de juliol 17, 2019

Inauguració de la expo de Fest Major

El passat divendres dia 12 de juliol vam inaugurar la exposició "Els anys decisius de la recuperació de la nostra Festa Major 1947-1949". Aquí teniu un parell de fotografies de l'acte.
La podeu visitar fins el 6 d'agost en l'horari habitual de la societat.
El pasado viernes 12 de julio inauguramos la exposición "Los años decisivos de la recuperación de nuestra Fiesta Mayor 1947-1949". Aquí tenéis un par de fotos del acto.
La podéis visitar hasta el 6 de agosto en el horario habitual de la sociedad.

Last Friday, July 12, we inaugurated the exhibition "The decisive years of the recovery of our Fiesta Mayor 1947-1949". Here you have a couple of photos of the event.
You can visit it until august 6th, during society regular opening hours.


de juliol 03, 2019

Anys decisius per la recuperació de la nostra Festa Major (1947-1949)

El divendres dia 12 de juliol a les set de la tarda inaugurarem, en el nostre local social, una exposició documental i gràfica amb diferents materials, fotos i documents, en la que es podrà tenir una visió del anys decisius de la recuperació de la nostra Festa Major.
Després de la Festa Major de 1946, un grup d’amics es trobaren al Foment Vilanoví i en plena tertúlia de cafè sorgí la idea de que era necessari que Vilanova i la Geltrú tornés a disposar dels diferents balls i entremesos populars perduts en el període de la Guerra Civil. Aquella “taula dels savis” fou l’embrió de la recuperació cultural de la ciutat tant en l’apartat de cultura popular com en altres àmbits artístics. Pel que fa a la Festa Major es creà una comissió encarregada de fer possible, amb la col·laboració de subscripcions populars, la recuperació l’any 1947 de la Mulassa i el ball de Diables, l’any 1948 del Drac i els Gegants grossos i petits, i finalment l’any 1949 el ball de Nans.
Una vegada més tot aquets materials que avui us presentem passen de ser simplement peces del record a elements de col·lecció i un veritable fons de patrimoni de la ciutat que cal preservar i donar a conèixer.
La presentació de l'exposició anirà a càrrec del Sr. Xavier Orriols Cendra, bon coneixedor de la història d’aquells anys, aquells homes i aquells fets.
L'exposició es podrà visitar fins el dia 6 d’agost en horari habitual de la Societat; feiners i dissabtes de 6 a 8 de la tarda i diumenges d’11 a 13,30 hores.El viernes 12 de Julio a las siete de la tarde inauguraremos, en nuestro local social, una exposición documental y grafica con diferentes materiales, fotos y documentos, con los que se podrá tener una visión de esos años decisivos de la recuperación de nuestra Fiesta Mayor.
Después de la Fiesta Mayor de 1946, un grupo de amigos se encontraron en el “Foment Vilanoví” y en plena tertulia de café surgió la idea que era necesario que la ciudad recuperase los diferentes bailes y entremeses populares perdidos durante el periodo de la Guerra Civil. Esa “mesa de sabios” fue el embrión de la recuperación cultural de la ciudad tanto en el apartado de cultura popular como en otros ámbitos artísticos. En lo que a la Fiesta Mayor se refiere, se creó una comisión encargada de hacer posible, con la colaboración de suscripciones populares, la recuperación de la Mulassa y el Baile de Diablos en 1947, el Drac y los Gigantes grandes y pequeños en 1948, y el Baile de Enanos en 1949.
Una vez más todos estos materiales que hoy os presentamos pasan de ser simples piezas de recuerdo a elementos de colección y a verdaderos fondos patrimoniales de la ciudad, que hace falta dar a conocer y preservar.
La presentación de la exposición irá a cargo del Sr. Xavier Orriols Cendra, buen conocedor de la historia de esos años, esos hombres y esos hechos.
La exposición se podrá visitar hasta el día 6 de agosto, en el horario habitual de la Sociedad: laborables y sábados de 6 a 8 de la tarde, y domingos de 11 a 13.30 horas.


