de maig 12, 2019

5a Exposició "Tot Col·leccionisme"

Ahir dissabte 11 de maig, vam inaugurar la 5a edició de la Exposició "Tot Col·leccionisme". La xerrada va anar a càrrec del sr. Francesc de Paula Mestres.
Aquí teniu algunes imatges.
Us recordem que amb l'exposició, hem editat un nou punt de llibre, el número 43 de la nostra col·lecció.Ayer sábado 11 de mayo, inauguramos la 5a edición de la Exposición "Todo Coleccionismo". La charla fue a cargo del sr. Francesc de Paula Mestres. Aquí tenéis algunas imágenes.
Os recordamos que con la exposición hemos editado un nuevo punto de libro, el número 43 de nuestra colección.


Yesterday, Saturday, May 11, we opened the 5th edition of the "All Collectables" Exhibition. The talk was in charge of Mr. Francesc de Paula Mestres. Here you have some images.
We remind you that with the exhibition we have published a new bookmark, number 43 of our collection.

de maig 02, 2019

5a edició de l’exposició “Tot Col·leccionisme”

El dissabte dia 11 de maig, a les set de la tarda, inaugurarem en el nostre local social la 5a edició de l’exposició “Tot Col·leccionisme”. La nostra Societat, que va néixer Filatèlica, s’ha transformat al llarg dels ja 68 anys de existència en Societat de col·leccionistes. I en aquest nou aspecte de la societat, els protagonistes són els col·leccionistes que, amb les seves aportacions a aquesta exposició, ens transporten a un món ple de sorpreses que solament pot ser comprès des del col·leccionisme en tota l’amplitud del significat de la paraula.
La fem cada dos anys i el material que s’exposa és divers ja que el món del col·leccionisme és realment molt extens. De tota manera aquesta exposició encara que amplia en especialitats no es exhaustiva, ja que l’objectiu és mostrar un tast de cada especialitat.
Aprofitarem la oportunitat d’aquesta exposició per fer-nos ressò del 40 aniversari de l’editorial Vilanovina “El Cep i la Nansa”. El seu objectiu era posar a l’abast de la gent el llegat d’una bibliografia oblidada i d’estimular-ne d’altres de nova creació. El 1996, va emprendre una nova trajectòria professional encetant un nou projecte editorial amb una visió interdisciplinària  de l’art de l’edició. D’aquí les moltes col·leccions vives del seu catàleg. En la nostra exposició trobareu un tast d’aquets 40 anys de l’editorial.
També editarem un punt de llibre, el 43 de la nostra col·lecció, en aquesta oportunitat il·lustrat per l’artista vilanoví Xavier Escofet.
L’exposició romandrà oberta fins el 16 de juny i es podrà visitar en l’horari habitual de la nostra Societat. De dilluns a dissabtes de 6 a 8,30 de la tarda i els diumenges d’11 a 13,30 del matí.

Segell personalitzat per celebrar el 40 aniversari de "El Cep i la Nansa"


El sábado día 11 de mayo, a las siete de la tarde, inauguraremos en nuestro local social, la 5a edición de la exposición “Todo Coleccionismo”. Nuestra sociedad, que nació filatélica, se ha transformado al largo de los ya 68 años de existencia en sociedad de coleccionistas.  Y en este nuevo aspecto de la sociedad, los protagonistas son los coleccionistas que, con sus aportaciones a esta exposición nos transportan a un mundo lleno de sorpresas que solamente puede ser entendido desde el coleccionismo en toda la amplitud del significado de la palabra.
La hacemos cada dos años y el material que se expone es diverso ya que el mundo del coleccionismo es realmente muy extenso. De toda manera esta exposición a pesar de ser amplia en especialidades no es exhaustiva, ya que el objetivo es mostrar un poco de cada especialidad.
Aprovechamos la oportunidad de esta exposición para hacernos eco del 40 aniversario de la editorial local “El Cep i la Nansa”. Su objetivo era poner al alcance de la gente el legado de una bibliografía olvidada y estimular otras de nueva creación. En 1996 retomó una nueva trayectoria profesional comenzando un nuevo proyecto editorial con una visión interdisciplinaria del arte de la edición. De aquí las muchas colecciones vivas de su catálogo. En nuestra exposición encontrareis una muestra de estos 40 años de la editorial. 
También editaremos un punto de libro, el 43 de nuestra colección, en esta ocasión ilustrado por el artista local Xavier Escofet.
La exposición estará abierta hasta el 16 de junio y se podrá visitar en el horario habitual de la sociedad: de lunes a sábados de 6 a 8.30 de la tarde y los domingos de 11 a 13.30 de la mañana.


