de juny 29, 2018

300 aniversari del naixement de l’Arquebisbe Armanyà

Aquest any s’escau la commemoració del 300 aniversari del naixement a Vilanova i la Geltrú de l’Arquebisbe Francesc Armanyà i Font. Per recordar aquesta efemèride hem demanat a Correus un nou segell personalitzat que continuarà la nostra col·lecció que recull els personatges i les efemèrides de la nostra ciutat.
Per il·lustrar el segell, hem triat el seu retrat pintat per Alexandre de Cabanyes i que es troba en el Saló de Plens del nostre Ajuntament. Des de aquí volem agrair al Departament de Patrimoni de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que ens ha facilitat la imatge del quadre per aquesta ocasió.
Aquí reproduïm el projecte del segell que ben aviat estarà disponible a tothom que n’estigui interessat.Este año se conmemora el 300 aniversario del nacimiento del Arzobispo Francesc Armanyà i Font en Vilanova i la Geltrú. Para recordar esta efeméride hemos pedido a Correos un nuevo sello personalizado que continuará nuestra colección, la cual recoge personajes y efemérides de nuestra ciudad.
Para ilustrar este sello hemos escogido su retrato pintado por Alexandre de Cabanyes y que se encuentra en el Salón de Plenos de nuestro Ayuntamiento. Des de aquí queremos agradecer al Departamento de Patrimonio del Ayuntamiento de Vilanvova i la Geltrú quien nos ha facilitado la imagen del cuadro para esta ocasión.
Aquí reproducimos el proyecto del sello que pronto estará disponible para todos aquellos interesados.


This year marks the 300th anniversary of the birth of Archbishop Francesc Armanyà i Font in Vilanova i la Geltrú. To remember this anniversary we have asked Correos for a new personalized stamp that will continue our collection, which includes characters and ephemeris of our city.
To illustrate this stamp we have chosen his portrait painted by Alexandre de Cabanyes and that is in the Plenary Hall of our City Hall. From here we want to thank the Department of Heritage of the City Council of Vilanvova i la Geltrú who has provided us with the image of the painting for this occasion.
Here we reproduce the stamp project that will soon be available to all those interested.