On Friday, July 12 at seven o'clock in the afternoon we will inaugurate, in our social offices, a documentary and graphic exhibition with different materials, photos and documents, with which we can have a vision of those decisive years of the recovery of our “Festa Major”.
After the “Festa Major” of 1946, a group of friends met at the "Foment Vilanoví" and in the middle of coffee gathering the idea arose that it was necessary for the city to recover the different popular dances lost during the Civil War period. This "table of wise people" was the embryo of the cultural recovery of the city both in the section of popular culture and in other artistic fields. As far as the festival is concerned, a commission was created to make possible, with the collaboration of popular subscriptions, the recovery of the “Mulassa” and the “Ball de Diables” in 1947, the “Drac” and the “Gegants” large and small in 1948, and the “Ball de nans” in 1949.
Once again all these materials that we present today go from being simple souvenir pieces to collectibles and real patrimonial funds of the city, which need to be known and preserved.
The presentation of the exhibition will be in charge of Mr. Xavier Orriols Cendra, good connoisseur of the history of those years, those men and those facts.
The exhibition can be visited until August 6th, at the regular schedule of the Society: workdays and Saturdays from 6 to 8 in the afternoon, and Sundays from 11 to 13.30 mornings.de juny 28, 2019

Nou segell, Josep Font i Gumà

Aquest any s’escau el 160è aniversari del naixement de l’arquitecte vilanoví Josep Font i Gumà que va néixer a Vilanova i la Geltrú el 23 de gener de 1859. Fou un arquitecte, titulat el 17 d'abril de 1885 i acadèmic de Sant Jordi el 1922. Nebot del polític i empresari Francesc Gumà i Ferran que fou l’impulsor de l’arribada del tren a Vilanova. Font i Gumà fou un gran afeccionat i col·leccionista de rajoles. La seva notable col·lecció de ceràmica catalana del segle XIV al XVI la va anar formant amb nombroses sortides arqueològiques amb els seus amics. I fruit d’aquesta passió va publicar l'important treball “Rajoles d'art vidriades catalanes i valencianes” (1905).
Com arquitecte va realitzar la font de la plaça de Soler i Gustems (1893), el Xalet Miramar o del Nin, i va aconseguir que la diputació de Barcelona restaurés el Castell de la Geltrú. També a Sant Pere de Ribes i a Sitges va realitzar diverses obres com són la construcció dels hospitals i diverses cases particulars.

Per commemorar l’efemèride i per tota la seva trajectòria hem cregut oportú demanar a Correus un nou segell del tipus personalitzat amb tarifa A, el qual també passa a integrar la sèrie de personatges vilanovins. Aquí us el presentem i ja està disponible a la nostra entitat per tothom que n’estigui interessat.Este año es el 160 aniversario del nacimiento del arquitecto local Josep Font i Gumà, que nació en Vilanova i la Geltrú el 23 de enero de 1859. Fue arquitecto, titulado el 17 de abril de 1885 i académico de Sant Jordi el 192. Nieto del político y empresario Francesc Gumà i Ferran, quien fue el impulsor de la llegada del tren a Vilanova.
Font i Gumà fue un gran aficionado y coleccionista de azulejos. Su notable colección de azulejos catalanes del siglo XIV al XVI la fue formando con numerosas salidas arqueológicas con sus amigos. Y fruto de esta pasión publicó el importante trabajo “Rajoles d'art vidriades catalanes i valencianes” (Azulejos esmaltados catalanes y valencianos, 1905).
Como arquitecto realizó la fuente de la Plaza Soler i Gustems (1893), el Chalet de Miramar o del Nin, y consiguió que la diputación de Barcelona restaurase el Castillo de la Geltrú. También en Sant Pere de Ribes y en Sitges realizó diversas obras como la construcción de hospitales y de varias casas particulares.
Para conmemorar la efeméride y por toda su trayectoria hemos creído oportuno pedir a correos un nuevo sello de tipo personalizado con tarifa A, el cual pasa a integrar la serie de personajes locales. Aquí os lo presentamos y ya está disponible en nuestra entidad para todo aquel que esté interesado.This year is the 160th anniversary of the birth of the local architect Josep Font i Gumà, who was born in Vilanova i la Geltrú on January 23, 1859. He was an architect, titled on April 17, 1885 and academic of Sant Jordi on the 1922. He also was the nephew of Francesc Gumà i Ferran, the politician and businessman who was responsible or the arrival of the train to Vilanova.
Font i Gumà was a great fan and collector of tiles. His remarkable collection of Catalan tiles from the XIV to the XVI century was formed from numerous archaeological outings with his friends. And as a result of this passion he published the important work "Rajoles d'art vidriades catalanes i valencianes" (Catalan and Valencian Glazed tiles, 1905).
As an architect, he made the fountain of the Plaza Soler i Gustems (1893), the Villa de Miramar or the Nin, and managed to get the Diputació de Barcelona to restore the Geltrú Castle. Also in Sant Pere de Ribes and in Sitges he carried out various works such as the construction of hospitals and several private houses.
To commemorate the anniversary and throughout his career we have thought it appropriate to ask the postal service for a new personalized stamp with a tariff A, which will be integrated into the series of local characters. Here we present it to you and it is already available in our organization for everyone who is interested.de maig 12, 2019

