de maig 09, 2008

V Memorial Joan Serra Figueras

El proper dissabte 21 de juny tindrem el V Memorial Joan Serra Figueras. Amb aquesta edició volem donar per tancat el cicle d’aquests memorials. En aquests darrers cinc anys hem volgut recordar el nostre amic, soci fundador i ànima de la nostra societat amb una jornada anual d’activitat col·leccionista.
Aquest any de cloenda tindrem també l’oficina temporal de correus instal·lada en el nostre local de 10 a 14 hores, en la que s’utilitzarà el mata-segells especial que hem demanat a Correus per cancel·lar els objectes postals que es presentin.
El mata-segells d’aquest V aniversari, que reproduïm, ha estat dibuixat pel sr. Jaume Tarin, col·laborador de l’empresa “Jerez y Asociados”, sobre la base d’un retrat de Serra Figueras.
A més, com en edicions passades, també tindrem sobre commemoratiu especial per l’ocasió i l’exposició de bona part del material imprès per la Penya al llarg dels anys. Col·lecció propietat del bon amic Manel Vilaseca, que també ens farà una xerrada sobre la història de la societat representada amb aquest material.
Tot plegat, volem que representi el lligam de la societat amb l’home que la va fundar i va formar part dels seus primers 50 anys d’activitat.


El próximo sábado 21 de junio celebraremos el V Memorial Joan Serra Figueras. Con esta edición queremos dar por cerrado el ciclo de estos memoriales. En estos últimos 5 años hemos querido recordar a nuestro amigo, socio fundador y alma de nuestra sociedad con una jornada de actividad coleccionista. Este año de clausura tendremos también una oficina temporal de correos instalada en nuestro local de 10 a 14 horas, en la que se utilizará el matasellos especial que hemos pedido a correos para cancelar los objetos postales que se presenten. El matasellos de este V aniversario, que reproducimos, esta dibujado por el Sr. Jaume Tarin, colaborador de la empresa “Jerez y Asociados”, sobre la base de un retrato de Serra Figueras. Además, como en ediciones pasadas, también tendremos un sobre conmemorativo especial para la ocasión y una exposición de buena parte del material impreso editado por la Penya a lo largo de los años. Colección propiedad del buen amigo Manel Vilaseca, quien también nos dará una charla sobre la historia de la sociedad representada en este material. Todo ello queremos que represente un lazo de unión entre la sociedad y el hombre que la fundó y formó parte de sus 50 primeros años de historia.


Next Saturday 21st of June the V Memorial Joan Serra Figueras will take place. This year the cicle of these memorials will be closed. During these last five years we wanted to remember our friend, founder and soul of our society with a special day of collector activities.
This closing year will also have the temporal post office located in our headquarters from 10 to 14 h. in which a special poststamp will be used on any postal items brought. The poststamp of this V Memorial, shown here, has been drawn by Mr. Jaume Tarin, collaborator of “Jerez y Asociados”, using a portrait of Serra Figueras as a starting point. Furthermore, as in previous years, we will also have a commemorative envelope and the exhibition of most of the printed material that Penya has published along its history. The collection is owned by our good friend Manel Vilaseca, who will give a speech about the history of the society represented by the pieces of te exhibition. All in all, we want to represent the society's bond with the man who founded it and has been a part of it during its first 50 years of activity.