d’abril 06, 2013

Nova Junta de la FAC

El 4 d’abril es celebraren les eleccions assemblaries per escollir la nova junta directiva de la FAC. En aquestes eleccions, la nostra companya Natàlia Raventós i Arans va ser escollida com a tresorera. Per tant, ens plau comunicar-vos que la Penya Filatèlica torna a tenir participació a la junta de la Federació i és així com torna a estar plenament incidida en el Carnaval de la vila

El 4 de abril se celebraron las elecciones asamblearias para escoger la nueva juta directiva de la FAC. En estas elecciones, nuestra compañera Natalia Raventos i Arans fue escogida como tesorera. Por lo tanto, nos place comunicaros que la Penya Filatelica vuelve a tener participación en la junta de la Federación, y así volvemos a incidir plenamente en el Carnaval de la ciudad.

On April 4th, assembly-elections were held to choose the new board of the FAC. In this election, our colleague Natalia Raventos i Arans was chosen as treasurer. Therefore, we are pleased to announce that the Penya Filatelica regains participation on the board of the Federation, and so we return to full impact of the city's Carnival.