de maig 09, 2015

Quarta Trobada de col·leccionistes de punts de llibre

El diumenge dia 17 de maig, de 10 a 13 hores en el nostre local social, tindrà lloc la quarta Trobada de col·leccionistes de punts de llibre.
En motiu de la trobada, s’editarà el punt de llibre número 24 de la nostra col·lecció, tot commemorant el 150è aniversari del naixement del pintor i dibuixant vilanoví, Joan Llaverias i Labró. Aquí el teniu reproduït.


El domingo 17 de mayo, de 10 a 13 horas, en nuestro local social tendrá lugar el cuarto Encuentro de coleccionistas de puntos de lectura. Con motivo del encuentro, se editara el punto de lectura numero 24 de nuestra colección, conmemorando el 150º aniversario del nacimiento del pintor y dibujante villanovés, Joan Llaverias i Labró. Aquí lo tenéis reproducido.

On Sunday May 17th, from 10 to 13 hours in our offices, will take place the fourth bookmarks collectors meeting. On this ocasion we will edit the 24th bookmark in our collection, commemorating the 150th anniversary of the birth of Vilanova’s painter and draftsman Joan Llaverias i Labró. Here you can see it.