de maig 17, 2015

Exposició sobre Armand Cardona Torrandell

Aquest any s’escau el 20 aniversari de la mort d’Armand Cardona Torrandell, la seva personalitat i la seva extensa obra artística avalen de sobres la nostra voluntat d’organitzar una mostra documental, per tal de recordar la seva figura. En aquesta exposició podeu veure un conjunt documental integrat per cartells, publicacions, llibres i catàlegs de les seves nombroses exposicions que començaren l’any 1957 a les Galeries Laietanes de Barcelona. L’any 1999, ja traspassat, al Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú li va fer una exposició antològica.

Per deixar constància del aniversari i com és també habitual hem demanat a Correus l’edició de dos segells personalitzats que integraran la sèrie de personatges vilanovins que anem conformant i que aquí trobareu reproduïts. El primer amb la seva imatge i el segon amb una de les seves obres “Retrat imaginari de l’Esperanceta Trisquis” del 1967 i que actualment s’exposa en la sala d’exposició permanent de la Biblioteca vilanovina que porta el seu nom. Aquests segells tenen el valor de franqueig d’una carta ordinària i com sempre estaran a disposició de tots els col·leccionistes o interessats que els vulguin.

L’exposició s’inaugurarà el dissabte 30 de maig a les set de la tarda en un acte en el que Jaume Bertran Carbonell, conegut polític vilanoví, filatelista, amic de l’artista i gran coneixedor de la seva obra ens farà una xerrada de presentació tot glossant la figura de Cardona Torrandell. També ens acompanyarà la senyora Marijó Riba (Regidora de Cultura en funcions) en representació del nostre Ajuntament.

L’exposició podrà ser visitada, fins el dia 15 de juny, en el nostre local social en els horaris habituals de la Societat: feiners de 18 a 21 hores, dissabtes de 17 a 21 hores i diumenges d’11 a 14 hores.

Este año se sucede el 20 aniversario de la muerte de Armand Cardona Torradell, y su personalidad y su extensa obra artística avalan de sobras nuestra voluntad de organizar una muestra documental para recordar su figura. En esta exposición podéis ver un conjunto documental integrado por carteles, publicaciones, libros y catálogos de sus numerosas exposiciones que comenzaron el año 1957 en las Galeries Laietanes de Barcelona. El año 1999, ya traspasado, el Museo Victor Balaguer de Vianova i la Geltrú le dedicó una exposición antológica. Para dejar constancia del aniversario y como es habitual, hemos pedido a Correos la edición e dos sellos personalizados que se unirán a la serie de personajes de Vilanova que vamos conformando y que aquí podéis ver reproducidos. El primero muestra su retrato y el segundo una de sus obras, el “Retrat imaginari de l’Esperanceta Trisquis” de 1967, y que actualmente se expone en la sala de exposiciones permanentes e la Biblioteca de Vilanova que lleva su nombre. Estos sellos tienen un valor de franqueo de una carta ordinaria y como siempre estará a disposición de todos los coleccionistas e interesados que los quieran. La exposición se inaugurará el sábado 30 de mayo a las siete de la tarde, en un acto en el que Jaume Bertran Carbonell, conocido político local, filatelista, amigo del artista i gran conocedor de su obra, hará una charla de presentación glosando la figura de Cardona Torrandell. También nos acompañará la señora Marijó Riba (regidora de cultura en funciones) en representación de nuestro Ayuntamiento. La exposición podrá ser visitada hasta el día 15 de junio, en nuestro local social en los horarios habituales de la sociedad: laborables de 18 a 21 horas, sábados de 17 a 21 horas, y domingos de 11 a 14 horas.

This year marks the 20th anniversary of the death of Armand Cardona Torradell, and his personality and his extensive artistic work guarantee our willingness to organize a documentary exhibition to remember him. In this exhibition you can see many posters, publications, books and catalogs of his numerous exhibitions that began in 1957 in “Galeries Laietanes” at Barcelona. In 1999, the Victor Balaguer Museum Vianova i la Geltru gave him a posthumous retrospective exhibition. To record this anniversary, we asked “Correos” as usual, the edition of two custom stamps that will join the collection of Vilanova celebrities. You can see them reproduced here. The first stamp shows his portrait and the second one of his works, the "Retrat imaginari de l'Esperanceta Trisquis" from 1967, and currently displayed in the permanent exhibits at the public library that bears his name. These stamps have a postage value of an ordinary letter and as always will be available to all interested collectors and the like. The exhibition will open on Saturday May 30th at 7 pm in a ceremony in which Jaume Carbonell Bertran, known local politician, philatelist, friend of the artist i connoisseur of his work, will give a lecture presentation glossing Cardona Torrandell peson and personality. We also will have the presence of Mrs. Marijo Riba (councilor for culture in functions) on behalf of our City Council. The exhibition will last until the 15th of June, at our offices in the current schedule of society: working days from 18 to 21 hours, Saturday from 17 to 21 hours and Sundays from 11 to 14 hours.

de maig 09, 2015

Quarta Trobada de col·leccionistes de punts de llibre

El diumenge dia 17 de maig, de 10 a 13 hores en el nostre local social, tindrà lloc la quarta Trobada de col·leccionistes de punts de llibre.
En motiu de la trobada, s’editarà el punt de llibre número 24 de la nostra col·lecció, tot commemorant el 150è aniversari del naixement del pintor i dibuixant vilanoví, Joan Llaverias i Labró. Aquí el teniu reproduït.


