de novembre 16, 2015

III Exposició Tot Col·leccionisme

Ens trobem davant una nova edició de l’exposició “Tot Col·leccionisme”, la tercera, un homenatge al col·leccionisme i als col·leccionistes, socis de la nostra Entitat, amb la més ampla diversitat d’especialitats de col·leccions. Com en les dues edicions anteriors, hem procurat comptar amb la major diversitat possible d’especialitats de col·leccionisme intentant donar prioritat a les col·leccions que no havien estat representades anteriorment. Sabem que buscar noves especialitats és una tasca difícil i donant per fet que algunes aniran repetint-se, procurarem que mostrin les noves incorporacions que els col·leccionistes hi fan.
Volem aprofitar també aquest any que es commemora el 150 aniversari del naixement del pintor i dibuixant vilanoví Joan Llaverias i Labró, per destinar una part d’aquesta exposició a mostrar una selecció representativa d’objectes documentals i impresos relacionats com homenatge a l’artista en aquest any tant especial.
Per que quedi record d’aquest aniversari editarem un nou punt de llibre, el número 25 de la nostra col·lecció, amb dibuixos i en record de l’artista. I serà el segon punt de llibre que aquest any hem dedicat a Joan Llaverias. Així mateix hem demanat a Correus dos nous segells personalitzats en motiu d’aquest aniversari, un representarà l’artista i l’altre una de les seves pintures del seu període de Lloret de Mar i que actualment es guarda al Museu Balaguer de Vilanova. Aquí us els presentem.
Inaugurarem l’exposició el dissabte dia 28 de novembre a les set de la tarda en un acte en que el nostre consoci Francesc Puig Rovira ens parlarà del pintor Joan Llaverias, i en el que ens acompanyarà la senyora Teresa Llorens regidora de Cultura del nostre Ajuntament. L’exposició podrà visitar-se fins el 17 de desembre en l’horari habitual de la nostra Societat: feiners de 18 a 21 hores, dissabtes de 17 a 21 hores i diumenges d’11 a 14 hores.
Nos encontramos delante de una nueva edición de la exposición “Todo Coleccionismo”, la tercera, un homenaje al coleccionismo y a los coleccionistas, socios de nuestra entidad, con la más amplia diversidad de especialidades de colecciones. Como en las dos ediciones anteriores, hemos procurado contar con la mayor diversidad posible en las especiales coleccionistas intentando dar prioridad a las colecciones que no habíamos visto representadas anteriormente. Sabemos que buscar nuevas especialidades es una tarea difícil y dando por hecho que algunas irán repitiéndose, procuraremos mostrar las nuevas incorporaciones que se hagan en ellas.
Queremos aprovechar también este año que se conmemora el 150 aniversario del nacimiento del pintor y dibujante local Joan Llaverias i Labró, para destinar una parte de esta exposición a mostrar una selección representativa de objetos documentales e impresos relacionados como homenaje al artista en este año tan especial.
Para que quede un recuerdo de este aniversario editaremos un nuevo punto de libro, el número 25 de nuestra colección, con dibujos en recuerdo del artista. Este será el segundo punto de libro que este año hemos dedicado a Llaverias. Así mismo hemos pedido a correos dos nuevos sellos personalizados en motivo de este aniversario, uno representará al artista y el otro una de sus pinturas del periodo de Lloret de Mar, y que actualmente se guarda en el Museo Balaguer de Vilanova. Aquí os los presentamos.
Inauguraremos la exposición el sábado 28 de noviembre a las siete de la tarde en un acto en el que nuestro consocio Francesc Puig Rovira nos hablará sobre el pintor Joan Llaverias. En el acto también nos acompañará la señora Teresa Llorens, regidora de Cultura de nuestro ayuntamiento. La exposición podrá visitarse hasta el 17 de diciembre en el horario habitual de nuestra sociedad: laborables de 18 a 21h, sábados de 17 a 21h, y domingos de 11 a 14h.

