de novembre 07, 2013

2na Exposició “TOT COL·LECCIONISME”

Fa dos anys, en motiu de la celebració del nostre 60è aniversari, vam organitzar una exposició per homenatjar el col·leccionisme en tota l’amplitud del seu significat. En aquella exposició, els nostres socis van ser els protagonistes mostrant-nos les seves dèries col·leccionistes.
L’exposició va ser un èxit de participació, i tant en varietat com en nombre de visitants. Per aquest motiu ens hem decidit a organitzar una segona edició de l’exposició amb el mateix títol “TOT COL·LECCIONISME”. Ho fem novament gràcies als nostres socis que han volgut tornar a participar de forma entusiasta.
En aquesta ocasió hem procurat, en la mesura possible, mostrar altres especialitats de col·leccionisme que van quedar pendents en la primera edició. Alguns repeteixen participació però mostrant noves versions de les seves col·leccions o noves adquisicions, i n’hi ha de nous amb col·leccions sorprenents. Tot plegat forma un conjunt realment interessant i il·lustratiu de la nostra realitat com a col·leccionistes.
L’exposició la inaugurarem el divendres 15 de novembre, a les set de la tarda, en un acte en el que contarem amb la presencia de la Regidora de Cultura del nostre Ajuntament. També cal dir que editarem un díptic i un punt de llibre que estaran a disposició de tots els nostres socis. El punt de llibre reprodueix una il·lustració de l’artista Toni Perez i es el 16è de la col·lecció de la Penya.
L’exposició estarà oberta del 15 al 30 de novembre en el nostre local social del carrer Marques del Duero 15, i es podrà visitar per tothom que n’estigui interessat en horaris habituals de la Societat: feiners de sis de la tarda a nou del vespre, dissabtes de cinc de la tarda a nou del vespre i diumenges d’onze a dues del mati.


Hace dos años, en motivo de la celebración de nuestro 60 aniversario, organizamos una exposición para homenajear al coleccionismo en toda la amplitud de su significado. En aquella exposición, nuestros socios fueron los protagonistas mostrándonos sus colecciones.
La exposición fue un éxito de participación, y tanto en variedad como en numero de visitantes. Por este motivo nos hemos decidido organizar una segunda edición de la exposición con el mismo título “Todo Coleccionismo”. Lo hacemos de nuevo gracias a nuestros socios que han querido volver a participar de manera entusiasta.
En esta ocasión hemos procurado, en la medida de lo posible, mostrar otras especialidades de coleccionismo que quedaron pendientes en la primera edición. Algunos repiten participación pero mostrando nuevas versiones de sus colecciones o nuevas adquisiciones, i otros nuevos presentan colecciones sorprendentes. Todo ello forma un conjunto realmente interesante e ilustrativo de nuestra realidad como coleccionistas.
La exposición la inauguraremos el viernes 15 de noviembre, a las siete de la tarde, en un acto en el que contaremos con la presencia de la Regidora de Cultura de nuestro ayuntamiento. También hemos de mencionar que editaremos un díptico y un punto de lectura que estarán a disposición de todos nuestros socios. El punto de lectura reproduce una ilustración del artista Toni Perez, y es el 16º de la colección de la sociedad.
La exposición estará abierta del 15 al 30 de noviembre, en nuestro local social de la calle Marques del Duero 15, y estará abierta a todo el publico interesado en los horarios habituales de la sociedad: laborales de 18 a 21h, sábados de 17 a 21h, y el domingo de las 11 a las 14h.Two years ago, on the occasion of the celebration of our 60th anniversary, we organized an exhibition to honor the collectionism in the breadth of its meaning. In this exhibition, our partners were the stars showing their whims collectors.
The exhibition was a success, in both participation, variety and number of visitors. For this reason we have decided to organize a second edition of the exhibition with the same title "COLLECTING ALL". We do it again thanks to our partners who wanted to participate enthusiastically again.
This time we tried, whenever possible, to show other specialty collectibles that were outstanding in the first edition. Repeated participation but showing some new versions of their collections and new acquisitions, and there are new collections that are amazing. All this is a really interesting and set illustrates our reality as collectors.
The exhibition will open on Friday, November 15th, at 7pm. At the event we will count with the presence of our City Councillor for Culture. We will also publish a leaflet and a bookmark, both will be available to all our members. The bookmark reproduces an illustration of the artist Toni Perez and it is the 16th of the collection of the society.
The exhibition will be open from November 15th to 30th, in our clubhouse at Marques del Duero Street 15, and will be open to anyone interested in visiting it. It will be open in the usual society hours: weekdays from 6 to 9 pm, Saturday from 5 to 9 pm, and Sunday mornings from 11 to14 pm.