de setembre 03, 2015

39ª Exposició Filatèlica

Aquest 2015 arriben a la 39a edició de la nostra Exposició Filatèlica. Com sempre, busquem una efemèride especial per emmarcar-la i aquest any ho farem amb la commemoració del centenari del naixement de l’historiador i escriptor vilanoví Albert Virella i Bloda. Aquest any ja hem fet una exposició bibliogràfica i documental que també li hem dedicat, però pensem que l’exposició filatèlica serà el digne colofó per recordar la seva personalitat i trajectòria com estudiós i historiador.

Inaugurarem l’exposició el divendres dia 25 de setembre a les set de la tarda en un acte en el que ens acompanyarà el President de la Federació Catalana de Societats Filatèliques (FECAFIL) i, esperem, l’Alcaldessa i la Regidora de Cultura en representació del nostre Ajuntament.

L’exposició serà, com és habitual, competitiva i comptarem amb filatelistes tant vilanovins com d’altres societats filatèliques catalanes. Fins al moment hem rebut notificacions de col·leccionistes de Tordera, Premià de Mar, Barcelona, El Vendrell i Vilafranca del Penedès. Les col·leccions participants seran examinades i qualificades per un jurat designat per la Federació Catalana i el lliurament de trofeus el farem posteriorment en un dinar de germanor del que encara estem tancant els detalls.

El dissabte dia 26 de setembre, de 10 a 14h, tindrem instal·lada en el nostre local una estafeta temporal de correus on es podrà dipositar tota la correspondència ordinària que es vulgui i que serà cancel·lada amb el mata-segells commemoratiu que hem demanat a Correus en el que fem referència a la faceta d’escriptor d’Albert Virella.

Així mateix tenim previst editar un sobre commemoratiu de l’exposició i un nou segell personalitzat que reproduirà la coberta del llibre d’Albert Virella: “Vilanova i la Geltrú, imatges de la ciutat i de la comarca”, editat el 1949 i que fou el primer llibre editat en català a la nostra ciutat després del final de la Guerra Civil. Aquí teniu la proposta d’imatge del mata-segells i el segell.

L'exposició estarà oberta fins al 4 d'octubre i es podrà visitar en l'horari habitual de la societat: feiners de 18 a 21 hores, dissabtes de 17 a 21 hores i diumenges de 11 a 14 hores.

Esperem vulgueu acompanyar-nos en aquesta nova exposició i que gaudiu amb les col·leccions filatèliques que s`hi presentaran.
Este 2015 llegamos a la 39º edición de nuestra Exposición Filatélica. Como siempre, buscamos un efeméride especial para enmarcarla y este año lo hacemos con la conmemoración del centenario del nacimiento del historiador y escritor Albert Virella i Bloda. Este año ya hemos realizado una exposición bibliográfica y documental que también le dedicamos, pero pensamos que la exposición filatélica será el digno colofón para recordar su personalidad y trayectoria como estudioso e historiador.
Inauguraremos la exposición el viernes 25 de septiembre, a las siete de la tarde, en un acto en el que nos acompañará el Presidente de la Federación Catalana de Sociedades Filatélicas (FECAFIL) y, esperamos, la Alcaldesa y la Regidora de Cultura en representación de nuestro Ayuntamiento.
La exposición será, como es habitual, competitiva. Y contaremos con filatelistas tanto locales como de otras sociedades filatélicas catalanas. Hasta el momento hemos recibido notificaciones de coleccionistas de Tordera, Premià de Mar, Barcelona, El Vendrell y Vilafranca del Penedès. Las colecciones participantes serán examinadas y cualificadas por un jurado designado por la FECAFIL. La entrega de premios la realizaremos posteriormente en una comida de la que todavía estamos ultimando los detalles.
El sábado 26 de septiembre, de 10 a 14 horas, tendremos instalada en nuestro local, una estafeta temporal de correos donde se podrá depositar toda la correspondencia ordinaria que se quiera y que será cancelada con el matasellos conmemorativo que hemos pedido a correos, en el que hacemos referencia a la faceta de escritor de Albert Virella.
Así mismo tenemos previsto editar un sobre conmemorativo de la exposición y un nuevo sello personalizado que reproducirá la portada del libro de Albert Virella: “Vilanova i la Geltrú, imatges de la ciutat i de la comarca”, editado en 1949 y que fue el primer libro editado en catalán en nuestra ciudad después del final de la Guerra Civil. Aquí tenéis la propuesta de imagen del matasellos y el sello.

La exposición estará abierta hasta el 4 de octubre, y podrá ser visitada en el horario habitual de la sociedad: laborables de 18 a 21 horas, sabados de 17 a 21 horas y domingos de 11 a 14 horas.
Esperamos que nos queráis acompañar en esta nueva exposición y que disfrutéis con las colecciones filatélicas que se presentarán.This 2015 we reached the 39th edition of our Philatelic Exhibition. As always, we seek to frame a special event and this year we do with the commemoration of the centenary of the birth of the historian and writer Albert Virella i Bloda. This year we have conducted a literature and documentary exhibition also dedicated to him, but thought the philatelic exhibition will be the culmination worthy to remember his personality and career as a scholar and historian.
We inaugurate the exhibition on Friday September 25th, at seven in the evening, in a ceremony which will accompany the President of the Catalan Federation of Philatelic Societies (FECAFIL) and, hopefully, the Mayor and the Councillor of Culture for our City.
The exhibition will, as always, be competitive. And we will have both local and from other catalan philatelic societies philatelists. So far we have received reports of collectors from Tordera, Premia de Mar, Barcelona, El Vendrell and Vilafranca del Penedès. The participants’ collections will be examined and qualified by a jury appointed by the FECAFIL. The awards ceremony will take place later in a meal we are still finalizing the details.
On Saturday September 26th, from 10 to 14 hours, we will have installed in our offices, a temporary post office where you can put all ordinary mail you want and it will be cancelled with the commemorative postmark we have asked to Correos, in which we refer to Albert Virella writer’s facet.
Also we plan to publish a commemorative envelope of the exhibition and a new personalized stamp reproducing the cover of the book by Albert Virella: “Vilanova i la Geltrú, imatges de la ciutat i de la comarca”, released in 1949 and which was the first book published in catalan in our city after the end of the Civil War. Here are the proposed postmark and stamp.

The exhibition will remain open till October 4th, and can be visited in our regular opening times.
We hope you would like to join us in this new exhibition and enjoy the philatelic collections that are going to be presented.

1 comentari:

Enric Jerez ha dit...

el meu desig que sigui tot un èxit filatèlic i amb moltes visites ... ens veiem el cap de setmana de l'expo.

Salutacions

Enric