de setembre 09, 2009

Els segells de la VI EXFILCAT

Aquests són els segells especials de la VI EXFILCAT.


Estos són los sellos especiales de la VI EXFILCAT.

These are the special stamps of the VI EXFILCAT.

de setembre 05, 2009

Programa d’actes de la VI EXFILCAT

Aquests són els actes confirmats fins al moment:

-- Divendres 2 d’octubre 2009: a les 19h, a La Sala (c. Joaquim Mir 12), inauguració de l’Exposició i presentació de dos segells personalitzats editats per l’ocasió. Gràcies a la col·laboració de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, presentació de la mostra d’objectes relacionats amb la filatèlia corresponents al fons de la donació Thebussem de 1898.
-- Dissabte 3 d’octubre 2009: de 10 a 14 hores, al recinte de l’exposició, s’instal·larà una estafeta temporal de correus on es podrà dipositar la correspondència i on s’utilitzaran els dos mata-segells especials de correus. Un dedicat al 150è aniversari del naixement de en Francesc Macià i Llussà i l’altre a la VI EXFILCAT. Tindrem dos sobres commemoratius editats per l’ocasió. Un dedicat a l’any Macià i l’altre pròpiament a l’exposició. Disposarem també d’un punt de llibre commemoratiu editat en motiu de l’Exposició Filatèlica i il·lustrat per l’artista vilanoví Joaquim Budesca. Aquest punt de llibre serà lliurat a tots els visitant que ho demanin.
-- Diumenge 4 d’octubre 2009: a les 12 hores, conferència sobre temàtica filatèlica a càrrec de José Mª Sallan Mur.
-- Dilluns 5 d’octubre 2009: a les 20 hores, publicació del veredicte del Jurat qualificador.
-- La setmana del 5 al 9 d’octubre 2009: visites concertades i guiades per a les escoles de primària en horari matinal.
-- Diumenge 11 d’octubre 2009: a les 13 hores, clausura de la Exposició a La Sala. A les 14,30 hores dinar de palmarès en un conegut restaurant de la ciutat, on es farà lliurament de les medalles, trofeus i diplomes als col·leccionistes participants.

A més, recordem que l’horari de visita de l’exposició és el següent: laborables de 18 a 21 hores; dissabtes de 11 a 14 hores i de 18 a 21 hores, i diumenges de 11 a 14 hores

Podeu trobar més informació sobre els actes de l’Any Macià a:
http://www.vilanova.cat/html/programacio.html


Estos son los actos confirmados hasta el momento:
-- Viernes 2 de octubre 2009: A las 19h, en La Sala, inauguración de la Exposición y presentación de dos sellos personalizados editados para la ocasión. Gracias a la colaboración de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, presentación de la muestra de objetos relacionados con la filatelia correspondientes al fondo de la donación Thebussem de 1898.
-- Sábado 3 d’octubre 2009: De 10 a 14 horas, en el recinto de la exposición, se instalará una estafeta temporal de correos donde se podrá depositar la correspondencia y donde se utilizaran los dos matasellos especiales de correos. Uno dedicado al 150 aniversario del nacimiento de Francesc Macià i Llussà y el otro a la VI EXFILCAT. Tendremos dos sobres conmemorativos editados para la ocasión: uno está dedicado al año Macià y el otro a la exposición propiamente dicha. Dispondremos también de un punto de lectura conmemorativo en motivo de la Exposición Filatélica e ilustrado por el artista local Joaquim Budesca. Este será repartido a todos los visitantes que lo pidan.
-- Domingo 4 de octubre 2009: a las 12 horas, conferencia sobre temática filatélica a cargo de José Mª Sallan Mur.
-- Lunes 5 d’octubre 2009: A les 20 horas, publicación del veredicto del Jurado calificador.
-- La semana del 5 al 9 d’octubre 2009: Visites concertadas y guiadas para las escuelas de primaria en horario matinal.
-- Domingo 11 d’octubre 2009: A las 13 horas, clausura de la Exposición en La Sala. A las 14,30 horas, comida en un conocido restaurante de la ciudad, donde se realizará la entrega de medallas, trofeos y diplomas a los coleccionistas participantes.

Además, recordamos que el horario de visita a la exposición es el siguiente: laborables de 18 a 21 horas; Sábado de 11 a 14 horas i de 18 a 21 horas, y Domingo de 11 a 14 horas.

Podéis encontrar más información sobre los actos del Año Macià en:
http://www.vilanova.cat/html/programacio.html


These are the confirmed events up to this day:
-- Friday October 2nd 2009: at 19h., at La Sala, opening of the Exhibition and presentation of two customized stamps made for the occasion. Presentation of a sample of items related to philately from the Thebussem donation of 1898, thanks to the help of the Biblioteca Museu Victor Balaguer.
-- Saturday October 3rd 2009: from 10h to 14h, a temporal post office will be set up at the exhibition grounds. Mail will be accepted and two special postmarks Hill be used. One is dedicated to the 150 anniversary of Francesc Macià i Llussà’s birth and the other to the VI EXFILCAT. We will have two commemorative envelopes edited for the occasion: one dedicated to the Macià year and another to the very Exhibition. We also will have a commemorative bookmarker for the Philatelic Exhibition and illustrated by the local artist Joaquim Budesca. This will be handed out to any visitor that requests one.
-- Sunday October 4th 2009: at 12h, conference about philately from José Mª Sallan Mur.
-- Monday October 5th 2009: at 20h, the verdict from the Jury will be made public..
-- From October 5th to October 9th 2009: concerted planned tours for elementary schools during the mornings.
-- Sunday October 11th 2009: at 13h, closure of the Exhibition at La Sala. At 14:30h, lunch at a well-known restaurant from our city, where the medals, trophies and diplomas will be handed out to the participating collectors.

We would also like to remind you that the visition hours for the exhibition is as follows: working days from 18h to 21h; Saturday from 11h to 14h and from 18h to 21h; and Sunday from 11h to 14h.

You can find additional information about the Macià year at:
http://www.vilanova.cat/html/programacio.html