d’abril 19, 2006

La Penya en obres

El passat mes de març vam iniciar la primera fase de les obres d'adequació del nostre local social a la normativa municipal vigent, tal i com ens requereix l'Ajuntament de la ciutat.
Aquesta primera fase consisteix en la creació d'una porta d'emergència en la sala principal del nostre local.
Per fer front al total de les obres estem pendents de la resposta de la sol·licitud de subvenció que hem tramitat a la Generalitat de Catalunya.


El pasado mes de marzo se inició la primera fase de las obras de adecuación de nuestro local social a la normativa municipal vigente, tal i como nos requiere el Ayuntamiento de la ciudad. Esta primera fase incluye la apertura de una puerta de emergencia en la sala principal de nuestro local. Para hacer frente al total de las obras necesarias estamos a la espera de la resolución de la solicitud de subvención que hemos tramitado a la Generalitat de Catalunya.

Last March we started remodeling our main office in order to comply with the current legislation approved by the city hall. We have begun by opening an emergency door in our main hall at our offices. In order to fund this remodeling, we have asked the Generalitat de Catalunya for a grant, the resolution of which has not been yet decided.