de setembre 09, 2007

Preparant la 36 Exposició Filatèlica

Entre el dia 19 i el 27 d’octubre tindrà lloc la nostra 36ª Exposició Filatèlica. Com es habitual, aquesta exposició es farà coincidir amb una efemèride local. En aquesta ocasió serà el 125è aniversari de la I Exposició Regional de Vilanova i la Geltrú, esdeveniment històric que representà l’inici del desenvolupament industrial de la vila un any després de l’arribada del ferrocarril.
El dissabte dia 20, de 10 a 14h. funcionarà l’estafeta temporal en la que s’utilitzarà el mata-segells especial que Correus ens ha concedit per l’ocasió. Aquest mata-segells mostra una de les portes del recinte de l’Exposició Regional, el qual fou construït especialment per la ocasió segons el projecte de Francesc Picañol. Totes les instal·lacions de l’Exposició foren destruïdes posteriorment per poder instal·lar els tallers de reparació del ferrocarril.

La 36a Exposició Filatèlica serà, com en edicions anteriors una exposició competitiva. Esperem tenir una bona participació de col·leccionistes, tant locals com foranis, per tal que puguin ser admirades.

Entre los días 19 y 27 de Octubre tendrá lugar nuestra 36 Exposición Filatélica. Como es costumbre esta exposición se hará coincidir con una efeméride local. En esta oportunidad será la conmemoración del 125 aniversario de la I Exposición Regional de Vilanova i la Geltrú evento que representó el inicio real del desarrollo industrial de la ciudad un año después de la llegada del ferrocarril. El sábado día 20, de 10 a 14 horas, funcionará la estafeta temporal de correos donde se utilizará el matasellos concedido para la ocasión. En este matasellos se muestra una de las puertas del recinto de la Exposición Regional, construido especialmente para la ocasión según proyecto de Francesc Picañol y destruido posteriormente para poder instalar los talleres de reparación de trenes. La Exposición Filatélica será, como en ediciones anteriores competitiva y esperamos tener una buena participación de colecciones tanto locales como foráneas.

Between October 19th and 27th the 36º Philatelic Exhibition will take place. As usual, the days selected coincide with a local event or festivity. This year the event selected is the 125th anniversary of the first Regional Exhibition of Vilanova i la Geltrú, which has become the event that signals the beginning of the industrial development of the village a year after the arrival of the train. Saturday 20th, the temporal post office will be set up from 10 to 14 hours where a special postmark granted by the National Post Service will be used. This postmark depicts one of the gates of the Regional Exhibition building, designed by Francesc Picañol and built for the event. The Exhibition facilities were destroyed in order to place a maintenance workshop for trains. The 36th Philatelic Exhibition will be competitive, like in previous years. We hope to have a high degree of participation, both from local and visiting collectors, and a wide variety of collections to be admired.