We are faced with a new edition of the exhibition "All Collectibles", the third one, a tribute to the collecting and collectors, members of our organization, with the widest range of specialty collections. As in the two previous editions, we have sought to have the greatest possible diversity in collections types trying to prioritize collections that had not previously been represented. We know that finding new specialties is a difficult task and assuming that some will be repeated, we will try to show the new additions that are made on them.
This year also marks the 150th anniversary of the birth of the local painter and illustrator Joan Llaverias i Labró. Therefore we reserved some space to show a representative selection of objects related, documents and printed items as a tribute to the artist in this special year.
To be a souvenir of this anniversary, we will edit a new bookmark, about the number 25 in our collection, with drawings in memory of the artist. This is the second bookmark this year we have dedicated to Llaverias. We have also asked Correos two new custom post stamps for the occasion of this anniversary, one will represent the artist and the other one of his paintings of the period at Lloret de Mar, currently stored in the Balaguer Museum in Vilanova. Here they are.
We inaugurate the exhibition on Saturday November 28th at 7 pm in an event in which our fellow member Francesc Puig Rovira will give us their vision about Joan Llaverias as painter. To the event also will accompany us Mrs. Teresa Llorens, Councillor for Culture of our City Hall. The exhibition will run until December 17 at the usual office time of our society: Weekdays from 18 to 21h, Saturdays from 17 to 21h and Sundays from 11 to 14h.

de novembre 05, 2015

18a Trobada d’intercanvi de Taps Corona

El diumenge dia 15 de novembre de 10 a 13 hores, tindrà lloc en el nostre local social del carrer Albert Virella i Bloda 15, la 18a Trobada de Col·leccionistes de Taps Corona.
Us esperem a tots.


El domingo día 15 de noviembre, de 10 a 13 horas, tendrá lugar en nuestro local social (c/Albert Virella i Bloda, 15), el 18º Encuentro de coleccionistas de tapones corona. Os esperamos a todos.

This Sunday, November 15th, from 10 am to 13 pm, we will hold in our social offices (15 Albert Virella i Bloda Street), the 18th Meeting of crown caps Collectors. We hope to see you there.

d’octubre 26, 2015

Dinar de la 39 Exposició Filatèlica

Aquí teniu algunes fotografies del dinar de cloenda de la 39a Exposició Filatèlica, que vam celebrar ahir 25 d'Octubre de 2015.

Amb Ricard Cucurella i Soulié

 Amb Ciriaco Orihuela Jiménez

Amb Josep Maria Jorba Cremades

Amb Jesús Barberán Soriano

 Amb en Pere Martí Guasch

 Amb Josep Anton Plans Ferrer, Jacob Pieter Dekker y Maria Pilar Martínez del Paso

 Amb Vicente Pastor Perdiguero

 Amb Jordi Campderrós Recasens

 
Amb Roger Callau Sánchez


Aquí teneis algunas fotografias de la comida de clausura de la 39a Exposición Filatelica, que celebramos ayer 25 de octubre de 2015.

Here you have some pictures from the 39th Philatelic Exhibition closing Lunch, that we celebrated yesterday october 25, 2015.

d’octubre 20, 2015

La nostra biblioteca creix

Tal com ja hem comentat en alguna oportunitat la nostra voluntat es anar fent creixer la nostra biblioteca, no solament actualitzant l’oferta de catàlegs filatèlics i numismàtics, sinó també amb la incorporació d’altres obres complementaries que permetin anar aprofundint en les diverses modalitats del col·leccionisme.
Recentment hem incorporat el llibre “Trens de postal” del que n’és autor el conegut col·leccionista de postals Lluis Miquel Tuells Moreno. Val a recordar que l’any 2006 va col·laborar amb la nostra Societat en una exposició de postals ferroviàries en motiu del 125 aniversari de l’arribada del tren a Vilanova. A través de les seves pàgines podem realitzar un viatge pel paisatge ferroviari de Catalunya i veure la seva evolució gràcies a una selecció de les postals que formen la seva extensa col·lecció.
Així mateix volem agrair la col·laboració de Oriol Puig Vidal, Joan Egea Isern i Josep Maria Jorba Cremades, socis de la nostra Societat que ens ha donat diversos catàlegs especialitzats i obres sobre numismàtica i que també hem incorporat a la nostra biblioteca.

Tal como hemos comentado en alguna ocasión, nuestra voluntad es ir haciendo crecer nuestra biblioteca no solamente actualizando la oferta de catálogos filatélicos  y numismáticos, sino también con la incorporación de otras obras complementarias que permitan ir profundizando en las diversas modalidades de coleccionismo.
Recientemente hemos adquirido el libro “Trenes de postal”, del que es autor el conocido coleccionista de postales Lluis Miquel Tuells Moreno. Cabe recordar que en el 2006 colaboró con nuestra sociedad en una exposición de postales ferroviarias en motivo del 125 aniversario de la llegada del tren a Vilanova. A través de sus páginas podemos realizar un viaje por el paisaje ferroviario de Catalunya y ver su evolución gracias a una selección de postales que forman su extensa colección.
Así mismo queremos agradecer la colaboración de Oriol Puig Vidal, Joan Egea Isern y Josep Maria Jorba Cremades, socios de nuestra sociedad que nos han donado diversos catálogos especializados y obras sobre numismática, las cuales también hemos incorporado a nuestra biblioteca.