5a Exposició "Tot Col·leccionisme"

Ahir dissabte 11 de maig, vam inaugurar la 5a edició de la Exposició "Tot Col·leccionisme". La xerrada va anar a càrrec del sr. Francesc de Paula Mestres.
Aquí teniu algunes imatges.
Us recordem que amb l'exposició, hem editat un nou punt de llibre, el número 43 de la nostra col·lecció.Ayer sábado 11 de mayo, inauguramos la 5a edición de la Exposición "Todo Coleccionismo". La charla fue a cargo del sr. Francesc de Paula Mestres. Aquí tenéis algunas imágenes.
Os recordamos que con la exposición hemos editado un nuevo punto de libro, el número 43 de nuestra colección.


Yesterday, Saturday, May 11, we opened the 5th edition of the "All Collectables" Exhibition. The talk was in charge of Mr. Francesc de Paula Mestres. Here you have some images.
We remind you that with the exhibition we have published a new bookmark, number 43 of our collection.

de maig 02, 2019

5a edició de l’exposició “Tot Col·leccionisme”

El dissabte dia 11 de maig, a les set de la tarda, inaugurarem en el nostre local social la 5a edició de l’exposició “Tot Col·leccionisme”. La nostra Societat, que va néixer Filatèlica, s’ha transformat al llarg dels ja 68 anys de existència en Societat de col·leccionistes. I en aquest nou aspecte de la societat, els protagonistes són els col·leccionistes que, amb les seves aportacions a aquesta exposició, ens transporten a un món ple de sorpreses que solament pot ser comprès des del col·leccionisme en tota l’amplitud del significat de la paraula.
La fem cada dos anys i el material que s’exposa és divers ja que el món del col·leccionisme és realment molt extens. De tota manera aquesta exposició encara que amplia en especialitats no es exhaustiva, ja que l’objectiu és mostrar un tast de cada especialitat.
Aprofitarem la oportunitat d’aquesta exposició per fer-nos ressò del 40 aniversari de l’editorial Vilanovina “El Cep i la Nansa”. El seu objectiu era posar a l’abast de la gent el llegat d’una bibliografia oblidada i d’estimular-ne d’altres de nova creació. El 1996, va emprendre una nova trajectòria professional encetant un nou projecte editorial amb una visió interdisciplinària  de l’art de l’edició. D’aquí les moltes col·leccions vives del seu catàleg. En la nostra exposició trobareu un tast d’aquets 40 anys de l’editorial.
També editarem un punt de llibre, el 43 de la nostra col·lecció, en aquesta oportunitat il·lustrat per l’artista vilanoví Xavier Escofet.
L’exposició romandrà oberta fins el 16 de juny i es podrà visitar en l’horari habitual de la nostra Societat. De dilluns a dissabtes de 6 a 8,30 de la tarda i els diumenges d’11 a 13,30 del matí.

Segell personalitzat per celebrar el 40 aniversari de "El Cep i la Nansa"


El sábado día 11 de mayo, a las siete de la tarde, inauguraremos en nuestro local social, la 5a edición de la exposición “Todo Coleccionismo”. Nuestra sociedad, que nació filatélica, se ha transformado al largo de los ya 68 años de existencia en sociedad de coleccionistas.  Y en este nuevo aspecto de la sociedad, los protagonistas son los coleccionistas que, con sus aportaciones a esta exposición nos transportan a un mundo lleno de sorpresas que solamente puede ser entendido desde el coleccionismo en toda la amplitud del significado de la palabra.
La hacemos cada dos años y el material que se expone es diverso ya que el mundo del coleccionismo es realmente muy extenso. De toda manera esta exposición a pesar de ser amplia en especialidades no es exhaustiva, ya que el objetivo es mostrar un poco de cada especialidad.
Aprovechamos la oportunidad de esta exposición para hacernos eco del 40 aniversario de la editorial local “El Cep i la Nansa”. Su objetivo era poner al alcance de la gente el legado de una bibliografía olvidada y estimular otras de nueva creación. En 1996 retomó una nueva trayectoria profesional comenzando un nuevo proyecto editorial con una visión interdisciplinaria del arte de la edición. De aquí las muchas colecciones vivas de su catálogo. En nuestra exposición encontrareis una muestra de estos 40 años de la editorial. 
También editaremos un punto de libro, el 43 de nuestra colección, en esta ocasión ilustrado por el artista local Xavier Escofet.
La exposición estará abierta hasta el 16 de junio y se podrá visitar en el horario habitual de la sociedad: de lunes a sábados de 6 a 8.30 de la tarde y los domingos de 11 a 13.30 de la mañana.