El domingo 17 de mayo, de 10 a 13 horas, en nuestro local social tendrá lugar el cuarto Encuentro de coleccionistas de puntos de lectura. Con motivo del encuentro, se editara el punto de lectura numero 24 de nuestra colección, conmemorando el 150º aniversario del nacimiento del pintor y dibujante villanovés, Joan Llaverias i Labró. Aquí lo tenéis reproducido.

On Sunday May 17th, from 10 to 13 hours in our offices, will take place the fourth bookmarks collectors meeting. On this ocasion we will edit the 24th bookmark in our collection, commemorating the 150th anniversary of the birth of Vilanova’s painter and draftsman Joan Llaverias i Labró. Here you can see it.

d’abril 30, 2015

Trobada d'intercanvi de taps corona

Com estava anunciat, el cap de setmana passat es realitzà la 17a trobada d'intercanvi de taps corona. Els entusiastes d'aquesta modelitat de col·leccioniste ompliren les nostres taules.Como estaba anunciado, el pasado fin de semana se realizó el 17º encuentro de intercambio de tapones corona. Los entusiastas de esta modalidad de coleccionismo llenaron nuestas mesas.

As was announced, last weekend we held the 17th crown caps exchange meeting. The fans of this mode of collecting filled our tables.

d’abril 26, 2015

Exposició sobre Albert Virella

Aquí teniu algunes imatges de l'acte d'inauguració de la exposició sobre Albert Virella i Bloda, realitzada al local de Penya. L'acte comptà amb una xerrada a càrrec de l'histriador local Albert Tubau.

Per la ocasió també s'edità un punt de llibre commemoratiu, el número 23 dins la col·lecció de la Penya.


Aqui teneis algunas imagenes del acto inaugural de la exposición sobre Albert Virella i Bloda, realizada en el local de la Penya. El acto contó con los comentarios  del historiador local Albert Tubau. Para la ocasión también se editó un punto de lectura conmemorativo, el numero 23 dentro de la col·lección de la Penya.

Here you have some images of the opening ceremony of the exhibition on Albert Virella i Bloda held in the Penya office. The event included comments from local historian Albert Tubau. For the occasion a commemorative bookmark was also published, the number 23 in the collection of the Penya.

d’abril 21, 2015

Presentació del llibre "Vilanova, entre la història i la llegenda"

El passat dilluns 20 d'abril, vam realitzar la presentació del llibre "Vilanova i la Geltrú, entre la història i la llegenda", de Miquel Altadill i amb pròleg de Francesc X. Puig Rovira.
L'acte comptà amb la presidència de Josep Ferrer (president de la Penya), Francesc X. Puig Rovira (historiador), Gerard Figueres (regidor de l'Ajuntament de Vilanova), l'autor Miquel Altadill, i Queti Vinyals (filòloga).
Com podeu veure en les seguents imatges, la sala s'omplí de públic interessat per aquesta nova obra d'en Miquel Altadill.El pasado lunes 20 de abril, realizamos la presentación del libro "Vilanova i la Geltrú, entre la història i la llegenda", de Miquel Altadill y con prologo de francesc X. Puig Rovira. El acto contó con la presidència de Josep Ferrer (presidente de la Penya), Francesc X. Puig Rovira (historiador), Gerard Figueres (regidor del ayuntamiento de Vilanova), el autor Miquel Altadill y Queti Vinyals (filologa). Como podeis ver en las siguientes imagenes, la sala se llenó de público interesado por esta nueva obra de Miquel Altadill.

On Monday April 20th, we held the launch of "Vilanova, between llegend and history" by Miquel Altadill and prefaced by Francesc X. Puig Rovira. The event had the presidency of Josep Ferrer (president of the Penya), Francesc X. Puig Rovira (historian), Gerard Figueres (alderman of Vilanova City Council), the author Miquel Altadill and Queti Vinyals (philologist). As you can see in the following images, the room was filled with public interested in this new work of Miquel Altadill.

d’abril 12, 2015

17a Trobada d’intercanvi de Taps Corona

El diumenge dia 26 d’abril de 10 a 13 hores, tindrà lloc en el nostre local social del carrer Albert Virella i Bloda 15, la 17a Trobada de Col·leccionistes de Taps Corona.
Us esperem a tots.El domingo 26 de Abril, de 10 a 13 horas, tendrá lugar en nuestro local social de la calle Albert Virella i Bloda 15, el 17 Encuentro de coleccionistas de tapones Corona. Os esperamos a todos.