As we have said on many occasions, our will is growing our library, not only upgrading the number of philatelic and numismatic catalogs, but also with the addition of other complementary works that allow to go deeper into other forms of collecting.
We recently acquired the book "Postcard trains", its author is the well-known collector of postcards Lluis Miquel Tuells Moreno. It is worth to recall that in 2006 he contributed with our society in an exhibition of railway postcards to commemorate the 125th anniversary of the arrival of the train to Vilanova. Through the pages of this volume we can take a trip to the rail landscape of Catalonia and its evolution through a selection of postcards from Tuells extensive collection.
Also we want to thank the collaboration of Oriol Puig Vidal, Joan Egea Isern and Josep Maria Jorba Cremades, members of our society who have donated various specialized catalogs and books on numismatics, which have also been added to our library.

d’octubre 06, 2015

Presentació Literària

El dissabte dia 17 d’octubre, a les set de la tarda, tindrà lloc en el nostre local social, del carrer Albert Virella, 15, la presentació del llibre “La Fiula. El sotet d’en Josep” de Josep M. I Manel Casals. La presentació anirà a càrrec del nostre consoci i estudiós vilanoví Miquel Altadill Giner. Us esperem.


El sábado 17 de octubre, a las siete de la tarde, tendrá lugar en nuestro local social (c/ Albert Virella 15) la presentación del libro “La Fiula. El sotet d’en Josep” de Josep M.Casals i Manel Casals. La presentación  irá a cargo de nuestro consocio y estudioso local Miquel Altadill Giner. Os esperamos.

On Saturday October 17th, at seven o'clock, will take place at our offices (c/ Albert Virella 15) the presentation of the book "The Fiula. El sotet d'en Josep" by Josep M.Casals and Manel Casals. The event will be given by our co-member and local scholar Miquel Altadill Giner. We wait you.

de setembre 27, 2015

Exposició Filatèlica

Aquí teniu algunes fotografies de l'acte d'inauguració.

 El jurat parlant sobre les col·leccions presentades.

 Presentació amb (d'esquerra a dreta): Joan Isern (presindent de FECAFIL), Josep Ferrer (president de la Penya), i Teresa Llorens (regidora de Cultura)

El públic i els expositors comentant les col·leccions exposades.

El Jurat de FECAFIL i el president de la Penya.


Aqui teneis algunas fotos del acto de inauguración.

Here you have some pictures from the opening event.

de setembre 03, 2015

39ª Exposició Filatèlica

Aquest 2015 arriben a la 39a edició de la nostra Exposició Filatèlica. Com sempre, busquem una efemèride especial per emmarcar-la i aquest any ho farem amb la commemoració del centenari del naixement de l’historiador i escriptor vilanoví Albert Virella i Bloda. Aquest any ja hem fet una exposició bibliogràfica i documental que també li hem dedicat, però pensem que l’exposició filatèlica serà el digne colofó per recordar la seva personalitat i trajectòria com estudiós i historiador.

Inaugurarem l’exposició el divendres dia 25 de setembre a les set de la tarda en un acte en el que ens acompanyarà el President de la Federació Catalana de Societats Filatèliques (FECAFIL) i, esperem, l’Alcaldessa i la Regidora de Cultura en representació del nostre Ajuntament.

L’exposició serà, com és habitual, competitiva i comptarem amb filatelistes tant vilanovins com d’altres societats filatèliques catalanes. Fins al moment hem rebut notificacions de col·leccionistes de Tordera, Premià de Mar, Barcelona, El Vendrell i Vilafranca del Penedès. Les col·leccions participants seran examinades i qualificades per un jurat designat per la Federació Catalana i el lliurament de trofeus el farem posteriorment en un dinar de germanor del que encara estem tancant els detalls.

El dissabte dia 26 de setembre, de 10 a 14h, tindrem instal·lada en el nostre local una estafeta temporal de correus on es podrà dipositar tota la correspondència ordinària que es vulgui i que serà cancel·lada amb el mata-segells commemoratiu que hem demanat a Correus en el que fem referència a la faceta d’escriptor d’Albert Virella.

Així mateix tenim previst editar un sobre commemoratiu de l’exposició i un nou segell personalitzat que reproduirà la coberta del llibre d’Albert Virella: “Vilanova i la Geltrú, imatges de la ciutat i de la comarca”, editat el 1949 i que fou el primer llibre editat en català a la nostra ciutat després del final de la Guerra Civil. Aquí teniu la proposta d’imatge del mata-segells i el segell.

