced here. The first stamp shows his portrait and the second one of his works, the "Retrat imaginari de l'Esperanceta Trisquis" from 1967, and currently displayed in the permanent exhibits at the public library that bears his name. These stamps have a postage value of an ordinary letter and as always will be available to all interested collectors and the like. The exhibition will open on Saturday May 30th at 7 pm in a ceremony in which Jaume Carbonell Bertran, known local politician, philatelist, friend of the artist i connoisseur of his work, will give a lecture presentation glossing Cardona Torrandell peson and personality. We also will have the presence of Mrs. Marijo Riba (councilor for culture in functions) on behalf of our City Council. The exhibition will last until the 15th of June, at our offices in the current schedule of society: working days from 18 to 21 hours, Saturday from 17 to 21 hours and Sundays from 11 to 14 hours.

de maig 09, 2015

Quarta Trobada de col·leccionistes de punts de llibre

El diumenge dia 17 de maig, de 10 a 13 hores en el nostre local social, tindrà lloc la quarta Trobada de col·leccionistes de punts de llibre.
En motiu de la trobada, s’editarà el punt de llibre número 24 de la nostra col·lecció, tot commemorant el 150è aniversari del naixement del pintor i dibuixant vilanoví, Joan Llaverias i Labró. Aquí el teniu reproduït.


El domingo 17 de mayo, de 10 a 13 horas, en nuestro local social tendrá lugar el cuarto Encuentro de coleccionistas de puntos de lectura. Con motivo del encuentro, se editara el punto de lectura numero 24 de nuestra colección, conmemorando el 150º aniversario del nacimiento del pintor y dibujante villanovés, Joan Llaverias i Labró. Aquí lo tenéis reproducido.

On Sunday May 17th, from 10 to 13 hours in our offices, will take place the fourth bookmarks collectors meeting. On this ocasion we will edit the 24th bookmark in our collection, commemorating the 150th anniversary of the birth of Vilanova’s painter and draftsman Joan Llaverias i Labró. Here you can see it.

d’abril 30, 2015

Trobada d'intercanvi de taps corona

Com estava anunciat, el cap de setmana passat es realitzà la 17a trobada d'intercanvi de taps corona. Els entusiastes d'aquesta modelitat de col·leccioniste ompliren les nostres taules.Como estaba anunciado, el pasado fin de semana se realizó el 17º encuentro de intercambio de tapones corona. Los entusiastas de esta modalidad de coleccionismo llenaron nuestas mesas.

As was announced, last weekend we held the 17th crown caps exchange meeting. The fans of this mode of collecting filled our tables.