d’abril 26, 2015

Exposició sobre Albert Virella

Aquí teniu algunes imatges de l'acte d'inauguració de la exposició sobre Albert Virella i Bloda, realitzada al local de Penya. L'acte comptà amb una xerrada a càrrec de l'histriador local Albert Tubau.

Per la ocasió també s'edità un punt de llibre commemoratiu, el número 23 dins la col·lecció de la Penya.


Aqui teneis algunas imagenes del acto inaugural de la exposición sobre Albert Virella i Bloda, realizada en el local de la Penya. El acto contó con los comentarios  del historiador local Albert Tubau. Para la ocasión también se editó un punto de lectura conmemorativo, el numero 23 dentro de la col·lección de la Penya.

Here you have some images of the opening ceremony of the exhibition on Albert Virella i Bloda held in the Penya office. The event included comments from local historian Albert Tubau. For the occasion a commemorative bookmark was also published, the number 23 in the collection of the Penya.