L'exposició estarà oberta fins al 4 d'octubre i es podrà visitar en l'horari habitual de la societat: feiners de 18 a 21 hores, dissabtes de 17 a 21 hores i diumenges de 11 a 14 hores.

Esperem vulgueu acompanyar-nos en aquesta nova exposició i que gaudiu amb les col·leccions filatèliques que s`hi presentaran.
Este 2015 llegamos a la 39º edición de nuestra Exposición Filatélica. Como siempre, buscamos un efeméride especial para enmarcarla y este año lo hacemos con la conmemoración del centenario del nacimiento del historiador y escritor Albert Virella i Bloda. Este año ya hemos realizado una exposición bibliográfica y documental que también le dedicamos, pero pensamos que la exposición filatélica será el digno colofón para recordar su personalidad y trayectoria como estudioso e historiador.
Inauguraremos la exposición el viernes 25 de septiembre, a las siete de la tarde, en un acto en el que nos acompañará el Presidente de la Federación Catalana de Sociedades Filatélicas (FECAFIL) y, esperamos, la Alcaldesa y la Regidora de Cultura en representación de nuestro Ayuntamiento.
La exposición será, como es habitual, competitiva. Y contaremos con filatelistas tanto locales como de otras sociedades filatélicas catalanas. Hasta el momento hemos recibido notificaciones de coleccionistas de Tordera, Premià de Mar, Barcelona, El Vendrell y Vilafranca del Penedès. Las colecciones participantes serán examinadas y cualificadas por un jurado designado por la FECAFIL. La entrega de premios la realizaremos posteriormente en una comida de la que todavía estamos ultimando los detalles.
El sábado 26 de septiembre, de 10 a 14 horas, tendremos instalada en nuestro local, una estafeta temporal de correos donde se podrá depositar toda la correspondencia ordinaria que se quiera y que será cancelada con el matasellos conmemorativo que hemos pedido a correos, en el que hacemos referencia a la faceta de escritor de Albert Virella.
Así mismo tenemos previsto editar un sobre conmemorativo de la exposición y un nuevo sello personalizado que reproducirá la portada del libro de Albert Virella: “Vilanova i la Geltrú, imatges de la ciutat i de la comarca”, editado en 1949 y que fue el primer libro editado en catalán en nuestra ciudad después del final de la Guerra Civil. Aquí tenéis la propuesta de imagen del matasellos y el sello.

La exposición estará abierta hasta el 4 de octubre, y podrá ser visitada en el horario habitual de la sociedad: laborables de 18 a 21 horas, sabados de 17 a 21 horas y domingos de 11 a 14 horas.
Esperamos que nos queráis acompañar en esta nueva exposición y que disfrutéis con las colecciones filatélicas que se presentarán.This 2015 we reached the 39th edition of our Philatelic Exhibition. As always, we seek to frame a special event and this year we do with the commemoration of the centenary of the birth of the historian and writer Albert Virella i Bloda. This year we have conducted a literature and documentary exhibition also dedicated to him, but thought the philatelic exhibition will be the culmination worthy to remember his personality and career as a scholar and historian.
We inaugurate the exhibition on Friday September 25th, at seven in the evening, in a ceremony which will accompany the President of the Catalan Federation of Philatelic Societies (FECAFIL) and, hopefully, the Mayor and the Councillor of Culture for our City.
The exhibition will, as always, be competitive. And we will have both local and from other catalan philatelic societies philatelists. So far we have received reports of collectors from Tordera, Premia de Mar, Barcelona, El Vendrell and Vilafranca del Penedès. The participants’ collections will be examined and qualified by a jury appointed by the FECAFIL. The awards ceremony will take place later in a meal we are still finalizing the details.
On Saturday September 26th, from 10 to 14 hours, we will have installed in our offices, a temporary post office where you can put all ordinary mail you want and it will be cancelled with the commemorative postmark we have asked to Correos, in which we refer to Albert Virella writer’s facet.
Also we plan to publish a commemorative envelope of the exhibition and a new personalized stamp reproducing the cover of the book by Albert Virella: “Vilanova i la Geltrú, imatges de la ciutat i de la comarca”, released in 1949 and which was the first book published in catalan in our city after the end of the Civil War. Here are the proposed postmark and stamp.

The exhibition will remain open till October 4th, and can be visited in our regular opening times.
We hope you would like to join us in this new exhibition and enjoy the philatelic collections that are going to be presented.