de desembre 05, 2010

CARTA DE PRESENTACIÓ ALS/LES SOCIS/ES

Benvolguts socis/es de la Penya Filatèlica,

Som un grup de socis incorporats recentment d'edats compreses entre els 18 i els 20 anys. Ens hem incorporat amb la voluntat de revitalitzar l'activitat carnavalesca d'aquesta entitat històrica de Vilanova i la Geltrú.

Fa aproximadament mig any un grup de joves vinculats, d'una manera o altra, al món associatiu vilanoví vam trobar-nos i vam decidir que el proper Carnaval volíem organitzar actes de Carnaval pel nostre compte. Aleshores un soci de la Penya ens va suggerir aquesta entitat com a plataforma per realitzar els actes, degut a que els últims anys l'activitat carnavalesca de la Penya Filatèlica havia minvat considerablement.

Agraïm molt la càlida benvinguda que la junta ens ha brindat i esperem que el nostre entusiasme sigui compartit per tots i cada un dels socis i sòcies que formem aquesta gran entitat.

Visca el Carnaval de Vilanova! Visca la Penya Filatèlica!


Estimados socios/as de la Penya Filatélica

Somos un grupo de socios incorporados recientemente de edad comprendida de 18 a los 20 años. Nos hemos incorporados con la voluntad de revitalizar la actividad de ésta entidad histórica de Vilanova i la Geltrú. Hace aproximadamente medio año, un grupo de jóvenes vinculados, de una manera u otra al mundo asociativo vilanovi nos encontramos y decidimos que el próximo carnaval queríamos organizar actos de carnaval por nuestra cuenta. Entonces un socio de la Penya nos sugirió esta entidad como plataforma para realizar los actos debido a que en los últimos años la activiad carnavalesca de la Penya Filatélica habías disminuido considerablemente. Agracedemos mucho el cálido recibimiento que la Junta nos brindado y esperamos que nuestro entusiasmo sea compartido por todos y cada uno de los socios que componen esta gran entidad. Viva el Carnaval de Vilanova! Viva la Penya Filatèlica!


Dear members of Penya Filatèlica,

We are a group of newly arrived members, of ages between 18 and 20. We have joined to revitalize the carnival activities of this historical society of Vilanova i la Geltrú. Aproximately half a year a go, a group of young people, linked to the society world of Vilanova, met and decided that next Carnival we wanted to organize Carnival events on our own. Then, a member of Penya suggested using the society as a base from which to organize those events since the Carnival activities of Penya Filatèlica have been dwindling noticeably. We are very thankful for the warm welcome of the board and we hope that our enthusiasm will be shared by every single member of this great society. Long live the Carnival of Vilanova! Long Live Penya Filatèlica!