On Saturday May 11, at seven o'clock in the afternoon, we will inaugurate in our social offices, the 5th edition of the exhibition "Todo Coleccionismo". Our society, which was born philatelic, has been transformed throughout the 68 years of existence into a collector's society. And in this new aspect, the protagonists are the collectors who, with their contributions to this exhibition transport us to a world full of surprises that can only be understood from the great amplitude of the meaning of the word.
We do this exhibition every two years and the material that is exposed is diverse since the world of collecting is really very extensive. In any case, this exhibition, despite being broad in specialties, is not exhaustive, since the objective is to show a little of each specialty.
We take the opportunity of this exhibition to echo the 40th anniversary of the local publishing house "El Cep i la Nansa". Its objective was to make available to people the legacy of a forgotten bibliography and stimulate other newly created bibliographies. In 1996 it resumed a new career starting a new publishing house project with an interdisciplinary vision of the art of publishing, hence the many living collections in its catalogue. In our exhibition you will find a sample of these 40 years of publishing.
We will also edit a bookmark, the 43rd in our collection, on this occasion illustrated by the local artist Xavier Escofet.
The exhibition will be open until June 16 and can be visited during the normal business hours: from Monday to Saturday from 6 to 8.30 in the afternoon and on Sundays from 11 to 13.30 in the morning.

d’abril 24, 2019

1a trobada de col·leccionistes de Plaques de Cava

Es reprenen les trobades de col·leccionistes de plaques de cava
Recentment un dels nostres socis, l’Oriol Puig Vidal, ens va proposar reprendre les trobades de col·leccionistes de plaques de cava a la nostra societat tot agafant la responsabilitat de fer-se’n càrrec per organitzar i coordinar-les.
En principi s’ha establert fer una trobada mensual el primer dissabte de cada mes. Així començarem la primera trobada el proper dissabte dia 4 de maig, de 17,30 a 20 hores, en el nostre local social (carrer Albert Virella i Bloda 15, de Vilanova i la Geltrú). Esperem comptar amb un bon nombre de col·leccionistes interessats en les plaques de cava.
No està previst tenir cap taula destinada a la venda ja que l’objectiu és fomentar el col·leccionisme i l’intercanvi, i a la vegada, contribuir a potenciar la nostra Societat com a referent de l’activitat col·leccionista a la ciutat.
Us esperem a totsRecientemente uno de nuestros socios, oriol Puig Vidal, nos propuso retomar los encuentros de coleccionistas de placas de cava en nuestra sociedad, cogiendo la responsabilidad de hacerse cargo para organizarlas y coordinarlas.
En principio se ha establecido hacer un encuentro mensual el primer sábado de cada mes. Así comenzamos el primer encuentro el próximo sábado día 4 de mayo, de 17.30 a 20 horas, en nuestro local social (calle Albert Virella i Bloda 15, de Vilanova i la Geltrú). Esperamos contar con un buen número de coleccionistas interesados en las placas de cava.
No está previsto tener ninguna mesa destinada a la venta ya que el objetivo es fomentar el coleccionismo y el intercambio, y a la vez, contribuir a potenciar nuestra sociedad como referente de la actividad coleccionista en la ciudad.
Os esperamos a todos.


Recently one of our members, Oriol Puig Vidal, proposed us to resume the meetings of collectors of cava plates in our society, taking responsibility to take charge to organize and coordinate them.
To start with, a monthly meeting has been established on the first Saturday of each month. Therefore our 1st meeting will be on Saturday, May 4th, from 5:30 to 8:00 pm, at our social office (15th Albert Virella i Bloda Street, in Vilanova i la Geltrú). We hope to have a good number of collectors interested in the cava plates.
It is not expected to have any table for sale because the goal is to promote collecting and exchange, and at the same time, contribute to enhance our society as a benchmark for collector activity in the city.
We wait for you all.

de març 30, 2019

23a Trobada d’intercanvi de Taps Corona

El diumenge dia 7 d’abril de 2019 de 10,30 a 13,30 hores, tindrà lloc en el nostre local social (carrer Albert Virella i Bloda 15), la 23a Trobada de Col·leccionistes de Taps Corona.
Us esperem a tots.El domingo día 7 de abril de 2019, de 10.30 a 13.30 horas, tendrá lugar en nuestro local social (c/ Albert Virella i Bloda 15) el 23 Encuentro de coleccionistas de tapones corona.
Os esperamos a todos.

