d’octubre 09, 2005

La hemeroteca de la Penya

Actualment la Penya rep diverses publicacions de temàtica col·leccionista, les quals estan a l'abast del soci per informació i consulta. Entre les revistes especialitzades trobem:

1.Les revistes i butlletins d'altres societats col·leccionistes, principalment societats filatèliques catalanes.

2.Les revistes professionals filatèliques i numismàtiques de major difusió en l'àmbit espanyol, entre elles: "El Eco Filatélico y Numismático", "RF. Revista de Filatélia", "Madrid Filatélico", "Crónica Filatélica" i "Crónica Numismática".

3.Revistes filatèliques internacionals. Fins ara només rebiem "L'Echo de la Timbrologie" (publicació francesa), però ben aviat rebrem la revista "Araña", publicació de la Spanish Philatelic Society dels Estats Units.


Actualmente la Penya recibe diversas publicaciones de ámbito coleccionista, las cuales estan a disposición de los socios para información y consulta. Entre las revistas especializadas encontramos:
1.Revistas y boletines de otras sociedades, principalmente sociedades filatélicas catalanas.
2.Las revistas de filatélia y numismática de mayor difusión en el ámbito español, como son: "El Eco Filatélico y Numismatico", "RF. Revista de Filatélia", "Madrid Filatélico", "Crónica Filatélica" y "Crónica Numismática".
3.Revistas filatéliques internacionales. Hasta ahora solo disponíamos de "L'Echo de la Timbrologie" (publicación francesa), pero muy pronto podremos contar con la revista "Araña", publicación de la Spanish Philatelic Society de los Estados Unidos.


Currently, our philatelic society receives several specialized editions for collectors, which can be consulted by our members. Among these editions we can find:
1.Publications from other societies, mainly Catalan philatelic societies.
2.Philatelic and numismatic magazines published in Spain, such as: "El Eco Filatélico y Numismatico", "RF. Revista de Filatélia", "Madrid Filatélico", "Crónica Filatélica" and "Crónica Numismática".
3.International Philatelic magazines. Until now we only received the French magazine "L'Echo de la Timbrologie", but soon the U.S. philatelic magazine "Araña" from the Spanish Philatelic Society will be available.

4 comentaris:

Anònim ha dit...
Un administrador del blog ha eliminat aquest comentari.
Secretari ha dit...
Un administrador del blog ha eliminat aquest comentari.
Enric ha dit...

Voldria ressaltar i agrair a la Penya (i a l'amic Josep), per la gestió que ha portat a terme en el compromís amb la SPS i la seva revista filatèlica ARAÑA.
(és un tema que m'incumbeix)

Enric ha dit...

Després de rebre els exemplars d'ARAÑA, Estiu/Tardor (i no estic parlant de moda), em trobo amb articles interessants de personatges coneguts meus de la SPS., però la sorpresa me la vaig dur quan vaig veure al meu amic internauta Dennis "jardinerito" en foto. M'ho havia imaginat d'altra forma, però em va fer il·lusió conèixer-li.