On Monday April 26th, from 10am to 13 pm in our local offices at 15th Albert Virella i Bloda street, we will held the 17th Meeting of Crown Caps Collectors. You are all invited to come.

d’abril 11, 2015

Centenari d’Albert Virella i Bloda

Albert Virella i Bloda va néixer a Vilanova el 21 de novembre de 1915, i per tant aquest any es compleix el centenari del seu naixement. La nostra Societat, com ja és tradicional, no vol deixar de recordar aquest esdeveniment i per fer-ho ha previst dues activitats dintre de l’àmbit del col·leccionisme.

La primera és una exposició en la que podem veure una mostra de la seva extensa producció bibliogràfica i documental que, encara que coneguda, creiem pot fer tornar a descobrir el personatge, sobretot en la seva faceta d’estudiós local
Al llarg de molts anys, Virella es va dedicar a l’estudi del passat de la nostra ciutat per afecció. La seva contribució al coneixement de la historia de Vilanova ha estat notable reprenent uns estudis històrics que feia temps havien estat abandonats, ja que les històries de Vilanova publicades del pare Garí i per Josep Coroleu tenien més de cent anys.
L’exposició serà inaugurada el dissabte dia 25 d’abril a les set de la tarda i ens acompanyaran: Albert Tubau Garcia (historiador local) que  ens donarà la seva visió del personatge, i Marijó Riba (regidora de cultura). En el mateix acte presentarem l’edició d’un segell personalitzat que hem demanat a correus i que integrarà, des de ara, la seva figura dintre de la col·lecció de personatges vilanovins i a la vegada servirà per divulgar-lo en el món de la filatèlia. També s'editarà un punt de llibre i un díptic explicatiu de l’exposició.
L’exposició es podrà visitar en el nostre local del carrer Albert Virella i Bloda 15 (antic c/ Marqués del Duero), fins el 15 de maig en l’horari habitual de la societat: feiners de 18 a 21 hores, dissabte de 17 a 21 hores i diumenges de 11 a 13,30 hores.

La segona serà l’Exposició Filatèlica bianual, que encara estem preparant i de la que us informarem puntualment quant tinguem informació.
Projecte del Segell

Albert Virella i Bloda nació en Vilanova el 21 de noviembre de 1915, y por tanto este año se cumple el centenario de su nacimiento. Nuestra sociedad, como ya es tradicional, no quiere dejar de recordar este hecho y para hacerlo ha previsto dos actividades en el ámbito del coleccionismo.

La primera de ellas es una exposición en la que podremos ver una muestra de su extensa producción bibliográfica y documental que, a pesar de ser conocida, creemos que puede hacer descubrir al personaje, sobretodo en su faceta de estudioso local.
A lo largo de los años, Virella se dedicó al estudio del pasado de nuestra ciudad como afición. Su contribución al conocimiento de la historia de Vilanova ha sido notable, retomando unos estudios históricos que hacia tiempo habían sido abandonados, ya que las historias de Vilanova publicadas por el padre Garí y por Josep Coroleu tenían más de cien años.
La exposición será inaugurada el sábado 25 de abril a las siete de la tarde y nos acompañaran: Albert Tobau Garcia (historiador local) que nos dará su visión del personaje, y Marijó Riba (regidora de cultura). En el mismo acto presentaremos la edición de un sello personalizado que hemos pedido a correos y que integrará desde ahora su figura dentro de la colección de personajes de Vilanova, y a la vez servirá para divulgarlo en el mundo de la filatelia. También se editaa un punto de lectura y un díptico explicativo de la exposición.
La exposición se podrá visitar en nuestro local social de la calle Albert Virella i Bloda 15 (antes c/ Marqués del Duero), hasta el 15 de mayo en el horario habitual de la sociedad: laborables de 18 a 21h, sábados de 17 a 21h, y domingos de 11 a 13.30h.

La segunda actividad será la Exposición Filatélica bianual, que todavía estamos preparando y de la que os informaremos puntualmente cuando tengamos información.Albert Virella i Bloda was born in Vilanova November 21th 1915, and so this year marks the centenary of his birth. Our society, as is customary, does not fail to remember this and to doso has planned two activities in the area of collecting.

The first one is an exhibition where we can see a sample of his extensive bibliographical production, that despite being known, we think interesting to discover the character, especially in his role as local scholar.
Over the years, Virella was devoted to the study of the past of our city as a hobby. His contribution to the knowledge of the history of Vilanova has been remarkable, retaking some historical studies that were long been abandoned because Vilanova stories published by Father Garí and Josep Coroleu had more than one hundred years.
The exhibition will be inaugurated on Saturday April 25th at 7 pm and we will have the company of: Tobau Albert Garcia (local historian) who will give us his vision of the character, and Marijó Riba (councilor for culture). During the same event we will present the edition of a custom stamp that we have asked to Correos, which will integrate this figure in the collection of characters from Vilanova, and also serve to spread it in the world of philately. We will publish as well a bookmark and an explanatory leaflet of the exhibition.
The exhibition will remain open at our offices, at 15th Albert Virella i Bloda Street  (formerly Marqués del Duero st.), until May 15th at the usual opening times: working days from 18 to 21h, Saturdays from 17 to 21h and Sundays from 11 to 1:30 p.m.

The second activity is the biannual Philatelic Exhibition, that we are still preparing and which will inform you promptly when we have information.