On Sunday, April 7th 2019, from 10.30 am to 1.30 pm, the 23th Meeting of collectors of crown caps will take place in our social premises (15th Albert Virella i Bloda street). We wait for you all.

de març 07, 2019

12a Trobada de col·leccionistes de punts de llibre

El diumenge dia 24 de març, de 10.30 a 13.30 hores en el nostre local social, tindrà lloc la 12a Trobada de col·leccionistes de punts de llibre.
En motiu d’aquesta trobada s’editarà el punt de llibre número 42 de la nostra col·lecció il·lustrat amb una obra de l’artista vilanovina Francesca Calaf.
Aquí el teniu reproduït.

Us esperem a tots.El domingo día 24 de marzo, de 10.30 a 13.30 horas, en nuestro local social, realizaremos el 12º Encuentro de coleccionistas de puntos de libro.
En motivo de este encuentro se editará el punto de libro número 42 de nuestra colección, ilustrado por la artista local Francesca Calaf.
Aquí lo tenéis reproducido.
Os esperamos a todos.

On Sunday, March 24th, from 10.30 am to 1.30 pm, in our social offices, we will hold the 12th Meeting of bookmark collectors.
On the occasion of this meeting will be published the bookmark number 42 of our collection, illustrated by the local artist Francesca Calaf.
Here you have it reproduced.
We wait for you all.

de febrer 16, 2019

Carnaval 2019

Programa d'actes del Carnaval 2019 en els quals participa la Penya Filatèlica, organitzats per la Penya Jove:

Dissabte 2 de març, matí: Seguici de banderes

Diumenge 3 de març, a partir de les 9h: Comparses

Dilluns 4 de març, vespre-nit: CorosPrograma de actos del Carnaval 2019 en los que participa la penya Filatèlica, organizados por la Penya Jove:
Sábado 2 de marzo, mañana: Seguicio de banderas
Domingo 3 de marzo, a partir de las 9h: Comparsas
Lunes 4 de marzo, noche: Coros


de gener 29, 2019

40 anys de l’editorial “El Cep i la Nansa”

L’any 1978 un grup de gent compromesa en el redreçament cultural del país creava, a Vilanova i la Geltrú, l’editorial “El Cep i la Nansa”. El seu objectiu era posar a l’abast de la gent el llegat d’una bibliografia oblidada i d’estimular-ne d’altres de nova creació. El 1996, va emprendre una nova trajectòria professional encetant un nou projecte editorial amb una visió interdisciplinària  de l’art de l’edició. D’aquí les moltes col·leccions vives del seu catàleg.
Seguint la nostra voluntat de fer-nos ressò de les efemèrides locals no podíem defugir la commemoració dels 40 anys d’aquesta editorial vilanovina. Per aquest motiu hem demanat a Correus l’edició d’un nou segell personalitzat dedicat a aquest aniversari. Aquí us presentem el projecte de segell que ben aviat estarà a disposició de tots els col·leccionistes i interessats.En 1978 un grupo de gente comprometida en el enderezamiento cultural del país creaba, en Vilanova i la Geltrú, la editorial “El Cep i la Nansa”. Su objetivo era poner al alcance de la gente el legado de una bibliografía olvidada y estimular otra de nueva creación. En 1996 inició una nueva trayectoria profesional con un nuevo proyecto editorial y con una visión interdisciplinaria del arte de la edición. De aquí las muchas colecciones vivas de su catálogo.
Siguiendo nuestra voluntad de hacernos eco de las efemérides locales no podíamos dejar escapar la conmemoración de los 40 años de esta editorial local. Por este motivo hemos pedido a Correos la edición de un nuevo sello personalizado dedicado a este aniversario. Aquí os presentamos el proyecto de sello que pronto estará disponible para todos los coleccionistas e interesados.


In 1978 a group of people committed to the cultural straightening of the country created, in Vilanova i la Geltrú, the publishing house "El Cep i la Nansa". Its objective was to make available to the people the legacy of a forgotten bibliography and stimulate another of new creation. In 1996 it started a new career with a new editorial project and an interdisciplinary vision of the art of publishing. Hence the many living collections in its catalogue.
Following our desire to echo the local ephemeris we could not miss the commemoration of the 40th anniversary of this local publishing house. For this reason we have asked Correos to publish a new personalized stamp dedicated to this anniversary. Here we present the stamp project that will soon be available to all collectors and interested parties.