On Saturday May 11, at seven o'clock in the afternoon, we will inaugurate in our social offices, the 5th edition of the exhibition "Todo Coleccionismo". Our society, which was born philatelic, has been transformed throughout the 68 years of existence into a collector's society. And in this new aspect, the protagonists are the collectors who, with their contributions to this exhibition transport us to a world full of surprises that can only be understood from the great amplitude of the meaning of the word.
We do this exhibition every two years and the material that is exposed is diverse since the world of collecting is really very extensive. In any case, this exhibition, despite being broad in specialties, is not exhaustive, since the objective is to show a little of each specialty.
We take the opportunity of this exhibition to echo the 40th anniversary of the local publishing house "El Cep i la Nansa". Its objective was to make available to people the legacy of a forgotten bibliography and stimulate other newly created bibliographies. In 1996 it resumed a new career starting a new publishing house project with an interdisciplinary vision of the art of publishing, hence the many living collections in its catalogue. In our exhibition you will find a sample of these 40 years of publishing.
We will also edit a bookmark, the 43rd in our collection, on this occasion illustrated by the local artist Xavier Escofet.
The exhibition will be open until June 16 and can be visited during the normal business hours: from Monday to Saturday from 6 to 8.30 in the afternoon and on Sundays from 11 to 13.30 in the morning.

d’abril 24, 2019

1a trobada de col·leccionistes de Plaques de Cava

Es reprenen les trobades de col·leccionistes de plaques de cava
Recentment un dels nostres socis, l’Oriol Puig Vidal, ens va proposar reprendre les trobades de col·leccionistes de plaques de cava a la nostra societat tot agafant la responsabilitat de fer-se’n càrrec per organitzar i coordinar-les.
En principi s’ha establert fer una trobada mensual el primer dissabte de cada mes. Així començarem la primera trobada el proper dissabte dia 4 de maig, de 17,30 a 20 hores, en el nostre local social (carrer Albert Virella i Bloda 15, de Vilanova i la Geltrú). Esperem comptar amb un bon nombre de col·leccionistes interessats en les plaques de cava.
No està previst tenir cap taula destinada a la venda ja que l’objectiu és fomentar el col·leccionisme i l’intercanvi, i a la vegada, contribuir a potenciar la nostra Societat com a referent de l’activitat col·leccionista a la ciutat.
Us esperem a totsRecientemente uno de nuestros socios, oriol Puig Vidal, nos propuso retomar los encuentros de coleccionistas de placas de cava en nuestra sociedad, cogiendo la responsabilidad de hacerse cargo para organizarlas y coordinarlas.
En principio se ha establecido hacer un encuentro mensual el primer sábado de cada mes. Así comenzamos el primer encuentro el próximo sábado día 4 de mayo, de 17.30 a 20 horas, en nuestro local social (calle Albert Virella i Bloda 15, de Vilanova i la Geltrú). Esperamos contar con un buen número de coleccionistas interesados en las placas de cava.
No está previsto tener ninguna mesa destinada a la venta ya que el objetivo es fomentar el coleccionismo y el intercambio, y a la vez, contribuir a potenciar nuestra sociedad como referente de la actividad coleccionista en la ciudad.
Os esperamos a todos.


Recently one of our members, Oriol Puig Vidal, proposed us to resume the meetings of collectors of cava plates in our society, taking responsibility to take charge to organize and coordinate them.
To start with, a monthly meeting has been established on the first Saturday of each month. Therefore our 1st meeting will be on Saturday, May 4th, from 5:30 to 8:00 pm, at our social office (15th Albert Virella i Bloda Street, in Vilanova i la Geltrú). We hope to have a good number of collectors interested in the cava plates.
It is not expected to have any table for sale because the goal is to promote collecting and exchange, and at the same time, contribute to enhance our society as a benchmark for collector activity in the city.
We wait for you all.

de març 30, 2019

23a Trobada d’intercanvi de Taps Corona

El diumenge dia 7 d’abril de 2019 de 10,30 a 13,30 hores, tindrà lloc en el nostre local social (carrer Albert Virella i Bloda 15), la 23a Trobada de Col·leccionistes de Taps Corona.
Us esperem a tots.El domingo día 7 de abril de 2019, de 10.30 a 13.30 horas, tendrá lugar en nuestro local social (c/ Albert Virella i Bloda 15) el 23 Encuentro de coleccionistas de tapones corona.
Os esperamos a todos.

On Sunday, April 7th 2019, from 10.30 am to 1.30 pm, the 23th Meeting of collectors of crown caps will take place in our social premises (15th Albert Virella i Bloda street). We wait for you all.