de novembre 28, 2008

Ressò de les activitats

Volem informar que el món del col·leccionisme de “punts de llibre” te un blog molt interessant a Internet dedicat a aquesta modalitat de col·leccionisme.
En ell van recollir la nostra exposició de Punts de Llibre inaugurada a finals del passat Octubre amb una gran quantitat de fotografies i un ampli comentari.
Perquè el pogueu conèixer, aquí teniu l’enllaç. Val la pena entrar-hi.
http://senyaldepagina.blogspot.com

Queremos informar que el mundo del coleccionismo de “puntos de lectura” dispone de un blog muy interesante en Internet dedicado a divulgar esta modalidad de coleccionismo. En él informaron sobre nuestra exposición de Puntos de Libro inaugurada el pasado Octubre reproduciendo una notable cantidad de fotografías complementadas con un amplio comentario. Para que lo podáis conocer aquí tenéis el enlace. Vale la pena consultarlo.

We want to inform you that the bookmarks collectors have an interesting Internet blog dedicated to publish this kind of collections. You can see on it a good report of our recent exhibition with some photographs and additional information. Here you have the link, worth to take a look.