d’abril 12, 2010

Butlletí 40

Acaba de sortir el butlletí 40 de la Penya Filatèlica. Els principals continguts d’aquest número són:
“Per començar” de Josep Ferrer
“VI Exposició Filatèlica de Catalunya” (redacció)
“El fons de la nostra biblioteca – 9” (redacció)
“Notes sobre la Guerra Civil Espanyola i les vinyetes. Foyer du Français Antifasciste” de Enric Jerez
“Las monedas reselladas durante los reinados de Felipe III y IV (V Resello del 1603)” de Josep Anton Moreno
“Les altres activitats” (redacció)Acaba de salir el boletín 40 de la Penya Filatèlica. Los principales contenidos son:
“Para empezar” de Josep Ferrer; “VI Exposición Filatelica de Cataluña” (redacción); “El fondo de nuestra biblioteca – 9” (redacción); “Notas sobre la Guerra Civil Española i les viñetas. Foyer du Français Antifasciste” de Enric Jerez; “Las monedas reselladas durante los reinados de Felipe III y IV (V Resello del 1603)” de Josep Anton Moreno; “Las otras actividades” (redacción).

The new bulletin (nº40) has been published. The main contents of this issue are: “To start with” by Josep Ferrer; “VI Catalan Philatelic Exhibition” (staff); “Our library – 9” (staff); “Notes about the Spanish Civil War and the Stickers. Foyer du Français Antifasciste” by Enric Jerez; “The chop marked coins during Felipe III & IV reings (1603 V chop mark)” by Josep Anton Moreno; “Other activities” (staff).