de juliol 24, 2013

El Butlletí núm. 44

Ja tenim en les nostres mans una nova edició del nostre Butlletí.
El seu contingut es:

Portada: fotografia amb els pabordes de la Festa Major
Per començar  (Josep Ferrer Serra)
Recull d’activitats (redacció)
El fons de la nostra biblioteca, secció numismàtic, passat i futur. (Josep Anton Moreno-Bedmar)
Notes sobre la Guerra Civil Espanyola i les vinyetes “Pioners (Enric Jerez)
I els mesos que vindran: la 38a Exposició Filatèlica i la Exposició “Tot Col·leccionisme” (redacció)
Las monedas de Carlos y Juana acuñadas en México (1536-1557) (Josep Anton Moreno-Bedmar)
Llibres dedicats singulars (Francesc X. Puig Rovira)
En record del nostre Manel Vilaseca (Josep Ferrer Serra)
Nou segell personalitzat, un centenari molt nostre (Oriol Puig Almirall) (redacció)
Arxiu de la Penya. Nova Ubicació (redacció)Portada: fotografía con los pabordas de la Fiesta Mayor
Para empezar (Josep Ferrer Serra)
Resumen de actividades (redacción)
El fondo de nuestra biblioteca, sección numismática, pasado y futuro (Josep Anton Moreno-Bedmar)
Notas sobre la Guerra Civil Española y las viñetas “Pioneros” (Enric Jerez)
Y los meses que vendrán: la 38º Exposición Filatélica i la Exposición “Todo Coleccionismo” (redacción)
Las monedas de Carlos y Juana acuñadas en México (1536-1557) (Josep A: Moreno Bedmar)
Libros dedicados singulares (Francesc X. Puig Rovira)
En recuerdo de nuestro Manel Vilaseca (Josep Ferrer Serra)
Nuevo sello personalizado, un centenario muy nuestro (Oriol Puig Almirall) (redacción)
Archivo de la Penya. Nueva Ubicación (redacción)

Cover: picture with the “pabordes” of the”Festa Major”
To start with (Josep Serra Ferrer)
Summary of activities (staff)
Our Library, numismatic section, past and future (Josep Anton Moreno-Bedmar)
Notes on the Spanish Civil War and vignettes “Pioneers” (Enric Jerez)
The forthcoming months: 38th Philatelic exhibition and the “all collections” exhibition (staff)
The coins of Carlos and Juana coined in Mexico (1536-1557) (Josep Anton Moreno-Bedmar)
Singular dedicated books (Francesc X. Puig Rovira)
Memory of our Manel Vilaseca (Josep Ferrer Serra)
New personalized stamp, a centenarian member (Oriol Puig Almirall) (staff)
The Penya Archives, new placement (staff)