de març 11, 2010

Renovació de la Junta Directiva

En la passada Assemblea General de Socis celebrada el dia 27 de febrer de 2010 es va procedir a renovar la Junta Directiva de l’entitat pels propers quatre anys, integrada per les següents persones i càrrecs:
* President: Josep Ferrer Serra
* Vicepresident: Manel Vilaseca Roselló
* Secretari: Jordi Calafell Martín
* Tresorer: Francesc Portolés Arbós
* Vocals: Gregori Badia Domínguez, Josep M. Genís d’Arana, Enric Jerez Manresa, David Oliva Vidal


En la pasada Asamblea General de Socios celebrada el 27 de Febrero de 2010 se procedió a la renovación de la Junta Directiva de la Sociedad para los próximos cuatro años, que quedó compuesta por las siguientes personas.

During the last Members’ General Meeting, which took place on February 27th 2010, the Board of Directors of the society was reelected for the following four years. The board is formed as follows.