de novembre 17, 2008

Edicions recents

Aquestes són les edicions més recents de la Penya:
*El punt de llibre de Ma Pilar Martinez
*Tap Corona per la Trobada de taps Corona
*2 chapes de cava de la XIII Fira de plaques (dins de la Fira de Novembre 2008)


Estas són las más recientes ediciones de la Penya: punto de lectura de Ma Pilar Martinez, Chapa corona del encuentro de esta modalidad y 2 chapas de la XIII Feria de Chapas de cava (dentro de la Fira de Novembre 2008).

This are the Penya most recent editions: a bookmark created by Ma Pilar Martinez, a crown cap for the encounter of this modality collectors and 2 bottlecaps for the XIII Bottlecap Fair (celebrated inside the November fair 2008)