d’octubre 30, 2005

La 35 Exposició Filatèlica ja és història

Avui 30 d’octubre de 2005 es clausura la 35 Exposició Filatèlica organitzada per la Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú. En el record queda la inauguració, l’èxit de l’estafeta temporal de correus on s’utilitzà el mata-segells commemoratiu i les nombroses visites que hem tingut. Amés, volem agrair al Diari de Vilanova la divulgació que ha fet de l’esdeveniment. Tot ens fa valorar la exposició com a molt positiva i ens esperona a continuar endavant. Podeu veure un recull de fotografies de l’exposició en aquest enllaç que ens ha facilitat el nostre amic i soci Enric Jerez: http://jerez-asociados.com/web/
Aquí teniu una imatge del sobre commemoratiu editat per l’ocasió.


Ens queda però un darrer comentari: el veredicte, ja que es una exposició competitiva. El dissabte dia 22, el jurat (format per dos membres de la Federació Catalana de Societats Filatèliques – FECAFIL) va examinar totes les col·leccions presentades i va emetre el seu veredicte:

Tema d’honor:
Felicitació del Jurat: “Las montañas del mundo”, José Juan Iglesias Pintado.

Secció general
3r premi: “Primers vols de Holanda via Amsterdam 1929-1950”, Jacob Pieter Dekker.
2n premi: “França”, Ricard Cucurella Soulie.
1r premi: “Estudi primeres emissions segells valor variable (atm)”, Ernest Garcia Garcia.

Altres Especialitats:
Felicitació especial del Jurat: “Vinyetes nacionalistes catalanes”, Enric Jerez Manresa.
Felicitació del Jurat: “Paper timbrat segles XVII A XX”, Manel Vilaseca Roselló.
Felicitació del Jurat: “Proves de luxe”, Pere Olaria Miró.

La Penya felicita als guanyadors i dona les gràcies a tots els participants d’aquesta edició.


Hoy 30 de octubre de 2005 se clausura la 35 Exposición Filatélica organizada por la Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú. En el recuerdo queda la inauguración, el éxito de la estafeta temporal de correos donde se usó el matasellos conmemorativo, y las numerosas visitas que hemos tenido. Además, queremos agradecer al Diari de Vilanova la divulgación que ha hecho del suceso. Todo nos hace valorar la exposición como muy positiva y nos impulsa a seguir adelante. Podéis ver un conjunto de fotografías de la Exposición en el enlace (ver arriba) que nos ha proporcionado nuestro amigo y socio Enric Jerez. Aquí tenéis una imagen del sobre conmemorativo editado para esta ocasión.
Nos queda un último comentario: el veredicto, ya que es una exposición competitiva. El sábado 22, el jurado (formado por dos miembros de la Federació Catalana de Societats Filatèliques – FECAFIL) examinó todas las colecciones presentadas y emitió su veredicto:
Tema de honor: Felicitación del Jurado: “Las montañas del mundo”, José Juan Iglesias Pintado.
Sección general: 3º premio: “Primers vols de Holanda via Amsterdam 1929-1950”, Jacob Pieter Dekker; 2º Premio: “França”, Ricard Cucurella Soulie; 1º Premio: “Estudi Primeres Emissions Segells Valor Variable (atm)”, Ernest Garcia Garcia.
Otras Especialidades: Felicitación especial del Jurado: “Vinyetes nacionalistes catalanes”, Enric Jerez Manresa; Felicitación del Jurado: “Paper timbrat segles XVII A XX”, Manel Vilaseca Roselló; Felicitación del Jurado: “Proves de luxe”, Pere Olaria Miró.
La Penya felicita a los ganadores y da las gracias a todos los participantes en esta edición.


Today, October 30th 2005 the closing of the 35th Philatelic Exhibition, organized by the Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú, has taken place. We have left behind the inauguration, the success of the temporal post office where the commemorative postmark was used and the many visitors we have received. We want to thank the “Diari de Vilanova” for publishing the event. All of this makes us think that the exposition was very positive and that it is worth to keep going on. You can see some images on the link (mentioned above) provided by our friend and member Enric Jerez. You can also see the image of our commemorative cover edited for the occasion. There is one comment left: the verdict, since ours is a competitive exposition. Saturday 22nd, the jury (formed by two members of FECAFIL – Federació Catalana de Societats Filatèliques) examined all collections that entered and gave its verdict:
Honour theme: Jury’s commendation: “Las montañas del mundo”, José Juan Iglesias Pintado.
General section: 3º prize: “Primers vols de Holanda via Amsterdam 1929-1950”, Jacob Pieter Dekker; 2º prize: “França”, Ricard Cucurella Soulie; 1º prize: “Estudi Primeres Emissions Segells Valor Variable (atm)”, Ernest Garcia Garcia.
Other specialities: Special Jury’s commendation: “Vinyetes nacionalistes catalanes”, Enric Jerez Manresa; Jury’s commendation: “Paper timbrat segles XVII A XX”, Manel Vilaseca Roselló; Jury’s commendation: “Proves de luxe”, Pere Olaria Miró.
Penya wants to congratulate the winners and to thank all participants of this edition.

2 comentaris:

Roberto Iza Valdes ha dit...
Un administrador del blog ha eliminat aquest comentari.
Roberto Iza Valdes ha dit...
Un administrador del blog ha eliminat aquest comentari.